• #379 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Santander
 • Korzyści członków społeczności #ŻycieBezKredytu:
  Zasądzenie kwoty 38 669,63 PLN + 29 450,50 EUR wraz z odsetkami ustawowymi
  Zwrot kosztów procesu 5 417 PLN dla powodów
  Sygn. akt XXVIII C 124/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 27.04.2023
 • #377 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Santader
 • Korzyści frankowiczów z #ŻycieBezKredytu:
  🏆 Zasądzone wszystkie kwoty tj. 74.381,16 PLN + odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia 15 lutego 2020 r. do dnia zapłaty
  🏆 Zwrot kosztów sądowych tj. 6.434 PLN
  🏆 Saldo kredytu spada do zera
  🏆 Apelacja banku całkowicie oddalona
  🏆 Bank zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  Sygn. akt. V Ca 1033/22
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  V Wydział Cywilny Odwoławczy
  Data: 26.04.2023
 • #345 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Santander
 • Korzyści członkini społeczności #ŻycieBezKredytu:
  1. Ustalenie nieważności umowy w całości.
  2. A) Zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kwotę 71.013,32 PLN i 25.491,90 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 15 września 2017 r. do dnia zapłaty.
  B) Kwotę 14.070,60 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 24 sierpnia 2021 r. do dnia zapłaty.
  3. Oddalenie powództwa w pozostałym zakresie.
  4. Zasądzono od banku na rzecz Klientki koszty procesu w wysokości 6.417,00 PLN.
  5. Saldo kredytu z ok 300.000 zł spada do zera, a po uprawomocnieniu się wyroku bank zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.

  Sygn. akt XXVIII C 14418/22
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 15.03.2023

 • #334 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Santander
 • Sygn. akt III C 396/19
  Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
  Data: 07.03.2023

 • #325 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Santander
 • Korzyści dla kredytobiorców z #ŻycieBezKredytu⤵⤵
  ✅ Stwierdzenie nieważności dwóch umów:
  Z dnia 18.05.2006 – jest nieważna
  z dnia 28.06.2006 – jest nieważna
  ✅ Zasądzone wszystkie kwoty na rzecz powodów:
  – 78 456,74 zł + odsetki od 1.06.21
  – 22 453,43 chf + odsetki od 1.06.21
  – 78 808,48 zł + odsetki od 5.07.22
  – 64 446,31 chf + odsetki od 5.07.22
  ✅ Zwrot wszystkich kosztów procesu
  ✅ Po uprawomocnieniu się wyroku bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  Sygn. akt II C 1801/20
  Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
  Data: 02.03.2023
 • #289 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Santander
 • Korzyści członkini społeczności #ŻycieBezKredytu:
  Ustalenie nieważności umowy
  Zasądza zwrot kwoty 343.182,18 PLN plus odsetki ustawowe bez zarzutu zatrzymania
  Kosztami procesu obciąża w całości pozwany bank za I i II instancję
  Saldo kredytu spada z około 400.000 zł do zera, a bank będzie niebawem wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości

  Sygn. akt V ACa 299/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 22.12.2022

 • #283 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Santander
 • Sygn. akt III C 652/21
  Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
  Data: 16.12.2022

 • #251 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Santander
 • Ustalenie nieważności umowy członka społeczności #ŻycieBezKredytu
  Zasądzenie wszystkich opłat sądowych, saldo kredytu z ok 300.000 zł spada do zera, a po uprawomocnieniu się wyroku bank zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości

  Sygn. akt XII C 1068/18
  Sąd Okręgowy we Wrocławiu
  Data: 18.11.2022

 • #235 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Santander
 • Wyrok z dnia 02.11.2022

  Stwierdzenie nieważności umowy
  Zasądzone wszystkie kwoty w tj. 25.470 PLN plus 65.924,55 CHF z uwzględnieniem zarzutu zatrzymania
  Zwrot wszystkich kosztów procesu
  Saldo kredytu spada z ok 400.000 PLN do zera, a po uprawomocnieniu się wyroku bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości

  Sygn. akt.XXVIII C 2008/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie

 • #233 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Santander
 • Wyrok z dnia 25.10.2022 r.

  Korzyści dla kredytobiorców z #ŻycieBezKredytu⤵⤵
  Stwierdzenie nieważności umowy
  Zasądzone wszystkie kwoty tj. 538.551,71 PLN odsetki ustawowe od maja 2017
  Zwrot wszystkich kosztów procesu

  Saldo kredytu spada z ok 600.000 PLN do zera, a po uprawomocnieniu się wyroku bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości

  Sygn. akt. XXIV C 773/17

  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 25.10.2022

 • #215 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Santander
 • Wyrok z dnia 14.09.2022 r.
  Korzyści członków społeczności #ŻycieBezKredytu:
  Ustalenie nieważności umowy w sentencji wyroku
  Saldo kredytu spada z ok 350.000 zł
  Bank po uprawomocnieniu się wyroku zostanie wykreślenony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  Sygn. akt XXVIII C 6625/21 Sąd Okręgowy w Warszawie
 • #214 Prawomocne ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Santander
 • Wyrok z dnia 12.09.2022 r.
  Korzyści członków społeczności #ŻycieBezKredytu
  Stwierdzenie nieważności umowy i zasądzone kwoty 205.897,38 zł i 102.854,62 CHF z uwzględnieniem zarzutu zatrzymania
  Dodatkowo zwrot wszystkich kosztów procesowych za I i II instancję
  Spadek salda kredytu z ok 800.000 zł do zera, q bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.
  Łączna korzyść ponad milion złotych (1.000.000 zł) 💪
  Sygn. akt VI ACa 777/20 Sąd Apelacyjny w Warszawie
 • #102 PRAWOMOCNE unieważnienie umowy – Santander ( Kredyt Bank )
 • Wyrok z dnia 04.03.2022 r.
  Korzyści członka społeczności #ŻycieBezKredytu:
  Zasądzone kwoty 53.878,00 PLN i 46.622,00 CHF, ale niestety zatrzymanie, czyli z zastrzeżeniem zwrotu 213.097,14 PLN
  Zwrot kosztów sądowych 11.817 zł za I instancję i 9.100 zł za II instancję
  Saldo kredytu spada z 250.000 zł do zera, a bank zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  Sygn. akt I ACa 284/21 Sąd Apelacyjny w Warszawie
 • #36 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Santander (Kredyt Bank)
 • Sygn. akt II C 842/18 Sąd Okręgowy w Warszawie, wyrok z dnia 11.10.2021

  1⃣ Ustalenie nieważności!
  2⃣ Zasądzone 145.528,27 PLN oraz 71 .97,77 CHF plus odsetki ustawowe za opóźnienie
  3⃣ Zasądzony zwrot kosztów 13 894 PLN
  4⃣ Bank zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości po uprawomocnieniu się wyroku
  5⃣ Saldo kredytu spadło z 900.000 zł do zera

  Łączna korzyść: ponad 1.300.000 zł (1,3 mln

 • #40 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Santander (Kredyt Bank)
 • Sygn. akt XXVIII C 1925/21 Sąd Okręgowy w Warszawie, wyrok z dnia 22.10.2021 r.

  1⃣ Ustalenie nieważności!
  2⃣ Sąd zasądził kwotę 343.000 PLN
  3⃣ Zasądzone wszystkie koszty sądowe 11.017 PLN
  4⃣ Bank zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości po uprawomocnieniu się wyroku
  5⃣ Saldo kredytu spada z 250.000 zł do zera

  ❗ Łączna korzyść ponad 600.000 zł z