• #662 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Santander
 • I. Zasądza od pozwanego Santander Bank Polska spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów łącznie kwotę 64.771,47 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 27 listopada 2019 roku do dnia zapłaty;
  II. Oddala zarzut zatrzymania banku;
  III. Zasądza od pozwanego Santander Bank Polska spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów kwoty 6.417 zł i w całości za II instancję.
  IV. Oddalono apelację pozwanego w całości;
  V. Zasądza koszty od pozwanego na rzecz powodów.
  🧑‍⚖️ Sygn. akt XXVII Ca 577/23
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  📅 Data: 12.03.2024r.
 • #581 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Santander
 • 👉 Sygn. akt III C 2258/20
  👉 Sąd Okręgowy w Warszawie
  👉 Data: 20.12.2023r.
 • #576 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Santander
 • 👉 Ustalenie nieważności umowy w całości.
  👉 Zasądza na rzecz powodów wszystkie kwoty dochodzone pozwem.
  👉 Zasądza na rzecz powodów łącznie 17 447 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

  🧑‍⚖ Sygn. akt IV C 823/22
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  🗓 Data: 19.12.2023

 • #560 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Santander
 • 1. Nieważność umowy w całości.
  2. Zasądzone na rzecz powodów po 1/2 od kwoty 2 385 716,08 PLN z odsetkami wynikającymi z doręczeń pozwu oraz modyfikacji.
  3. Koszty dla powodów po 5 952,00 PLN. Sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania.

  🧑‍⚖️ Sygn. akt XXVIII C 18206/21
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  📅 Data: 04.12.2023r.z

 • #532 ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Santander
 • ✅ Ustalenie nieważności umowy oraz zwrot.
  ✅ Zasądzone wszystkie kwoty tj. 226.316,72 PLN i 12.871,81 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
  ✅ Zasądzone 14.770 zł tytułem kosztów procesu.

  🧑‍⚖ Sygn. akt IV C 1437/19
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  📆 Data: 03.11.2023

 • #416 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Santander
 • Sąd ustala nieważność umowy kredytowej
  Zasądzone wszystkie kwoty tj. 2x 12.037,27 PLN i 2x 58.451,79 CHF plus odsetki ustawowe od 18.08.2022
  Pełen zwrot kosztów sądowych 2x 11.367 PLN plus odsetki ustawowe od dnia uprawomocnienia się wyroku
  Oddalony zarzut zatrzymania.

  Sygn. akt XXVIII C 13339/22
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 12.06.2023

 • #360 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Santander
 • Korzyści dla kredytobiorcy z #ŻycieBezKredytu⤵⤵
  Ustalenie nieważności umowy
  Zasądzone wszystkie kwoty tj. 204.273,20 PLN + odsetki ustawowe
  Zwrot wszystkich kosztów procesu tj. 10.834 PLN
  XXVIII C 11608/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 05.04.2023
 • #349 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Santander
 • Korzyści członków społeczności #ŻycieBezKredytu:
  ✅ Zasądzenie kwoty 613 745,64 PLN wraz z odsetkami od doręczeń pozwu i rozszerzeń.
  ✅ Zwrot kosztów procesu 11 834,00 PLN dla powodów.
  ✅ Saldo kredytu spada z ok. 700.000 PLN do zera, a po uprawomocnieniu się wyroku bank zostanie wykreślony z hipoteki kredytowej nieruchomości.
  Sygn. akt II C 497/18
  Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
  Data: 21.03.2023
 • #176 REKORDOWE Prawomocne ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Santander
 • Wyrok z dnia 30.06.2022 r.
  Korzyści członów społeczności #ŻycieBezKredytu:
  🔔 Ustalenie nieważność umowy
  🔔 Zasądza zwrot kwoty 505.505,72 CHF plus odsetki od 21.12.2021 do dnia zapłaty (Łącznie ponad 2,3 mln) bez uwzględnienia zarzutu zatrzymania 😀
  🔔 Zasądza zwrot kosztów sądowych dla powodów 16.017 zł
  🔔 Saldo kredytu spada z około 1.000.000 zł do zera
  🔔Łączna korzyść ponad 3,3 mln, a bank będzie niebawem wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  Sygn akt VI ACa 857/20 Sąd Apelacyjny w Warszawie
 • #93 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji - Santander
 • Wyrok z dnia 16.02.2022 r.
  Korzyści wynikające z ustalenie nieważności kredytu członów społeczności #ŻBK:
  Zasądzone od Santander Bank Polska 420.040,16 PLN oraz 60.057,26 CHF
  Zwrot wszystkich odsetek ustawowych oraz kosztów procesu
  Saldo kredytu spada z 700.000 zł do zera
  Łączna korzyść ponad 1.400.000 zł (1,4 mln) i bank po uprawomocnieniu się wyroku będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  Sygn. akt XXIV C 832/19, Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 16.02.2022
 • #79 Prawomocne unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji - BZWBK ( Santander )
 • Wyrok z dnia 25.01.2022 r.
  Korzyści frankowicza z #ŻycieBezKredytu!
  1. Zasądzone 234.104,71 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie
  2. Sąd zasądza od pozwanego na rzecz powoda 6.417 zł kosztów procesu za I instancję
  3. Sąd zasądza od pozwanego na rzecz powoda 8.100 zł kosztów procesu za II instancję
  Łącznie zasądzona kwota na rzecz powoda ponad 300.000 PLN
  Całkowicie oddalona apelacja banku.
  Sygn. akt I ACa 220/21 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu