• #775 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • 1️⃣ Zasądził od banku na rzecz powódki kwotę 16 146,38 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 16 września 2022 r. do dnia zapłaty tj. 15 140,05 PLN;
  2️⃣ Zasądził od banku na rzecz powoda kwotę 16 146,38 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 16 września 2022 r. do dnia zapłaty tj. 15 140,05 PLN;
  3️⃣ Zasądził od banku na rzecz powódki koszty procesu w kwocie 5917,00 PLN wraz z odsetkami;
  4️⃣ Zasądził od banku na rzecz powoda koszty procesu w kwocie 5917,00 PLN wraz z odsetkami.
  Sygn. akt III C 2424/22
  Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
  Data: 04.07.2024r.
 • #773 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji –
 • 1. Sąd Apelacyjny zmienia wyrok Sądu Okręgowego w całości i nadaje mu nową treść:
  2. Ustala nieważność umowy
  2. Zasądza od banku łącznie na rzecz powodów kwotę 221 273,91 zł., wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwoty 177 976,50 zł od dnia 6.11.2019 (złożenie pozwu) oraz od 43 297,41 zł od dnia 17.12.2021 (doręczenie rozszerzenia);3. Obciąża bank w całości kosztami za I instancję i pozostawia w tym zakresie wyliczenie ich referendarzowi
  3. Zasądza na rzecz 9100 zł tytułem zwrotu kosztów za II instancję oraz oddala zarzut zatrzymania złożony przez bank
  🧑‍⚖️ Sygn. akt ACa 395/23
  📌 Sąd Apelacyjny w Warszawie
  🗓️ Data: 04.07.2024r.
 • #767 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • 👉Umowa jest nieważna w całości;
  👉Zasądza od pozwanego banku na rzecz powódki kwotę 156.020,81 PLN wraz z odsetkami ustawowymi tj. 48 403,43 PLN
  👉Zasądza na rzecz powódki kwotę 11.817,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu + 8.100 PLN za II instancję.
  Sygn. akt ACa 1687/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 02.07.2024r.
 • #763 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • Wyrok:
  👉 Umowa jest nieważna w całości;
  👉 Zasądzone od pozwanego na rzecz powódki kwotę 215 324,53 PLN wraz z odsetkami od dnia 24 listopada 2022 r. do dnia zapłaty tj. 38 457,56 PLN;
  👉 Oddalony zarzut zatrzymania banku;
  👉 Zasądzone od pozwanego na rzecz powódki kwotę 11 817,00 PLN tytułem kosztów procesu oraz kwotę 10 800 – tytułem zastępstwa procesowego

  🧑‍⚖️ Sygn. akt II C 1780/22
  📌 Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
  🗓️ Data: 27.06.2024r.

 • #760 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • 1. Umowa jest nieważna w całości;
  2. Zasądził od pozwanego na rzecz każdego z powodów po 10 870,65 PLN wraz z odsetkami od dnia 20 kwietnia 2023 r. do dnia zapłaty tj. 1 501,26 PLN;
  3. Oddalił zarzut zatrzymania banku;
  4. Zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11 817,00 PLN tytułem kosztów procesu oraz kwotę 10 800,00 – tytułem zastępstwa procesowego.

  Sygn. akt II C 2522/22
  Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
  Data: 27.06.2024r.

 • #750 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • 👉 UNIEWAŻNIENIE umowy kredytowej w całości;
  👉 Zasądzone na rzecz powodów 171 292,71 PLN oraz 102 447,71 CHF plus odsetki ustawowe tj. ok 214 408,94 PLN,
  👉 Koszty w całości ponosi pozwany bank.
  Sygn. akt XXIV C 896/20
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  05.06.2024r.
 • #736 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • 1. Ustala nieważność obu umów w całości;
  2. Zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 443 158,27 zł z odsetkami: od kwoty 417 248,55 zł od 9 września 2023 r. do dnia zapłaty od kwoty 25 909,72 zł od 10 listopada 2023 r. do dnia zapłaty;
  3. Oddalił zarzut zatrzymania banku;
  4. 6.547 zł na rzecz powódki tytułem zwrotu kosztów sądowych;
  5. 6.547 zł na rzecz powoda tytułem zwrotu kosztów sądowych.
  👩‍⚖️ Sygn. akt XXVIII C 1222/23
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  🗓️ Data: 27.04.2024r.
 • #730 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • 1️⃣ Ustalił nieważność umowy;
  2️⃣ Zasądził od banku na rzecz powódki kwotę 57 913,50 PLN i 29 661,73 CHF z z odsetkami ustawowymi;
  3️⃣ Zasądził od banku na rzecz powoda kwotę 57 913,50 PLN i 29 661,73 CHF z odsetkami ustawowymi;
  4️⃣ Oddalił zarzut zatrzymania banku;
  5️⃣ Ustalił, że koszty procesu w całości ponosi bank i pozostawił ich wyliczenie referendarzowi sądowemu.

  👩‍⚖️ Sygn.akt XXV C 595/19
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  🗓️ Data: 21.05.2024

 • #720 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • ▪️ Umowa jest nieważna w całości
  ▪️ Zasądzone od pozwanego 21 257,87 PLN oraz 55 515,99 CHF z odsetkami oraz kwotę 74.915,35 PLN i kwotę 12.638,36 z odsetkami
 • #717 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • 1️⃣ Zmienia zaskarżony wyrok:
  a) w pkt 2 zasądził odsetki ustawowe od zasądzonej kwoty 194 887, 49 PLN od dnia 12 grudnia 2019 r. do dnia zapłaty;
  b) uchyla zastrzeżenie, że spełnienie świadczenia musi nastąpić za jednoczesnym zaoferowaniem przez każdego z powodów pozwanemu kwot po 178 650,00 PLN albo zabezpieczenia roszczenia pozwanemu o zwrot tych kwot;
  1️⃣ Zasądza od pozwanego na rzecz powodów dalszą kwotę 4 098,15 PLN wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 12 grudnia 2019 r. do dnia zapłaty;
  2️⃣ Zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 8 351.50 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu;
  3️⃣ Oddala apelację pozwanego w pozostałym zakresie;
  4️⃣ Zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 13 150,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania II instancji odwoławczej.
  Sygn. akt VI ACa 794/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 13.05.2024r.
 • #716 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • Co ustalił sąd:
  👉 Umowa jest nieważna w całości;
  👉 Zasądził na rzecz powodów 183 795,44 PLN oraz 157 855,39 CHF wraz z odsetkami;
  👉 Oddalił zarzut zatrzymania;
  👉 Pozwany bank ponosi koszty procesu.

  👩‍⚖️ Sygn. akt II C 2375/20
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  🗓️ Data: 10.05.2024r.

 • #696 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • 1️⃣ Zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwoty:
  👉 205 599,48 PLN
  👉 57 595,04 CHF
  wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 31.01.2023 r. do dnia zapłaty;
  2️⃣ Oddala zarzut zatrzymania banku;
  3️⃣ Zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11 834,00 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się niniejszego orzeczenia do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów procesu.

  ✅ Sygn. akt II C 2046/22
  ✅ Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
  ✅ Data: 12.04.2024r.

 • #676 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • Wyrok:
  1. Ustalenie, że Umowa jest nieważna;
  2. Zasądza od pozwanego na rzecz członków społeczności #ŻBK kwoty: 117 807,99 PLN oraz 19 900,38 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie;
  3. Oddalenie zarzut zatrzymania banku;
  4. Zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11 817,00 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się niniejszego orzeczenia do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów procesu.
  🧑‍⚖️ Sygn. akt I C 1224/22
  📌 Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
  🗓️ Data: 21.03.2024r.
 • #674 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • 👉 Ustalenie nieważności umowy;
  👉 Zasądzone od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwoty
  45 989,79 zł oraz 102 760,58 EUR wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od wymienionych wyżej kwot;
  👉 Oddalony zarzut zatrzymania banku;
  👉 Koszty w całości od pozwanego na rzecz powodów tj. 11 834 zł.
  🧑‍⚖️ Sygn. akt XXVIII C 9399/22
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  🗓️ Data: 20.03.2024r.
 • #670 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • 1. Ustalenie nieważności umowy w całości;
  2. Zasądza łącznie na rzecz powodów kwoty 173 140,91 zł oraz 55 771,79 chf z odsetkami od 03.06.2020 (doręczenie pozwu);
  3. Oddala wniosek o zatrzymanie;
  4. Koszty do wyliczenia przez referendarza.
  🧑‍⚖️ Sygn. akt XXVIII C 11598/21
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  🗓️ Data: 14.03.2024r.
 • #641 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • 👉 Po wielu latach sąd pozbawił wykonalność Bankowego Tytułu Egzekucyjnego i dodatkowo ustalił nieważność umowy kredytowej w stosunku do powódki. Ponadto zasądzono od banku na rzecz powódki zwrot kosztów sądowych. Niezmiennie 100% wygranych spraw przeciwko #Polbank #Raiffeisen Bank Polska.
  🧑‍⚖️ Sygn. akt XII C 1851/18
  📌 Sąd Okręgowy we Wrocławiu
  🗓️ Data: 22.02.2024r.
 • #634 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • 🧑‍⚖️ Sygn. akt VI ACa 1792/22
  📌 Sąd Apelacyjny w Warszawie
  🗓️ Data: 20.02.2024r.
 • #631 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • 🧑‍⚖️ Sygn. akt XXVIII C 20381/22
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  🗓️ Data: 19.02.2024r.
 • #627 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • Zasądzone na rzecz członkini społeczności ŻBK 435.685,31 plus odsetki ustawowe
  Oddalony zarzut zatrzymania
  Zasądzone dodatkowe koszty 13.779,09 zł + 8.100 zł na rzecz powódki
  Sygn. akt VI ACa 1358/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 13.02.2024r.
 • #617 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • 1. Ustalenie nieważności umowy w całości.
  2. Zasądzone wszystkie kwoty tj. 543 866,70 PLN z odsetkami od 2 stycznia 2023 r. (dzień złożenia pozwu).
  3. Koszty dla powodów tj. 11 834 PLN.
  👉 Sygn. akt III C 26/23
  👉 Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
  👉 29.01.2024r.
 • #588 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • I. Ustalenie nieważności umowy w całości.
  II. Zasądza na rzecz powódki kwotę 549 610,52 PLN wraz z odsetkami liczonymi od kwot: 495 391,63 PLN – od dnia 13 września 2018 r. do dnia zapłaty 54 170,22 PLN od dnia 24 grudnia 2019 r. do dnia zapłaty 48,67 PLN od dnia 28 listopada 2023 r. do dnia zapłaty.
  III. Oddalony zarzut zatrzymania banku.
  IV. Ustala, że koszty ponosi w całości pozwany pozostawiając szczegółowe wyliczenie referendarzowi.

  👉 XXVIII C 2562/23
  👉 Sąd Okręgowy w Warszawie
  👉 Data: 29.12.2023r.

 • #580 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • 🧑‍⚖ Sygn. akt VI ACa 1539/22
  📌 Sąd Apelacyjny w Warszawie
  🗓 Data: 20.12.2023r.
 • #577 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • 👉 Sygn. akt V ACa 1562/23
  👉 Sąd Apelacyjny w Warszawie
  👉 Data: 19.12.2023r.

 • #575 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • 👉 Zasądza od pozwanego łącznie na rzecz powodów 437 860,98 zł + odsetki ustawowe za opóźnienie od 29.04.21 do dnia zapłaty.
  👉 1 136 959,41 zł + odsetki ustawowe za opóźnienie od 30.07.22 do dnia zapłaty.
  👉 Oddalony zarzut zatrzymania banku.
  👉 Zasądza od pozwanego koszty w całości – 11 800 zł na rzecz powodów

  Sygn. akt IV C 370/20
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 18.12.2023r.

 • #566/567/568 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – ING Bank Śląski
 • #566 XXIV C 3080/20 Raiffeisen Bank International AG

  #567 XXIV C 2768/20 BNP Paribas Bank Polska S.A.

  #568 XXIV C 2616/20 Bank BPH S.A.

  Sąd Okręgowy w Warszawie Data: 11.12.2023

 • #557 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • I. Ustalenie nieważności;
  II. Zasądzone łącznie na rzecz powodów wszystkich kwot z odsetkami ustawowymi;
  III. Koszty w całości na rzecz powodów, szczegółowe wyliczenie pozostawione referendarzowi;

  🧑‍⚖ Sygn. akt III C 485/21
  📍 Sąd Okręgowy w Warszawie
  📅 Data: 30.11.2023r.

 • #551 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • 1⃣ Sąd ustalił, że zawarta umowa nie istnieje (nieważność bezwględna).
  2⃣ Zasądzone na rzecz powoda 160 762,12 PLN i 795,68 CHF z odsetkami od 20 marca 2023 r.
  3⃣ Koszty dla powoda 11 817 PLN.
  4⃣ Sąd niemalże rozjechał podniesiony przez bank zarzut zatrzymania wskazując na brak wzajemności umowy i naruszenie zasad współżycia społecznego.

  🧑‍⚖ Sygn. akt I C 986/23
  📌 Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
  📅 Data: 17.11.2023r

 • #542 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • 1⃣ Ustalenie nieważności umowy o kredyt hipoteczny w całości.
  2⃣ Zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 50.296,61 PLN oraz kwotę 16.631,64 CHF ustawowymi odsetkami za opóźnienie od obu kwot od dnia 24 października 2023 r.
  do dnia zapłaty.
  3⃣ Zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 50.296,61 PLN oraz kwotę 16.631,64 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.
  4⃣ Zasądza od pozwanego na rzecz każdego z powodów kwotę po 5.917 PLN z tytułu zwrotu kosztów procesu.

  🧑‍⚖ Sygn. akt XXV C 2052/20
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  📆 Data: 07.11.2023

 • #536 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • WYROK:
  Sąd ustala, że umowa jest nieważna i zasądza kwoty 133 940,67 zł oraz 39 946,57 CHF wraz z ustawowymi odsetkami.
  Koszty 11 817 zł (w całości) zasądza od pozwanego banku na rzecz powoda.

  Sygn. akt III C 246/21
  Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
  Data: 07.11.2023

 • #529 ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • 👉 Sygn. akt XXVIII C 5070/22
  👉 Sąd Okręgowy w Warszawie
  👉 Data: 27.10.2023

 • #511 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • Korzyści:
  1. Ustalenie nieważności umowy kredytowej w całości.
  2. Zasądzone łącznie na rzecz powodów 69 928,97 PLN oraz 23 467,10 CHF wraz z odsetkami od 5 października 2023 r.
  3. Zasądzone łącznie na rzecz powodów 6 434,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

  IV C 1156/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 11.10.2023 r.

 • #498 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • 1⃣ Ustalenie nieważności umowy w całości.
  2⃣ Zasądzone 66 036,81 PLN oraz 36 179,75 CHF z uwzględnieniem zarzutu zatrzymania kwoty wypłaconego kapitału.
  3⃣ Koszty na rzecz powódki 11 847,00 PLN.

  Sygn. akt XXVIII C 19961/22
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 28.09.2023

 • #494 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • ✅ Ustalono nieważność Umowy w całości,
  ✅ Zasądzono na rzecz powódki kwoty 82 455,61 PLN i 27 644,86 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie za okres od 2 czerwca 2022 r. do dnia zapłaty,
  ✅ Oddalono powództwo w pozostałym zakresie,
  ✅ Zasądzono na rzecz powódki kwotę 11 817,00 PLN wraz z odsetkami, tytułem kosztów procesu.

  🗃 Sygn. akt XXVIII C 14009/21
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  📅 Data: 27.09.2023 r.

 • #493 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • ✅ Ustalono nieważność obu umów.
  ✅ Zasądzono od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 261 162,48 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 2 czerwca 2023 r. do dnia zapłaty.
  ✅ Zasądzono od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 73 288,83 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 2 czerwca 2023 r. do dnia zapłaty.
  ✅ Zasądzono od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 11 834,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami.
  ✅ Zarzut zatrzymania banku nie został uwzględniony.

  XXVIII C 367/23
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 25.09.2023

 • #491 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • 1) Umowa jest nieważna w całości
  2) Zasądza od Pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 328 628,89 zł wraz z odsetkami od kwoty 287 301,84 zł od dnia 24.07.2018 do dnia zapłaty i od kwoty 41 326,75 zł od 25.07.2020 do dnia zapłaty
  3) Druga umowa jest również nieważna w całości
  4) Zasądza od Pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 277 399,91 zł wraz z odsetkami od kwoty 196 615,46 od dnia 24.07.2018 do dnia zapłaty oraz od kwoty 29 444,45 od dnia 25.07.2020 do dnia zapłaty
  5) Koszty procesu w 100% ponosi pozwany bank

 • #488 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • 1. Ustalenie nieważności umowy kredytowej
  2. Zasadza na rzecz kredytobiorcy 96 060,27 zł oraz
  85 029.93 chf + odsetki od 18.10.21 do dnia zapłaty
  3. Koszty w całości od pozwanego na rzecz powodów
  🗃 Sygn. akt I C 1778/21
  📌 Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
  📅 Data: 20.09.2023
 • #485 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • 👨‍⚖ Ustalenie nieważności umowy kredytowej w całości
  👨‍⚖ Zasądzone wszystkie kwoty: na rzecz powódki 143 121,41 PLN i na rzecz powoda 81 841,17 PLN
  👨‍⚖ Koszty na rzecz powodów do rozliczenia przez referendarza
  🗃 Sygn. akt XXVIII C 10037/21
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  📅 Data: 13.09.2023
 • #483 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • ✅ Umowa jest w całości nieważna
  ✅Zasądzone na rzecz powodów: 233 925,85 PLN z odsetkami ustawowymi
  ✅ Koszty w całości ponosi pozwany bank tj. 11 834 PLN

  Sygn. akt XXVIII C 4617/23
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 13.09.2023

 • #467 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • Saldo kredytu spada z około 500.000 zł do zera, a bank musi zwrócić wszystkie koszty postępowania sądowego

 • #452 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • 1) Umowa jest w całości nieważna
  2) Zasądzone na rzecz powodów: 39.103,89 PLN oraz 27.931,32 CHF wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 22 kwietnia 2022 r. do dnia zapłaty
  3) Koszty w całości ponosi pozwany bank

  XXIV C 3362
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 20.07.2023

 • #444 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • Sygn. akt XXVIII C 4099/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 03.07.2023

 • #417 PRAWOMOCNE Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • I ACa 252/23
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 13.06.2023

 • #405 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • 1) Ustalenie nieważności umowy kredytowej
  2) Zasądzone wszystkie kwoty na rzecz powoda tj. 54 763,66 PLN i 33 329,48 CHF + odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia 24.03.22 do dnia zapłaty
  3. Pełen zwrot kosztów sądowych
  4. Saldo kredytu spada z około 300.000 PLN do zera, a po uprawomocnieniu się wyroku bank zostanie wykreślony z hipoteki

  Sygn. akt XXIV C 2831/20
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 31.05.2023

 • #399 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • 👌 Ustalenie nieważności umowy w całości
  👌 2x Zasądzone kwoty 261.576,26 zł i odsetki ustawowe od 01.06.2019
  👌 2x 22.717 zł zwrot kosztów sądowych

  Sygn. akt XXV C 819/19
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 19.05.2023

 • #396 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • Korzyści frankowicza ⤵⤵⤵
  🏆 Ustalenie nieważności umowy w całości
  🏆 Zasądzone kwoty:
  47.836,56 PLN + 11.145,16 PLN
  9.626,67 CHF
  🏆 Kosztami Sąd w całości obciąża pozwany bank

  Sygn. Akt XXIV C 255/20
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 10.05.2023 r.

 • #392 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • 1) Ustalenie nieważności umowy kredytowej
  2) Zasądzone kwoty dla każdego z powodów po 112.305,74 PLN, 34.449,26 PLN i 103.390,71 CHF i 22.287.70 CHF wraz z odsetkami ustawowymi
  3) Kosztami w całości obarcza pozwany bank tj. 11.830,00 PLN

  Sygn. akt IV C 1194/19
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 15.05.2023

 • #380 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • 1) Ustalenie nieważności umowy kredytowej.
  2) Zasądzone wszystkie kwoty tj. 79 692,11 PLN i 16 933,53 CHF + odsetki
  3. Pełen zwrot kosztów sądowych tj. 6 477 PLN

  Sygn. akt XXVIII C 2675/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 27.04.2023

 • #375 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • Korzyści frankowiczów z #ŻycieBezKredytu ⤵️⤵️⤵️
  Ustalenie nieważności umowy kredytowej.
  Zasądzone wszystkie kwoty tj. 149.208,26 PLN i 23.578,23 CHF + odsetki od 14.10.2020 r. do 20.03.2023 r.
  Pełen zwrot kosztów sądowych tj. 12.864 PLN.
  Saldo kredytu spada z ok. 250.000 do zera, a bank po uprawomocnieniu się wyroku zostanie wykreślony z hipoteki.
  Sygn. akt I C 884/19
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 26.04.2023
 • #373 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • Korzyści członka społeczności #ŻycieBezKredytu:
  ✅ PRAWOMOCNE stwierdzenie nieważności umowy oraz zasądzone kwoty 188.353,24 PLN plus odsetki ustawowe
  ✅ Zwrot kosztów sądowych za I i II instancję
  ✅ Bank zostanie niebawem wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości

  V ACa 1752/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 24.04.2023

 • #367 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • Korzyści członka społeczności #ŻycieBezKredytu:
  PRAWOMOCNE stwierdzenie nieważności umowy oraz zasądzone kwoty 107.496,09 PLN i 87.871,36 CHF plus odsetki ustawowe od 18.06.2019 r.
  Zwrot kosztów sądowych za I i II instancję, łącznie 20.917 PLN
  Saldo kredytu spada z blisko 750.000 zł do zera
  Bank zostanie niebawem wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
 • #365 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • Sygn. Akt II C 1161/20
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 14.04.2023

 • #346 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • Korzyści frankowiczów z #ŻycieBezKredytu ⤵️⤵️⤵️

  1) Ustalenie nieważności umowy kredytowej.
  2) Zasądzone wszystkie kwoty tj. 61 909,70 zł i 53 967,28 chf + odsetki:
  – Od 59 401,90 zł i 33 393.55 chf od 31.05.22
  – Od 2 507,80 zł i 20 573,73 chf od 26.10.22
  3. Pełen zwrot kosztów sądowych.
  4. Saldo kredytu spada z ok. 300.000 do zera, a bank po uprawomocnieniu się wyroku zostanie wykreślenony z hipoteki.

  Sygn. akt I C 471/21
  Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
  Data: 16.03.2023
 • #343 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • Korzyści członków społeczności #ŻycieBezKredytu:
  ✅ Stwierdzenie nieważności umowy.
  ✅ Zasądzone od Raiffeisen Bank kwoty 91.881,07 PLN + 22.868,31 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
  ✅ Zwrot kosztów procesu w całości.
  ✅ Saldo kredytu spada z ponad 200.00 zł do zera i po uprawomocnieniu się wyroku bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowej nieruchomości.
  Sygn. akt III C 1653/19
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data 27.02.2023 r.
 • #331 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • ✅ Sąd ustala, że umowa jest nieważna i odrzuca zarzut zatrzymania banku
  ✅ Zasądza na rzecz powodów wszystkie kwoty tj. 59.555 zł oraz 42.633 CHF plus odsetki ustawowe
  ✅ Koszty w całości ponosi pozwany bank
  ✅ Saldo kredytu spada z około 200.000 zł do zera, a bank po uprawomocnieniu się wyroku zostanie wykreślenony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.
  Sygn. akt XXVIII C 3071/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 07.03.2023
 • #318 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • Sygn. akt I ACa 342/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 13.02.2023
 • #307 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • Sąd ustala, że umowa jest nieważna
  Zasądza na rzecz powódki: 177 855,49 zł oraz 41 324,97 CHF
  Koszty w całości ponosi pozwany bank
  Saldo kredytu spada z około 350 000 zł do zera, a bank po uprawomocnieniu się wyroku zostanie wykreślenony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.
  Sygn. akt XXVIII C 11974/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 19.01.2023
 • #299 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • Witamy i meldujemy wykonanie zadania! 👋
  #299 zwycięstwo z rzędu i stwierdzenie nieważności umowy członkini społeczności #żbk na zasadzie #T2K. Wciąż 100% skuteczności z #raiffeisen
  Sygn. akt XXVIII C 3210/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 03.01.2023
 • #298 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • 1. Unieważnienie dwóch umów kredytowych.
  2. Zasądzenie od banku na rzecz powoda kwoty 469 067,97 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie
  3. Koszty postępowania w całości pokrywa bank

  Sygn. akt XXIV C 1285/19
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 28.12.2022 r.

 • #297 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • Korzyści członków społeczności #ŻycieBezKredytu⤵⤵
  Ustalenie nieważności umowy
  Zasądza od banku kwotę 376.915,79 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie

  Sygn. IV C 564/22
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 28.12.2022 r

 • #294 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • Korzyści członków społeczności #ŻycieBezKredytu⤵⤵
  Ustalenie nieważności umowy.
  Zasądza: 176 957,14 zł + odsetki od 29.03.2022 r. oraz 47 056,00 CHF + odsetki ustawowe.
  W pozostałym zakresie oddala powództwo.
  Koszty sprawy w całości ponosi pozwany bank.

  Sygn. akt XXVIII C 16210/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 30.12.2022

 • #280 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • Korzyści frankowiczów z #ŻycieBezKredytu:
  👑 Zasądzone wszystkie kwoty 202.784 PLN oraz 103.159,18 CHF plus odsetki ustawowe
  🏆 Zwrot kosztów sądowych 11.800,00 zł i 8.100 zł za obie instancje
  👑 Saldo kredytu spada do zera
  👑 Bank zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości

  Sygn. akt VI ACa 53/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 13.12.2022

 • #266 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • Korzyści członków społeczności #ŻycieBezKredytu⤵⤵
  ✅ Ustalenie nieważności umowy z uwzględnieniem zarzutu zatrzymania.
  ✅ Zwrot wszystkich kosztów sądowych 13.767 zł i 8.100 zł.
  ✅ Saldo kredytu spada z około 400.000 zł do zera.
  ✅ Bank będzie niebawem wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.

  Sygn. V ACa 48/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 30.11.2022

 • #247 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • Korzyści członków społeczności #ŻycieBezKredytu:
  Stwierdzenie nieważności umowy
  Saldo kredytu spada z 180.000 zł do zera i po uprawomocnieniu się wyroku bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowej nieruchomości.

  Sygn. akt XXVIII C 2159/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data 16.11.2022 r.

 • #241 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen Bank
 • #241 zwycięstwo z rzędu – Raiffeisen Bank i nadal 100% skuteczności #ŻBK zwycięstw na zasadzie T2K.

  Data: 08.11.2022 r.
  Sygn. akt XXVIII C 4966/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie

 • #236 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen Bank
 • Tydzień kończymy w najlepszym możliwym stylu! PRAWOMOCNE stwierdzenie nieważności umowy #Polbank (obecnie Raiffeisen Bank International AG) – sprawa przejęta po innej kancelarii! 100% skuteczności #ŻKB. Nieważność T2K #236
  Sygn akt I ACa 425/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 04.11.2022
 • #227 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen Bank
 • Korzyści frankowiczów z #ŻycieBezKredytu:
  Zasądzone wszystkie kwoty 62.465,59 PLN oraz 52.224,06 CHF plus odsetki ustawowe
  Zwrot kosztów sądowych 11.817,00 zł
  Saldo kredytu spada z ok 350.000 zł do zera
  Łączna korzyść ponad 700.000 zł, a bank po uprawomocnieniu się wyroku zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości

  Sygn akt III C 758/21
  Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
  Data: 06.10.2022

 • #207 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • Wyrok z dnia 26.08.2022 r.
  Korzyści frankowicza #ŻycieBezKredytu:
  👑 Zasądzone wszystkie kwoty 188.353,24 zł plus odsetki i oddalony zarzut zatrzymania
  🏆 Zwrot kosztów sądowych 11.800 zł
  👑 Saldo kredytu spada z ok 300.000 zł do zera
  👑 Łączna korzyść ponad 500.000 zł, a bank po uprawomocnieniu się wyroku zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  Sygn. akt II C 3717/20
  Sąd Okręgowy w Warszawie
 • #203 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • Wyrok z dnia 09.08.2022 r.
  Korzyści członka społeczności #żbk!
  ✅ Sąd zasądził 156.020,81 PLN oraz 11.817,00 PLN kosztów, odsetki od dnia złożenia pozwu, bez zatrzymania (brak umocowania, brak złożenia materialnoprawnego oświadczenia, brak możliwości warunkowego podniesienia zarzutu.
  ✅ Saldo spadło z ok 200.000 zł do zera.
  ✅ Łączna korzyść ponad 400.000 zł, a bank po uprawomocnieniu się wyroku zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.
  Sygn. akt XXVIII C 10036/21 Sąd Okręgowy w Warszawie
 • #186 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • Wyrok z dnia 07.07.2022 r.

  Korzyści frankowicza #ŻycieBezKredytu:
  👑 Zasądzone wszystkie kwoty 250.789,33 zł plus odsetki ustawowe, a zarzut zatrzymania nie został uwzględniony
  🏆 Zwrot kwoty 11.964 zł tytułem zwrotu kosztów procesowych
  👑 Saldo kredytu spada z około 250.000 zł do zera
  👑 Łączna korzyść ponad 500.000 zł, a bank po uprawomocnieniu się wyroku będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.

  Sygn. akt XXVIII C 4870/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie

 • #182 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen Bank
 • Wyrok z dnia 04.07.2022 r.

  Korzyści frankowicza ze społeczności #ŻycieBezKredytu:
  👑 Zasądzone wszystkie kwoty 435.685,31 zł plus odsetki ustawowe, a zarzut zatrzymania nie został uwzględniony
  🏆 Zwrot kwoty 13.779,09 zł tytułem zwrotu kosztów procesowych
  👑 Łączna korzyść ponad 500.000 zł

  Sygn. akt XXV C 2611/19

  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym

 • #181 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen Bank
 • Wyrok z dnia 05.07.2022 r.

  Korzyści frankowicza #ŻycieBezKredytu:
  👑 Zasądzone wszystkie kwoty 189.402 zł , a zarzut zatrzymania nie został uwzględniony
  🏆 Zwrot kwoty 11.817,00 tytułem zwrotu kosztów procesowych
  👑 Saldo kredytu spada z około 400.000 zł do zera
  👑 Łączna korzyść ponad 600.000 zł, a bank po uprawomocnieniu się wyroku będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.

  Sygn. akt XXVIII C 2165/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie

 • #177 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • Wyrok z dnia 30.06.2022 r.
  Korzyści frankowicza #ŻycieBezKredytu:
  Zasądzone wszystkie kwoty 49.402,72 zł 41.694,19 CHF, a zarzut zatrzymania nie został uwzględniony
  Zwrot kwoty 11.817,00 tytułem zwrotu kosztów procesowych
  Saldo kredytu spada z około 400.000 zł do zera
  Łączna korzyść ponad 600.000 zł, a bank po uprawomocnieniu się wyroku będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.
  Sygn. akt XXVIII C 3463/21 Sąd Okręgowy w Warszawie
 • #173 Prawomocne ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • Wyrok z dnia 27.06.2022 r.

  Korzyści członka społeczności #ŻycieBezKredytu:
  PRAWOMOCNE unieważnienie umowy
  Zasądzona kwota 1.025.442,29 zł wraz z odsetkami ustawowymi, oddalony zarzut zatrzymania i zasądzone koszty sądowe od banku 11.817 zł oraz 8.100 zł
  Wyzerowanie salda kredytu z ponad 500.000 zł do zera
  Łączna korzyść: ponad 1.500.000 zł (1,5 mln), a bank zostanie niebawem wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości

  Sygn. akt VI ACa 595/21 Sąd Apelacyjny w Warszawie

 • #168 Prawomocne ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • Wyrok z dnia 20.06.2022 r.
  PRAWOMOCNE stwierdzenie nieważności umowy
  Zasądzone wszystkie kwoty 111.652,89 zł i 33.200,68 CHF wraz z odsetkami ustawowymi, uwzględniony zarzut zatrzymania i zasądzone koszty sądowe od banku 11.834 zł oraz 8.100 zł
  Wyzerowanie salda kredytu z ponad 350.000 zł do zera
  Łączna korzyść: ponad 500.000 zł, a bank zostanie niebawem wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  Sygn. akt. I ACa 862/21 Sąd Apelacyjny w Warszawie
 • #167 Prawomocne ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • Wyrok z dnia 14.06.2022 r.
  Korzyści członków społeczności #ŻycieBezKredytu:
  PRAWOMOCNE stwierdzenie nieważności umowy
  Zasądzone wszystkie kwoty 98.752,99 zł i 51.277,93 CHF wraz z odsetkami ustawowymi, oddalony zarzut zatrzymania i zasądzone koszty sądowe od banku 11.817 zł oraz 9.100 zł
  Wyzerowanie salda kredytu z ponad 450.000 zł do zera
  Łączna korzyść: ponad 800.000 zł, a bank zostanie niebawem wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  Sygn. akt I ACa 482/22 Sąd Apelacyjny w Warszawie
 • #163 Prawomocne ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • Wyrok z dnia 13.06.2022 r.

  Korzyści członków społeczności #ŻycieBezKredytu:
  ✅ PRAWOMOCNE stwierdzenie nieważności umowy
  ✅ Zasądzone wszystkie kwoty 12x po 91.838,39 zł oraz 12.849,90 CHF od dnia sierpnia 2018 do dnia zapłaty (ok 100.000 zł), oddalony zarzut zatrzymania i zasądzone koszty sądowe od banku 11.834 zł oraz 9.100 zł
  ✅ Wyzerowanie salda kredytu z ponad 550.000 zł do zera
  ✅ Łączna korzyść: ponad 1,1 mln (1.100.000 zł), a bank zostanie niebawem wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  Sygn. akt ACa 791/21
 • #160 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • Wyrok z dnia 09.06.2022 r.
  Korzyści członków społeczności #ŻycieBezKredytu:
  ✅ PRAWOMOCNE stwierdzenie nieważności umowy
  ✅ Zasądzone wszystkie kwoty 133.332,92 zł plus odsetki, oddalony zarzut zatrzymania i zasądzone koszty sądowe od banku 11.817 zł oraz 9.100 zł
  ✅ Wyzerowanie salda kredytu z ponad 250.000 zł do zera
  ✅ Łączna korzyść: ponad 400.000 zł, a bank zostanie niebawem wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
 • #146 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • Wyrok z dnia 12.05.2022 r.
  #146 z rzędu, 100% skuteczności #Polbank #Raiffeisen
  Korzyści dla członków społeczności #ŻycieBezKredytu⤵⤵
  ✅ Zasądzone wszystkie kwoty tj. 140.213,59 zł i 33.699,01 CHF wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 16 maja 2019 do dnia zapłaty oraz 11.834 zł tytułem zwrotu kosztów procesowych
  ✅ Spadek zadłużenia z 500.000 PLN do zera
  ✅ Łączna korzyść ponad 800.000 PLN, a po uprawomocnieniu się wyroku bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.
  Sygn. akt XXVIII C 118/21 Sąd Okręgowy w Warszawie
 • #134 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen
 • Wyrok z dnia 21.04.2022

  Korzyści dla członka społeczności #ŻycieBezKredytu⤵⤵
  Zasądzone wszystkie kwoty tj. 210.482,95 PLN plus odsetki ustawowe
  Spadek zadłużenia z 250.000 PLN do zera
  Zwrot całkowitych kosztów procesu 11.834 PLN

  Łączna korzyść ponad 500.000 PLN, a po uprawomocnieniu się wyroku bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.

  Sygn. akt XXVIII C 1301/21 Sąd Okręgowy w Warszawie

 • #124 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen ( Polbank )
 • Wyrok z dnia 12.04.2022 r.
  Korzyści członków społeczności #ŻycieBezKredytu:
  PRAWOMOCNE stwierdzenie nieważności umowy
  Zasądzone wszystkie kwoty ponad kwotę pierwotnie wypłaconego kapitału, tj. uwzględniony zarzut zatrzymania
  Wyzerowanie salda kredytu z ponad 600.000 zł do zera
  Bank zostanie niebawem wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  Sygn. akt VI ACa 1039/20, Sąd Apelacyjny w Warszawie
 • #119 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen Bank
 • Wyrok z dnia 31.03.2022 r.
  PRAWOMOCNE stwierdzenie nieważności umowy oraz zasądzone kwoty 79 166,95 zł i 34 955,82 CHF plus odsetki ustawowe, a także odrzucony zarzut ZATRZYMANIA
  Zwrot kosztów sądowych za I i II instancję, łącznie 22.734 zł
  Wyzerowanie salda kredytu z ponad 400.000 zł do zera
  Łączna korzyść ponad 700.000 zł, a bank zostanie niebawem wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  Sygn. akt VI ACa 736/21 Sąd Apelacyjny w Warszawie
 • #109 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna)
 • Wyrok z dnia 15.03.2022
  Korzyści członka społeczności #ŻycieBezKredytu ⤵⤵⤵
  Wszystkie kwoty dochodzone roszczeniem plus odsetki ustawowe.
  Całkowity zwrot kosztów procesu, a saldo kredytu spada do zera, bez zarzutu zatrzymania.
  Bank po uprawomocnieniu się wyroku będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.
  Sygn. akt XXV C 1539/18 Sąd Okręgowy w Warszawie
 • #94 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji - Raiffeisen ( Polbank )
 • Wyrok z dnia 18.02.2022 r.
  Korzyści członka społeczności #ŻycieBezKredytu:
  Zasądzone 332.775,88 zł plus odsetki ustawowe za I i II instancję 13.517 zł i 9.100 zł
  Zwrot wszystkich kosztów sądowych
  Saldo kredytów spada z 400.000 zł do zera
  Łączna korzyść: ponad 800.000 zł, a bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  Sygn. akt VI ACa 927/20, Sąd Apelacyjny w Warszawie
 • #90 Prawomocne unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji - Raiffeisen Bank
 • Wyrok z dnia 14.02.2022 r.
  Korzyści członka społeczności #ŻycieBezKredytu:
  Zasądzone 180.222,27 zł i 2.827,85 CHF oraz odsetki ustawowe z rozliczeniem się kapitałem z bankiem
  Zwrot wszystkich kosztów sądowych
  Saldo kredytu spada z 400.000 zł do zera
  Bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  Sygn. akt VI ACa 372/20, Sąd Apelacyjny w Warszawie
 • #7 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji - Raiffeisen Bank
 • Wyrok z dnia 28.05.2021 r.
  Zasądzone wszystkie kwoty dochodzone pozwem oraz odsetki ustawowe i koszty procesowe – łącznie ok 1.110,000 zł.
  Saldo kredytu spadło z ok 450.000 zł do zera.
  Łączna korzyść ok. 1.560.000 zł i bank nie ma żadnego roszczenia restytucyjnego – wynik perfekcyjnej strategii procesowej.
  Oczywiście po uprawomocnieniu się wyroku bank zostanie wykreślony z kredytowanej nieruchomości.
  Więcej informacji po uzasadnieniu pisemnym.
  Sygn. akt. XXV C 1678/19. Sąd Okręgowy w Warszawie
 • #10 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji - Raiffeisen ( Polbank )
 • Wyrok z dnia 11.06.2021 r.
  Sąd zasądził kwotę 98.370,73 zł i 34.955,16 CHF oraz odsetki ustawowe ok 40000 zł
  Zasądził od banku koszty dla powodów 2 x 14.067 zł.  Sąd zdecydował o większych kosztach z uwagi na ponadprzeciętny nakład pracy pełnomocnika.
  saldo kredytu spadnie z 420.000 zł do zera i bank będzie wykreślony z hipoteki po uprawomocnieniu się wyroku.
  Łączna korzyść członka społeczności Życie Bez Kredytu: ponad 700.000 zł, a do tego w tej sprawie mamy prawomocne zabezpieczenie roszczenia i Klienci nie płacą już rat od wielu miesięcy 💪
  Więcej informacji po pisemnym uzasadnieniu
  Sygn. akt XXV C 2961/18 Sąd Okręgowy w Warszawie
 • #20 #19 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji - Raiffeisen Bank oraz MBank
 • Wyrok z dnia 15.07.2021
  ⚡mBank SA (BRE Bank SA)
  Sąd ustalił nieważność umowy oraz zasądził 97.406,03 zł plus odsetki ustawowe za opóźnienie, a także całość kosztów procesowych.
  Saldo kredytu spadło z ponad 100.000 zł do zera.
  ⚡Raiffeisen Bank International AG (Polbank EFG Eurobank Ergasias SA)
  Sąd ustalił nieważność umowy oraz zasądził 111.652,89 zł oraz 33.200,00 CHF plus odsetki ustawowe za opóźnienie, a także całość kosztów procesowych.
  Saldo kredytu spadło z ponad 500.000 zł do zera.
  Sygn. akt I C 530/18 oraz I C 582/19
 • #21 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji - Raiffeisen Bank
 • Wyrok z dnia 20.07.2021 r.
  Zasądzone ponad 300.000 zł z odsetkami
  Saldo kredytu spada z 450.000 zł do zera i po uprawomocnieniu się wyroku bank będzie wykreślony z hipoteki
  Zwrot wszystkich kosztów procesu dla kredytobiorcy
  Łączna korzyść ponad 750.000 zł.
  Sygn. akt XXIV C 2562/20, Sąd Okręgowy w Warszawie
 • #34 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji - Raiffeisen Bank
 • Wyrok z dnia 21.09.2021 r.
  ▶️ Sąd zasądził 81.286,21 zł oraz 28.519,06 euro
  ▶️ Saldo w tym wyroku spada z 300000 zł do zera i po uprawomocnieniu się wyroku bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  ▶️ Łączna korzyść ponad 500.000 zł
  Sygn. akt IV C 592/21
 • #76 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji - Raiffeisen Bank
 • Wyrok z dnia 11.01.2022 r

  Stwierdzenie nieważności umowy kredytu Polbank obecnie #Raiffeisen
  Zwrot kwoty 191.278,48 zł z odsetkami ustawowymi
  Zasądzone pełne koszty za I instancje w kwocie 11.847,00 zł
  Saldo kredytu spadło z ok 200.000 zł do zera
  ❗Łączna korzyść ponad 400.000 zł i bank po uprawomocnieniu się wyroku będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości

  Sygn. akt XXVIII C 318/21, Sąd Okręgowy w Warszawie

 • #74 PRAWOMOCNE unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji - Raiffeisen
 • Data wyroku: 05.01.2022

  Korzyści członka społeczności #ŻBK:
  ✅ Sąd PRAWOMOCNIE unieważnił umowę
  ✅ Już teraz saldo kredytu spadło z 550.000 zł do zera
  ✅ Bank zostanie niebawem wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości

  Sygn. akt VI ACa 431/19 Sąd Apelacyjny w Warszawie

 • #73 PRAWOMOCNE unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji - Raiffeisen
 • Wyrok z dnia 04.01.2022 r.

  Korzyści członka społeczności #ŻBK:
  ✅ Umowa jest PRAWOMOCNIE nieważna
  ✅ Zwrot kosztów sądowych za I i II instancję
  ✅ Wyzerowanie salda kredytu z 400.000 zł do zera
  ✅ Bank zostanie niebawem wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości

  Sygn. akt VI ACa 337/19, Sąd Apelacyjny w Warszawie

 • #69 PRAWOMOCNE unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen Bank
 • Wyrok z dnia 29.12.2021

  🔎 Korzyści frankowicza ⬇⬇⬇
  ☑ Sąd zasądził wraz z odsetkami ponad 50 000 CHF
  ☑ Saldo kredytu spadło z ponad 500.000 zł do zera
  ☑ Z uwagi na fakt, że nietypowo wyrok w I instancji zapadł częściowy, to pozostałe kwoty zostaną rozliczone z bankiem odrębnie.
  ☑ Już teraz bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości

  Sygn. akt VI ACa 920/20 Sąd Apelacyjny w Warszawie

 • #67 PRAWOMOCNE unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen Bank
 • Wyrok z dnia 28.12.2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Korzyści frankowicza ⤵⤵⤵
  1⃣ Zasądzona kwota wraz z odsetkami ponad 350.000 zł
  2⃣ Zwrot kosztów 11.817 zł za I instancję oraz 8100 zł za II instancję
  3⃣ Saldo kredytu spada z 450.000 zł do zera
  4⃣ Łączna korzyść ponad 800.000 zł i bank zostanie wkrótce wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  5⃣ Sąd Apelacyjny oddalił zarzut zatrzymania jako całkowicie niezasadny.
  Sygn. akt ACa 593/20
 • #58 Unieważnienie z rzędu na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Raiffeisen Bank
 • Sygn. akt XXVC C 2049/19 Sąd Okręgowy w Warszawie 30.11.2021
  Ustalenie nieważność umowy kredytowej
  Zasadzoną kwota wraz z odsetkami ponad 200.000 zł (dochodzone było jedynie roszczenie częściowe i zostanie rozliczone z bankiem)
  Koszty po 2 x 7.719 zł na każdego z powodów
  Saldo kredytu spada z ok 400.000 zł do zera i po uprawomocnieniu się wyroku bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  ❗ Łączna korzyść ponad 600.000 zł
 • #53 PRAWOMOCNE unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji - Raiffeisen
 • Sygn. akt I ACa 625/21 Sąd Apelacyjny w Warszawie 23.11.2021

  ✅ Sąd PRAWOMOCNIE ustalił nieważność umowy Polbank – EFG Eurobank Ergasias
  ✅ Zasądzone kwoty 47.696,46 PLN oraz 32.018,13 CHF plus odsetki ustawowe z obowiązkiem zaoferowania zwrotu kapitału
  ✅ Zwrot wszystkie kosztów sądowych za I i II instancję
  ✅ Już teraz saldo kredytu spada z 300.000 zł do zera
  ✅ Bank zostanie niebawem wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  ✅ Łączna korzyść ponad 500.000 zł