• #777 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO
 • Wyrok sądu:
  1. Ustala, że umowa jest nieważna
  2. Zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwoty 490 363,10 zł i 42 480,09 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie tj. 187 320,07 PLN;
  3. Oddala zarzut zatrzymania banku;
  4. Zasądza od pozwanego na rzecz powoda tytułem zwrotu kosztów procesu kwotę 11 947 zł z ustawowymi odsetkami od dnia uprawomocnienia się wyroku
  Sygn. akt II C 1662/21
  Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
  Data: 05.07.2024r.
 • #768 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO BP
 • I. Zasądza od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 836 724,76 PLN wraz z odsetkami tj. 272 548,79 PLN
  II. Zasądza od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 13 864,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.
  🧑‍⚖️ Sygn. akt II C 740/21
  📌 Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie
  🗓️ Data: 02.07.2024r.
 • #757 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO BP
 • 757 stwierdzenie nieważności umowy członków społeczności #ŻycieBezKredytu. Klasycznie na zasadzie #T2K i nadal 100% z bankiem #PKO #NORDEA.

 • #742 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO
 • 1️⃣ Umowa jest nieważna w całości;
  2️⃣ Zasądzone od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwoty 36 709,82 PLN oraz 415 752,12 CHF wraz z odsetkami od 15 marca 2024 r. do dnia zapłaty tj. około 51 946,55 PLN;
  3️⃣ Koszty procesu w 100% ponosi pozwany bank.
  Sygn. akt III C 139/20
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 12.06.2024r.
 • #732 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO BP
 • 👉 Zasądzona cała kwota dochodzona pozwem 338.443,02 zł;
  👉 Sąd Apelacyjny zgodnie z naszą apelacją zasądził dodatkowo dla Państwa odsetki ustawowe za opóźnienie od 09.04.2019 roku;
  👉 Zwrot również kwot za I instancję 14.977,00 zł oraz za II instancję 13150 zł tytułem kosztów sądowych;
  👉 Oddalony zarzut zatrzymania banku.
  Sygn. akt I ACa 1906/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 23.05.2024r.
 • #722 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO
 • 1) Ustalenie nieważności umowy;
  2) Zasądzone wszystkie kwoty (które dochodziliśmy) po 1/2 z odsetkami od dnia złożenia pozwu;
  3) Zasądzone koszty na rzecz powodów;
  4) Oddalony zarzut zatrzymania w całości.
  IV C 1485/20
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 15.05.2024r.
 • #719 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO
 • ▪️ Umowa jest nieważna w całości
  ▪️ Zasądzone od pozwanego 326 795,30 PLN oraz 428,89 CHF
  ▪️ Zwrot kosztów sądowych wraz z odsetkami tj. 11 834,00 PLN
 • #709 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO
 • 1️⃣ Ustala nieważność umowy kredytu;
  2️⃣ Ustala nieważność umowy pożyczki;
  3️⃣ Zasądza 30 438,86 zł z odsetkami od 18.10.2021 r. do dnia zapłaty (z umowy kredytu);
  4️⃣ Zasądza 14 971,56 chf z odsetkami od 18.10.2021 r. do dnia zapłaty (z umowy kredytu);
  5️⃣ Zasądza 81 210,07 zł z odsetkami od 18.10.2021 r. do dnia zapłaty (z umowy pożyczki);
  6️⃣ Zasądza 45 372,11 chf z odsetkami od 18.10.2021 r. do dnia zapłaty (z umowy pożyczki);
  7️⃣ Koszty w całości od pozwanego banku na rzecz powódki.
  Sygn.akt XXVIII C 10525/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 25.02.2024r.
 • #689 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO
 • I. Ustalił, że umowa jest nieważna;
  II. Zasądził od banku na rzecz powoda kwotę 264 422,52 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 189 360,79 PLN od 19 maja 2021 r. do dnia zapłaty, od 75 061,73 PLN od 16 marca 2022 r. do dnia zapłaty;
  III. Oddalił powództwo w pozostałej części;
  IV. Zasądził od banku a rzecz powoda koszty procesu wraz z odsetkami.

  🧑‍⚖️ Sygn.akt XXV C 500/21
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  🗓️ Data: 05.04.2024r.

 • #654 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO BP
 • 1️⃣ Umowa jest nieważna w całości;
  2️⃣ Zasądza od Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w Warszawie na rzecz powód:
  a) kwotę 151.942,92 złote z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, naliczanymi od tej kwoty za okres od dnia 01 maja 2018 roku do dnia zapłaty;
  b) kwotę 28.500,62 fraków szwajcarskich z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, naliczanymi do tej kwoty za okres od dnia 20 października 2021 roku do dnia zapłaty;
  2) Zasądza od Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w Warszawie na rzecz powódki:
  a) kwotę 151.942,92 złote z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, naliczanymi od tej kwoty za okres od dnia 01 maja 2018 roku do dnia zapłaty;
  b) kwotę 28.500,62 fraków szwajcarskich z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, naliczanymi do tej kwoty za okres od dnia 20 października 2021 roku do dnia zapłaty;
  3️⃣ Rozstrzyga, że Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie ponosi koszty procesu w całości, pozostawiając szczegółowe wyliczenie obciążających pozwanego kosztów procesu referendarzowi sądowemu.

  ✅ Sygn. akt III C 579/18
  ✅ Sąd Okręgowy w Warszawie
  ✅ Data: 16.02.2024r.

 • #623 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO BP
 • I. Ustalenie nieważności umowy w całości.
  II. Zasądza na rzecz powoda kwotę 156.170,29 PLN wraz z odsetkami ustawowymi.
  III. Ustala, że koszty ponosi w całości pozwany pozostawiając szczegółowe wyliczenie referendarzowi.
  👉 Sygn. akt II C 235/22
  👉 Sąd Okręgowy w Warszawie
  👉 Data: 03.02.2024r.
 • #619 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO BP
 • 1️⃣ Ustalenie nieważności umowy w całości.
  2️⃣ Zasądzone wszystkie kwoty tj. 399.494,06 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
  3️⃣ Koszty w całości ponosi pozwany, szczegółowe wyliczenia kosztów pozostawiając referendarzowi sądowemu.
  🧑‍⚖️ Sygn. akt XXVIII C 15829/23
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  🗓️ Data: 29.01.2024r.
 • #614 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO BP
 • 1️⃣ Ustalenie nieważności umowy w całości.
  2️⃣ Zasądzone wszystkie kwoty tj. 143.794,21 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
  3️⃣ Szczegółowe wyliczenie kosztów procesu pozostawia referendarzowi sądowemu.
  Sygn. akt II C 587/21
  Sąd Okręgowy Warszawa-Praga
  Data: 14.12.2024r.
 • #612 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO BP
 • 1. Ustalenie nieważności umowy.
  2. Zasądzone 80 166,15 PLN oraz 63 561,79 CHF z odsetkami liczonymi po upływie 14 dni od dnia doręczenia pozwu oraz modyfikacji.
  3. Koszty dla powodów 11 864 PLN członkini społeczności #ŻBK.
  IV C 2540/20
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 19.01.2024r.
 • #594 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO
 • 🧑‍⚖️ Sygn. akt I ACa 1370/22
  📌 Sąd Apelacyjny w Warszawie
  🗓️ Data: 05.01.2024r.
 • #592 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO BP
 • Zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwoty: 91 809,67 PLN oraz 71 564,12 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie:
  – od kwoty 91 809,67 PLN oraz 39 238,27 CHF od dnia 11 marca 2022 r. do dnia zapłaty;
  – od kwoty 32 325,84 CHF od dnia 21 października 2023 r. do dnia zapłaty.
  👉 XXVIII C 14315/21
  👉 Sąd Okręgowy w Warszawie
  👉 Data: 03.01.2024r.
 • #584 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO
 • ✅ Zasądza od strony pozwanej Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie łącznie na rzecz powodów kwotę 74.737,49 złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwoty 20.386,28 zł od dnia 29 lipca 2019 roku do dnia zapłaty i od kwoty 54.351,21 zł od dnia 27 sierpnia 2021 roku do dnia zapłaty.
  ✅ Zasądza od strony pozwanej Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie łącznie na rzecz powodów kwotę 6.417 zł i 2700 zł.
  🧑‍⚖ Sygn. V Ca 1986/23
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  🗓 Data: 21.12.2023r.
 • #556 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO BP
 • I. Ustalenie nieważności umowy w całości.
  II. Zasądzone łącznie na rzecz powodów 203 845,40 PLN wraz z odsetkami od 2 października 2021 r. (doręczenie pozwu)
  III. Oddalone w pozostałym zakresie
  IV. Koszty w całości na rzecz powodów, szczegółowe wyliczenie pozostawione referendarzowi.

  🧑‍⚖ Sygn. akt XXVIII C 10789/21
  📍 Sąd Okręgowy w Warszawie
  📅 Data: 30.11.2023r.

 • #540 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO BP
 • 1⃣ Ustalenie nieważności umowy kredytowej w całości.
  2⃣ Zasądzenie na rzecz powoda 302 085,71 PLN oraz 117 672,83 CHF z odsetkami od 31 października 2019 r. (doręczenie pozwu)
  3⃣ Koszty w całości na rzecz powodów do rozliczenia przez referendarza. Sąd nie uwzględnił zatrzymania.

  🧑‍⚖ Sygn. akt XXVIII C 5610/23
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  📆 Data: 09.11.2023

 • #534 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO
 • Ustalenie nieważności umowy #T2K #Nordea#PKO Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

  Zasądzone kwoty 103 655,19 PLN oraz 62 914,90 CHF.

  Całość kosztów procesowych Sąd zasądza na rzecz powoda, pozostawiając rozstrzygnięcie referendarzowi.

  Sygn. akt. I ACa 1161/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 07.11.2023

 • #517 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO
 • 1⃣ Ustala, że umowa jest nieważna w całości.
  2⃣ Zasądza od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 190 979,66 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od kwoty 155 680 PLN od dnia 2021 r. do dnia zapłaty, natomiast od kwoty 35 299,66 PLN od dnia 9.05.2023 do dnia zapłaty.
  3⃣ Zasądza od pozwanego na rzecz powodów łącznie koszty procesu, pozostawia szczegółowe wyliczenie tych kosztów referendarzowi sądowemu.

  Sygn. akt III C 189/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 17.10.2023r.

 • #516 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO
 • 1) Ustalenie nieważności umowy w całości
  2) Zasądzone łącznie:
  a) 196458,27 PLN wraz z odsetkami od 24 sierpnia 2021 r.
  b) 851,10 CHF wraz z odsetkami od 24 sierpnia 2021 r.
  3) Oddalone powództwo w pozostałym zakresie.
  4) Zasądza solidarnie 11 800 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

  Sygn. akt IV C 930/20
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 17.10.2023

 • #509 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO BP
 • 1⃣ Zasądzone na rzecz powodów 190.770,31 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie
  2⃣ Pozwany bank ponosi w całości koszty postępowania, zlecając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu

  👨‍⚖ Sygn. akt I ACa 618/22
  📌 Sąd Apelacyjny w Warszawie
  📅 05.10.2023 r.

 • #500 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO
 • Korzyści jubileuszowej wygranej:
  🍾 Umowa jest nieważna w całości
  🍾 Zasądza od pozwanego wspólnie na rzecz powodów kwotę 53 249,98 CHF wraz z odsetkami ustawowymi
  🍾 Zasądza od pozwanego wspólnie na rzecz powodów zwrot kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa według stawki minimalnej.

  Sygn. akt XXVIII C 5602/23
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 29.09.2023

 • #475 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO
 • Po uprawomocnieniu się wyroku, sprawiedliwej ugodzie lub wyroku w II instancji, bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości #ŻycieBezKredytu

 • #463 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO
 • 1) Ustalenie nieważności umowy w całości
  2) Zasądzone na rzecz powoda: 107.112,28 PLN oraz na rzecz powódki 99.185,71 PLN z odsetkami ustawowymi
  3) Koszty rozprawy w całości ponosi pozwany bank 14.698,00 po 1/2 dla każdej ze stron
  4) Sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania

  XXVIII C 603/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 04.08.2023

 • #447 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Getin
 • Sygn. akt III C 1703/18
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 06.07.2023 r.

 • #441 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO
 • 1) Unieważnienie umowy kredytowej w całości
  2) Zasądza solidarnie na rzecz powodów kwotę 167.056,10 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 3 listopada 2017 r. do dnia zapłaty oraz zasądza solidarne na rzecz powodów kwotę 74.360,24 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 15 lutego 2022 r. do dnia zapłaty
  3) Koszty w całości ponosi pozwany bank

  Sygn. akt XXIV C 1072/17
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 29.06.2023 r.

 • #439 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO
 • Korzyści dla frankowicza ⤵⤵⤵
  1) Ustalenie nieważności umowy kredytowej
  2) Zasądzone wszystkie kwoty tj. 98.382,79 PLN oraz 36.084,57 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie
  3) Koszty sądowe pozostawione referendarzowi tj. bank poniesie wszystkie koszty związane z procesem
  4) Nieuwzględniony zarzut zarzymania

  Sygn. akt XXVIII C 2589/23
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 29.06.2023

 • #430 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO BP
 • Ustalenie nieważności umowy
  Zwrot wszystkich kosztów postępowania sądowego
  Sygn. akt I ACa 535/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 26.06.2023
 • #402 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO BP
 • 1) Ustalenie nieważności umowy kredytowej
  2) Zasądzona kwota 545.669,86 plus odsetki ustawowe liczone od dnia 03.01.2022 r.
  3) Koszty w całości ponosi pozwany bank
  III C 1382/19
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 24.05.2023
 • #389 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO BP
 • Sąd zasądza od Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA w Warszawie łącznie na rzecz powodów: kwotę 67 168,88 zł (sześćdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt osiem groszy) i kwotę 63 001,48 CHF (sześćdziesiąt trzy tysiące jeden franków szwajcarskich czterdzieści osiem centymów) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie
  – od 62 234,16 zł od 4 lipca 2019 roku do dnia zapłaty,
  – od 48 095,69 CHF od 4 lipca 2019 roku do dnia zapłaty,
  – od 4 934,72 zł od 28 grudnia 2022 roku do dnia zapłaty,
  – od 14 905,79 CHF od 28 grudnia 2022 roku do dnia zapłaty;

  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Sygn. akt XXIV C 454/19

 • #382 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH
 • ✅ Stwierdzenie nieważności umowy
  ✅ Zasądzona kwota 614.033,18 PLN + 312.088,86 CHF oraz odsetki ustawowe
  ✅ Koszty sądowe w całości ponosi pozwany bank

  Sygn. akt XXIV C 562/17
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 28.04.2023

 • #376 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO BP
 • Ustalenie nieważności umowy kredytowej
  Zasądzona kwota 86.093,57 PLN + 15.834,63 CHF (po 1/2) plus odsetki ustawowe od 18 maja 2022 r. (od doręczenia oświadczenia)
  Koszty sądowe dla powodów 11 800,00 PLN
  Saldo kredytu spada z około 150.000 zł do zera, a po uprawomocnieniu się wyroku bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.
  Sygn. akt II C 374/21
  Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
  Data: 26.04.2023
 • #351 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO BP
 • Korzyści członka społeczności #ŻycieBezKredytu:
  Sad Apelacyjny zasądził żądane kwoty plus odsetki ustawowe od dnia doręczenia pozwu
  Powód otrzymał zwrot wszystkich opłat sądowych za I i II instancję.
  Sygn. akt V ACa 324/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 24.03.2023
 • #317 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO BP
 • Korzyści członka społeczności #ŻycieBezKredytu:
  ✅ Ustalenie nieważności umowy kredytowej
  ✅ Zasądzone od banku 197.792,12 zł + wszystkie odsetki ustawowe
  ✅ Umarza co do kwoty 1801,05 zł (część powództwa cofnięta przez nas)
  ✅ Koszty w całości ponosi pozwany bank
  Sygn. akt II C 778/21
  Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
  Data: 10.02.2023
 • #310 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO BP
 • Korzyści frankowiczów z #ŻycieBezKredytu:
  Zasądzone wszystkie kwoty 213.327,06 plus odsetki ustawowe
  Zwrot kosztów sądowych 8 100 zł
  Apelacja banku została oddalona całkowicie
  Bank zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  Sygn. akt VI ACa 120/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 23.01.2023 r.
 • #308 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO BP
 • Ustalenie nieważności umowy
  Zasądzona kwota 456.350,62 zł +
  odsetki ustawowe
  Koszty sądowe dla powodów 11 834,00 zł
  Saldo kredytu spada z około 450.000 zł do zera, a po uprawomocnieniu się wyroku bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.
  Sygn. akt XXVIII C 13237/22
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 23.01.2023
 • #240 Prawomocne ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO BP
 • 240 zwycięstwo z rzędu – PKO BP (Nordea Habitat) i nadal 100% skuteczności  #ŻBK zwycięstw na zasadzie T2K.

  Data: 08.11.2022 r.
  Sygn. akt I ACa 370/20
  Sąd Apelacyjny w Warszawie

 • #237 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO BP S.A.
 • Wyrok z dnia 04.11.2022 r.
  Korzyści członka społeczności #ŻycieBezKredytu
  Ustalenie nieważności umowy
  Zasądzona cała kwota dochodzona pozwem 203.140,10 zł plus odsetki ustawowe
  Zwrot wszystkich kosztów sądowych 13.334,00 zł plus koszty postępowania sądowego
  Sygn. akt III C 231/21
  Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
 • #205 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO Nordea
 • Wyrok z dnia 09.08.2022 r.
  Korzyści członków społeczności #ŻBK!
  Sąd zasądził 338.443,02 PLN wraz z odsetkami ustawowymi oraz 14.977,00 PLN kosztów procesowych.
  Saldo spadło z ok 400.000 zł do zera.
  Łączna korzyść ponad 800.000 zł, a bank po uprawomocnieniu się wyroku zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.
  Sygn. akt III C 1877/18 Sąd Okręgowy w Warszawie
 • #201 Zabezpieczenie roszczenia – PKO BP
 • Średni czas rozpatrzenia przez sąd wniosku o zabezpieczenie roszczenia to 3 miesiące, ale oczywiście nie ma żadnej gwarancji, że ten okres nie będzie dłuższy.

  Tu przedstawiamy zabezpieczenie roszczenia, które miało miejsce po 19 dniach od złożenia przez nas wniosku wraz z rozszerzeniem powództwa (na dzień składania pozwu kapitał nie był jeszcze spłacony)

  #WakacjeNaZawsze #ŻycieBezKredytu #ŻBK

 • #193 Zabezpieczenie roszczenia – PKO BP
 • Średni czas rozpatrzenia przez sąd wniosku o zabezpieczenie roszczenia to 3 miesiące, ale oczywiście nie ma żadnej gwarancji, że ten okres nie będzie dłuższy.

  Tu przedstawiamy zabezpieczenie roszczenia, które miało miejsce po 56 dniach od złożenia przez nas pozwu. 🏆💪

 • #174 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO Bank Polski
 • Wyrok z dnia 27.06.2022 r.

  Korzyści frankowiczów z naszej społeczności #ŻycieBezKredytu:
  Zasądzone kwota 334.983,90 zł plus odsetki ustawowe za opóźnienie oraz zwrot wszystkich kosztów procesu 11.834 zł
  Saldo kredytu spada z ponad 400.000 zł do zera
  Łączna korzyść ponad 800.000 zł, a po uprawomocnieniu się wyroku bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.

  Sygn. akt III C 346/19 Sąd Okręgowy w Warszawie

 • #156 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO Bank Polski
 • Wyrok z dnia 02.06.2022
  Korzyści dla członka społeczności #ŻycieBezKredytu⤵⤵
  ✅ Stwierdzenie nieważności umowy
  ✅ Zasądzone wszystkie kwoty tj. 89.861,55 zł i 37.258,45 chf plus odsetki ustawowe
  ✅ Zwrot wszystkich kosztów procesu 11.817 zł
  ✅ Saldo kredytu spadło z 250.000 zł do zera
  ✅ Łączna korzyść: ponad 500.000 zł, a bank po uprawomocnieniu się wyroku zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  Sąd Okręgowy w Warszawie Sygn. akt IV C 1406/20
 • #152 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO BP
 • Wyrok z dnia 27.05.2022 r.

  Korzyści dla członka społeczności #ŻycieBezKredytu⤵⤵
  Stwierdzenie nieważności umowy
  Zasądzone wszystkie kwoty tj. 294.897,19 zł
  Zwrot wszystkich odsetek ustawowych za opóźnienie i kosztów procesu 11.847 zł
  Saldo kredytu spadło z 550.000 zł do zera
  Łączna korzyść: ponad 900.000 zł, a bank po uprawomocnieniu się wyroku zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  Sygn. akt XXVIII C 5183/21 Sąd Okręgowy w Warszawie
 • #147 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO BP
 • Wyrok z dnia 12.05.2022 r.

  A właśnie w dniu dzisiejszym członkowie społeczności #ŻycieBezKredytu mają piątą wygraną i

  #147 z rzędu ustalenie nieważności umowy na zasadzie T2K.

 • #139 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO Bank Polski
 • Wyrok z dnia 06.05.2022 r.
  Korzyści dla członka społeczności #ŻycieBezKredytu
  Zasądzone kwoty 141.619,26 PLN oraz 27.319,17 CHF plus odsetki za opóźnienie
  Zwrot wszystkich kosztów procesu 11.834 PLN
  Saldo kredytu spadło z ok 450.000 PLN do zera
  Łączna korzyść ponad 720.000 PLN
  Sygn. akt XXVIII C 16889/21 Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 06.05.2022
 • #129 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO BP
 • Wyrok z dnia 12.04.2022 r.
  Korzyści dla członka społeczności #ŻycieBezKredytu
  ✅ Zasądzone wszystkie kwoty tj. 103.655,19 PLN oraz 62.914,90 CHF z zarzutem zatrzymania
  ✅ Zwrot wszystkich odsetek za opóźnienie
  ✅ Zwrot kosztów procesu
  Sygn. akt III C 374/19, Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny
 • #6 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji - PKO BP
 • Wyrok z dnia 17.05.2021 r.

  Sąd ustalił bezwzględną nieważność umowy (bank ma już przedawnione roszczenie o zwrot kapitału)
  zasądził pełną kwotę 339.449,07 PLN oraz 112.431,10 CHF wraz odsetkami za czas procesu ( ok 80.000 zł na dziś)
  zwrot wszystkich kosztów postępowania sądowego aż 24.184 zł
  saldo kredytu spada z ok 1.200.000 zł do zera
  po uprawomocnieniu się wyroku bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  bank podniósł zarzut zatrzymania (rodzaj potrącenia), ale Sąd nie uwzględnił go – patrz punkt pierwszy 😉
  Łączna korzyść: ok 2.000.000 zł !!

  Sygn. akt. II C 1639/18 Sąd Okręgowy Warszawa Praga

 • #64 PRAWOMOCNE unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO Nordea
 • Wyrok z dnia 21.12.2021 r. , Sąd Okręgowy w Warszawie
  ✅ Zasądzona kwota 153.513,46 zł wraz z odsetkami ustawowymi❗😍
  ✅ Saldo kredytu spada z 200.000 zł do zera!
  Łączna korzyść: ok 400.000 zł
 • #41 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Bank BPH(PEKAO)
 • Sygn. akt XXVIII C 1923/21 Sąd Okręgowy w Warszawie, wyrok z dnia 26.10.2021

  😍 Sąd zasądził wraz z odsetkami kwotę w równowartości ponad 340.000 zł
  😍 Zwrot wszystkich kosztów zastępstwa procesowego, tj. 11.017 zł
  😍 Saldo kredytu spada z 550.000 zł do zera i po uprawomocnieniu się wyroku bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.
  😍 Sąd oddalił zarzut banku o zatrzymanie/potrącenie kwoty kapitału!

  ❗ Łączna korzyść ponad 1.000.000 zł ( 1 mln zł)

 • #44 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO BP (Nordea)
 • Sygn. akt XXVIII C 1001/21 Sąd Okręgowy w Warszawie, wyrok z dnia 05.11.2021

  1⃣ Ustalenie nieważności
  2⃣ Zasądzone wraz z odsetkami ponad 220.000 zł
  3⃣ Zasądzony całkowity zwrot kosztów
  4⃣ Bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości po uprawomocnieniu się wyroku
  5⃣ Saldo spada z 280.000 zł do zera

  ❗Łączna korzyść ponad 500.000 zł

 • #47 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO (Nordea)
 • Sygn.akt I C 336/21 Sąd Okręgowy w Warszawie, wyrok z dnia 10.11.2021 r.

  👏 zasądzone całe roszczenie wraz z odsetkami, tj. ponad 200.000 zł,
  👏 zwrot wszystkich kosztów sądowych
  👏 saldo kredytu spada z 500.000 zł
  👏 łączna korzyść: 700.000 zł, a bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości po uprawomocnieniu się wyroku