• #755 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO
 • 👉Umowa kredytowa jest nieważna w całości;
  👉Zasądzona od pozwanego banku PKO Bank Polska S.A. na rzecz powodów kwotę 334983,90 PLN wraz z odsetkami ustawowymi tj. 94 681,13 PLN
  👉Zasądzone na rzecz powodów 11.817 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.
  Sygn. akt VI ACa 1477/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 24.06.2024r.
 • #692 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO
 • 1️⃣ Ustalenie nieważności umowy w całości;
  2️⃣ Zasądzone 210 735,04 PLN z odsetkami od 3 lutego 2024 r. (dzień następny po doręczeniu powództwa);
  3️⃣ Koszty w całości ponosi pozwany bank tj.11 817 PLN dla powódki.

  Sygn. akt III C 308/24
  Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
  Data: 09.04.2024r.

 • #666 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • Sygn. akt V ACa 993/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 13.03.2024r.
 • #574 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO BP
 • 1⃣ Ustalenie nieważności umowy kredytowej w całości.
  2⃣ Zasądzenie na rzecz powodów 782.216,39 PLN z odsetkami ustawowymi od doręczenia pozwu
  3⃣ Koszty w całości na rzecz powodów do rozliczenia przez referendarza.

  🧑‍⚖ Sygn. akt XXIV C 245/18
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  📆 Data: 05.12.2023r.

 • #559 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO BP
 • 1⃣ Umowa jest nieważna w całości.
  2⃣ Zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwoty 128 369,29 zł oraz 57 630,99 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
  3⃣ Zasądza koszty w wysokości 11 834,00 zł od pozwanego na rzecz powoda.

  🧑‍⚖ Syg. akt II C 669/21
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  📆 Data: 04.12.2023r.

 • #558 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO BP
 • 1⃣ Ustalenie nieważności umowy w całości.
  2⃣ Zasądzone od pozwanego łącznie na rzecz powodów 633 685,70 z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 21 kwietnia 2023 r. do dnia zapłaty.
  3⃣ Koszty zasądza w całości od pozwanego na rzecz powodów.

  🧑‍⚖ Sygn. akt XXVIII C 2762/21
  📍 Sąd Okręgowy w Warszawie
  📅 Data: 30.11.2023r.

 • #545 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO
 • 1⃣ Unieważnienie spłaconego kredytu w całości.
  2⃣ Zasądzone od banku na rzecz powodów kwotę 138.134,10 PLN oraz kwotę 325.52 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
  3⃣ Zasądzono w całości koszty od pozwanego na rzecz powodów. Wyliczenia dokona referendarz.

  🧑‍⚖ Sygn. akt XXVIII C 1951/21
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  📅 Data: 15.11.2023

 • #544 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO
 • 1⃣ Unieważnienie spłaconego kredytu w całości.
  2⃣ Zasądzone od banku na rzecz powodów kwotę 336.249,25 PLN oraz kwotę 148.841,80 CHF – obie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie
  3⃣ Zasądzone od banku na rzecz powodów kwotę 11 834,00 PLN wraz z odsetkami tytułem kosztów procesu.

  🧑‍⚖ XXVIII C 15734/22
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  📅 Data: 14.11.2023

 • #531 ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO
 • ✅ Wyrok stwierdzający nieważność umowy w całości.
  ✅ Sąd zasądził od banku na rzecz członków społeczności ŻBK kwoty 388.887,19 PLN z odsetkami od 17 lipca 2023 r. do dnia zapłaty.
  ✅ Koszty procesu w całości ponosi pozwany bank tj. 11.834 PLN.

  🧑‍⚖ I C 3255/23
  📌 Sąd Okręgowy w Krakowie
  📆 Data: 06.10.2023r.

 • #321 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO BP
 • Korzyści frankowiczów ⤵️⤵️⤵️
  1️⃣ Unieważnienie umowy na zasadzie #T2K.
  2️⃣ Zasądzone łącznie dla powodów
  109 038,44 pln oraz 26 598,15 chf.
  3️⃣ Odsetki od 12.06.2021 (doręczenie pozwu).
  4️⃣ Koszty dla powodów 11 800,00 PLN.
  Sygn. akt IV C 2097/20
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 21.02.2023
 • #291 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO BP
 • Wygrana z #PKOBankPolski
  1.Umowa kredytu hipotecznego jest nieważna.
  2.Zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 242.273,06 zł plus odsetki ustawowe, a także koszty procesu 11.834 zł wraz z odsetkami.
  3. Saldo kredytu spada z około 250.000 zł do zera, a po uprawomocnieniu się wyroku bank zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.

  Sygn. akt I C 270/22
  Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej
  Data: 28.12.2022

 • #290 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO BP
 • Sygn. akt IV C 617/22
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 28.12.2022

 • #277 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – PKO
 • Korzyści członka społeczności #ŻycieBezKredytu
  ✅ Ustalenie nieważności umowy
  ✅ Zasądzona cała kwota dochodzona pozwem
  📌 177 084,60 zł + odsetki od 2.03.21
  📌 1 370,81 chf + odsetki od 2.03.21
  📌 80 876,86 zł + odsetki od 29.09.21
  📌 992,99 chf + odsetki od 29.09.21
  ✅ Zwrot wszystkich kosztów sądowych plus koszty postępowania sądowego

  II C 3731/20
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 12.12.2022

 • #83 PRAWOMOCNE unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji - PKO BP
 • Wyrok z dnia 04.02.2022 r.
  PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy
  Zasądzone wszystkie koszty postępowania
  Saldo kredytu spada z 190.000 zł do zera
  Bank będzie wykreślony niedługo z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  Łączna korzyść ponad 200.000 zł
  Sygn. I ACa 65/21, Sąd Apelacyjny w Warszawie
 • #81PRAWOMOCNE unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji - PKO BP
 • Wyrok z dnia 27.01.2022 r.
  Sąd zdecydował na korzyść członka społeczności #ŻycieBezKredytu:
  1. Ustala, że umowa jest nieważna w całości
  2. Zasądza od pozwanego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. z
  siedzibą w Warszawie na rzecz powodów kwoty po
  468 540,20 zł na rzecz każdego z nich wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie
  3. Saldo kredytu spada do zera i zostanie rozliczone z kapitałem
  4. Ustala zasadę ponoszenia kosztów postępowania w ten sposób, że obciąża pozwanego Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie kosztami postępowania w całości, szczegółowe rozstrzygnięcie pozostawiając w tej mierze referendarzowi sądowemu zarówno za I i II instancję
  5. Łączna korzyść ponad 1.300.000 zł (1,3 mln) i bank zostanie wkrótce wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  Sygn. akt I ACa 613/21 Sąd Apelacyjny w Warszawie Data: 27.01.2022
 • #12 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji - PKO Bank Polski
 • Wyrok z dnia 17.06.2021
  Zasądzone wszystkie kwoty dochodzone pozwem oraz odsetki ustawowe za opóźnienie i koszty procesowe – łącznie ponad 1.000.000 zł ❗😍
  Saldo kredytu spadło z ok 900.000 zł do zera.
  Bank złożył zarzut zatrzymania, a bank go odrzucił stwierdzając, że roszczenie banku JEST JUŻ PRZEDAWNIONE !!!
  Oczywiście po uprawomocnieniu się wyroku bank zostanie wykreślony z kredytowanej nieruchomości.
  Sygn. akt XXIV C 1115/17
 • #54 Unieważnienie z rzędu na zasadzie teorii dwóch kondykcji - PKO BP Własny Kąt
 • Sygn. akt XVI  C 2555/21 Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie 24.11.2021

  ✅ Zasądzona kwota w całości, tj. 74.737,49 zł plus odsetki
  ✅ Zwrot kosztów sądowych 6.417 zł
  ✅ Saldo kredytu spada z 150.000 zł do zera
  ✅ Łączna korzyść ponad 230.000 zł, a bank po uprawomocnieniu się wyroku zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości