• #770 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • 1) Ustalenie nieważności umowy,
  2) Zasądzenie kwot 204 012,28 PLN z odsetkami od dnia 19 maja 2021 r. i 75 423,88 PLN z odsetkami od dnia 3 czerwca 2022 r. obie do dnia zapłaty tj. 89 959,41 PLN,
  3) Oddalenie zarzutu zatrzymania banku;
  4) Koszty 11 000 PLN dla powoda.
  Sygn. akt XXVIII C 17161/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data 02.07.2024r.
 • #769 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • 1. Ustala nieważność Umowy
  2. Zasądza na rzecz powodów kwotę 313 842,80 PLN z odsetkami od 14 lutego 2023 do dnia zapłaty tj. 50 672,71 PLN
  3. W pozostałym zakresie oddala
  4. Pozwany ponosi koszty procesu w całości (wysokość do ustalenia przez referendarza)

  Sygn. akt XXVIII C 16106/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 02.07.2024r.

 • #753 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • 👉 Umowa jest nieważna w całości;
  👉 Zasądzone wszystkie kwoty: 74 708,80 CHF + 18 059,94, PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od obu tych kwot od dnia 28.01.2021 r. do dnia zapłaty tj. 119 672,82 PLN
  👉 Zasądzone wszystkie kwoty 63 500,56 CHF + 17 259,94 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od obu tych kwot od dnia 17.02.2024 r. do dnia zapłaty tj. 11 699,96 PLN;
  👉 Oddalony zarzut zatrzymania banku;
  👉 Ustala, że koszty procesu w całości ponosi pozwany, przy czym ich szczegółowe wyliczenia pozostawia referendarzowi sądowemu.
  Sygn. akt II C 305/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 19.06.2024r.
 • #752 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • 1. Ustalenie nieważności umowy;
  2. Zasądzone 177 627,24 zł z odsetkami od 8.02.2022r. tj. ok. 48 219,72 PLN;
  3. Oddalony zarzut zatrzymania banku;
  4. Zasądzone 11817 zł kosztów sądowych.
  Sygn. akt XXVIII C 18109/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 18.06.2024r.
 • #749 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • 👉 Umowa jest nieważna w całości;
  👉 Zasądzone na rzecz powódki kwoty 69 471,04 PLN oraz 20 300,23 CHF wraz z ust. odsetkami od dnia 20 listopada 2020r. do dnia zapłaty tj. 55 478,18 PLN;
  👉 Oddalony zarzut zatrzymania banku;
  👉 Koszty procesu w 100% ponosi pozwany bank.
  Sygn. akt II C 2262/20
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 17.06.2024r.
 • #748 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • 1. Umowa jest nieważna w całości;
  2. Zasądzone na rzecz powódki 273 548,05 PLN wraz z odsetkami ustawowymi tj. około 77 022,51 PLN;
  3. Koszty w całości ponosi pozwany bank Millennium.
  Sygn. akt XXVIII C 16015/221
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 21.05.2024r.
 • #747 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • 🙌 Zasądza na rzecz powodów łącznie na rzecz kwoty 44.207,75 zł (czterdzieści cztery tysiące dwieście siedem złotych siedemdziesiąt pięć groszy) �i 71.698,13 CHF wraz z odsetkami ustawowymi tj. 134 190,60 PLN;
  🙌 Zasądzone 8100 zł kosztów.
  Sygn. akt V ACa 1855/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 17.06.2024r.
 • #743 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • 1. Ustala, że umowa jest nieważna;
  2. Zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę: 1 022 775,79 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie odpowiednio od kwot:
  a. 682 810,61 zł od dnia 29.07.21r.
  b. 339 965,18 zł od dnia 10.06.23r.
  3. Oddala zarzut zatrzymania banku;
  4. Koszty w całości od pozwanego na rzecz powoda – do wyliczenia przez referendarza.
  Sygn.akt III C 1728/20
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 12.06.2024r.
 • #740 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • Wyrok:
  I. Ustalenie nieważności;
  II. Zasądza łącznie na rzecz powodów kwotę 270 190,60 PLN wraz z odsetkami liczonymi od kwot:
  a) 189 016,85 PLN od dnia 13 lipca 2021 r. do dnia zapłaty;
  b) 60 456,89 PLN od dnia 1 października 2021 r. do dnia zapłaty;
  c) 20 716,86 PLN od dnia 1 października 2021 r. do dnia zapłaty;
  III. Oddalony zarzut zatrzymania banku;
  IV. Zasądza łącznie na rzecz powodów kwotę 6 447 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.
  Sygn. akt IV C 852/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 10.06.2024r.
 • #728 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • Wyrok sądu:
  1. Ustalenie, że umowa jest nieważna w całości;
  2. Zasądza od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwoty
  💵 58 391,64 PLN
  💵 38 155,06 CHF
  + odsetki ustawowe za opóźnienie;
  3. Koszty w całości od pozwanego na rzecz powodów (11 834 PLN)

  👉 Sygn. akt III C 1155/23
  👉 Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
  👉 Data: 21.05.2024r.

 • #715 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • 1. Zasądza od Banku Millennium Spółki Akcyjnej w Warszawie kwotę 298.249,34 PLN złotych z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od następujących kwot: a. 262.524,44 (dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia cztery 44/100) od 14 listopada 2019 r. do dnia zapłaty; b. 35.724,90 (trzydzieści pięć tysięcy siedemset dwadzieścia cztery 90/100) od 29 czerwca 2021 r. do dnia zapłaty;
  2. Ustala, iż umowa o kredyt hipoteczny jest nieważna i oddala zarzut zatrzymania banku;
  3. Poza oddaleniem apelacji banku wygraliśmy 8100 zł tytułem kosztów sądowych za II instancję.
  Sygn. akt V ACa 1079/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 09.05.2024r.
 • #703 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • 👉 Ustalenie nieważności umowy w całości;
  👉 Zasądza od pozwanego na rzecz powodów 344 017,02 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie;
  👉 124 658,64 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie;
  👉 Oddala zarzut zatrzymania;
  👉 Zasądza od pozwanego na rzecz powodów koszty procesu w całości pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu.

  Sygn. akt III C 1876/18
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 18.04.2024r.

 • #700 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • 💪 Ustalenie nieważności umowy w całości;
  💪 Zasądzone łącznie na rzecz powodów 265.523,39 PLN wraz z odsetkami od dnia 23 lutego 2022 r.
  💪 Oddalony zarzut zatrzymania banku;
  💪 Zasądza na rzecz powodów kwotę 11.834 PLN tytułem zwrotu kosztów
  Sygn. akt XXVIII C 18706/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 15.04.2024r.
 • #694 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • 1. Ustalenie nieważności umowy kredytowej w całości;
  2. Zasądzone 132 554,31 zł z odsetkami od 17.03.2023 (doręczenie pozwu);
  3. Oddala zarzut zatrzymania banku;
  4. Zasądzone 11 817 zł tytułem zwrotu kosztów sądowych.

  🧑‍⚖️ Sygn. akt XXVIII C 13341/22
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  🗓️ Data: 10.04.2024r.

 • #691 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • 1. Ustalenie nieważność umowy i zasądzone wszystkie kwoty tj.
  👉 403038,29 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 17.03.2021 do dnia zapłaty;
  👉 7117,98 CHF z odsetkami ustawowymi od dnia 21.12.2021 do dnia zapłaty;
  👉 11834 zł kosztów zasądzonych w całości od banku dla powodów.
  2. Oddalony zarzut zatrzymania złożony przez bank.

  🧑‍⚖️ Sygn. akt IV C 2571/20
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  🗓️ Data: 09.04.2024r.

 • #690 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • 💪 Unieważnienie umowy kredytowej w całości;
  💪 Zasądzone wszystkie kwoty na rzecz członka społeczności #ŻBK tj. 258.191,63 złotych wraz z odsetkami ustawowymi;
  💪 Oddalone powództwo w pozostałym zakresie;
  💪 Zasądzone 9.317 złotych tytułem zwrotu kosztów sądowych.

  Sygn. akt IV C 1178/20
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 21.03.2024r.

 • #688 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • 1️⃣ Ustala, że umowa niemożliwa do wykonania w całości i jest w całości wobec powódki bezskuteczna;
  2️⃣ Zasądza na rzecz powódki: 86 699,17 PLN oraz 53 238,93 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie;
  3️⃣ Zwrot koszów w całości na rzecz powódki;
  4️⃣ Oddala zarzut zatrzymania banku.

  Sygn. Akt XXVIII C 6163/22
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 04.04.2024r.

 • #684 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • Umowa jest nieważna w całości;
  Zasądzone od banku Millennium na przed powódki 88 601,58 zł, 14 339,13 CHF oraz kwotę 5565,41 CHF wraz z odsetkami ustawowymi;
  Pozwany bank millennium ponosi koszty procesu w 100%. Szczegółowe ich wyliczenie pozostawia referendarzowi sądowemu.
  Sygn. akt III C 690/18
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  27.03.2024r.
 • #675 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • 1. Ustalenie nieważności umowy na zasadzie #T2K;
  2. Zasądzone wszystkie kwoty tj. 111 509,40 PLN i 43 386,56 CHF z odsetkami od dnia doręczenia pozwu i modyfikacji;
  3. Koszty w całości, do wyliczenia referendarzowi.
  Sygn. akt XXIV C 755/20
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 21.03.2024r.
 • #673 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • 👉 Ustalenie nieważność umowy w całości;
  👉 Zasądzone od banku łączenie na rzecz powodów kwotę 131 505,83 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie;
  👉 Oddalony zarzut zatrzymania banku;
  👉 Zasądził od banku na rzecz powodów koszty procesu w wysokości 11 834,00 PLN wraz z odsetkami.
  🧑‍⚖️ Sygn. akt XXVIII C 3530/23
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  🗓️ Data: 20.03.2024r.
 • #672 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • 🧑‍⚖️ Sygn. akt I ACa 1409/22
  📌 Sąd Apelacyjny w Warszawie
  🗓️ Data: 19.03.2024r.
 • #665 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • WYROK:
  1. Ustalenie nieważności umowy w całości;
  2. Zasądzone:
  👉 90 874,28 PLN oraz 31 177,44 CHF z odsetkami od 26.01.2021 (doręczenie powództwa),
  👉 22 433,38 PLN oraz 11 056,69 CHF z odsetkami od 10 marca 2023 r. (doręczenie modyfikacji);
  3. Koszty w całości na rzecz powodów, pozostawione do wyliczenia referendarzowi.

  Sygn. akt XXVIII C 14835/22
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 13.03.2024r.

 • #661 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • ✅ Ustala nieważność umowy w całości;
  ✅ Zasądzono na rzecz powodów 321 935,58 PLN wraz z odsetkami ustawowymi;
  ✅ Pełen zwrot kosztów sądowych.

  Sygn. akt XXVIII C 3240/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 12.03.2024r.

  #WYROK
  #MILLENNIUM

 • #658 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • 👉 Umowa jest nieważna w całości;
  👉 Zasądzono od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 151 915,40 PLN oraz kwotę 57 991,81 CHF wraz z odsetkami od dnia 29 marca 2022 r. do dnia zapłaty;
  👉 Oddalono zarzut zatrzymania banku;
  👉 Koszty procesu w całości ponosi pozwany bank.

  🧑‍⚖️ Sygn. akt XXVIII C 11145/21
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  📅 Data: 11.03.2024r.

 • #652 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • ✅ Ustalenie nieważności umowy w całości;
  ✅ Zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 282 160,57 PLN wraz z odsetkami od dnia 18 grudnia 2021 r. do dnia zapłaty;
  ✅ Zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 282 160,57 PLN wraz z odsetkami od dnia 18 grudnia 2021 r. do dnia zapłaty
  ✅ Oddala zarzut zatrzymania;
  ✅ Koszty w całości na rzecz powodów szczegółowe wyliczenie pozostawione referendarzowi.
  🧑‍⚖️ Sygn. akt XXVIII C 12636/23
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  🗓️ Data: 28.02.2024r.
 • #647 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • 1. Umowa jest nieważna w całości
  2. Zasądza od banku millennium na korzyść członków społeczności 308.296,05 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie
  3. Bank Millennium ponosi koszty procesu w całości. Do wyliczenia przez referendarza.
  Sygn. akt III C 1775/19
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  23.02.2024r.
 • #636 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • 👉 Umowa jest nieważna w całości
  👉 Zasądza od pozwanego na rzecz powoda 96 957,02 PLN oraz 10 852,32 CHF + odsetki ustawowe za opóźnienie
  👉 Koszty w całości od pozwanego na rzecz powoda 11 817,00 PLN
  👉 Oddalony zarzut zatrzymania
  Sygn. akt XXVIII C 10932/22
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 20.02.2024r.
 • #633 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • 1️⃣ Umowa o kredyt hipoteczny jest nieważna w całości
  2️⃣ Zasądza od pozwanego Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów kwotę 232.973,22 złotych wraz z ustawowymi odsetkami
  3️⃣ Zasądza od pozwanego Banku Millennium S. A. z siedzibą w Warszawie łącznie na rzecz powodów 11.834,00 złote tytułem zwrotu kosztów postępowania, w tym kwotę 10.800,00 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego 6634 zł za II instancję oraz 8100 zł.
  Sygn. akt V ACa 1042/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 20.02.2024r.
 • #625 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • 1️⃣ Umowa jest nieważna w całości.
  2️⃣ Zasądzone od pozwanego na rzecz powoda kwotę 31 766,75 PLN wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 23 marca 2021 r. do dnia zapłaty.
  3️⃣ Zasądzone od pozwanego na rzecz powoda kwotę 44 170,23 CHF wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 23 marca 2021 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 5 650,92 CHF wraz z ustawowymi odsetkami od tej kwoty od dnia 7 grudnia 2021 r. do dnia zapłaty.
  4️⃣ Oddalone powództwo w pozostałej części.
  5️⃣ Zasądzone od pozwanego Banku na rzecz powoda kwotę 13 847,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.
  6️⃣ Nakazał pobrać od pozwanego Banku na rzecz Skarbu Państwa SO kwotę 851,94 PLN tytułem kosztów postępowania.
  🧑‍⚖️ Sygn. akt I C 1808/20
  📌 Sąd Okręgowy Warszawa-Praga
  🗓️ Data: 12.02.2024r.
 • #624 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • I. Ustalenie nieważności umowy w całości.
  II. Zasądza na rzecz powodów: 270 228,87 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
  III. Koszty w całości ponosi pozwany bank. Szczegółowe wyliczenia kosztów pozostawia referendarzowi.
  🧑‍⚖️ Sygn. akt XXV 2845/20
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  🗓️ Data: 29.01.2024r.
 • #616 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • 👉 Zasądza od pozwanego banku Millennium na rzecz powodów: a) kwotę 161 550, 33 PLN wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 9 listopada 2023 r. do dnia zapłaty; b) kwotę 107 700,22 PLN wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 9 listopada 2023 r. do dnia zapłaty; c) kwotę 161 550, 33 PLN wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 9 listopada 2023 r. do dnia zapłaty.
  👉 Oddala powództwo w pozostałym zakresie.
  👉 Koszty procesu w 100% ponosi pozwany bank #Millennium.
  🧑‍⚖️ Sygn. akt XXIV C 210/33
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  📅 Data: 29.01.2024r.
 • #611 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • 👉 Ustalono nieważność umowy w całości
  👉 Zasądzono od banku na rzecz powódki kwotę 28 665,09 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 15 156,92 PLN od 3.06.2021 r. do dn. zapłaty, od 13 508,17 PLN od 13.09.2022 r. do dn. zapłaty.
  👉 Zasądzono od banku na rzecz powoda kwotę 28 665,09 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 15 156,92 PLN od 3.06.2021 r. do dn. zapłaty, od 13 508,17 PLN od 13.09.2022 r. do dn. zapłaty.
  👉 Zasądzono od banku łącznie na rzecz powodów kwotę 89 978,55 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 73 171,00 PLN od 3.06.2021 ro dn. zapłaty, od 16 807,55 PLN od 13.09.2022 r. do dn. zapłaty.
  👉 Obciążono kosztami postępowania w całości bank. Koszty wyliczy referendarz.
  ✅ Sygn. akt XXIV C 205/21
  ✅ Sąd Okręgowy w Warszawie
  ✅ Data: 18.01.2024r.
 • #610 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • 👉 Ustalenie nieważności umowy.
  👉 Zasądzone kwoty od banku: 565.639,53 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie (obecnie 11,25% w skali roku) w większości od dnia 27.01.2022 do dnia zapłaty (na dziś ponad 100.000 zł).
  👉 Zasądza tytułem zwrotu kosztów procesu od banku: 11.947 zł
  🧑‍⚖️ Sygn. akt XXVIII C 13081/21
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  🗓️ Data: 18.01.2024r.
 • #608 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • 1️⃣ Stwierdzenie nieważności umowy w całości.
  2️⃣ Zasądzone od pozwanego banku #millennium na rzecz powodów łącznie kwotę 296 405,18 PLN oraz 7196,06 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
  3️⃣ Całość kosztów poniesie pozwany.
  🧑‍⚖ Sygn. akt XXVIII C 15693/23
  📍 Sąd Okręgowy w Warszawie
  📅 Data: 15.01.2024r.
 • #605 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • 1) Ustala, że nie istnieje stosunek prawny w postaci umowy.
  2) Zasądza na rzecz powodów 107 216,54 PLN oraz 34 796,49 CHF z odsetkami od 24 listopada 2021 r. (po upływie 14 dni od dnia doręczenia pozwu).
  3) Koszty na rzecz powodów 11 834,00 PLN.

  🧑‍⚖️ Sygn. akt XXVIII C 13618/21
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  🗓️ Data: 16.01.2024r.

 • #603 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • 1️⃣ Ustalenie nieważności umowy w całości.
  2️⃣ Zasądzone 416 946,56 PLN wraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
  3️⃣ Szczegółowe wyliczenie kosztów procesu pozostawia referendarzowi sądowemu.

  🧑‍⚖️ Sygn. akt II C 1200/21
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  🗓️ Data: 28.12.2023r.

 • #593 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • I. Ustalenie nieważności umowy w całości.
  II. Zasądza na rzecz powódki kwoty 43 811,97 PLN wraz z odsetkami.
  III. Zasądza na rzecz powoda kwoty 43 811,96 PLN wraz z odsetkami.
  IV. 9 829,31 CHF wraz z odsetkami od dnia 30 stycznia 2020 r. do dnia zapłaty.
  V. Oddala zarzut zatrzymania banku.
  VI. Zasądza na rzecz powodów kwotę 8 494 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu w tym 5 400 PLN tytułem kosztów zastępstwa procesowego.
  VII. Nakazuje pobrać od pozwanego kwotę 2 471,65 PLN na rzecz skarbu państwa tytułem nieuiszczonych kosztów procesu związanych z opinia biegłego.
  🧑‍⚖️ Sygn. akt C 1563/19
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  🗓️ Data: 04.01.2024r.
 • #572 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • 1⃣ Ustalenie nieważności umowy w całości.
  2⃣ Zasądzone są kwoty żądane przez powodów tj. 221.809,58 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
  3⃣ Koszty sądowe w całości ponosi pozwany bank.

  🧑‍⚖ Sygn. akt XXIV C 307/19
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  🗓 Data: 11.12.2023

 • #565 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • 1. Sąd ustala, iż umowa o kredyt hipoteczny zawarta pomiędzy powodami z pozwanym Bankiem Millennium S.A. jest nieważna;
  2. Zasądza od pozwanego Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów łącznie do majątku objętego wspólnością majątkową małżeńską, kwotę 177.537,13 (sto siedemdziesiąt siedem tysięcy, pięćset trzydzieści siedem, 13/100) złotych.
  3. Kwotę 14.985,56 (czternaście tysięcy, dziewięćset osiemdziesiąt pięć, 56/100) franków szwajcarskich (CHF) wraz z
  ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 23 marca 2022 roku do dnia zapłaty.
  4. Zwrot wszystkich kosztów za I i II instancję.

  👨‍⚖️ Sygn. akt I ACa 1379/22
  📌 Sąd Apelacyjny w Warszawie
  🗓️ Data: 08.12.2023r.

 • #562 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • 1. Ustalenie nieważności umowy w całości.
  2. Zasądzone 176 014,31 z odsetkami ustawowymi.
  3. Koszty na rzecz powodów 11 834 zł.

  Sygn.akt XXVIII C 8772/23
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 06.12.2023r.

 • #538 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • 1⃣ Zasądzone 101 247,54 zł z odsetkami od 27.06.2018 do dnia zapłaty oraz 15 781,21 CHF z odsetkami od 15.10.2018 do dnia zapłaty.
  2⃣ Sąd nie uwzględnia zarzutu zatrzymania, uznając go – podzielając w tym zakresie argumentację Pana Mecenasa, jako niedopuszczalny.
  3⃣ Koszty tj. 4050 zł z odsetkami ponosi pozwany bank.

  🧑‍⚖ Sygn. akt V ACa 1556/22
  📌 Sąd Apelacyjny w Gdańsku
  📆 08.11.2023 r.

 • #535 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • Sąd w pkt. I ustala nieważność umowy w całości; pkt. II zasądza od pozwanego na rzecz powoda 280 368,26 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie a w pkt. III ustala, że koszty procesu w całości ponosi pozwany bank i pozostawiono ich wyliczenie referendarzowi sądowemu.

  Sąd nie uwzględnił podniesionego przez bank zarzutu zatrzymania.

  Sygn. akt XXVIII C 12486/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 07.11.2023

 • #533 ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • Wyrok:
  1. ustalenie nieważności 2. zasądzona pełna kwota 497.419,28 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Sąd nie uwzględnił podniesionego przez bank na rozprawie zarzutu zatrzymania, 3. koszty zasądzone dla powodów od banku 11.834 PLN.

  Sygn. akt XXVIII C 9509/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 06.11.2023

 • #527 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • 1⃣ Ustala że umowa jest nieważna.
  2⃣ Zasądza od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 106 295,84 zł oraz kwotę 48 608,50 CHF wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 12.01.2021 r. do dnia zapłaty.
  3⃣ Zasądza od Pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 5 486,85 CHF wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 23.11.2021 r. do dnia zapłaty
  4⃣ Koszty procesu w 100% ponosi Pozwany

  Sygn. akt II C 3501/20
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 27.10.2023

 • #522 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • ✅ Sąd zasądził od banku na rzecz powodów (łącznie) kwotę 57 431,91 PLN z odsetkami od 32 418,70 PLN od 12 czerwca 2020 r. do dnia zapłaty, i odsetkami od 25 013,12 PLN od 7 września 2023 r. do dnia zapłaty.
  ✅ Sąd zasądził 20 090,08 CHF z odsetkami od 12 czerwca 2020 r. do dnia zapłaty.
  ✅ Koszty 11 817,00 PLN wraz z odsetkami od dnia uprawomocnienia się wyroku.

  🧑‍⚖ Sygn. akt XXV C 1330/20
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  📅 Data: 24.10.2023

 • #520 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • Wyrok I instancji:
  I. Ustalenie nieważności umowy w całości.
  II. Zasądza od Banku Millennium S.A. na rzecz powoda kwotę 51.101,80 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 22 czerwca 2021 roku do dnia zapłaty.
  III. Zasądza od Banku Millennium S.A. na rzecz powoda kwotę 6.417 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

  Wyrok Sądu Apelacyjnego:
  I. Oddalona apelacja
  II. Zasądzona od Banku Millennium S.A. na rzecz powoda kwotę 4050 zł wraz z odsetkami od dnia 2 listopada 2023 r. tytułem zwrotu kosztów postępowania

  I ACa 1318/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 25.10.2023

 • #514 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • Co orzekł sąd❓
  1) Ustalenie nieważności umowy kredytowej w całości.
  2) Zasądzone od Millennium 159849,54 zł oraz 71446,54 CHF z odsetkami ustawowymi od dnia 22.08.2023r.
  3) Zasądza od banku wszystkie koszty na rzecz powoda.

  👨‍⚖ Sygn. akt XXVIII C 17732/21
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  📅 Data: 17.10.2023

 • #512 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • ✅ Zasądzone wszystkie kwoty.
  ✅ Zwrot całości kosztów sądowych oraz zastępstwa procesowego.

  👨‍⚖ Sygn. akt XVI C 2495/22
  📌 Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
  📅 Data: 13.10.2023

 • #504 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • Jakie były korzyści dla powoda:
  1⃣ Ustalenie nieważności umowy w całości.
  2⃣ Zasądzone kwoty od banku na rzecz powódki 28.577,89 PLN oraz 11.802,81 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 23 września do dnia zapłaty.
  3⃣ Zasądzone wszystkie koszty postępowania sądowego od banku na rzecz powoda tj. 11.817 PLN plus odsetki ustawowe.

  🗃Sygn. akt XXVIII C 17543/22
  📌Sąd Okręgowy w Warszawie
  📅Data: 29.09.2023

 • #499 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • ✅ Sąd ustalił nieważność obu umów
  ✅ Zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 269 302,01 zł wraz z odsetkami ustawowymi
  ✅ Zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 99 294,38 zł wraz z odsetkami ustawowymi
  ✅ Zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 13 817.00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z ust. odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomoc. wyroku
  ✅ Nakazał pobrać od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa SO w Warszawie kwotę 4 821,96 zł tytułem zwrotu wydatków.

  Sygn. akt IV C 977/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 29.09.2023 r.

 • #497 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • 1) Umowa kredytu jest nieważna w całości
  2) Zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwoty: 63 145,24 PLN oraz 55 774,94 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 21 września 2023 r. do dnia zapłaty
  3) Oddala powództwo w pozostałym zakresie
  ustala, że pozwany ponosi koszty procesu w całości, szczegółowe ich wyliczenie pozostawia referendarzowi sądowemu.

  Sygn. akt XXIV C 2191/20
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 28.09.2023

 • #495 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • 📌 Ustalenie nieważności w całości umowy.
  📌 2x zasądził w częściach równych dla każdego z powodów po: 24053,98 zł od 23.08.2019 do dnia zapłaty 89851,59 CHF, 98419 zł z odsetkami ustawowymi od 08.12.2021 do dnia zapłaty 17111,95 CHF z odsetkami ustawowymi od dnia 08.12.2021 do dnia zapłaty
  📌 Koszty w całości od banku na rzecz powodów, wyliczenie pozostawia referendarzowi.

  🗃 Sygn. akt XXVIII C 14413/22
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  📅 Data: 27.09.2023

 • #492 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • 1. Ustalenie nieważności umowy o kredyt hipoteczny.
  2. Zasądza od pozwanego Banku Millennium Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów koszty postępowania w całości pozostawiając szczegółowe wyliczenie tych kosztów referendarzowi sądowemu za I instancję i 8100 zł za II instancję.
  3. Saldo kredytu spada z około 250.000 zł do zera, a bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.

  Sygn. akt VI ACa 1128/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 22.09.2023 r.

 • #490 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • 1⃣ Pełne ustalenie nieważności umowy kredytowej
  2⃣ Zasądzone kwoty od banku na rzecz powódki 145.590,32 PLN + 20.149,79 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 30 grudnia 20221 r.
  3⃣ Zasądzone wszystkie koszty postępowania sądowego od banku na rzecz powódki tj. 14.517 PLN

  XXVIII C 16565/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 21.09.2023

 • #486 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • 🗃 Sygn. akt VI ACa 1221/22
  📌 Sąd Apelacyjny w Warszawie
  📅 Data: 13.09.2023

 • #480 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • 1) Ustalenie nieważności umowy w całości.
  2) Zasądzone kwoty:
  a. kwota 223 079,61 zł z odsetkami od 22.07.2020
  b. kwota 91 799,64 zł z odsetkami od 17.05.2023 r.
  3) Zasądza kwotę 11 837 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego

  XXVIII C 5649/22
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  05.09.2023 r.

 • #478 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • 1) Ustalenie nieważności umowy kredytu w całości.
  2) Zasądzone od pozwanego kwoty 56.716,26 PLN i 31.326,89 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 20.07.2021 r. (doręczenie pozwu).
  3) Zasądzone od pozwanego na rzecz powoda kwoty 14.517,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.
  Sygn. akt XXVIII C 7991/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 05.09.2023
 • #472 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • Zasądzone wszystkie kwoty dochodzone pozwem i całkowity zwrot kosztów zastępstwa procesowego.

  Sygn. akt I C 1513/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 28.08.2023

 • #471 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • Saldo kredytu spada z około 350.000 zł do zera, a po uprawomocnieniu się wyroku, sprawiedliwej ugodzie lub wyroku w II instancji, bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości

 • #469 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • 1.Ustalenie nieważności umowy kredytowej
  2. Zasądzone 106 667,87 PLN oraz 67 171, 67 CHF z odsetkami od 15 listopada 2021 (dzień doręczenia przez sąd powodowi pouczenia)
  3. Zasądzone łącznie na rzecz powodów 11 817,00PLN tytułem zwrotu kosztów procesowych

  XXVIII C 3433/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 23.08.2023

 • #456 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • 1⃣ Pełne ustalenie nieważności umowy
  2⃣ Zasądzone kwoty od banku 71.724,73 PLN + 33.927,79 CHF wraz z odsetkami ustawowymi od 8 czerwca 2023 r.
  3⃣ Zasądzone wszystkie koszty postępowania sądowego od banku 11.834 PLN!
  4⃣ Sąd nie uwzględnił podniesionego na rozprawie zarzutu zatrzymania

  XXVIII C 2138/23
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 26.07.2023

 • #453 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • 1) Ustalenie nieważności umowy w całości
  2) Zasądzone dla członka społeczności #ŻBK – 66.958,86 PLN oraz 101.088,01 CHF
  3) Bank po uprawomocnieniu się wyroku zostanie wykreślony z hipoteki kredytowej nieruchomości

  XXVIII C 591/23
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 24.07.2023

 • #445 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • 1) Ustalenie nieważności umowy
  2) Sąd zasadził na rzecz powodów po 1/2:
  a) 56 013,19 zł wraz z odsetkami od 5 lipca 2017;
  b) 1 178 zł wraz z odsetkami od 15 maja 2017;
  c) 11 899, 44 zł wraz z odsetkami
  od 3 czerwca 2021
  3) Sąd zasądził na rzecz powodów 6 400 tytułem zwrotu kosztów procesu.

  Sygn. akt IV C 2621/20
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 04.07.2023

 • #442 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • 1. Ustala nieważność umowy;
  2. Zasądza kwoty od banku na rzecz powódki
  3. Zasądza koszty dla powódki od banku;
  4. Saldo kredytu spada z około 200.000 zł do zera, a po uprawomocnieniu się wyroku bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.

  Sygn. akt XXVIII C 4743/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 28.06.2023 r.

 • #435 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • Korzyści dla Frankowicza:
  1) Pełne ustalenie nieważności umowy #Eurobank (obecnie Millennium)
  2) Zasądzone kwoty od banku 420.358,60 plus odsetki ustawowe za opóźnienie
  3) Zasądzone wszystkie koszty postępowania sądowego od banku 11.817 PLN!

  Sygn. akt XXV C 1879/20
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 27.06.2023

 • #427 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • Ustala, że umowa jest nieważna;
  Zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 139 521,50 PLN, oraz 64 746,35 CHF, wraz z odsetkami od kwot 91 018,89 PLN i 51 283,29 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 29 września 2022 roku do dnia zapłaty, zaś od kwot 48 502,61 PLN i 13 453,06 CHF wraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 8 czerwca 2023 roku do dnia zapłaty;
  Zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 17 317,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.
  Sygn. akt IV C 1041/19
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 23.06.2023 r.
 • #412 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • Ustalenie nieważności umowy kredytowej
  Zasądzona na rzecz powoda kwota 119 876,84 zł z odsetkami: od kwoty 100 165,03 zł od 6.05.2021 – doręczenie pozwu; od kwoty 19 711,81 zł od 22.01.2022 – doręczenie rozszerzenia
  Oddalenie w dalszym zakresie
  Koszty dla powoda 6 434 zł wraz z odsetkami

  II C 697/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 05.06.2023 r.

 • #411 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • Zasądzone wraz z odsetkami ustawowymi ponad 100.000 PLN
  Pełen zwrot kosztów procesowych dla powodów, które wyliczy referendarz
  Saldo kredytu spada z około 200.000 zł do zera, a bank po uprawomocniu się wyroku zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  Sygn. akt III C 832/18
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 05.06.2023
 • #410 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • Saldo kredytu spada z ok. 700.000 do zera!

  Sygn. akt I ACa 915/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 31.05.2023 r.

 • #408 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • Korzyści dla frankowicza ⤵⤵⤵
  Ustalenie, że stosunek prawny wynikający z umowy nie istnieje
  Zasądza od pozwanego na rzecz powoda: 190 273,72 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwot: 87 703,70 PLN od 08.05.2021 r.
  102 570,02 PLN od 10.12.2022 r. do dnia zapłaty
  65 136,63 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwot: 51 466,62 CHF od 08.05.2021 r. do dnia zapłaty
  13 670,01 CHF od 10.12.2022 r. do dnia zapłaty
  Saldo kredytu spada z około 500.000 zł do zera, a po uprawomocnieniu się wyroku bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowej nieruchomości
  Koszty od pozwanego w całości na rzecz powoda

  Sygn. akt II C 3665/20
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 31.05.2023 r.

 • #403 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • Zasądzone kwoty 60.105,41 PLN i 18.746,64 CHF plus odsetki ustawowe za opóźnienie od października 2022 r. do dnia zapłaty
  Zwrot z banku kosztów sądowych dla powódki
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Sygn. akt XXIV C 1677/20
  Wyrok z dnia 09.05.2023 r.
 • #393 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • 1. Ustalenie nieważności umowy w całości
  2. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwotę
  a) 126.573,22 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 22.02.2021 r. do dnia zapłaty
  b) 69.798,20 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 22.11.2023 r. do dnia zapłaty
  3) Koszty w całości od pozwanego na rzecz powoda tj. 6.400 PLN

  Sygn. akt IV C 1534/20
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 15.05.2023

 • #388 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • Wyrok:
  1. ustalenie nieważności umowy
  2. Zasądzona kwota 102.661 CHF + odsetki ustawowe za opóźnienie
  3. zwrot kosztów od banku za I instancję 11.864 PLN
  4. nie został uwzględniony zarzut zatrzymania banku
  5. zasądzone 8100 zł kosztów zastępstwa procesowego za II instancję.
  6. Saldo kredytu spada, około 600.000 zł do zera

  Sygn. akt I ACa 250/23
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 11.05.2023

 • #387 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • Korzyści członków społeczności #ŻycieBezKredytu:
  1. Ustalenie nieważności umowy w całości
  2. Sąd zasądził:
  – kwotę 365,66,95 PLN wraz z odsetkami od dnia 16 lipca 2022 r.
  – kwotę 7 441,73 PLN tytułem rat kapitało-odsetkowych wraz z odsetkami od dnia 16 lipca 2022 r.
  – kwotę 11.000,03 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.
  3. Po uprawomocnieniu się wyroku bank zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.

  Sygn. akt II C 1078/21
  Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
  Data: 11.05.2023

 • #384 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • 1. Ustalenie nieważności obu umów w całości
  2. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kwotę 163.771,27 PLN + 91.626,09 CHF wraz z odsetkami od dnia 18.04.2023 r.
  3. Spadek salda z ok. 550 000 do zera
  4. Pełen zwrot kosztów sądowych.

  XXVIII C 20410/22
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 08.05.2023

 • #374 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • Korzyści frankowiczów z #ŻycieBezKredytu:
  👑 Ustalenie nieważności umowy
  🏆 Zasądzona kwota 95.981,63 PLN oraz 183.61,19 CHF plus odsetki ustawowe
  👑 Zwrot kosztów procesowych w całości

  XXVIII C 16080/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 24.04.2023

 • #364 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • Korzyści członków społeczności #ŻycieBezKredytu:
  1. Ustalenie nieważności umowy w całości
  2. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powodów kwotę 42.635,77 PLN i 37.481,04 CHF
  3. Spadek salda z około 300.000 do zera
  4. Zwrot kosztów sądowych 11.834 PLN
  5. Po uprawomocnieniu się wyroku bank zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.

  XXVIII C 2010/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 14.04.2023

 • #358 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • Stwierdzenie nieważności umowy kredytowej
  Zasądzone kwoty 76.263.70 PLN oraz 35.168,52 CHF wraz z odsetkami ustawowymi
  Koszty w całości na rzecz powoda, do wyliczenia przez referendarza
  Saldo kredytu spada z około 250.000 zł do zera, a bank po uprawomocnienie się wyroku zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  Sygn. akt III C 233/21
  Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
  Data: 04.04.2023
 • #354 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • Korzyści frankowiczów z #ŻycieBezKredytu:
  👑 Ustalenie nieważności umowy
  🏆 Zasądzona kwota 125.00,00 PLN oraz 23.000,00 CHF plus odsetki ustawowe
  👑 Zwrot kosztów procesowych 11.817 PLN
  🏆 Saldo kredytu spada z ok 250.000 zł do zera, a bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości po uprawomocnieniu się wyroku.

  Sygn. akt II C 653/19
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 31.03.2023

 • #352 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • Zasądzone kwoty 89.298,06 PLN i 74.953,01 CHF plus odsetki ustawowe od 19 marca 2019r. do dnia zapłaty
  Zwrot z banku kosztów sądowych dla powoda
  Saldo kredytu spada z około 500.000 zł do zera, a bank po uprawomocnienie się wyroku zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości

  Sygn. akt XXIV C 1216/18
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  21.03.2023 r.

 • #348 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • Korzyści frankowicza ⤵️⤵️⤵️
  🍾 Zasądzone wszystkie kwoty dochodzone pozwem wraz z odsetkami ustawowymi i wyzerowanie salda zadłużenia.
  🍾 Bank zostanie teraz wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.
  Sygn. akt I ACa 640/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 20.03.2023
 • #344 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • Korzyści członków społeczności #ŻycieBezKredytu⤵⤵
  ✅ Stwierdzenie nieważności umowy kredytowej.
  ✅ Zasądzone wszystkie kwoty tj. 393.965,77 PLN i 9.174,99 CHF z odsetkami od doręczenia pozwu i doręczenie rozszerzenia.
  ✅ Zwrot kosztów procesu 11.864 PLN.
  ✅ Saldo kredytu spada z ok 460.000 PLN do zera, a po uprawomocnieniu się wyroku bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.

  Sygn. akt XXVIII C 5941/22
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 15.03.2023

 • #342 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • Korzyści dla członka społeczności #żbk ⤵⤵⤵
  1. Ustalenie nieważności umowy kredytowej.
  2. Zasądzone wszystkie kwoty 365.916,70 PLN + odsetki ustawowe za opóźnienie.
  3. Zwrot kosztów procesowych.
  4. Saldo kredytów spada z ok. 400.000 PLN do zera, a po uprawomocnieniu się wyroku bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.
  Sygn. akt III C 121/19
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 27.02.2023
 • #340 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • 1️⃣ Ustalenie nieważności umowy i zasądzone na rzecz powodów kwoty 172.174,22 PLN z odsetkami od dnia 6 września 2022 r.
  2️⃣ Zwrot z banku kosztów sądowych dla powodów 22.617,00 PLN.
  3️⃣ Saldo kredytu spada z około 200.000 zł do zera, a bank po uprawomocnienie się wyroku zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.

  Sygn. akt XXVIII C 17964/22
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 14.03.2023

 • #339 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • ❣️ Korzyści!
  1⃣ PRAWOMOCNE unieważnienie kredytu firmowego
  2⃣ Zasądzone 27.126,09 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 8 lutego 2019 r. do dnia zapłaty
  3⃣ Zwrot wszystkich kosztów sądowych za obie instancje tj. 14.500 PLN
  4⃣ Saldo kredytu spada do zera, a bank wkrótce zostanie wykreślony z hipoteki kredytowej nieruchomości.
  Sygn. akt VII AGa 895/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 10.03.2023
 • #332 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • 1. Ustalenie nieważności umowy kredytowej
  2. Zasądzone wszystkie kwoty 268.552,72 PLN plus odsetki ustawowe
  3. Zwrot kosztów procesowych
  Sygn. akt III C 1630/20
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 24.02.2023 r.
 • #309 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • Zasądzone kwoty 66.319,20 PLN i 49.451,18 CHF plus odsetki ustawowe od 9 lipca 2020
  Zwrot z banku kosztów sądowych dla powodów 11.834,00 zł
  Saldo kredytu spada z około 300.000 zł do zera, a bank po uprawomocnienie się wyroku zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  Sygn. akt XXVIII C 5369/22
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 23.01.2023
 • #302 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millenium
 • Korzyści członka społeczności #ŻycieBezKredytu:
  1. Ustalenie nieważności umowy w całości.
  2. Zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 435 050,30 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od od 11 stycznia 2023 r. do dnia zapłaty.
  3. Oddalenie powództwa w pozostałym zakresie.
  4. Zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 12 760,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.Nakazał zwrócić na rzecz powódki kwotę 40,00 PLN tytułem zaliczki uiszczonej przez powódkę
  na biegłego.
  Sygn. akt III C 319/20
  Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
  Data: 10.01.2023
 • #260 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • 1. Ustalenie nieważności dwóch umów kredytowych
  2. Zasądzone wszystkie kwoty 90.786,18 PLN oraz 41.820,82 CHF plus odsetki ustawowe zgodnie
  3. Zwrot kosztów procesowych 11.817,00 PLN
  4. Saldo kredytów spada z ok. 300.000 PLN do zera, a po uprawomocnienu się wyroku bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  Sygn. akt XXVIII C 3806/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 25.11.2022
 • #255 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • ❤ Oddalone całkowicie ROSZCZENIE banku o 1.122.722 PLN

  🎯 Zwrot kosztów sądowych. Sędzia nie miała najmniejszych wątpliwości, że pozew był całkowicie bezzasadny.

  Sygn. akt XX GC 1513/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 23.11.2022 r.

 • #252 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • Korzyści członków społeczności #ŻycieBezKredytu:
  1. Ustalenie nieważności umowy w całości.
  2. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kwotę 138 341,07 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 5 października 2022 r. do dnia zapłaty.
  3. Oddalenie powództwa w pozostałym zakresie.
  4. Ustalenie, że koszty procesu w całości ponosi pozwany.
  5. saldo kredytu z ok 300.000 zł spada do zera, a po uprawomocnieniu się wyroku bank zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.

  Sygn. akt XXIV C 373/18
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 18.11.2022

 • #234 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • Wyrok z dnia 25.10.2022 r.

  Korzyści członków społeczności #ŻycieBezKredytu⤵⤵
  Nieważność umowy bez uznania zarzutu zatrzymania roszcznia banku
  Zasądzone wszystkie kwoty tj. 498.520,21 PLN plus odsetki ustawowe
  Zwrot kosztów procesu 11.834 PLN
  Saldo kredytu spada z ok 500.000 PLN do zera, a po uprawomocnieniu się wyroku bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości

  Sygn. akt XXIV C 967/17
  Sąd Okręgowy w Warszawie

 • #224 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • #224 stwierdzona nieważność T2K i wygrana z #Millennium!

  Sygn. akt II C 2944/20
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data 30.09.2022 r.

 • #220 Prawomocne ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • Wyrok z dnia 26.09.2022 r.

  Korzyści frankowiczki z #ŻycieBezKredytu:
  Zasądzone wszystkie kwoty 146.878,34 zł i 62.544,57 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie
  Kosztami Sąd w całości obciąża pozwany bank!
  Saldo kredytu spada z około 500.000 zł do zera, a bank po uprawomocnieniu się wyroku zostanie wykreślenony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.

  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 26.09.2022

 • #218 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • Wyrok z dnia 26.09.2022 r.

  Korzyści frankowiczów z #ŻycieBezKredytu:
  Ustalenie nieważności umowy
  Zasądzona kwota 242.252,31 zł plus odsetki ustawowe
  Zwrot kosztów procesowych 11.817 zł.
  Saldo kredytu spada z ok 300.000 zł do zera, a bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.

  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 26.09.2022

 • #197 Zabezpieczenie roszczenia – Millenium
 • Średni czas rozpatrzenia przez sąd wniosku o zabezpieczenie roszczenia to 3 miesiące, ale oczywiście nie ma żadnej gwarancji, że ten okres nie będzie dłuższy.

  Tu przedstawiamy zabezpieczenie roszczenia, które miało miejsce po 20 dniach od złożenia przez nas rozszerzenia powództwa (na dzień składania pozwu kapitał nie był jeszcze spłacony) 🏆💪

 • #187 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • Wyrok z dnia 01.07.2022 r.

  Korzyści członków społeczności #ŻycieBezKredytu:
  ✅ Zasądzona cała kwota dochodzona pozwem 190.069,86 zł plus odsetki ustawowe za opóźnienie
  ✅ Zwrot wszystkich kosztów sądowych
  ✅ Saldo kredytu spada z 200.000 zł do zera
  ✅ Łączna korzyść ponad 400.000 zł, a po uprawomocnieniu się wyroku bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości

  Sygn. akt XXIV C 926/17
  Sąd Okręgowy w Warszawie

 • #175 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • Wyrok z dnia 30.06.2022 r.
  Korzyści członków społeczności #ŻycieBezKredytu:
  Zasądzona cała kwota dochodzona pozwem 44.207,75 zł, 71.698,13 CHF plus odsetki ustawowe za opóźnienie
  Zwrot wszystkich kosztów sądowych 11.834,00 zł
  Saldo kredytu spada z 350.000 zł do zera
  Łączna korzyść ponad 700.000 zł, a po uprawomocnieniu się wyroku bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  Sygn. akt XXVIII C 2726/21 Sąd Okręgowy w Warszawie
 • #159 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • Wyrok z dnia 07.06.2022 r.
  ✅ Zasądzone wszystkie kwoty 69.174,68 zł oraz kwotę 170.205,33 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie i uwzględniony zarzut zatrzymania
  378.101,47 zł
  ✅ Zwrot całkowitych kosztów postępowania sądowego 19.867 zł
  ✅ Łączna korzyść ponad 500.000 zł
  Sąd Apelacyjny w Warszawie I ACa 1043/21
 • #155 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • Wyrok z dnia 31.05.2022 r.

  Korzyści członka społeczności #ŻycieBezKredytu:
  ✅ Zasądzone kwoty po przeliczeniu ok 278.458,16 zł plus 294.948,06 zł plus odsetki ustawowe
  ✅ Zwrot całkowity kosztów procesu
  ✅ Wyzerowanie salda kredytów z 600.000 zł do zera
  ✅ Wkrótce bank zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości, a łączna korzyść wynosi ponad 1.200.000 zł (1,2 mln)
  Sąd Okręgowy w Warszawie Sygn. Akt III C 445/19
 • #153 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • Wyrok z dnia 27.05.2022 r.

  Korzyści frankowicza

  Ustalenie nieważności umowy członka społeczności #ŻycieBezKredytu
  Zasądzona cała kwota dochodzona pozwem 51.101,80 zł plus odsetki ustawowe za opóźnienie
  Zwrot wszystkich kosztów sądowych 6.417 zł
  Saldo kredytu spada z 150.000 zł do zera
  Łączna korzyść ponad 300.000 zł, a po uprawomocnieniu się wyroku bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości

  Sygn. akt. XXVIII C 1225/21 Sąd Okręgowy w Warszawie

 • #143 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • Wyrok z dnia 12.05.2022
  143. wygrana z rzędu #ŻBK na zasadzie teorii 2K!
  Korzyści członków społeczności #ŻycieBezKredytu ⤵⤵⤵
  ❣️ Stwierdzenie nieważności umowy i zasądzone kwoty 167.216,27 zł oraz 89.488,06 CHF wraz z odsetkami ustawowymi oraz wszystkie koszty procesowe 11.851 zł i 8.100 zł z zarzutem zatrzymania
  ❣️ Saldo kredytu spada z około 700.000 PLN do zera
  ❣️ Łączna korzyść ponad 1.300.000 PLN (1,3 mln) i bank zostanie teraz wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  Sygn. akt V ACa 592/21 Sąd Apelacyjny w Warszawie
 • #141 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • Wyrok z dnia 11.05.2022 r.
  Korzyści członka społeczności #ŻBK:
  ✅ Ustalenie nieważności umowy członka społeczności
  ✅ Zasądzone wszystkie kwoty 65 907,32 zł oraz 66 600,96 CHF plus odsetki ustawowe
  ✅ Zwrot wszystkich kosztów sądowych 11.817 zł
  ✅ Saldo kredytu spada z 1.200.000 zł (1,2 mln) do zera
  ✅ Łączna korzyść ponad 1.500.000 zł (1,5 mln), a po uprawomocnieniu się wyroku bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  Sygn. akt XXIV C 1160/20 Sąd Okręgowy w Warszawie
 • #138 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • Wyrok z dnia 05.05.2022 r.
  Korzyści dla frankowicza z #ŻycieBezKredytu ⤵⤵⤵
  ✅ Zasądzone wszystkie kwoty tj. ponad 26000CHF plus odsetki ustawowe
  ✅ Spadek zadłużenia z ok 1.600.000 PLN (1,6 mln) do zera oraz zasądzone wszystkie koszty postępowania sądowego
  Po uprawomocnieniu się wyroku bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.
  Sygn. akt XVI GC 762/18 Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział Gospodarczy
 • #136 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • Wyrok z dnia 27.04.2022 r.
  136. z rzędu ustalenie nieważności umowy #ŻBK #Millennium 100% skuteczności.
  Korzyści dla frankowicza z #ŻycieBezKredytu ⤵⤵⤵
  Zasądzone wszystkie kwoty tj. 298.249,34 PLN plus odsetki ustawowe
  Spadek zadłużenia z ponad 300.000 PLN do zera oraz zasądzone wszystkie koszty postępowania sądowego
  Łączna korzyść ponad 600.000 PLN, a po uprawomocnieniu się wyroku bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.
  Sygn. akt II C 925/19 Sąd Okręgowy w Warszawie Data: 22.04.2022
 • #130 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • Wyrok z dnia 23.03.2022 r.
  Korzyści dla członka społeczności #ŻycieBezKredytu⤵⤵
  ✅ Zasądzone wszystkie kwoty tj. 177.537,13 PLN oraz 14.985,56 CHF
  ✅ Zwrot wszystkich odsetek ustawowych za opóźnienie
  ✅ Zwrot całkowitych kosztów procesu
  Sygn. akt III C 925/18, Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny
 • #122 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • Wyrok z dnia 07.04.2022 r.

  Korzyści członka społeczności #ŻycieBezKredytu
  Stwierdzenie nieważności umowy i zasądzone kwoty 81.573,43 zł i 36.785,97 CHF plus odsetki ustawowe oraz zwrot kosztów 11.834 PLN
  Saldo kredytu spada z około 250.000 PLN do zera
  Łączna korzyść ponad 500.000 PLN
  Sygn. akt XXVIII C 6841/21 Sąd Okręgowy w Warszawie
 • #116 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • Korzyści członka społeczności

  1. Przesłankowa nieważność umowy
  2. Zasądzone kwoty 110.500 PLN i 15.600 CHF plus odsetki ustawowe
  3. Zwrot wszystkich kosztów procesu na rzecz powoda
  4. Saldo kredytu spada z ok. 350.000 do zera i po uprawomocnieniu się wyroku bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowej nieruchomości

  Łączna korzyść ponad 500.000 PLN

 • #115 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • Wyrok z dnia 22.03.2022 r.
  Korzyści członka społeczności #ŻycieBezKredytu:
  Zasądzone ok 370.000 zł i odsetki ustawowe
  Zwrot kosztów procesu za I i II instancję 19.917 zł
  Saldo kredytu spada z ok 400.000 zł do zera, a łączna korzyść to ponad 800.000 zł
  Bank będzie wykreślony niebawem z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  Sygn. akt I ACa 859/21 Sąd Apelacyjny w Warszawie
 • #112 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium
 • Wyrok z dnia 17.03.2022 r.

  Sąd zasądził 105.265 PLN oraz 116.370 CHF plus odsetki ustawowe, bez zarzutu zatrzymania.
  Saldo kredytu spada z ok 600.000 PLN do zera i po uprawomocnieniu się wyroku bank będzie.
  wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.

  Łączna korzyść ponad 1.200.000 PLN (1,2 mln).

  Sygn. akt III C 87/21 Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

 • #86 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji - Millennium Bank
 • Wyrok z dnia 10.02.2022 r.
  Korzyści członka społeczności #ŻycieBezKredytu ⤵⤵⤵
  1. Ustalenie nieważności umowy
  2. 102.661 CHF + odsetki ustawowe za opóźnienie (kredytobiorca od początku spłacał w CHF)
  3. Zwrot kosztów od banku – 11.864 PLN
  4. Saldo kredytu spada z 450.000 zł do zera
  Łączna korzyść ponad 900.000 zł i po uprawomocnieniu się wyroku bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.
  Sygn. akt XXV C 274/20, Sąd Okręgowy w Warszawie.
 • #8 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji - Millenium Bank
 • Wyrok z dnia 28.05.2021 r.

  Zasądzone wszystkie kwoty dochodzone pozwem (w PLN i CHF) oraz odsetki ustawowe i koszty procesowe – łącznie ok 650.000 zł.
  Saldo kredytu spadło z ok 580.000 zł do zera.
  Łączna korzyść ok. 1.230.000 zł
  Oczywiście po uprawomocnieniu się wyroku bank zostanie wykreślony z kredytowanej nieruchomości.
  Sygn. akt XXVIII C 873/21. Sąd Okręgowy w Warszawie
 • #31 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji - Millennium Bank
 • Wyrok z dnia 17.09.2021 r.
  Zasądzone 69.174,68 PLN oraz 170.205,33 CHF plus odsetki ustawowe za opóźnienie
  Zwrot kosztów postępowania sądowego 11.817 PLN tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesu
  Łączna korzyść ponad 900.000 PLN!
  Sygn. akt III C 654/20, Sąd Okręgowy w Warszawie
 • #39 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Millennium Bank
 • Sygn. akt II C 3018/20 Sąd Okręgowy w Warszawie, wyrok z dnia 21.10.2021

  ✅ Zasądzone wszystkie kwoty dochodzone pozwem (w PLN i CHF) oraz odsetki ustawowe i koszty procesowe – łącznie ponad 200.000 zł
  ✅ Zwrot wszystkich kosztów procesu
  ✅ Wyzerowanie salda kredytu z 300.000 zł do zera
  ✅ Łączna korzyść ponad 500.000 zł

  Oczywiście po uprawomocnieniu się wyroku bank zostanie wykreślony z kredytowanej nieruchomości