• #778 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • 1. Ustalenie nieważności umowy w całości;
  2. Zasądzone wszystkie kwoty tj. 155.578,30 PLN oraz kwotę 35.612,77 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie tj. 116 580,80 PLN;
  3. Oddalono powództwo w pozostałej części;
  4. Apelacja banku została w całości oddalona, dodatkowo zasądzono 8 100 PLN kosztów za II instancję dla powoda.
  Sygn. akt ACa 1543/24
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 10.07.2024r.
 • #764 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • 1) Umowa jest nieważna w całości;
  2) Zasądzone od pozwanego na rzecz powoda kwotę 42 628,38 PLN wraz z odsetkami tj. 16 506,65 PLN;
  3) Zasądzone od pozwanego na rzecz powódki kwotę 42 628,38 PLN wraz z odsetkami tj. 16 506,65 PLN;
  4) Zasądzone od pozwanego na rzecz powodów kwoty 26 866,27 PLN oraz 77 814,50 CHF wraz z odsetkami tj. 144 046,54 PLN;
  5) Oddalony zarzut zatrzymania banku;
  6) Koszty procesy w 100% ponosi pozwany bank.

  Sygn. akt XXVIII C 18177/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 28.06.2024r.

 • #759 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • 1. Ustalenie nieważności umowy w całości;
  2. Zasądzone 100% roszczenia głównego z odsetkami od złożenia pozwu;
  3. Oddalony zarzut zatrzymania banku;
  4. Zasądzone wszystkie koszty w całości dla powoda.

  Sygn. akt XXVIII C 24204/22
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 26.06.2024r.

 • #754 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Wyrok:
  👉 Umowa jest nieważna w całości;
  👉 Zasądzono kwotę 451 039,74 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie tj. 128 907,78 PLN
  👉 Oddalono zarzut zatrzymania banku
  👉 Zasądzono kwotę 11 847,00 PLN tytułem kosztów od pozwanego na rzecz powoda.
  Sygn. akt XXVIII C 9553/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 20.06.2024r.
 • #751 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • I. Zasądza od pozwanego mBank Spółki Akcyjnej w Warszawie na rzecz powodów kwotę 63.709,93 zł wraz z odsetkami ustawowymi tj. 21 826,42 PLN za opóźnienie od dnia 3 grudnia 2020 roku do dnia zapłaty
  II. Zasądza od pozwanego mBank Spółki Akcyjnej w Warszawie na rzecz powodów kwotę 19.605,24 CHF wraz z odsetkami ustawowymi tj. 30 764,93 PLN za opóźnienie od dnia 3 grudnia 2020 roku do dnia zapłaty
  III. Zasądza od pozwanego mBank Spółki Akcyjnej w Warszawie na rzecz powodów kwotę 6.434 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 5.400 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oraz 4050 zł za II instancję.
  Sygn. akt V ACa 1127/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 18.06.2024r.
 • #745 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • 👉 Unieważnienie umowy w całości;
  👉 Zasądzone kwoty: 71 850,97 zł tytułem rat, prowizji, ubezpieczenia niskiego wkładu własnego i pakietu bezpieczna spłata z odsetkami od 29.01.2019 r. do dnia zapłaty tj. ok. 33 198,29 PLN
  👉 7 016,16 zł tytułem zwrotu kosztów procesu w postępowaniu przed sądem I instancji;
  👉 3 700 tytułem zwrotu kosztów procesu w postępowaniu przed sądem II instancji;
  Sygn. akt XXVII Ca
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 14.06.2024r.
 • #738 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • 👉 Nieważność umowy kredytowej w całości;
  👉 Zasądzone na rzecz członkini społeczności #ŻBK następujące kwoty: 61 775,41 ZŁ oraz 47 236,90 ZŁ + 18 345,02 CHF + 14 877,73 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie;
  👉 Pozwany #MBANK jest zobowiązany do zwrotu całości poniesionych kosztów procesu.
  👩‍⚖️ Sygn. tak VI ACa 1000/22
  📌 Sąd Apelacyjny w Warszawie
  🗓️ Data: 29.05.2024r.
 • #737 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • 👉 Umowa jest nieważna w całości;
  👉 Zasądzone od mBank 188.213,90 zł plus 1.481,11 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie;
  👉 Zasądza od mBank na rzecz powodów 8.014 tytułem zwrotu kosztów sądowych.
  Sygn. akt V ACa 1839/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 29.05.2024r.
 • #735 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • 1. Ustala, że umowa jest w całości nieważna;
  2. Zasądza kwoty 84 385,56 zł oraz 35 975,53 EUR wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 27 stycznia 2023 r. do dnia zapłaty;
  3. Oddala zarzut zatrzymania banku;
  4. Zasądza koszty w całości od pozwanego na rzecz powoda – do wyliczenia przez referendarza.
  Sygn. akt XXVIII C 17103/22
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  24.05.2024r.
 • #734 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • 1) PRAWOMOCNE unieważnia umowy kredytowej;
  2) Zasądzone łącznie kwoty na rzecz powodów; 360.158,11 zł + 124.266,26 zł + odsetki ustawowe za opóźnienie;
  3) Oddalona została apelacja banku;
  4) Zasądzone na rzecz powodów 11.864 za I instancję oraz 8.100 zł za II instancję tytułem kosztów sądowych;
  5) Oddalony zarzut zatrzymania banku.
  👩‍⚖️ Sygn. akt V ACa 1341/22
  👩‍⚖️ Sąd Apelacyjny w Warszawie
  🗓️ Data: 24.05.2024r.
 • #725 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • 👉 Ustalenie nieważności umowy w całości;
  👉 Zasądzono od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 194 368,96 PLN wraz z odsetkami;
  👉 Zasądzono od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 102 743,27 CHF wraz z odsetkami;
  👉 Oddalono zarzut zatrzymania banku
  👉 Zasądzono od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 11 864 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu odsetki.

  👩‍⚖️ Sygn. akt XXVIII C 5656/23
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  🗓️ Data: 20.05.2024r.

 • #712 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Sygn. akt XXVIII C 7104
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 26.04.2024r.
 • #708 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • 👉 Umowa jest nieważna w całości;
  👉 Zasądza od pozwanego banku na rzecz powódki kwotę 11.817 PLN wraz z odsetkami ustawowymi;
  👉 Zasądzony pełen zwrot kosztów sądowych na rzecz powódki tj. 11.800 PLN wraz z odsetkami.
  Sygn. akt XXVIII C 6048/22
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 23.04.2024r.
 • #706 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • 👉 Stwierdzenie nieważności umowy w całości;
  👉 Zasądzone od mBank na rzecz członków społeczności Życie bez kredytu 404.021,42 oraz 100.031,24 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 11 lipca 2019r. do dnia zapłaty;
  👉 Dodatkowo zasądzono 8.100 za I instancję.
  Sygn. akt ACa 1163/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 24.04.2024r.
 • #701 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • 👉 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w całości;
  👉 Zasądzone od mbank 130.603,99 zł oraz kwotę 37.545,59 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie;
  👉 Kosztami procesu w całości obciąża pozwany bank tj. 2x 7417 zł za I instancję oraz 2x 4550 zł
  👉 Oddalony zarzut zatrzymania banku.
  Sygn. akt V ACa 1113/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 18.04.2024r.
 • #699 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • 👉 Umowa zawierająca wiele klauzul abuzywnych jest nieważna w całości;
  👉 Na rzecz powodów zasądził zwrot rat kapitałowo odsetkowych w wysokości wskazanej w pozwie;
  👉 Sąd oddalił powództwo w sprawie ubezpieczeń na życie związanych z nieruchomością;
  👉 Sąd zasądził odsetki ustawowe oraz wszystkie koszty zastępstwa procesowego na rzecz powodów.

  Sygn. akt XXVIII C 5665/22
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 15.04.2024r.

 • #695 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • . Ustalił nieważność umowy w całości;
  II. Zasądził od mBanku na rzecz powódki kwotę 153 940,44 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 1 lutego 2021 r. do dnia zapłaty, w pkt;
  III. Zasądził od mBanku na rzecz powódki kwotę 43 303,78 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 22 listopada 2022 r. do dnia zapłaty, w pkt;
  IV. Oddalił zarzut zatrzymania banku;
  V. Zasądził od banku na rzecz powódki koszty procesu w wysokości 11817,00 PLN wraz z odsetkami.

  🧑‍⚖️ Sygn. akt IV C 317/21
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  🗓️ Data: 11.04.2024r.

 • #671 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Sąd wydał następujący wyrok:
  – Ustala, że umowa jest nieważna;
  – Zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwoty 460 491,92 PLN oraz 49 168,95 CHF, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od kwot 405 948,26 PLN oraz 19 274,51 CHF od dnia 16.06.2020 r. do dnia zapłaty, oraz 54 543,66 PLN oraz 29 894,44 CHF od dnia 6.12.2022 r. do dnia zapłaty;
  – Oddala zarzut zatrzymania banku;
  – Zasądza od pozwanego na rzecz powoda 19 445,70 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.
  🧑‍⚖️ Sygn. akt IV C 144/20
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  🗓️ Data: 15.03.2024r.
 • #659 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • ✅ Umowa jest nieważna w całości;
  ✅ Zasądzone od pozwanego na rzecz powoda kwoty 115 995,25 PLN oraz 72 408,71 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 17.09.2021 do dnia zapłaty.

  🧑‍⚖️ Sygn. akt XXVIII C 1125/24
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  📅 Data: 11.03.2024r.

 • #648 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Ustalenie nieważności umowy w całości;
  Zasądzono od pozwanego na rzecz powoda kwotę 165 411,67 PLN oraz 57 571,22 CHF wraz z odsetkami ustawowymi;
  Oddalono zarzut zatrzymania;
  Zasądzono od pozwanego na rzecz powoda koszty procesu w całości, szczegółowe wyliczenie pozostawione referendarzowi.
  Sygn. akt XXVIII C 3955/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  26.02.2024r.
 • #646 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • 🤝 Ustala, iż umowa jest nieważna w całości;
  🤝 Zasądza od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 237 978,84 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 23 marca 2022 r. do dnia zapłaty;
  🤝 Oddala zarzut zatrzymania złożony przez bank;
  🤝 Zasądza od pozwanego na rzecz powodów tytułem zwrotu kosztów procesu łącznie kwotę 11 834,00 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się niniejszego orzeczenia do dnia zapłaty.
  🧑‍⚖️ Sygn. akt XXVIII C 12217/21
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  🗓️ Data: 23.02.2024r.
 • #644 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Umowa jest nieważna w całości
  Zasądzone na rzecz powodów 82.981,83 PLN oraz 24.381,71 CHF + 3.544,42 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie
  Koszty procesu w całości ponosi pozwany bank, pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu

  Sygn. akt XXIV C 2084/20
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 21.02.2024r.

 • #630 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • 1️⃣ Umowa jest nieważna w całości.
  2️⃣ Zasądzono na rzecz członki społeczności Życie bez kredytu 506 512.91 PLN oraz 133 140,19 CFH wraz z odsetkami od doręczenia pozwu oraz dwóch modyfikacji.
  3️⃣ Koszty w całości ponosi pozwany bank, do wyliczenia przez referendarza.
  🧑‍⚖️ Sygn. akt XXIV C 1972/20
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  🗓️ Data: 15.02.2024r.
 • #629 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Unieważnienie umowy kredytowej w całości
  Zasądzone od pozwanego mBank na rzecz powódki 410 658.05 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 7 dnia po złożenia pozwu
  Zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 11.817 tytułem zwrotu kosztów procesu.
  Sygn. akt I ACa 1519/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 14.02.2024r.
 • #609 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • ✅ Ustalenie nieważności umowy w całości.
  ✅ Zasądzone wszystkie kwoty od pozwanego na rzecz powodów tj. 159.957,29 PLN oraz 56.103,10 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
  ✅ Koszty w całości na rzecz powodów – do obliczenia przez referendarza.
  👉 Sygn. akt XXV C 1180/22
  👉 Sąd Okręgowy w Warszawie
  👉 Data: 12.01.2024r.
 • #607 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • 1️⃣ Ustalenie nieważności umowy w całości.
  2️⃣ Zasądzone wszystkie kwoty tj. 45 031,97 CHF i 173 608,29 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
  3️⃣ Zasądzone koszty na rzecz powodów 11 817 PLN.
  🧑‍⚖️ Sygn. akt XXVIII C 24323/22
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  🗓️ Data: 17.01.2024r.
 • #598 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • ✅ Stwierdzenie nieważności umowy w całości.
  ✅ Zasądzenie na rzecz powoda 461.631,55 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
  ✅ Koszty w całości na rzecz powoda do rozliczenia przez referendarza.
  🧑‍⚖ Sygn. akt XXIV C 470/21
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  📆 Data: 29.12.2023r.
 • #595 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • 1️⃣ Sąd z powództwa głównego zasądza od mBank Spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz powódki kwotę 72.576,63 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
  2️⃣ Oddala zarzut zatrzymania.
  3️⃣ Zasądza od mBank Spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz powódki kwotę 6.417,00 zł i 2700 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.
  🧑‍⚖️ Sygn. akt V Ca 290/23
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  🗓️ Data: 05.01.2024r.
 • #589 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Sygn. akt VI ACa 860/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 29.12.2023r.
 • #585 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • ✅ zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwoty:
  a) 325 003,39 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 6 stycznia 2021 r. do dnia zapłaty;
  b) 93 921,48 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 17 lipca 2021 r. do dnia zapłaty;
  ✅ oddala zarzut zatrzymania;
  ✅ ustala, że pozwany ponosi całość kosztów procesu, pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu.
  🧑‍⚖ Sygn. III C 1879/20
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  🗓 Data: 21.12.2023r.
 • #578 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • 📌 Stwierdzenie nieważności umowy w całości.
  📌 Zasądzone wszystkie kwoty z odsetkami od dnia złożenia pozwu tj. 258.976 PLN i 42.432 CHF.
  📌 Oddalony zarzut zatrzymania oraz zasądzony całkowity zwrot kosztów za I i II instancję

  👉 Sygn. akt V ACa 1413/22
  👉 Sąd Apelacyjny w Warszawie
  👉 Data: 19.12.2023r.

 • #570 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Sąd postanowił:
  1) Zmienić zaskarżony wyrok w ten sposób, że:
  a) zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 73 386,06 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 27.11.2019 r. do dnia zapłaty;
  b) zasądza od pozwanego na rzecz powodów 7 434,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.
  2. Oddala apelację pozwanego.
  3. Zasądza od pozwanego na rzecz powodów 3 700,00 tytułem zwrotu kosztów procesu instancji odwoławczej.
  4. Oddalony zarzut zatrzymania i odsetki od dnia doręczenia pozwu bankowi.

  Sygn. akt XXVII Ca 1406/22
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 13.12.2023r.

 • #564 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • 1. Ustalenie nieważności umowy w całości.
  2. Zasądzone 101 857,81 PLN oraz 43 753,75 CHF z odsetkami od 28 grudnia 2021 (złożenie pozwu) 3. koszty dla powodów 11 834 (oddalony wniosek o podwójną wysokość).
  3. Oddalone ubezpieczenia na życie i nieruchomości (ponad 14k). 4. Sędzia wskazał ponadto, że w jego ocenie termin wymagalności roszczeń banku rusza z dniem uprawomocnienia się nieważności umowy, a ponadto powoływanie się na przedawnienie stanowi nadużycie prawa.

  Sygn. akt XXVIII C 19849/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 07.12.2023r.

 • #553 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • 1⃣ Ustala że umowa jest nieważna.
  2⃣ Zasądza od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 106 295,84 zł oraz kwotę 155.578,30 PLN oraz kwotę 35.612,77 CHG wraz z odsetkami ustawowymi
  3⃣ Koszty procesu w 100% ponosi pozwany bank.

  👉 Sygn. akt XXVIII C 2503/23
  👉 Sąd Okręgowy w Warszawie
  👉 Data: 23.11.2023r.

 • #546 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • 1) Umowa jest nieważna w całości.
  2) Zasądzone od pozwanego na rzecz powodów po 66 948, 28 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.
  3) Zasądzone od pozwanego na rzecz powodów po 11 397,71 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.
  4) Zasądza od pozwanego na rzecz powodów 10 834 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

  🧑‍⚖ Sygn. akt XXVIII C 12103/21
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  📅 Data: 15.11.2023r.

 • #541 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • 🧑‍⚖ Sygn. akt I ACa 1238/22
  📌 Sąd Apelacyjny w Warszawie
  📆 Data: 13.11.2023r.

 • #537 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mbank
 • 🧑‍⚖ Sygn. akt IV C 1816/20
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  📆 Data: 07.11.2023

 • #528 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • ✅ PRAWOMOCNY wyrok stwierdzający nieważność umowy.
  ✅ Sąd Apelacyjny zasądził od banku na rzecz członków społeczności ŻBK kwoty 294.367,22 zł z odsetkami od 08.09.2020r oraz 4.540,84 chf z odsetkami od 14.05.21r.
  ✅ Koszty procesu kwota 11.834 zł.
  ✅ Apelacja banku w całości została oddalona.
  ✅ Zasadzono koszty post. apel. 9.100 zł na rzecz powodów.

  🧑‍⚖ Sygn. akt V ACa 562/21
  📌 Sąd Apelacyjny w Katowicach
  📆 Data: 27.10.2023

 • #526 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • V ACa 1601/23
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 26.10.2023r.

 • #524 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • 👨‍⚖ Umowa jest nieważna w całości.
  👨‍⚖ Zasądzone od pozwanego na rzecz powoda 499 354,08 PLN z odsetkami od 27.10.2023r.
  👨‍⚖ Zasądzone od pozwanego na rzecz powoda 11 834,00 PLN tytułem zwrotu kosztów sądowych.

  👨‍⚖ Sygn. akt III C 1312/23
  📌 Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
  🗓 Data: 26.10.2023

 • #521 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • 👉 Ustalenie, że umowa jest nieważna w całości.
  👉 Zasądzone od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 487 502,48 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 25.06.2022 r. do dnia zapłaty.
  👉 Oddalone powództwo w pozostałej części.
  👉 Zasądzone od pozwanego łącznie na rzecz Powodów kwotę 11 834,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów procesu.

  🔍 XXVIII C 19392/21
  🔍 Sąd Okręgowy w Warszawie
  🔍 Data: 25.10.2023r.

 • #518 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • 1. Ustalenie nieważności umowy kredytowej w całości.
  2. Zasądzone łącznie na rzecz powodódki 82.288,93 PLN oraz 22.505,50 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
  3. Zasądzone łącznie na rzecz powódki 6.747,53 PLN tytułem zwrotu kosztów procesowych.

  👨‍⚖ Sygn. akt IV C 1336/21
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  📅 Data: 09.10.2023 r.

 • #515 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • 1⃣ Ustalenie nieważności umowy w całości.
  2⃣ Zasądzone 252 985,72 PLN oraz 63 368,92 CHF z odsetkami od 1 listopada 2023 (14 dni od dnia złożonego dzisiaj oświadczenia).
  3⃣ Zasądzone koszty sądowe 13 310 PLN.

  👨‍⚖ Sygn. akt IV C 1223/19
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  📅 Data: 17.10.2023

 • #510 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Wyrok sądu:
  1. Ustalenie nieważności umowy kredytowej w całości.
  2. Zasądzone łącznie na rzecz powodódki 82.288,93 PLN oraz 22.505,50 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
  3. Zasądzone łącznie na rzecz powódki 6.747,53 PLN tytułem zwrotu kosztów procesowych.

  👨‍⚖ Sygn. akt IV C 1336/21
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  📅 Data: 09.10.2023 r.

 • #507 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • 👨‍⚖ Umowa jest nieważna w całości.
  👨‍⚖ Zasądzone od Pozwanego na rzecz powodów po 72 886,44 zł po 38 010,25 CHF wraz z odsetkami za opóźnienie od kwot 25 713,22 zł i 38 010,25 CHF od 5 czerwca 2021 r. do dnia zapłaty i od kwot 47 173,22 zł od 18 marca 2022 r. do dnia zapłaty.
  👨‍⚖ Zasądzone od Pozwanego na rzecz powodów po 5 917,00 zł wraz z odsetkami w wysokości ustawowych odsetek za opóźnienie w spełnieniu świadczenia za okres od uprawomocnienie się wyroku do dnia zapłaty.

  👨‍⚖ Sygn. akt XXIV C 469/21
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  🗓 Data: 06.10.2023

 • #505 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • 👨‍⚖ Ustalenie nieważności umowy kredytowej w całości
  👨‍⚖ Zasądzone wszystkie kwoty: na rzecz powoda 124 755,46 PLN + 51 677,22 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie
  👨‍⚖ Pozwany mbank ponosi koszty procesu w całości

  🗃 Sygn. akt XXIV C 570/19
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  📅 Data: 21.09.2023r.

 • #489 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Korzyści:
  🔎 Unieważnienie umowy kredytowej
  🔎 Zasądzone na rzecz powodów łącznie następujące kwoty:
  – 41.418,66 PLN
  – 222.017,99 CHF – wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie
  – 51.042,88 PLN – wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie
  🔎Zwrot kosztów sądowych tj. 11.864 PLN
  🔎 Po uprawomocnieniu się wyroku bank zostanie wykreślony z hipoteki

  Sygn. akt XXVIII C 4930/22
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  15.09.2023 r.

 • #482 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • ✅ Ustala, że umowa jest w całości nieważna
  ✅ Zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwoty 108 347,63 PLN oraz 51 420,27 CHF z odsetkami ustawowymi
  ✅ Zasądza od pozwanego banku na rzecz powódki kwotę 11.817 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu

  Sygn. XXVIII C 24702/22
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 11.09.2023

 • #477 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • ✅ Stwierdzenie nieważności umowy w całości
  ✅ Zasądzone wszystkie kwoty tj. 554.778,47 PLN oraz 309.898,53 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie
  ✅Zwrot kosztów procesu wraz z odsetkami

  Sygn. akt IV C 720/22
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 30.08.2023 r.

 • #476 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • I. Ustalenie nieważności umowy kredytowej w całości
  II. Zasądzone 338 608,52 PLN wraz z odsetkami od 15 czerwca 2023 r.
  III. Koszty w całości ponosi pozwany bank, szczegółowe wyliczenie pozostawione referendarzowi.

  Sygn. akt II C 1365/19
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 04.09.2023

 • #474 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • I. ustalenie nieważności umowy kredytowej
  II. Zasądzone 72.067,45 zł oraz 43.250,97 € wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie
  III. Zasądzone tytułem zwrotu kosztów procesu kwotę 11.864,00 zł oraz 8100 zł za II instancję

  Sygn. akt I ACa 878/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 31.08.2023

 • #465 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Wyrok sądu:
  1. Ustalenie nieważności umowy kredytowej w całości
  2. Zasądzone łącznie na rzecz powodów 573 096,57 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie
  3. Zasądzone łącznie na rzecz powodów 11 800 PLN tytułem zwrotu kosztów procesowych

  Sygn. akt IV C 712/22
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 09.08.2023 r.

 • #458 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Korzyści

  1) Ustalenie nieważności umowy kredytowej
  2) Zasądzone na rzecz powódki 256 180,78 PLN i 23 732,89 CHF z odsetkami od 17 czerwca 2023
  3) Zasądzone na rzecz powoda 256 180,79 PLN oraz 23 732,89 CHF z odsetkami od 17.06.23,
  4) Koszty za rzecz każdego z powodów po 5 942 PLN
  5) Sąd wskazał, że umowa jest nieważna nie tylko ze względu na CHF ale również z powodu klauzuli zmiennego oprocentowania

  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Sygn. akt XXVIII C 4124/21
  Data: 27.07.2023

 • #455 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • 1⃣ Unieważnienie umowy kredytowej w całości
  2⃣ Zasądzone kwoty 322.413,98 zł z odsetkami ustawowymi od 22.07.2021
  3⃣ Zwrot kosztów sądowych w całości od banku na rzecz powodów

  XXVIII C 3953/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 25.07.2023

 • #454 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • 1) Stwierdzenie nieważności umowy w całości
  2) Zasądzone od pozwanego na rzecz każdego z powodów kwotę 315.769,88 PLN oraz 13.174,85 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie
  3) Zasądzono od pozwanego na rzecz każdego z powodów kwotę 4980,33 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu

  Sygn. akt XXVIII C 1463/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 24.07.2023 r.

 • #451 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Ustalenie nieważności umowy
  Zasądzone na rzecz powodów 117.610,72 PLN + 104.861,16 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 20 lutego 2023 r. do dnia zapłaty
  Koszty ponosi pozwany bank tj. 12.264.00 PLN

  Sygn. akt IV C 650/22
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 17.07.2023

 • #440 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Ustalenie nieważności umowy kredytowej w całości
  Zasądzone wszystkie kwoty dochodzone pozwem tj. 173.424,71 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie
  Koszty w całości ponosi pozwany bank tj. 6.417,00 PLN

  Sygn. akt XXVIII C 5639/23
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 29.06.2023

 • #437 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • 1) Stwierdzenie nieważności umowy w całości
  2) Zasądzone od pozwanego na rzecz powódki kwoty 204.036,10 PLN oraz 47.915 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie
  3) Koszty procesu w całości ponosi pozwany bank

  Sygn. akt XXVIII C 19848/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 29.06.2023 r.

 • #436 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Korzyści frankowiczów
  Ustalenie nieważności umowy kredytowej w całości
  Zasądzone wszystkie kwoty tj. 281.711,33 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie + 138.237,21 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie
  Zwrot wszystkich kosztów postępowania sądowego, a bank będzie niebawem wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.

  Sygn. akt VI ACa 908/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 28.06.2023

 • #433 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Ustalenie nieważności umowy
  Zasądzone od pozwanego na rzecz powoda kwotę 336 125,45 PLN wraz z odsetkami:
  – od kwoty 270 010,44 PLN od dnia 30.04.21 do dnia zapłaty
  – od kwoty 66 115,01 PLN od dnia 21.10.21 do dnia zapłaty
  Koszty postępowania sądowego ponosi bank

  XXVIII C 370/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 27.06.2023

 • #432 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Korzyści dla kredytobiorcy z #ŻycieBezKredytu:
  Stwierdzenie nieważności umowy w całości
  Zasądzone wszystkie kwoty na rzecz powoda tj. 140.112,37 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie
  Zwrot wszystkich kosztów procesu
  Po uprawomocnieniu się wyroku bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  Sygn. akt I C 1703/20
  Sąd Okręgowy Warszawa
  Data: 14.06.2023 r.
 • #423 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • 1️⃣ Ustalenie nieważności umowy;
  2️⃣ Zasądzone kwoty na rzecz każdego z powodów po 119 559,53 pln:
  z odsetkami od kwoty 119 270,10 pln od dnia 5.11.21 (doręczenie pozwu);
  z odsetkami od kwoty 289,42 pln od dnia 15.04.22 (doręczenie modyfikacji);
  3️⃣ Zasądzone kwoty na rzecz każdego z powodów po 12 821,64 chf:
  z odsetkami od kwoty 11 221,95 chf od dnia 5.11.21 (doręczenie pozwu);
  z odsetkami od kwoty 1 599,69 chf od dnia 15.04.22 (doręczenie modyfikacji);
  4️⃣ Zasądzona kwota 11 934 pln solidarnie na rzecz powodów tytułem zwrotu kosztów.

  Sygn. akt XXVIII C 12043/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 20.06.2023

 • #420 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Korzyści dla Frankowicza:
  1. Ustalenie nieważności #T2K,
  2. Zasądzone kwoty – 84.548,70 PLN i 49.804,17 CHF z odsetkami od dnia doręczenia pozwu i rozszerzenia
  3. Zasądzone koszty postępowania sądowego 14.777,00 PLN

  Syg. akt XXVIII C 3845/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 19.06.2023

 • #409 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Ustalenie nieważności obu umów. Zasądzona kwota 425 658,23 zł. na rzecz powodów z odsetkami ustawowymi
  Zasądza koszty postepowania I instancji dla powodów i pozostawia ich rozliczenie referendarzowi
  Saldo kredytu spada z około 500.000 zł do zera, a bank będzie niebawem wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  Zasądza kwotę 9 100,00 zł. dla powodów tytułem kosztów postępowania apelacyjnego

  Sygn. akt V ACa 740/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 31.05.2023 r.

 • #407 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Zasądzone wszystkie kwoty tj.
  A) 54 735,90 PLN + 40 422,02 CHF wraz z odsetkami od 13 lutego 2021 ( doręczenie pozwu )
  B) 61 490,28 PLN + 9 483,32 CHF wraz z odsetkami ustawowymi od 30 sierpnia 2022 r.
  Saldo kredytu spada do zera
  Szczegółowe wyliczenie kosztów pozostawione referendarzowi

  Sygn. akt XXVIII C 14247/22
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 31.05.2023

 • #401 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • ❤ Ustalenie nieważności umowy
  ❤ Zasądzone na rzecz powodów 117.313,68 PLN wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 28 kwietnia 2022 r. + 95.151,95 CHF wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 28 kwietnia 2023 r.
  ❤ Koszty ponosi pozwany bank tj. 12.940.00 PLN
  XXVIII C 20282/22
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 23.05.2023
 • #391 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Mamy ustalenie nieważności i zasądzenie:
  – kwota 115 120,71 zł plus odsetki ustawowe
  – zwrot 6 464 zł kosztów sądowych
  – saldo kredytu spada z około 120 000 zł do zera i po uprawomocnieniu się wyroku bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
 • #386 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Korzyści frankowiczów #ŻycieBezKredytu
  Ustalenie nieważności umowy
  Zasądzona kwota 528.916,77 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie
  Koszty w całości ponosi pozwany bank tj. 19.947 PLN

  Sygn. akt V ACa 308/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 09.05.2023

 • #383 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Korzyści frankowiczów #ŻycieBezKredytu
  Ustalenie nieważności umowy
  Zasądzona kwota 220.793 PLN wraz z odsetkami ustawowymi
  Koszty w całości ponosi pozwany bank

  Sygn. akt XXVIII C 17167/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 05.05.2023

 • #383 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Korzyści frankowiczów #ŻycieBezKredytu
  Ustalenie nieważności umowy
  Zasądzona kwota 220.793 PLN wraz z odsetkami ustawowymi
  Koszty w całości ponosi pozwany bank
  Sygn. akt XXVIII C 17167/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 05.05.2023
 • #368 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Korzyści członkini społeczności #ŻycieBezKredytu:
  ✅ PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy
  ✅ Zasądzone kwoty 61 656,91 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 13 grudnia 2017 roku do dnia zapłaty
  ✅ Zwrot wszystkich kosztów 9.117 zł tytułem zwrotu kosztów procesu za obie instancję
  ✅ Nakazuje zwrócić powódce ze Skarbu Państwa – kasy Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie kwotę 1000 zł uiszczoną tytułem zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłego sądowego
  ✅ Saldo kredytu spada z około 500.000 do zera
  ✅ Bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowej nieruchomości
  ✅ Oddalone zarzuty zatrzymania/potrącenia banku.

  Sygn. akt XXVII Ca 2760/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 19.04.2023

 • #359 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Korzyści członka społeczności #ŻBK
  1) Zasądza od pozwanego mBank spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz
  powodów łącznie kwotę 466 666,39 z
  ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 3 listopada 2021 roku do dnia zapłaty;
  2) Zasądza od pozwanego mBank spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz
  powodów łącznie kwotę 90 005,98 CHF z
  ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 3 listopada 2021 roku do dnia zapłaty;
  3) Zasądza od pozwanego mBank spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz
  powodów łącznie kwotę 11 834 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty i 8 100 zł za II instancję – tytułem zwrotu kosztów procesu.
  Sygn. akt VI ACa 671/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 04.04.2023
 • #356 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Korzyści frankowiczów

  Ustalenie nieważności umowy
  Zasądzone po 90 985,60 na rzecz każdego z powodów
  Odsetki od 8.12.2022 (Pouczenie o skutkach)
  Koszty ponosi pozwany bank po 1/2 na rzecz każdego z powodów, szczegółowe wyliczenie pozostawione referendarzowi

  Sygn. akt XXVIII C 1406/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 31.03.2023

 • #350 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • 🍾 Stwierdzenie nieważności obu umów
  🍾 Zasądzone kwoty 333.469,29 zł + odsetki ustawowe od dnia złożenia pozwu
  🍾 Zwrot pełnych kosztów sądowych tj. 12.834 PLN
  🍾 Saldo kredytów spada z ok 350.000 zł do zera, a bank po uprawomocnieniu się wyroku będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  Sygn. akt XXVIII C 17522/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 23.03.2023
 • #337 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • ✅ Sąd ustala, że umowa jest nieważna
  ✅ Zasądza na rzecz powódki: 308 663,99 PLN oraz 48 663,15 CHF wraz z odsetkami
  ✅ Koszty w całości ponosi pozwany bank tj. 11.817 PLN
  ✅ Saldo kredytu spada z około 600 000 zł do zera, a bank po uprawomocnieniu się wyroku zostanie wykreślenony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.

  Sygn. akt II C 220/21
  Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
  Data: 09.03.2023

 • #336 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Korzyści frankowiczów #ŻycieBezKredytu
  ➡️ Ustalenie nieważności umowy
  ➡️ Zasądzone dla każdego z powodów po niecałe 184.000 PLN wraz z odsetkami liczonymi od upływu 14 dni od dnia doręczenia pozwu oraz rozszerzenia
  ➡️ Koszty w całości ponosi pozwany bank tj. 11.864 PLN
  ➡️Saldo kredytu spada z ok. 400.000 do zera, a po uprawomocnieniu się wyroku bank zostanie wykreślony z hipoteki.
  Sygn. akt I C 1889/20
  Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
  Data: 09.03.2023
 • #323 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • 1. Ustalenie nieważności umowy.
  2. Zasądzone kwoty: 98 355,35 PLN z odsetkami
  3. Zwrot kosztów procesowych tj. 6 447 PLN
  Sygn. akt XXVIII C 2538/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 24.02.2023 r.
 • #313 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Korzyści dla kredytobiorców z #ŻycieBezKredytu
  Stwierdzenie nieważności umowy
  Zasądzone wszystkie kwoty tj. 241.735,19 PLN plus odsetki ustawowe
  Zwrot wszystkich kosztów procesu 11.865 PLN
  Sygn. akt IV C 950/22
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Wyrok z dnia 25.01.2023
 • #312 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Korzyści
  Ustalenie nieważności umowy kredytowej
  Zasądzona kwota od banku 272.535,70 zł wraz z odsetkami ustawowymi
  Zwrot 14.627 zł tytułem zwrotu kosztów procesu
  Sygn. akt I C 631/20
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 19.01.2023
 • #300 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Mamy to! Jubileuszowy #300 PRAWOMOCNE stwierdzenie nieważności umowy #mbank 100% skuteczności #ŻBK

  Sygn. akt I ACa 280/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 05.01.2023

 • #276 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Sąd:
  🎯 Oddalił powództwo o zapłatę mBanku z całości
  🎯 Zasądził od powoda – mBanku na rzecz pozwanych kwotę 2 razy po 5.417,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu
  🎯 Ustalił że Umowa jest nieważna w całości
  🎯 Zasądził od mBanku na przecz pozwanych 2 razy po 178.323,44 zł i 26.294,79 CHF wraz z ustawowymi odsetkami
  🎯 Zasądził od mBanku na rzecz pozwanych 2 razy po 8.717,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

  Sygn. akt IV C 103/19
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 09.12.2022

 • #275 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Korzyści frankowicza:
  1) Umowa jest całkowicie nieważna
  2) Zasądzone kwoty z odsetkami ustawowymi: 314 504,80 zł
  3) Pełen zwrot kosztów sądowych 11 864 zł

 • #273 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Nieważność umowy i zasądzona kwota 393.428,03 zł + odsetki od 16.02.21 [14 dni od dnia doręczenia pozwu]
  Zwrot wszystkich kosztów sądowych.
  Saldo kredytu spada z około 500.000 zł do zera i niebawem bank zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.
  Sygn. akt I C 640/22
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 08.12.2022
 • #272 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Łącznie Sąd zasadził kwotę ponad 500.000 PLN z wszystkim odsetkami ustawowymi za opóźnienie
  zwrot wszystkich kosztów procesowych, a po uprawomocnieniu się wyroku bank zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości, co oznacza spadek salda z ok 550.000 zł do zera!
  Sygn. akt XXV C 2611/20
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 07.12.2022
 • #271 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Korzyści członków społeczności #ŻycieBezKredytu:
  ✅ Ustalenie nieważności umowy
  ✅ Zasądzenie kwoty 365 342,38 + odsetki ustawowe
  ✅ Koszty w całości ponosi pozwany bank, a po uprawomocnieniu się wyroku bank zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  Sygn. akt I C 365/21
  Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
  Data: 06.12.2022
 • #270 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Korzyści frankowiczów z #ŻycieBezKredytu:
  👑 Prawomocna nieważność umowy
  👑 Zwrot wszystkich kosztów sądowych.
  👑 Saldo kredytu spada z około 500.000 zł do zera i niebawem bank zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.
  Sygn. akt V Ca 2725/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 05.12.2022
 • #267 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • a. 249 141,71 PLN pobrana tytułem uiszczonych rat kapitałowo-odsetkowych w okresie od stycznia 2006 r. do kwietnia 2021 r.;
  b. 1 400,00 PLN pobrana tytułem prowizji od kwoty kredytu;
  c. 280,00 PLN pobrana tytułem prowizji od ubezpieczenia kredytu;
  d. 218,43 PLN pobrana tytułem odsetek karnych z powodu nieterminowej spłaty rat w okresie od kwietnia 2018 r. do kwietnia 2021 r. włącznie.

  Sygn. akt II C 1411/21
  Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
  Data: 01.12.2022

 • #261 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • ✅ Stwierdzenie nieważności umowy
  ✅ Zasądzone wszystkie kwoty tj. 258.331,03 zł + odsetki ustawowe za opóźnienie
  ✅ Zwrot wszystkich kosztów sądowych 11.834 zł
  II C 457/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 28.11.2022
 • #259 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • 🎯 Ustalenie nieważności umowy
  🎯 Zasądzenie wszystkich kwot.

  Sygn. akt II C 534/20
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 24.11.2022

 • #257 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Korzyści dla członka społeczności #ŻycieBezKredytu⤵⤵
  ✅ Saldo kredytu spada z około miliona złotych do zera,
  ✅ Po uprawomocnieniu się wyroku bank zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  Sygn. akt XXIV C 1177/19
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 14.11.2022
 • #256 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • ⚽️ Ustalenie nieważności umowy,
  ⚽️ Zasądzone wszystkie kwoty 45.190,50 PLN oraz 58.044,78 EUR i 11.834,00 kosztów sądowych
  ⚽️ Saldo kredytu spada z około 400.000 zł do zera, a po uprawomocnieniu się wyroku bank zostanie wykreślenony z hipoteki kredytowanej nieruchomości

  Sygn. akt III C 1471/22
  Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
  Data: 23.11.2022

 • #246 Prawomocne ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Korzyści członków społeczności #ŻycieBezKredytu:
  PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy
  Zasądzone kwoty 306 066,63 zł i 162 056,33 CHF z odsetkami od 5.07.2019 r. ( odsetki na dziś to 270 253,25 zł)
  Zwrot wszystkich kosztów 11 817 zł kosztów za I instancję i 9 100 kosztów za II Instancję
  Saldo kredytu spada z okolic 1,2 mln zł
  Łączna korzyść około 2,5 mln, a bank niedługo zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  Data 16.11.2022 r.
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
 • #228 Prawomocne ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Korzyści członkini społeczności #ŻycieBezKredytu ⤵⤵⤵
  Stwierdzenie nieważności umowy i zasądzone kwoty 146.284,65 zł i 34.451,98 CHF bez zarzutu zatrzymania, wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 22 listopada 2021 r. do dnia zapłaty
  Dodatkowo zwrot wszystkich kosztów procesowych za I i II instancję
  Spadek salda kredytu z ok 400.000 zł do zera, a bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.
  Łączna korzyść ponad 700.000 zł 💪

  Sygn. akt V ACa 771/21
  Sąd Apelacyjny w Warszawie

 • #225 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Wyrok z dnia 30.09.2022 r.

  Korzyści frankowiczki z #ŻycieBezKredytu
  Zasądzona kwota 72.576,63 zł za opóźnienie liczonymi od dnia 09 października 2019 roku do dnia zapłaty;
  Zwrot kwoty 6.417,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesowych
  Spadek salda z ok. 400.000 zł do zera
  Bank po uprawomocnieniu się wyroku zostanie wykreślenony z hipoteki kredytowanej nieruchomości

  Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
  Data: 30.09.2022 r.

 • #223 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Korzyści frankowicza #ŻycieBezKredytu
  ➡️ Zasądzone kwoty z odsetkami ustawowymi:
  324 431,17 zł od 26.07.18
  16 767,10 chf od 26.07.18
  12 177,55 chf od 20.03.20
  ➡️ Zwrot kwoty 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów procesowych
  ➡️ Spadek salda z ok. 500.000 zł do zera
  ➡️ Bank po uprawomocnieniu się wyroku zostanie wykreślenony z hipoteki kredytowanej nieruchomości

  Sygn. akt XXVIII C 3358/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 30.09.2022 r.

 • #222 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Wyrok z dnia 30.09.2022 r.

  Korzyści frankowicza #ŻycieBezKredytu
  Zasądzone 680.000 zł wraz z odsetkami ustawowymi
  Zwrot kwoty 11.834 zł tytułem zwrotu kosztów procesowych
  Spadek salda z ok. 800.000 zł do zera
  Bank wkrótce zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości

  Sygn. akt XXVIII C 3136/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie

 • #219 Prawomocne ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • PRAWOMOCNE oddalenie powództwa banku #219 zwycięstwo T2K i 100% skuteczności #ŻBK

  Bank dochodził pozwem niemal milion złotych, w tym odsetki! Oczywiście bezpodstawnie

 • #204 Prawomocne ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Wyrok z dnia 17.08.2022 r.
  Korzyści frankowiczów z #ŻycieBezKredytu:
  👑 Zasądzone wszystkie kwoty 555.468,43 zł plus odsetki ustawowe za opóźnienie, a zarzut zatrzymania nie został uwzględniony
  🏆 Kosztami Sąd w całości obciąża pozwany bank 11800 i 9100!
  👑 Saldo kredytów spada z około 600.000 zł do zera
  👑 Łączna korzyść ponad 1.200.000 zł (1,2 mln), a bank niedługo będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.
  Sąd Apelacyjny w Warszawie Sygn. akt V ACa 832/21
 • #199 Zabezpieczenie roszczenia – mBank
 • Średni czas rozpatrzenia przez sąd wniosku o zabezpieczenie roszczenia to 3 miesiące, ale oczywiście nie ma żadnej gwarancji, że ten okres nie będzie dłuższy.

  Tu przedstawiamy zabezpieczenie roszczenia, które miało miejsce po 63 dniach od złożenia przez nas pozwu.

 • #192 Zabezpieczenie roszczenia – mBank
 • Średni czas rozpatrzenia przez sąd wniosku o zabezpieczenie roszczenia to 3 miesiące, ale oczywiście nie ma żadnej gwarancji, że ten okres nie będzie dłuższy.

  Tu przedstawiamy zabezpieczenie roszczenia, które miało miejsce po 44 dniach od złożenia przez nas wniosku wraz z rozszerzeniem powództwa (przy pozwie kapitał nie był jeszcze spłacony)

 • #191 Prawomocne ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Wyrok z dnia 25.07.2022 r.

  Korzyści frankowiczów z #ŻycieBezKredytu:

  👑 Zasądzone wszystkie kwoty 453.598,98 zł i 140.138 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie (około 300.000 zł 😜), a zarzut zatrzymania nie został uwzględniony
  🏆 Kosztami Sąd w całości obciąża pozwany bank!
  👑 Saldo kredytu spada z około 1.200.000 zł do zera
  👑 Łączna korzyść ponad 2.400.000 zł (2,4 mln), a bank niedługo będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.

  Sygn. akt I ACa 953/21 Sąd Apelacyjny w Warszawie

 • #190 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Korzyści frankowiczów z #ŻycieBezKredytu:
  👑 Zasądzone wszystkie kwoty 133.503,58 zł i 44.932 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, a zarzut zatrzymania nie został uwzględniony
  🏆 Kosztami Sąd w całości obciąża pozwany bank!
  👑 Saldo kredytu spada z około 500.000 zł do zera
  👑 Łączna korzyść ponad 1.000.000 zł (1,0 mln), a bank po uprawomocnieniu się wyroku będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.

  Sygn. akt XXVIII C 1432/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 15.07.2022

 • #179 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Wyrok z dnia 05.07.2022 r.

  Korzyści członka społeczności #ŻycieBezKredytu:
  ✅ Ustala nieważność, zasądza 188.213,90 zł i 1481,11 CHF plus odsetki ustawowe
  ✅ Zwrot wszystkich kosztów sądowych
  ✅ Saldo spada z ok. 800.000 zł do zera
  ✅ Łączna korzyść ponad 1.000.000 zł (1 mln zł), a bank po uprawomocnieniu się wyroku będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości

  Sygn. akt XXVIII C 3196/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie

 • #170 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Wyrok z dnia 22.06.2022 r.
  Korzyści członka społeczności #ŻycieBezKredytu:
  Zasądzone łącznie 123.406,39 zł oraz 58.998,88 CHF plus odsetki ustawowe od 28.09.2020r. i od dnia rozszerzenia
  Zwrot wszystkich kosztów sądowych 11.834 zł
  Saldo spada z ok. 400.000 zł do zera
  Łączna korzyść ponad 750.000 zł, a bank po uprawomocnieniu się wyroku będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  Sygn. akt XXIV C 2481/20 Sąd Okręgowy w Warszawie
 • #165 Prawomocne ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Wyrok z dnia 13.06.2022 r.

  Korzyść członka społeczności #ŻycieBezKredytu:
  ✅ Zasądzenie całej kwoty 73.983,99 zł plus odsetki ustawowe od dnia 31 maja 2019 roku do dnia zapłaty
  ✅ Zasądzone wszystkie koszty sądowe 9.860,20 zł i 2.700,00 zł
  ✅ Saldo kredytu spada z 400.000 zł do zera
  ✅ Łączna korzyść ponad 500.000 zł, a bank niedługo zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości

  Sygn. akt. XXVII Ca 1595/20 Sąd Okręgowy w Warszawie

 • #164 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Wyrok z dnia 13.06.2022 r.

  Korzyści członka społeczności #ŻycieBezKredytu:
  📍 Zasądzenie wszystkich wpłaconych kwot, tj. 215.060,00 zł plus odsetki ustawowe
  📍 Zasądzone wszystkie koszty sądowe 11.817 zł
  📍 Saldo kredytu spada z ok. 300.000 zł do zera
  📍 Łączna korzyść ponad 600.000 zł, a bank po uprawomocnieniu się wyroku zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  Sygn. akt XXVIII C 19346/21
 • #162 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Wyrok z dnia 10.06.2022 r.

  Stwierdzenie nieważności umowy i zasądzenie wszystkich kwot dochodzonych pozwem na zasadzie teorii dwóch kondykcji, tj. korzyści:
  ▶️ Ustalenie nieważności umowy
  ▶️ Zasądzone 410.698,05 zł z odsetkami ustawowymi oraz zasądzone
  koszty 11.817 zł
  ▶️ Saldo kredytu spada z 450.000 zł do zera
  ▶️ Łączna korzyść ponad 900.000 zł, a bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości po uprawomocnieniu się wyroku
  Sygn. akt XXXVIII C 7294/21
 • #158 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Wyrok z dnia 03.06.2022 r.

  Korzyści członków społeczności #ŻycieBezKredytu:
  1. Zasądzenie wszystkich wpłaconych kwot, tj. 257.976,78 zł plus odsetki ustawowe od dnia 25.06.2020
  2. Zasądzone wszystkie koszty sądowe 11.817 zł
  3. Saldo kredytu spada z ok. 300.000 zł do zera
  4. Łączna korzyść ponad 600.000 zł, a bank po uprawomocnieniu się wyroku zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
 • #150 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Wyrok z dnia 26.05.2022 r.

  Korzyści członków społeczności #ŻycieBezKredytu:
  1. Zasądzenie łącznie na rzecz powodów: 404.021,42 zł oraz 100.031,24 CHF plus odsetki ustawowe za opóźnienie (na dziś ponad 100.000 zł)
  2. Ustalenie nieważności umowy
  3. Zasądzone wszystkie koszty sądowe
  4. Saldo kredytu spada z 1.100.000 zł ( 1,1 mln) do zera
  5. Łączna korzyść ponad 2.000.000 zł ( 2 mln), a bank po uprawomocnieniu się wyroku zostanie wykreślenony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  Sygn. akt I C 559/18 Sąd Okręgowy w Warszawie
 • #148 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Wyrok z dnia 17.05.2022 r.

  Korzyści członków społeczności #ŻycieBezKredytu:
  Zasądzona kwota 419.948,54 zł plus odsetki ustawowe
  Zwrot całkowity kosztów procesu 11.864 zł
  Wyzerowanie salda kredytu z 450.000 zł do zera
  Łączna korzyść ponad 900.000 zł, a bank zostanie teraz wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  Sygn. akt III C 373/22 Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
 • #144 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Wyrok z dnia 12.05.2022 r.
  Korzyści członka społeczności #ŻycieBezKredytu:
  ✅ Zasądzona kwota 401.780,38 zł plus odsetki ustawowe z uwzględnieniem zarzutu zatrzymania
  ✅ Zwrot całkowity kosztów procesu za I i II instancję
  ✅ Wyzerowanie salda kredytu z 800.000 zł do zera
  ✅ Łączna korzyść ponad 1.200.000 zł (1,2 mln zł), a bank zostanie teraz wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  Sygn. akt V ACa 434/20 Sąd Apelacyjny w Warszawie
 • #137 Prawomocne ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Wyrok z dnia 28.04.2022 r.
  Korzyści członka społeczności #ŻycieBezKredytu:
  Zasądzona od pozwanego na rzecz powodów kwoty 92.441,08 PLN i 28.935,86 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie bez uwzględnienia zarzutu zatrzymania ❤️
  Zwrot całkowity kosztów procesu za I i II instancję – ok 20.000 zł
  Wyzerowanie salda kredytu z 300.000 zł do zera
  Łączna korzyść ponad 600.000 zł, a bank zostanie teraz wykreślony z hipotek kredytowanych nieruchomości
  Sygn. akt VI ACa 931/21 Sąd Apelacyjny w Warszawie Data: 28.04.2022
 • #133 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Wyrok z dnia 21.04.2022 r.

  Korzyści członka społeczności #ŻycieBezKredytu:
  Zasądzona od pozwanego na rzecz powódki kwota 373.445,55 zł plus odsetki ustawowe bez uwzględnienia zarzutu zatrzymania
  Zwrot całkowity kosztów procesu za I i II instancję – ok 20.000 zł
  Wyzerowanie salda obu kredytów z 450.000 zł do zera
  Łączna korzyść ponad 900.000 zł, a bank zostanie teraz wykreślony z hipotek kredytowanych nieruchomości

  Sygn. akt V ACa 625/21 Sąd Apelacyjny w Warszawie
 • #121 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Wyrok z dnia 04.04.2022 r.
  Korzyści członka społeczności #ŻycieBezKredytu ⤵⤵⤵
  Zasądzone kwoty 79 166,95 zł i 34 955,82 CHF plus odsetki ustawowe oraz zwrot kosztów 11 834 PLN
  Saldo kredytu spada z około 200.000 PLN do zera
  Łączna korzyść ponad 400.000 PLN
  Sygn. akt I C 488/21 Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
 • #114 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Wyrok z dnia 22.03.2022 r.

  Korzyści członka społeczności #ŻycieBezKredytu:
  Zasądzone 340.458 zł i odsetki ustawowe
  Zwrot kosztów procesu 11.817 zł
  Saldo kredytu spada z ok 350.000 zł do zera, a łączna korzyść to ponad 700.000 zł
  Bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości po uprawomocnieniu się wyroku

  Sygn. akt III C 1509/20

 • #111 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Wyrok z dnia 17.03.2022 r.

  Korzyści członka społeczności #ŻycieBezKredytu ⤵⤵⤵
  Ustalenie nieważności umowy o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowanej kursem CHF.
  Zasądzone kwoty 284.634,90 zł oraz 48.577,96 CHF plus odsetki ustawowe.
  Zwrot 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, bez zarzutu zatrzymania.
  Saldo kredytu spada z ok. 550.000 zł do zera, a bank po uprawomocnieniu się wyroku zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości

  Łączna korzyść ponad 1 mln zł (1.000.000 zł)

  Sygn. akt: I C 2692/20 Sąd Okręgowy w Warszawie

 • #105 Prawomocne ustalenie nieważności umowy – mBank
 • Data: 08.03.2022 r.
  Korzyści członka społeczności #ŻycieBezKredytu:
  Zasądzone 97.406,03 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie bez uwzględnienia zarzutu zatrzymania
  Zwrot kosztów sądowych za I i II instancję
  Saldo kredytu spada z 140.000 zł do zera, a bank zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  Łączna korzyść: ponad 250.000 zł
  Sygn. akt I ACa 861/21 Sąd Apelacyjny w Warszawie
 • #104 Unieważnienie umowy – mBank
 • Wyrok z dnia 08.03.2022 r.
  Korzyści członka społeczności #ŻycieBezKredytu:
  Zasądzone 72.067,45 zł oraz 43.250,97 € i odsetki ustawowe
  Zwrot kosztów procesu 11.834 zł
  Saldo kredytu spada z ok 350.000 zł do zera, a łączna korzyść to ponad 600.000 zł
  Bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości po uprawomocnieniu się wyroku
  Sygn. Akt XXVIII C 758/21, Sąd Okręgowy w Warszawie
 • #92 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji - mBank
 • Wyrok z dnia 15.02.2022

  Korzyści członka społeczności #ŻycieBezKredytu:
  Zasądzone 453.852,10 zł i odsetki ustawowe
  Zwrot kosztów procesu
  Saldo kredytu spada z 500.000 zł do zera
  Bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  Łączna korzyść: ponad 1 mln zł (1.000.00 zł), a złożony przez bank zarzut zatrzymania został oddalony
  Sygn. akt I ACa 369/19 Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 15.02.2022
 • #87 PRAWOMOCNE unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji - mBank
 • Wyrok z dnia 10.02.2022 r.
  Korzyści członka społeczności #ŻycieBezKredytu
  1. Ustalenie nieważności umowy
  2. Zasądzona kwota 493.943,95 zł + odsetki ustawowe za opóźnienie
  3. Zwrot kosztów od banku w całości z I i II instancję – 19.864 PLN
  4. Saldo kredytu spada z 550.000 zł do zera
  Łączna korzyść ponad 1.100.000 zł (1,1 mln zł) i bank będzie już wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.
  Sygn. akt V ACa 473/20, Sąd Apelacyjny w Warszawie
 • #82 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji - mBank
 • Wyrok z dnia 27.01.2022
  1. Zasądzone wszystkie kwoty 466.660,39 zł i 90.005,98 CHF z odsetkami ustawowymi
  2. Kredyt był już dawno spłacony, wobec tego saldo do spłaty nie istniało
  3. Zwrot wszystkich kosztów sądowych 11.834 zł
  Łączna korzyść: ponad 900.000 zł bez obowiązku jakiekolwiek zwrotu
  Sygn. akt XXVIII C 2580/21 Sąd Okręgowy w Warszawie
 • #80 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji - mBank
 • Wyrok z dnia 26.01.2022 r.
  Korzyści członka społeczności #ŻBK 🔥
  Zwrot wszystkich kwot, tj. 202.524,25 zł oraz 88.888,77 CHF z odsetkami ustawowymi
  Zasądzone pełne koszty za I i II instancje w kwocie łącznej 19.947,00 zł
  Saldo kredytu spadło z ok 700.000 zł do zera, żadnego zatrzymania czy potrącenia
  Zabezpieczenie roszczenia powodowało, że już od niemal dwóch lat nie były płacone raty
  ❗Łączna korzyść ponad 1.400.000 zł (1,4 mln) i bank niebawem będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  Sygn. akt I ACa 176/21, Sąd Apelacyjny w Warszawie
 • #78 PRAWOMOCNE unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji - mBank
 • Wyrok z dnia 12.01.2022
  Korzyści frankowicza:
  1. Zasądzone 2 x po 92.838,07 PLN wraz z odsetkami ustawowymi od 05.02.2019
  2. Zasądzone 2 x po 38.519,97 CHF wraz z odsetkami ustawowymi od 05.02.2019
  3. Zasądzone 2 x po 6.163,00 CHF wraz z odsetkami ustawowymi od dnia rozszerzenia powództwa
  Łącznie zasądzona kwota na rzecz dwóch powodów (rozdzielność majątkowa), to:
  92.838,07 PLN oraz 89.365,94 CHF czyli w przeliczeniu ponad 650.000 PLN
  4. Saldo kredytu spada z ok. 600.000 PLN do zera
  5. Bank zostanie niebawem wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  Łączna korzyść ponad 1,25 mln zł (1.250.000 zł)
  Sygn. akt V ACa 508/21, Sąd Apelacyjny w Warszawie
 • #5 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji - MBank
 • Wyrok z dnia 21.05.2021 r.
  Ustalenie nieważności kolejnych dwóch umów w jednym postępowaniu sądowym mBank.
  Ponownie teoria dwóch kondykcji, oj biedne te banki…
  Zasądzone wszystkie kwoty dochodzone w powództwie wraz z odsetkami i kosztami procesu.
  Sygn. akt XXVIII C 1280/21
 • #14 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji - MBank
 • Wyrok z dnia 24.06.2021 r.
  Teoria dwóch kondykcji 14. raz z rzędu! 🥳
  Piękna informacja przed weekendem i kolejne zwycięstwo członka społeczności #ŻBK
  Wygrana wraz z odsetkami ponad 70.000 zł!
  Saldo kredytu spadło z 300.000 zł do zera!
  Oczywiście po uprawomocnieniu się wyroku bank zostanie wykreślony z kredytowanej nieruchomości.
  Sygn. akt I C 4618/18- wyrok na posiedzeniu niejawnym, Sąd Rejonowy Warszawa Śródmieście
 • #15 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji - MBank
 • Wyrok z dnia 29.06.2021 r.
  15. już z rzędu wygrana! Tym razem #mBank na zasadzie teorii dwóch kondykcji. 🥰
  Sąd zasądził wszystkie kwoty zarówno w PLN jak i CHF plus odsetki ustawowe za opóźnienie – łącznie ponad 1 mln zł.
  Saldo kredytu spadło do zera, a po uprawomocnieniu się wyroku bank zostanie wykreślony z hipoteki.
  Sygn. akt I C 749/18 Sąd Okręgowy w Warszawie
 • #20 #19 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji - Raiffeisen Bank oraz MBank
 • Wyrok z dnia 15.07.2021
  ⚡mBank SA (BRE Bank SA)
  Sąd ustalił nieważność umowy oraz zasądził 97.406,03 zł plus odsetki ustawowe za opóźnienie, a także całość kosztów procesowych.
  Saldo kredytu spadło z ponad 100.000 zł do zera.
  ⚡Raiffeisen Bank International AG (Polbank EFG Eurobank Ergasias SA)
  Sąd ustalił nieważność umowy oraz zasądził 111.652,89 zł oraz 33.200,00 CHF plus odsetki ustawowe za opóźnienie, a także całość kosztów procesowych.
  Saldo kredytu spadło z ponad 500.000 zł do zera.
  Sygn. akt I C 530/18 oraz I C 582/19
 • #25 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji - Mbank
 • Wyrok z dnia 17.08.2021 r.

  Sąd uznał przedmiotową umowę w całości za nieważną od początku jej trwania.

  Więcej szczegółów dotyczących rozważań poczynionych przez Sąd podamy po uzyskaniu pisemnego uzasadnienia w sprawie.

  Sygn. akt I C 202/19

 • #28 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji - Mbank
 • Wyrok z dnia 13.09.2021 r
  98.000 zł i 26.000 CHF oraz odsetki za opóźnienie
  15000 zł tytułem zwrotu kosztów procesu i biegłego
  Saldo kredytu spadło do zera, a po uprawomocnieniu się wyroku bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowej nieruchomości.
  Sygn. akt II C 1405/18, Sąd Okręgowy Warszawa Praga
 • #72 PRAWOMOCNE unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji - mBank
 • Wyrok z 30.12.2021 r.

  Korzyści frankowicza ⤵⤵⤵
  1⃣ Stwierdzenie nieważności umowy kredytu
  2⃣ Zasądzenie wszystkiego, czego oczekiwaliśmy, tj. 497.441,47 zł z odsetkami ustawowymi
  3⃣ Zasądzone cale koszty za I instancje w kwocie 11.894 z
  4⃣ Zasądzone 9.100 zł za II instancję
  5⃣ Saldo kredytu spadło z 700.000 zł do zera i bank wkrótce będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości

  ❗Łączna korzyść ponad 1.200.000 zł (1,2 mln zł

  Sygn. akt V ACa 640/20, Sąd Apelacyjny w Warszawie

 • #70 PRAWOMOCNE unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – MBank
 • Wyrok z dnia 29.12.2021 r.

  Korzyści ⤵⤵⤵
  1. Zasądzone kwoty: 62.612,32 CHF i 363.476,75 zł plus odsetki ustawowe
  2. Zwrot wszystkich kosztów sądowych 11.817 zł i 9.100 zł
  3. Saldo kredytu spadło z 700.000 do zera
  4. Bank zostanie niebawem wykreślony z hipoteki nieruchomości
  📣 Łączna korzyść ponad 1.300.000 zł (1,3 mlm zł)

  Sygn. akt V ACa 472/20, Sąd Apelacyjny w Warszawie

 • #68 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Mbank
 • Wyrok z dnia 28.12.2021 r.

  Korzyści członka społeczności #ŻBK:
  ✅ Zasądzona kwota z odsetkami ponad 560.000 zł
  ✅ Zwrot kosztów procesu 11.834 zł
  ✅ Saldo kredytu spada z 650.000 zł do zera
  ✅ Łączna korzyść ponad 1,29 mln zł i bank po uprawomocnieniu się wyroku będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości

  Sygn. akt I C 587/17, Sąd Okręgowy w Warszawie

 • #66 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – MBank
 • Wyrok z dnia 28.12.2021 r, Sąd Apelacyjny w Warszawie. 66. wygrana w serii!
  ✅ 528.916,77 pln plus odsetki
  ✅ Zwrot wszystkich kosztów procesu
  ✅ Saldo kredytu spada z 800.000 zł do zera
  ✅ Łączna korzyść ponad 1,35 mln zł
  Sygn. Akt XXVIII C 2284/21
 • #65 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – MBank
 • Wyrok z dnia 10.12.2021 r. , Sąd Okręgowy w Warszawie
  Korzyści frankowicza ⤵⤵⤵
  1⃣ Nieważność umowy kredytowej
  2⃣ Zasądzone wszystkie kwoty, tj. 584.481 zł wraz z odsetkami oraz kosztami postępowania sądowego
  Sygn. akt XXVIII C 2704/21
 • #63 PRAWOMOCNE unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji - mBank
 • Sygn. akt V ACa 303/19 Sąd Apelacyjny w Warszawie Data: 16.12.2021
  Korzyści członka społeczności #ŻBK:
  ✅ Sąd PRAWOMOCNIE unieważnił umowę na zasadzie teorii dwóch kondykcji
  ✅ Zasądzona kwota wraz z odsetkami ponad 129.667,85 zł i 37.351,23 CHF plus odsetki ustawowe za opóźnieniea. Dalsze kwoty będą rozliczone korzystając z powagi rzeczy osądzonej.
  ✅ Zwrot wszystkich kosztów sądowych za I i II instancję.
  ✅ Już teraz saldo kredytu spada z ok 400.000 zł do zera
  ✅ Bank zostanie niebawem wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  ✅ Łączna korzyść ponad 700.000 zł
 • #61 PRAWOMOCNE unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Sygn. akt I ACa 197/19 Sąd Apelacyjny w Warszawie Data: 07.12.2021
  Korzyści członka społeczności #ŻBK:
  ✅ Sąd PRAWOMOCNIE unieważnił umowę na zasadzie teorii dwóch kondykcji
  ✅ Zasądzona kwota 236.051,28 zł, a dalsze kwoty będą rozliczone korzystając z powagi rzeczy osądzonej
  ✅ Zwrot wszystkich kosztów sądowych za I i II instancję.
  ✅ Już teraz saldo kredytu spada z ok 400.000 zł do zera
  ✅ Bank zostanie niebawem wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  ✅ Łączna korzyść ponad 650.000 zł
 • #60 PRAWOMOCNE unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Sąd Apelacyjny w Warszawie Sygn. akt I ACa 398/1, wyrok z dnia 07.12.2021
  ✅ Sąd PRAWOMOCNIE unieważnił umowę #mBank
  ✅ Zasądzona kwota 73.285,69 zł, a dalsze kwoty w CHF będą rozliczone korzystając z powagi rzeczy osądzonej
  ✅ Już teraz saldo kredytu spada z ok 350.000 zł do zera
  ✅ Bank zostanie niebawem wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  ✅ Łączna korzyść ponad 420.000 zł
 • #37 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – MBank
 • Sygn. akt I C 542/18, Sąd Okręgowy w Warszawie, wyrok z 11.10.2021 r.

 • #38 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – MBank
 • Sygn. akt XXVIII C 2965/21 Sąd Okręgowy w Warszawie, wyrok z dnia 19.10.2021

  😍 Zasądzona kwota wraz z odsetkami ponad 500.000 zł
  😍 Wyzerowanie salda kredytu z 500.000 zł do zera
  😍 Bank po uprawomocnieniu się wyroku będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  😍 Zwrot wszystkich kosztów postępowania
  😍 Łączna korzyść ponad 1.000.000 zł ( 1 mln zł)

 • #46 PRAWOMOCNE unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – mBank
 • Sygn. akt VACa 334/20 Sąd Apelacyjny w Warszawie, wyrok z dnia 08.11.2021

  😍 Zwrot wszystkich wpłat 92.429,91 zł i 39.178,31 CHF zarówno w PLN jak i w CHF
  😍 Zasądzone od mBanku wszystkie koszty postępowania sądowego
  😍 Saldo kredytu spadło z ok 400.000 zł do zera
  😍 Łączna korzyść ponad 700.000 zł

 • #57 PRAWOMOCNE unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – Mbank
 • Sygn. Akt V Ca 388/21 Sąd Okręgowy V Wydział Odwoławczy w Warszawie Data: 26.11.2021
  ✅ Sąd PRAWOMOCNIE unieważnił umowę #mBank z 2009
  ✅ Zasądzona kwota 74.451 zł plus odsetki ustawowe, a dalsze kwoty będą odzykane korzystając z powagi rzeczy osądzonej
  ✅ Zwrot kosztów sądowych za I i II instancję 9.134 zł
  ✅ Już teraz saldo kredytu spada z ok 650.000 zł do zera
  ✅ Bank zostanie niebawem wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  ✅ Łączna korzyść ponad 1.000.000 zł (1 mln zł)
 • #50 PRAWOMOCNE unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji - MBank
 • Wyrok z dnia 17.11.2021
  ✅ Sąd zasądził wraz z odsetkami ponad 125.000 zł
  ✅ Wszystkie koszty sądowe, tj. za I instancję to 6.417 zł oraz za II 5.050 zł
  ✅ Saldo kredytu spada z 110.000 zł do zera
  ✅ Łączna korzyść ponad 240.000 zł i bank zostanie niebawem wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.
  ✅ Zarzut zatrzymania banku został oddalony.
  Sygn.akt I ACa 677/19