• #591 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BNP Paribas
 • 1. Ustalił, że umowa jest nieważna w całości.
  2. Zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 625 383,75 PLN wraz z odsetkami od dnia 6 stycznia 2022 r. do dnia zapłaty.
  3. Oddalił zarzut zatrzymania banku.
  4. Zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 14 534,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.
  👉 XXVIII C 16173/21
  👉 Sąd Okręgowy w Warszawie
  👉 Data: 03.01.2024r.
 • #523 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH
 • 1⃣ Stwierdzenie nieważności umowy w całości.
  2⃣ Zasądzone wszystkie kwoty tj. 143.340,90 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
  3⃣ Koszty w całości ponosi pozwany bank.

  XXVIII C 3159/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 13.10.2023r.

 • #421 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH
 • Ustalenie nieważności umowy w całości
  Zasądzone 320.329,36 zł plus odsetki ustawowe
  11834 PLN tytułem zwrotu kosztów procesowych

  Sygn. akt IV C 736/22
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 20.06.2023

 • #390 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH
 • Wyrok Sądu:
  1. ustalenie nieważności
  2. zasądzone 1.149.425,33 zł wraz z odsetkami ustawowymi
  3. kwota 11.834 zł tytułem zwrotu kosztów procesu
  4. Saldo kredytu spadka z ponad 1,2 mln zł do zera i po uprawomocnieniu się wyroku bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.
  Sygn. akt IV C 318/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 12.05.2023
 • #268 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH
 • Korzyści członków społeczności #ŻycieBezKredytu:
  ✅ Ustala nieważność umowy
  ✅ Zasądza kwotę 295.535,88 zł i odsetki ustawowe za opóźnienie
  ✅ Koszty sądowe w całości ponosi pozwany bank

  Sygn. akt III C 196/21
  Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
  Data: 02.12.2022

 • #238 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH
 • Sygn. Akt I C 4075/19
  Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku
  Wyrok z dnia 21.10.2022 r.
 • #196 Zabezpieczenie roszczenia – BPH
 • Średni czas rozpatrzenia przez sąd wniosku o zabezpieczenie roszczenia to 3 miesiące, ale oczywiście nie ma żadnej gwarancji, że ten okres nie będzie dłuższy.

  Tu przedstawiamy zabezpieczenie roszczenia, które miało miejsce po 18 dniach od złożenia przez nas pozwu.

 • #123 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BPH
 • Wyrok z dnia 07.04.2022 r.
  Korzyści członka społeczności #ŻycieBezKredytu
  Zasądzona kwota 123.794 PLN plus odsetki ustawowe oraz zwrot wszystkich kosztów procesowych
  Saldo kredytu spada z około 150.000 PLN do zera
  Łączna korzyść ponad 300.000 PLN
  Sygn. akt I C 1683/21 Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej