• #758 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BNP Paribas
 • 1. Umowa jest nieważna w całości;
  2. Zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 134.934,71 PLN oraz 68.005,02 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 17.07.2021r. do dnia zapłaty tj. 136 890,76;
  3. Kosztami obciąża w całości pozwany bank.
  👨‍⚖️ Sygn. akt III XXVIII C 3496/2
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  🗓️ Data: 12.06.2024r.
 • #746 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BNP Paribas
 • . Ustalenie nieważności umowy w całości;
  II. Zasądzone od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwoty 129 209,10 PLN oraz 55 097,93 CHF z ustawowymi odsetkami liczonymi od kwot:
  a) 122 075,57 PLN od dnia 3 sierpnia 2021 r. do dnia zapłaty;
  b) 44 140,08 CHF od dnia 3 sierpnia 2021 r. do dnia zapłaty;
  c) 7 133,53 PLN od dnia 25 kwietnia 2024 do dnia zapłaty;
  d) 10 957,85 CHF od dnia 25 kwietnia 2024 do dnia zapłaty;
  tj. ok. 115 900,00 PLN
  III. Oddalony zarzut zatrzymania banku ;
  IV. Koszty w całości na rzecz powodów, szczegółowe wyliczenie pozostawione referendarzowi
  🧑‍⚖️ Sygn. akt XXVIII C 6095/21
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  🗓️ Data: 14.06.2024r.
 • #733 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BNP Paribas
 • 👉Umowa jest w całości nieważna;
  👉Zasądza od pozwanego BNP Paribas łącznie na rzecz powodów 15.415,01 PLN z odsetkami ustawowymi;
  👉Zasądza od pozwanego BNP Paribas łącznie na rzecz powodów 69.116,93 CHF z odsetkami ustawowymi;
  👉Umarza postępowanie w zakresie kwoty 12.229,32 PLN;
  👉Zasądza łącznie na rzecz powodów kwotę 11.953,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami.
  Sygn. akt III C 1204/20
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 20.05.2024r.
 • #726 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BNP Paribas
 • 🙌 Ustala, że umowa jest nieważna;
  🙌 Zasądza od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwoty 85 297,24 PLN oraz 44 753,19 CHF z odsetkami za opóźnienie
  🙌 Oddala zarzut zatrzymania banku;
  🙌 Koszty w całości od pozwanego na rzecz powoda – do wyliczenia przez referendarza.

  Sygn. akt III C 1204/20
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 20.05.2024r.

 • #693 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BNP Paribas
 • 1. Umowa jest nieważna w całości;
  2. Zasądza od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 303 265,87 PLN wraz z odsetkami od kwot: a) 227 998,83 PLN – od dnia 2 marca 2021 r. do dnia zapłaty; b) 75 267,04 PLN – od dnia 19 lutego 2022 r. do dnia zapłaty, kwotę 4 814,25 CHF wraz z odsetkami od dnia 2 marca 2021 r. do dnia zapłaty;
  3. Oddala zarzut zatrzymania banku;
  4. Koszty procesu w 100 % ponosi pozwany bank.

  🧑‍⚖️ Sygn. akt I C 111/21
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  🗓️ Data: 10.04.2024r.

 • #683 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BNP Paribas
 • Stwierdzenie nieważności umowy w całości;
  Zasądzone od pozwanego na rzecz powoda 413 692,30 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie;
  Zasądzone na rzecz powoda 11 817 zł wraz z odsetkami ustawowymi tytułem zwrotu kosztów procesu.
  Sygn.akt XXVIII C 13616/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 18.01.2024r.
 • #682 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BNP Paribas
 • I. Zasądza na powoda kwotę 2 423,29 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie;
  II. Zasądza na rzecz powódki kwotę 2 423,29 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie;
  III. Zasądza łącznie na rzecz powodów kwotę 53 556,16 PLN oraz 25 075,44 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie;
  IV. Ustala nieważność;
  V. Oddala zarzut zatrzymania banku;
  VI. Zasądza na rzecz powodów solidarnie kwotę 7 417 PLN w tym 5417 PLN tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.
  🧑‍⚖️ Sygn. akt I C 1181/21
  📌 Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
  🗓️ Data 27.03.2024r.
 • #679 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BNP Paribas
 • 1. Ustala umowa jest nieważna;
  2. Zasądza od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 135 428,16 PLN wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 23 listopada 2021 r. do dnia zapłaty;
  3. Oddala powództwo w pozostałej części;
  4. Koszty procesu w 100% ponosi pozwany.
  Sygn. akt XXVIII C 12413/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 27.03.2024r.
 • #677 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BNP Paribas
 • 1️⃣ Nieważność umowy w całości;
  2️⃣ Zasądza od pozwanego na rzecz powodów łącznie do ich majątku wspólnego:
  1. 237 274,80 PLN wraz z odsetkami od 3 czerwca 2020 r.;
  2. 828 073,04 PLN wraz z odsetkami od 20 października 2023 r.;
  3. 53 261,10 CHF wraz z odsetkami od 3 czerwca 2020 r.;
  4. 30 677,59 CHF wraz z odsetkami od 20 października 2023 r.;
  3️⃣ Oddala w pozostałym zakresie;
  4️⃣ Zasądza od pozwanego na rzecz powodów łącznie do ich majątku wspólnego koszty sądowe, ustalając iż całość kosztów procesu ponosi pozwany, pozostawia ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi;
  👉 Sygn. akt III C 792/20
  👉 Sąd Okręgowy w Warszawie
  👉 Data: 21.03.2024r.
 • #660 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BNP Paribas
 • Wyrok:
  👉 Ustalenie nieważności umowy w całości;
  👉 Zasądzone od pozwanego na rzecz powódki kwoty 254 589,75 PLN oraz 133 331,71 CHF wraz z odsetkami od 3 listopada 2021 r.;
  👉 Oddalono zarzut zatrzymania banku;
  👉 Zasądzono od pozwanego na rzecz powódki koszty procesu w całości, szczegółowe wyliczenie pozostawiając referendarzowi.

  🧑‍⚖️ Sygn. akt XXVIII C 14316/21
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  📅 Data: 12.03.2024r.

 • #656 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BNP Paribas
 • I. Ustalenie nieważności umowy w całości;
  II. Zasądzone od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwoty 317 149,81 PLN oraz 4 748,91 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 12.01.2022;
  III. Zasądza od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwoty 317 149,81 PLN oraz 4 748,91 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 12.01.2022 r.;
  IV. Oddalony zarzut zatrzymania złożony przez bank;
  V. Zasądza od pozwanego na rzecz powodów solidarnie kwotę 11 868,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

  🧑‍⚖️ Sygn. akt XXVIII C 15289/21
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  📅 Data: 08.03.2024r.

 • #655 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BNP Paribas
 • Umowa kredytu jest w całości nieważna.
  Ustala, że koszty procesu ponosi w całości pozwany BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu.

  Sygn. akt XXVIII C 2757/23
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 08.03.2024r.

 • #650 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BNP Paribas
 • Umowa jest nieważna w całości;
  Zasądza od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwoty:
  a) 24 295,08 CHF wraz z odsetkami od dnia 3 maja 2022 r. do dnia zapłaty;
  b) 174 069,05 PLN wraz z odsetkami od dnia 3 maja 2022 r. do dnia zapłaty;
  c) 53 740,96 PLN wraz z odsetkami od dnia 3 maja 2022 r. do dnia zapłaty;
  d) 40 815,85 CHF wraz z odsetkami od dnia 24 listopada 2023 r. do dnia zapłaty;
  Oddala zarzut zatrzymania;
  Zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11 800 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.
  Sygn. akt IV C 1504/20
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 27.02.2024r.
 • #645 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BNP Paribas
 • Sygn. akt XXVIII C 14220/22
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 23.02.2024r.
 • #642 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BNP Paribas
 • 👉 Sąd ustalił, że umowa jest nieważna;
  👉 Zasądził na rzecz powodów kwotę 191 911,62 PLN wraz z odsetkami od kwoty 162 628,16 PLN od dnia 12 sierpnia 2020 r. do dnia zapłaty oraz od kwoty 29 283,46 PLN od dnia 24 maja 2022 r. (data rozszerzenia powództwa) do dnia zapłaty;
  👉 Koszty procesu w całości ponosi pozwany bank.
  XXVIII C 2706/23
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 22.02.2024r.
 • #638 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BNP Paribas
 • Sygn. akt XXVIII C 11194/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 21.02.2024
 • #622 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BNP Paribas
 • Stwierdzenie nieważności umowy w całości.
  Zasądzenie na rzecz powodów 599.136,07 PLN z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
  Koszty w całości na rzecz powodów do rozliczenia przez referendarza.
  🧑‍⚖ Sygn. akt XXIV C 572/20
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  📆 Data: 18.01.2024r.
 • #590 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BNP Paribas
 • 👉 Ustalenie nieważności umowy w całości.
  👉 Zasądzone łącznie na rzecz powodów 526.639,14 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
  👉 Zasądzone łącznie na rzecz powodów 234.427,71 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

  🧑‍⚖ Sygn. akt XXIV C 2741/20
  📍 Sąd Okręgowy w Warszawie
  📅 Data: 18.12.2023r.

 • #587 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BNP Paribas
 • 1. Ustalenie, że umowa jest nieważna w całości
  2. Zasądzone od pozwanego na rzecz powodów:
  👉 a. 174 333,58 PLN + odsetki od dnia 2 kwietnai 2022 r. do dnia zapłaty
  👉 b. 8 166,36 CHF + odsetki od dnia 2 kwietnai 2022 r. do dnia zapłaty
  3. Oddalony zarzut zatrzymania banku.
  4. Koszty w całości na rzecz powodów – do wyliczenia przez referendarza.
  ✅ Sygn. akt XXVIII C 17280/21
  ✅ Sąd Okręgowy w Warszawie
  ✅ Data: 28.12.2023r.
 • #582 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BNP Paribas
 • 👉 Zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 131 011,02 PLN oraz kwotę 28 779,11 CHF oraz 700 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie naliczonymi od tych kwot od dnia 20 lutego 2020 r. do dnia zapłaty;
  👉 Zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 131 011,01 PLN oraz kwotę 28 779,12 CHF oraz 700 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie naliczonymi od tych kwot od dnia 20 lutego 2020 r. do dnia zapłaty;
  👉 Oddala powództwo w pozostałym zakresie
  👉 Rozstrzyga, że pozwany ponosi koszty procesu w całości pozostawiając szczegółowe wyliczenie tych kosztów referendarzowi sądowemu po uprawomocnieni się orzeczenia.
  👉 Oddalony zarzut zatrzymania
  🧑‍⚖ Sygn. Akt III C 1654/19
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  🗓 Data: 20.12.2023r.
 • #579 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BNP Paribas
 • 👉 Stwierdzenie nieważności umowy w całości.
  👉 Zasądzenie na rzecz powoda 121 095.43 PLN oraz kwoty 36 747.80 PLN.
  👉 Zasądzenie na rzecz powódki 121 095.43 PLN oraz kwoty 36 747.80 PLN.
  👉 Zasądzone wszystkie kwoty zastępstwa procesowego na rzecz powodów oraz odrzucony zarzut zatrzymania.

  Sygn. akt III C 3543/20
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data 19.12.2023r.

 • #549 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BNP Paribas
 • 👉 Zasądzono kwotę 43 806,32 CHF, gdzie kwota 43 764,63 CHF z odsetkami od 2 czerwca 2022 r., a kwota 41,69 CHF z odsetkami od 28.12.2022 (błąd w wezwaniu).
  👉 Ponadto koszty 6417 PLN.
  👉 Zarzut zatrzymanie nieuwzględniony bo umowa nie jest wzajemna.

  Sygn. akt I C 727/22
  Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
  Data: 16.11.2023r.

 • #519 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BNP Paribas
 • Ustalenie nieważności umowy w całości.
  Zasądzenie 407 000 PLN i 121 000 CHF wraz z odsetkami od 29.10.2022 r. do dnia zapłaty.
  Zwrot kosztów 11 800 PLN + oddalony również zarzut zatrzymania podniesiony przez pozwanego.

  👨‍⚖ XXVIII C 2113/21
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  📅 Data: 20.10.2023r.

 • #508 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BNP Paribas
 • 🔎 Umowa jest nieważna w całości.
  🔎 Zasądza od Pozwanego na rzecz powoda kwoty 17 186,13 PLN oraz 46 133,40 CHF.
  🔎 Ustala, że pozwany ponosi koszty procesu w całości.
  🔎 Szczegółowe ich wyliczenie pozostawia referendarzowi sądowemu.

  👨‍⚖ Sygn. akt III C 1006/19
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  🗓 Data: 06.10.2023r.

 • #502 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BNP Paribas
 • 1⃣ Ustalenie, że umowa jest nieważna w całości,
  2⃣ Zasądzone od banku na rzecz powodów kwotę 220 214,98 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od kwoty 220 114,97 PLN od 14.10.21 r. do 26.06.23 r., oraz od kwoty 100,01 PLN od 27.05.23r. do 26.06.23r., oraz kwotę 17 580,09 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od kwoty 9 436,75 CHF od 14.10.21 r. do 26.06.23 r., oraz od kwoty 8 143,34 CHF od 27.05.23 r. do 26.05.23r.,
  3⃣ Zasądzone od banku na rzecz powodów kwotę 11 964,00 PLN wraz z odsetkami tytułem kosztów procesu.

  🗃 Sygn. akt XXVIII C 11193/21
  📌 Sąd Okręgowy w Warszawie
  📅 Data: 02.10.2023

 • #496 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BNP Paribas
 • 1. Ustalenie nieważności umowy o kredyt hipoteczny.
  2. Zasądza od BNP Paribas Bank Polska S.A. w Warszawie na rzecz powodów łącznie kwotę 33 239,40 zł (trzydzieści trzy tysiące dwieście trzydzieści dziewięć 40/100) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 16 czerwca 2020 r. do dnia zapłaty.
  3. Zasądza od BNP Paribas Bank Polska S.A. w Warszawie na rzecz powodów łącznie kwotę 85 627,88 CHF (osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia siedem 88/100) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.
  4. Zasądza od BNP Paribas Bank Polska S. A. w Warszawie na rzecz powdów łącznie kwotę 11834 zł (jedenaście tysięcy osiemset trzydzieści cztery) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się niniejszego orzeczenia do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów procesu.

  Sygn. akt VI ACa 1122/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 28.09.2023

 • #479 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BNP Paribas
 • Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Sygn. akt VI ACa 1938/22
  Data: 05.09.2023 r.
 • #473 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BNP Paribas
 • Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie Wydział I Cywilny

  Sygn. akt I C 779/21
  23 czerwca 2023 r.

 • #466 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BNP Paribas
 • I. Ustala, iż umowa kredytu zawarta w dniu 4 stycznia 2006 r. w Warszawie jest nieważna w całości;
  II. Zasądza od BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów łącznie kwotę 170 993,82 zł oraz kwotę 111 011,96 CHF wraz z odsetkami ustawowymi od dnia od 5 maja 2023 r. do dnia zapłaty;
  III. Zasądza od BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów łącznie kwotę 11 834 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.
  IV. Zasądza 8 1000 zł kosztów za II instancję

  VI ACa 968/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 11.08.2023

 • #449 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BNP Paribas
 • Korzyści członków społeczności #ŻycieBezKredytu⤵⤵
  Ustalenie nieważności umowy kredytowej w całości
  Zasądzone kwoty 67 046,23 PLN i 56 947,16 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie za okres od 18 maja 2023 r. do dnia zapłaty
  Zasądzone koszty sądowe na rzecz powodów 11 834,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu

  XXVIII C 1071/23
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 12.07.2023

 • #431 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BNP Paribas
 • Korzyści dla frankowicza
  Ustalenie nieważności umowy
  Zwrot wszystkich kosztów postępowania sądowego
  Sygn. akt XXVIII C 5435/22
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 26.06.2023
 • #406 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BNP Paribas
 • Zasądzone wszystkie kwoty dochodzone pozwem
  Koszty zastępstwa procesowego
  Saldo kredytu spada z około 350.000 PLN do zera, a po uprawomocnieniu się wyroku bank zostanie wykreślony z hipoteki

  Sygn. akt XXVIII C 6355/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 31.05.2023

 • #397 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BNP Paribas
 • Korzyści dla frankowicza ⤵⤵⤵
  1) Ustalenie nieważności umowy kredytowej
  2) Zasądzone wszystkie kwoty tj. 27.690,35 PLN + 112.267,93 CHF wraz z odsetkami ustawowymi
  3) Pełen zwrot kosztów sądowych, a po uprawomocnieniu się wyroku bank zostanie wykreślony z hipotekii

  Sygn. akt XXVIII C 16209/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 18.05.2023

 • #341 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BNP Paribas
 • Korzyści frankowicza z #ŻycieBezKredytu:
  👑 Ustalenie nieważności umowy
  👑 Zasądzona kwota na rzecz powódki 158.329,99 zł z odsetkami od doręczenia pozwu i doręczenia rozszerzenia
  🏆 Kosztami Sąd obciąża pozwany bank 11.817 zł
  👑 Saldo kredytu spada z około 200.000 zł do zera
  👑 Łączna korzyść blisko 300.000 zł, a bank po uprawomocnieniu się wyroku zostanie wykreślony z hipoteki.

  Sygn. akt III C 1540/20
  Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
  Data: 14.03.2023

 • #338 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BNP Paribas
 • Korzyści frankowiczów
  1) Ustalenie nieważności umowy kredytowej
  2) Zasądza na rzecz powoda kwoty 52.017,83 PLN oraz 145.106,07 CHF wraz odsetkami ustawowymi
  3) Zwrot wszystkich kosztów sądowych tj. 13.814,39 PLN
  4) Saldo kredytu spada z ok. 800.000 do zera, a po uprawomocnieniu się wyroku bank zostanie wykreślony z hipoteki!
  Sygn. akt IV C 1281/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 22.02.2023
 • #315 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BNP Paribas
 • Korzyści frankowicza ⤵⤵⤵
  🎯 Zasądzone wszystkie kwoty dochodzone pozwem wraz z odsetkami ustawowymi od dnia złożenia pozwu.
  🎯 Zwrot kosztów sądowych 10800 i 8100 zł
  🎯 Ustalenie nieważności umowy, a bank zostanie teraz wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.
  Sygn. akt V ACa 622/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 06.02.2023
 • #301 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BNP Paribas
 • Sygn. akt I ACa 120/22
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
  Data: 10.01.2023
 • #287 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BNP Paribas
 • Korzyści członków społeczności #ŻycieBezKredytu ⤵⤵⤵
  Ustalenie nieważność umowy i zasądzone kwoty na rzecz powódki 3 903,53 PLN oraz na rzecz powoda 3.903,53 PLN
  Ponadto łącznie 342 701,70 PLN i 36 150,09 CHF plus 11 834,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu
  Odsetki od 21.10.21 (dzień po upływie 14 dni od dnia doręczenia pozwu)
  Saldo kredytu z około 500.000 zł do zera i bank po uprawomocnieniu się wyroku zostanie wykreślenony z hipoteki kredytowanej nieruchomości

  Sygn. akt XXVIII C 11192/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 21.12.2022

 • #285 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BNP Paribas
 • Korzyści członków społeczności #ŻycieBezKredytu:
  ✅ PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy
  ✅ Zasądzone kwoty 299 719,71 zł i 15.314,34 CHF z odsetkami
  ✅ Saldo kredytu spada z ok 400.000 do zera a bank wkrótce zostanie wykreślony z hipoteki kredytowej nieruchomości
  ✅ Zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 13.817,00 zł i 8.100.00 tytułem zwrotu kosztów procesu za obie instancje

 • #284 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BNP Paribas
 • Ustalenie nieważności
  Zasądzone kwoty 201 617,59 PLN i 70 105,37 CHF z odsetkami liczonymi od dnia, w którym upłynęły 2 tyg. od doręczenia pozwu ➡ Zwrot 11 834,00 PLN kosztów

  Sygn. akt XXVIII C 11397/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 16.12.2022

 • #269 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BNP Paribas
 • Sąd wydał korzystny wyrok na korzyść członków społeczności Życie Bez Kredytu, w którym:
  🎯 Zasądził 100% dochodzonych pozwem kwot zarówno w PLN, jak i CHF
  🎯 Koszty w całości ponosi pozwany bank
  🎯 Saldo kredytu spada do zera i po uprawomocnieniu się wyroku bank zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  Sygn. akt III C 951/22
  Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
  Data: 02.12.2022
 • #249 Ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BNP Paribas
 • Korzyści dla członka społeczności #ŻycieBezKredytu
  Stwierdzenie nieważności umowy
  Zasądzone wszystkie kwoty zgodnie z żądaniem wraz z pełnymi odsetkami, łącznie ponad 900.000 zł
  Wygrana 100 % bez oddalenia w jakimkolwiek zakresie.
  Sygn. akt XXVIII C 913/21
  Sąd Okręgowy w Warszawie
  Data: 18.11.2022
 • #209 Prawomocne ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BNP Paribas
 • Wyrok z dnia 30.08.2022 r.
  Korzyści frankowicza z #ŻycieBezKredytu:
  👑 Zasądzona kwota 364.703,19 zł oraz 140.415,66 CHF plus odsetki ustawowe za opóźnienie.
  🏆 Kosztami Sąd obciąża pozwany bank 11.817 zł i 9.100 zł
  👑 Saldo kredytu spada z około 950.000 zł do zera
  👑 Łączna korzyść ponad 2.000.000 zł (2 mln), a bank niedługo będzie wykreślony z hipoteki nieruchomości.
  Sygn. akt. VI ACa 370/20
  Sąd Apelacyjny w Warszawie
 • #188 Prawomocne ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BNP Paribas
 • Wyrok z dnia 15.07.2022 r.
  Korzyści członka społeczności #ŻycieBezKredytu
  👑 Zasądzone wszystkie kwoty 74.141,53 zł oraz 110.996,77 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie płatnymi od 11 czerwca 2020 r. do dnia zapłaty, a zarzut zatrzymania nie został uwzględniony
  🏆 Zwrot kwot 11.834 zł i 8.100 zł tytułem kosztów procesowych
  👑 Saldo kredytu spada z około 600.000 zł do zera
  👑 Łączna korzyść ponad 1.300.000 zł (1,3 mln), a bank teraz będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.
  Sygn. akt. VI ACa 690/21 Sąd Apelacyjny w Warszawie
 • #180 Prawomocne ustalenie nieważności w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BNP Paribas
 • Wyrok z dnia 05.07.2022 r.

  Korzyści członka społeczności #ŻycieBezKredytu:
  ✅ Zasądzona od pozwanego na rzecz powódki kwota79.500 zł l i 180.400 CHF plus odsetki ustawowe bez uwzględnienia zarzutu zatrzymania
  ✅ Zwrot całkowity kosztów procesu 11.817 zł i 8.100 zł
  ✅ Wyzerowanie salda kredytu z 600.000 zł do zera
  ✅ Łączna korzyść ponad 1.600.000 zł (1,6 mln zł), a bank zostanie teraz wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości

  Sygn. akt VI ACa 229/21

  Sąd Apelacyjny w Warszawie

 • #145 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BNP Paribas
 • Wyrok z dnia 12.05.2022 r.
  Korzyści członka społeczności #ŻycieBezKredytu ⤵⤵⤵
  Ustalenie nieważności umowy kredytu Fortis Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie;
  Zasądzone kwoty 213.073,67 zł oraz 7.262,62 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 27 lutego 2020 r. do dnia zapłaty, a także wszystkie koszty sądowe 11.817 zł i 8.100 zł;
  Saldo kredytu spadło z ok 350.000 zł do zera i bez zarzutu zatrzymania;
  Bank niedługo zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości, a łączna korzyść opiewa na kwotę ponad 600.000 zł.
 • #142 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BNP Paribas
 • Wyrok z dnia 31.03.2022 r.
  142. ustalenie umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji i 100% skuteczności! 🥳
  Korzyści ⤵⤵⤵
  Zabezpieczenie roszczenia od wyroku w I instancji, czyli od dawna kredyt legalnie nie był już spłacany
  Ustalenie nieważności umowy kredytu
  Saldo kredytu spadło z ok 800.000 zł do zera
  Bank niedługo zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
 • #103 PRAWOMOCNE ustalenie nieważności umowy – BNP Paribas ( Fortis )
 • Wyrok z dnia 04.03.2022 r.
  Korzyści członka społeczności #ŻycieBezKredytu:
  Zasądzone 327.584,98 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie
  Zwrot kosztów sądowych za I i II instancję
  Saldo kredytu spada z 400.000 zł do zera, a bank zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  Sygn. Akt I ACa 135/21 Sąd Apelacyjny w Warszawie
 • #96 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BNP Paribas ( FORTIS )
 • Wyrok z dnia 21.02.2022 r.
  Korzyści członka społeczności #ŻycieBezKredytu:
  Zasądzone 54.878.00 zł i odsetki ustawowe
  Zwrot kosztów procesu 11817 zł
  Bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  I C 1835/20, Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
 • #89 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji - BNP Paribas
 • Wyrok z dnia 26.02.2022 r.
  Co zyskał członek społeczności #ŻycieBezKredytu?
  1. Nieważność umowy
  2. Zasądzona kwota 74.381,10 zł wraz z odsetkami, a pozostałe kwoty będę dochodzone korzystając z powagi rzeczy osądzonej
  3.Saldo kredytu spada z 400.000 zł do zera
  Łączna korzyść: ponad 500.000 zł i bank po uprawomocnieniu się wyroku będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.
  Sygn. akt II C 2825/19, Sąd Rejonowy w Warszawie
 • #85 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji - Fortis
 • Wyrok z dnia 09.02.2022 r.
  Korzyści członka społeczności #ŻycieBezKredytu ⤵⤵⤵
  1. Ustalenie nieważności umowy
  2. 33.239 PLN oraz 85.627 CHF + odsetki ustawowe za opóźnienie
  3. Zwrot kosztów od banku – 11.834 PLN
  4. Saldo kredytu spada z 550.000 zł do zera
  Łączna korzyść niemal 1.000.000 zł (1 mln) i po uprawomocnieniu się wyroku bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości.
  Sygn. akt XXVIII C 4660/21, Sąd Okręgowy w Warszawie
 • #9 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji - BNP Paribas
 • Wyrok 10.06. 2021.
  Sąd ustalił nieważność umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji. To już 9. taki wyrok z serii.
  Sąd zasądził kwoty 74.141,53 zł oraz 110.996,97 CHF plus odsetki karne do dnia zapłaty ( tj. ok 50000 zł).
  11834 zł zwrot kosztów proces.
  Łączna korzyść członków społeczności Życie Bez Kredytu w tej sprawie to ponad 550.000 zł i bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości po uprawomocnieniu się wyroku.
  Więcej informacji po pisemnym uzasadnieniu.
  Sygn. Akt XXV C 422/21. Sąd Okręgowy w Warszawie
 • #11 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji - BNP Paribas
 • Wyrok z dnia 17.06.2021
  Zasądzone wszystkie kwoty, wraz z odsetkami ponad 250.000 zł
  saldo kredytu spadnie z 300.000 do zera i bank będzie wykreślony z hipoteki po uprawomocnieniu się wyroku.
  Łączna korzyść członka społeczności Życie Bez Kredytu: ponad 550.000 zł
  Więcej informacji po pisemnym uzasadnieniu
  Sygn. akt. II C 358/20
 • #13 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji - BNP Paribas Bank
 • Wyrok z dnia 24.06.2021 r.
  Wygrana wraz z odsetkami ponad 150.00 zł!
  Saldo kredytu spadło z ok 200.000 zł do zera.
  Sygn. Akt IV C 649/21 Sąd Okręgowy w Warszawie
 • #32 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji - BNP Paribas ( Fortis )
 • Wyrok z dnia 23.09.2021 r.
  Korzyści członka społeczności #ŻycieBezKredytu:
  61.884,07 PLN oraz 87.245,84 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie
  11.834 PLN tytułem zwrotu tytułem kosztów procesu
  Saldo kredytu spada z ok 500.000 PLN do zera, a bank po uprawomocnieniu się wyroku zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości
  Łączna korzyść ponad 1.000.000 (1 mln) PLN
  Sygn. akt XXVIII C 2365/21, Sąd Okręgowy w Warszawie
 • #62 Unieważnienie umowy w serii na zasadzie teorii dwóch kondykcji – BNP Paribas
 • Sygn. akt XXVIII C 4720/21, Sąd Okręgowy w Warszawie, 10.12.2021 r.

  ✅ Sąd unieważnił umowę #BNPParibas
  ✅ Zasądzona kwota 170 993,82 zł oraz 111 011,96 CHF wraz z odsetkami
  ✅ Zwrot kosztów procesu 11 834 zł
  ✅ Saldo spadło z 800.000 zł do zera
  ✅ Łączna korzyść ponad 1.500.000 zł
 • #49 z rzędu unieważnienie umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji - BNP Paribas
 • Wyrok z dnia 16.11.2021
  1⃣ Nieważność umowy kredytowej
  2⃣ Zasądzone wszystkie kwoty, tj. ponad 220.000 zł wraz z odsetkami
  3⃣ Zwrot wszystkich kosztów sądowych 11.817 zł
  4⃣ Bank będzie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości po uprawomocnieniu się wyroku
  5⃣ Saldo kredytu spada spada z niemal 250.000 zł do zera
  ❗Łączna korzyść ponad 480.000 zł
  Sygn.akt XXVIII C  1041/21