Blog Frankowicza

Wyrok TSUE 29 kwietnia – frankowicze – relacja na żywo

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Wyrok TSUE 29 kwietnia – frankowicze – relacja na żywo

Już 29 kwietnia TSUE po raz kolejny wypowie się w ważnej polskiej sprawie frankowej. W poczuciu obowiązku wspierania frankowiczów będziemy obecni w tym dniu w siedzibie TSUE w Luksemburgu. Zapraszamy do oglądania naszej relacji na naszych social media, będziemy na bieżąco informować o wszystkich wydarzeniach! [LINK>>]

Europejski Trybunał Sprawiedliwości w sprawie kredytów we frankach. Czego będzie dotyczyć orzeczenie z dnia 29 kwietnia?

Pytania prejudycjalne zostały skierowane do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przez Sąd Okręgowy w Gdańsku pod koniec grudnia 2019 roku. 29 kwietnia br. TSUE wyda orzeczenie, które rozstrzygnie kwestie związane z przedawnieniem roszczenia oraz wynagrodzeniem za korzystanie z kapitału po stwierdzeniu nieważności umowy kredytu waloryzowanego we frankach. Pytania skierowane przez SO w Gdańsku dotyczą umowy kredytu indeksowanego do CHF udzielonego przez GE Money Bank SA. TSUE odpowie na 5 pytań w polskiej sprawie frankowej. Najistotniejsze są dwa ostatnie pytania. Jedno z nich dotyczy terminu przedawnienia się roszczeń banku o zwrot kapitału. TSUE wypowie się w kwestii, od kiedy należy liczyć termin przedawnienia się roszczeń banku o zwrot kapitału, czy od daty wypłaty kapitału, czy od daty powołania się przez konsumenta na nieważność umowy, czy też od daty wyroku ustalającego nieważność umowy. Drugie z najistotniejszych pytań dotyczy ewentualnego wynagrodzenia banków za korzystanie z kapitału.

Na żywo relacja ŻBK z Luksemburga – wyrok TSUE kredyty we frankach

Przedstawiciele Życia Bez Kredytu będą obecni w Luksemburgu na sali rozpraw Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, aby dopełnić swoich służbowych obowiązków i z pierwszej ręki poznać wyrok TSUE w sprawie pytań prejudycjalnych SO w Gdańsku. Dlatego zwracamy się do wszystkich frankowiczów – prosimy przeglądać na bieżąco naszą relację w social mediach, ponieważ tam będziemy zamieszczać najświeższe informacje wprost z centrum wydarzeń. A przewidujemy, że informacje te będą bardzo pozytywne dla każdego frankowicza.

Istnieje duża szansa na to, że TSUE potwierdzi brak możliwości żądania wynagrodzenia za korzystanie z kapitału po stwierdzeniu nieważności umowy. Pozytywny wyrok TSUE w tej kwestii z całą pewnością zmotywuje frankowiczów do masowych pozwów przeciwko bankowi. 

Pytania skierowane do TSUE pokrywają się z kwestiami, o których miał rozstrzygnąć Sąd Najwyższy w sprawie kredytów waloryzowanych do CHF. Jednak posiedzenie składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego zostało już dwukrotnie przeniesione na inny termin. Obecnie została wyznaczona data 11 maja, a Sąd Najwyższy będzie miał czas na zapoznanie się z wyrokiem TSUE.

Wyrok TSUE – kredyty we frankach. Na jakie pytanie odpowie europejski trybunał sprawiedliwości?

  1. Czy sąd krajowy ma obowiązek stwierdzenia nieuczciwości postanowienia umownego, jeśli zostało ono zmienione aneksem?
  2. Czy w umowach byłego banku GE Money możliwy jest zabieg polegający na „odcięciu” marży banku wkalkulowanej w kurs tabelaryczny banku przy pozostawieniu w umowie kursu średniego NBP, który był podstawą do ustalenia kursu tabelarycznego?
  3. Czy uchwalenie ustawy antyspreadowej może skutkować tym, że sąd nie będzie miał obowiązku stwierdzenia nieuczciwego charakteru postanowienia umownego?
  4. Czy nieważność wynikająca z abuzywności postanowień umownych skutkuje wyrokiem konstytutywnym – czy można przyjąć, że dopiero od wyroku ustalającego nieważność umowy rozpoczyna się wymagalność i tym samym bieg terminu przedawnienia się roszczeń banku i konsumenta o zwrot świadczeń z nieważnej umowy?
  5. Czy termin przedawnienia roszczeń banku należy liczyć od daty wypłaty kapitału?

Warto wspomnieć o tym, że na miejscu będzie grupa ekspertów Życie Bez Kredytu na czele z Kamilem Chwiedosikiem

Nasz live bezpośrednio z Luksemburga można śledzić klikając w zdjęcie poniżej, natomiast klikając w jedną z trzech ikonek możesz obejrzeć opinie ekspertów na temat wyroku TSUE C-19/20:

  1.  
Komentarze
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy