Blog Frankowicza

Wyrok prawomocny uzyskasz jeszcze szybciej: Nowe rozwiązania w polskich sądach.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Wyrok prawomocny, będący ostateczną decyzją wymiaru sprawiedliwości, jest nie tylko celem każdego procesu sądowego, ale także momentem oczekiwanym z niecierpliwością przez każdego frankowicza. W odpowiedzi na gwałtowny wzrost liczby pozwów frankowych rząd zadeklarował wprowadzenie szeregu usprawnień w polskich sądach, aby umożliwić szybsze osiągnięcie wyroku prawomocnego przez osoby dotknięte problemem toksycznych kredytów. Jednocześnie społeczność ŻBK cały czas triumfuje na ławach sądowych i liczba nowych wygranych na zasadzie T2K wciąż dynamicznie rośnie.
Wyrok prawomocny uzyskasz jeszcze szybciej: Nowe rozwiązania w polskich sądach.
  • Rząd w odpowiedzi na gwałtowny przyrost nowych pozwów frankowych zapowiedział nowe rozwiązania w polskich sądach, aby poszkodowani przez banki frankowicze mogli szybciej uzyskać wyrok prawomocny
  • Na liście zapowiadanych zmian, które mają stanowić wsparcie dla frankowiczów, znajduje się wzmocnienie kadrowe sądów poprzez dodanie 58 etatów sędziowskich, 58 etatów asystenckich oraz 116 etatów urzędniczych. Ponadto przewidywane są szkolenia dla sędziów z prawa unijnego w sprawach frankowych
  • Ministerstwo Sprawiedliwości zamierza wprowadzić digitalizację sądów. Przejście na dwukierunkową wymianę elektroniczną dokumentów między sądem a pełnomocnikami przyspieszy procesy, wyeliminuje czas oczekiwania na tradycyjną pocztę i umożliwi szybszą komunikację oraz wymianę informacji
  • Istniejące już sukcesy frankowiczów ze społeczności Życie Bez Kredytu pokazują, że mimo wyzwań, z jakimi borykają się sądy, z odpowiednimi narzędziami i wsparciem ekspertów możliwe jest efektywne rozstrzyganie nawet najbardziej skomplikowanych spraw

Usprawnienie postępowań frankowych przez wzmocnienie kadrowe

W obliczu gwałtownego wzrostu liczby spraw frankowych polskie sądy stanęły przed poważnym wyzwaniem organizacyjnym. Niemniej osoby dotknięte problemem kredytów waloryzowanych do walut obcych, takich jak frank szwajcarskich lub euro, mogą mieć nadzieję na szybsze i sprawniejsze załatwienie ich spraw. W ostatnich dniach grudnia wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha ogłosił plan wprowadzenia znaczących zmian mających na celu wzmocnienie kadry w wydziałach sądów cywilnych.

Zgodnie z zapowiedziami planowane jest stworzenie dodatkowych 58 etatów sędziowskich, 58 etatów asystenckich oraz 116 etatów urzędniczych. Wzmocnienie kadrowe polskich sądów to reakcja na nagły przyrost nowych spraw związanych z kredytami indeksowanymi i denominowanymi do walut obcych. Zasilenie zespołów pracujących nad tymi procesami ma kluczowe znaczenie w strategii przeciwdziałania potencjalnemu wydłużeniu się czasu oczekiwania na ostateczny wyrok sądu. Ma to umożliwić bardziej efektywne zarządzanie obciążeniem sądów oraz zapewnić szybsze rozpatrywanie poszczególnych przypadków.

Dodatkowo, pełnomocniczka ministra sprawiedliwości ds. ochrony praw konsumentów zapowiedziała wprowadzenie szeregu inicjatyw mających na celu podniesienie kompetencji sędziów w zakresie stosowania prawa unijnego dotyczącego ochrony kredytobiorców. Przewidziane szkolenia, analizy oraz dostęp do modułowej bazy orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) mają wesprzeć mniej doświadczonych sędziów w wydawaniu orzeczeń w sprawach frankowych. Taki kierunek działań podkreśla znaczenie zrozumienia i właściwego stosowania prawa unijnego, szczególnie w kontekście transgranicznego charakteru procesów o kredyty waloryzowane do walut obcych.

Digitalizacja sądów a procesy frankowiczów
Digitalizacja sądów stanowi kolejny ważny aspekt planowanych zmian. W dzisiejszym świecie, w którym technologia odgrywa coraz większą rolę we wszystkich dziedzinach życia, również polski wymiar sprawiedliwości powinien nadążyć za cyfrową transformacją. Dotychczas częściowo wprowadzona digitalizacja sądów funkcjonuje jednokierunkowo. Tylko sąd ma możliwość kontaktu elektronicznego ze stronami sporu. Pełnomocnicy zarówno kredytobiorców, jak i banków, nie mogą składać elektronicznie pism procesowych.

Przejście na dwukierunkową wymianę dokumentów między sądem a pełnomocnikami w formie cyfrowej jest krokiem w przyszłość, który nie tylko znacząco usprawni dotychczasowe procedury, ale także doskonale odpowie na potrzeby współczesnego społeczeństwa, coraz bardziej zorientowanego na cyfrowe rozwiązania.

Wprowadzenie możliwości elektronicznej komunikacji pomiędzy sądem a pełnomocnikami z pewnością przyniesie wiele korzyści. Przede wszystkim znacznie przyspieszy procesy sądowe, minimalizując czas oczekiwania na tradycyjne przesyłki pocztowe. Elektroniczna wymiana dokumentów umożliwi szybszą i bardziej efektywną wymianę informacji między stronami procesu, co może przyspieszyć osiągnięcie porozumienia lub wydanie prawomocnego wyroku.

W kontekście procesów frankowiczów digitalizacja sądów jest szczególnie ważna. Sprawy związane z kredytami waloryzowanymi do franka czy euro często są skomplikowane i wymagają wielu dokumentów oraz analiz. Dzięki elektronicznej wymianie dokumentacji zarówno strony procesu, jak i sąd, zyskają łatwiejszy i szybszy dostęp do potrzebnych informacji. W efekcie digitalizacja sądów staje się nie tylko narzędziem do usprawnienia działań sądowych, ale także sposobem na poprawę dostępności do sprawiedliwości dla wszystkich obywateli, w tym również dla frankowiczów.Jak przebiegają procesy frankowe? Przykłady prawomocnych wyroków

Aby zrozumieć, jak te zmiany mogą wpłynąć na procesy frankowiczów, warto zapoznać się z przykładami pozwów, które zostały rozstrzygnięte na korzyść kredytobiorców. W społeczności ŻBK

prawomocnie wygrywamy z bankami 100% spraw! Dokładnie tak, bank nie pokonał nas jeszcze w ani jednym starciu sądowym! I nic nie wskazuje na to, aby ta passa mogła zostać przerwana.

Na blogu założyciela społeczności ŻBK Kamila Chwiedosika znajdziemy szczegółowe opisy przypadków, które pokazują, że pomimo wyzwań, z jakimi muszą się mierzyć sądy, istnieje już wiele sukcesów odnoszonych przez frankowiczów. Te przykłady nie tylko inspirują, ale również dowodzą, że przy wsparciu doświadczonych ekspertów i zastosowaniu odpowiednich narzędzi, sądy są w stanie efektywnie rozstrzygać nawet najbardziej skomplikowane sprawy. Przekonaj się sam i wejdź na stronę: https://kamilchwiedosik.com/jak-wygrywamy/.

Wygrane sprawy członków społeczności Życie Bez Kredytu pokazują, że sądy chętnie przychylają się do argumentacji kredytobiorców, zwłaszcza w kontekście nadużyć ze strony banków oraz niewłaściwego informowania klientów o ryzyku związanym z kredytami indeksowanymi do obcej waluty. Wyrok prawomocny to kluczowy moment dla wszystkich osób dotkniętych problemem kredytów frankowych, który otwiera drogę do odzyskania nie tylko niesłusznie wpłacanych przez lata rat, ale przede wszystkim wolności finansowej. Warto więc śledzić dalszy rozwój spraw frankowych, zwłaszcza w kontekście wprowadzanych zmian w sądownictwie oraz kolejnych prawomocnych wyroków.

Oto przykłady naszych najnowszych prawomocnych wygranych:

Sygn. akt I ACa 1409/22
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Data: 19.03.2024r.
Sygn. akt V ACa 993/22
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Data: 13.03.2024r.
Sygn. akt XXVII Ca 577/23
Sąd Okręgowy w Warszawie
Data: 12.03.2024r.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy