Blog Frankowicza

Usprawnienia przebiegu tzw. spraw frankowych. Departament Mediacji i Ugód ŻBK otrzymuje kolejne argumenty z Ministerstwa Sprawiedliwości. Rozprawy sądowe wciąż z dostępem on-line.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Z początkiem lipca weszły w życie zmiany w kodeksie postępowania cywilnego, które pozytywnie wpłyną na przebieg spraw dot. toksycznych kredytów we frankach. Nowelizacja kpc uniemożliwia bankom celowe przedłużenie postępowań sądowych i niewykluczone, że wpłynie mobilizująco na kredytodawców w zakresie zawierania uczciwych ugód sądowych, do których będzie dążył Departament Mediacji i Ugód ŻBK.
Usprawnienia przebiegu tzw. spraw frankowych. Departament Mediacji i Ugód ŻBK otrzymuje kolejne argumenty z Ministerstwa Sprawiedliwości. Rozprawy sądowe wciąż z dostępem on-line.
  • Od lipca wchodzą zmiany kpc, które mogą usprawnić postępowanie o nieuczciwy kredyt we frankach i umożliwić frankowiczom zawarcie satysfakcjonującej ugody sądowej
  • Przepis, który wszedł w życie w lipcu tego roku, nakłada na przedsiębiorcę (bank) obowiązek przedstawiania całego materiału dowodowego na początku postępowania sądowego. Oznacza to, że banki nie będą mogły dłużej dopuszczać się manipulowacji w celu wydłużania procesu sądowego, ponieważ dowody ujawnione na późniejszym etapie postępowania nie będą brane pod uwagę przez sąd
  • Przedsiębiorca przed wytoczeniem powództwa powinien podjąć uczciwą próbę polubownego rozwiązania sporu z konsumentem. W przeciwnym przypadku sąd może obciążyć go kosztami procesu (w części lub całości) niezależnie od wyniku sprawy, a w uzasadnionych przypadkach zasądzić sumę będącą nawet dwukrotnością kosztów procesowych
  • Poprawka kpc gwarantująca udział publiczności w rozprawach sądowych online została 8 lipca przegłosowana przez sejm. Oznacza to, że osoby zainteresowane daną rozprawą prowadzoną w trybie zdalnym będą miały zapewnioną możliwość uczestniczenia zdalnie w tej rozprawie

 

Usprawnienie postępowań cywilnych – nowelizacja KPC wchodzi w życie - Ministerstwo Sprawiedliwości. Bankom coraz bardziej będzie zależało na ugodach sądowych, gdyż przedłużanie postępowania sądowego będzie wiązało się nawet z dwukrotnie większymi kosztami sądowymi.

W lipcu weszły zmiany, które mogą usprawnić procesy o kredyt CHF

Od pierwszego lipca weszły w życie kolejne zmiany kodeksu postępowania cywilnego. W odróżnieniu od nieszczęsnej nowelizacji przepisu dotyczącego ograniczeń prawa do wyboru sądu, w którym można złożyć pozew o kredyt CHF, tym razem zmiana może być rzeczywiście korzystna dla frankowiczów. W sporach sądowych pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą ustawodawca nałożył dodatkowe obowiązki na tego drugiego. Otóż przedsiębiorca jest zobligowany do przedstawiania całego materiału dowodowego już na początku postępowania sądowego. Dowody ujawnione na późniejszym etapie procesu nie będą brane pod uwagę przez sąd. Oznacza to, że banki nie będą miały już możliwości celowego przedłużania postępowania poprzez zgłaszanie kolejnych wniosków dowodnych.

Dodatkowo nowelizacja kpc przyznaje sądowi możliwość obciążenia przedsiębiorcy w sporze z konsumentem kosztami procesu w części lub w całości , a nawet podwyższenia ich maksymalnie dwukrotnie. Sankcja może zostać zastosowana, gdy przedsiębiorca (czyli w sprawach frankowych bank) przed wytoczeniem powództwa zaniechał próby ugodowego rozwiązania sporu, uchylił się od udziału od niej lub uczestniczył w niej w złej wierze. Ta zmiana prawna może zapobiegać sytuacjom, w których pomimo zasadności roszczenia konsumenta, przedsiębiorca odmawia polubownego zakończenia sporu. Warto podkreślić, że sankcja w postaci nałożenia na przedsiębiorcę kosztów jest niezależna od wyniku procesu.

Departament Mediacji i Ugód ŻBK uzyskuje kolejne argumenty w negocjacjach z bankami

Obie zmiany, tj. obowiązek złożenia materiału dowodowego na początku postępowania sądowego przez przedsiębiorcę oraz obciążenie go kosztami procesu w przypadku zaniechania próby ugodowej, mogą przyczynić się do usprawnienia przebiegu spraw dotyczących toksycznych kredytów frankowych. Nowe przepisy kpc najprawdopodobniej sprawią, że banki będą bardziej skore do zawierania ugód sądowych, gdyż przedłużanie sprawy o kredyt CHF będzie wiązało się dla banku z jeszcze większymi kosztami. Dzięki zaostrzeniu wymagań w zakresie prekluzji dowodowej banki nie będą już mogły grać na zwłokę i w nieskończoność przedłużać spraw frankowych. To również powinno przyczynić się do wcześniejszego zakończenia procesów o kredyt CHF.

Nowo powstały Departament Mediacji i Ugód ŻBK wykorzysta nowelizację do wynegocjowania jeszcze lepszych ugód sądowych dla członków naszej społeczności. Przypominamy, że ugody sądowe są nieporównywalnie lepsze od nieuczciwych ugód zgodnych z wytycznymi, które zaproponował KNF. Ugoda sądowa w przeciwieństwie od ugód oferowanych aktualnie przez banki przede wszystkim opiera się na unieważnieniu kredytu frankowego i w skutkach zbliżona jest do dominującego orzecznictwa w sprawach frankowych. Więcej szczegółów o ugodach sądowych przeczytasz w artykule: Ugody sądowe dla posiadaczy spłaconych kredytów frankowych.

Rozprawy online zostają!

Ostatnio w sejmie trwały prace nad przeniesieniem na stałe do kodeksu postępowania cywilnego wprowadzonych w czasie pandemii posiedzeń zdalnych. Bez wątpienia procesy online to bardzo praktyczne rozwiązanie pozwalające zaoszczędzić wiele czasu oraz pieniędzy związanych z fizycznym stawiennictwem w sądzie. Przepisy wprowadzone na czas pandemii umożliwiały również zdalne przyglądanie się rozprawie innym osobom zainteresowanym procesem, w tym także mediom.

Przez pewien czas uczestnictwo publiczności w rozprawach online stało pod znakiem zapytania. Część rządzących chciała zmienić zasady jawności zdalnych rozpraw – poprzez ograniczenie udziału publiczności tylko do obecności na sali sądowej. Zgodnie z tą propozycją dostęp do rozprawy online miał przysługiwać tylko uczestnikom postępowania, ale już nie publiczności, osobom zaufania czy przedstawicielom mediów lub reprezentantom organizacji pozarządowych. Na szczęście w wyniku głosowania w sejmie, które odbyło się 8 lipca, za poprawką gwarantującą udział publiczności w rozprawach przez internet głosowało 236 posłów. Oznacza to, że zdalne rozprawy zostają w takiej samej formie jak w czasie pandemii. Osoby zainteresowane procesami o kredyt we frankach, które odbywają się zdalnie, mają prawo do uczestniczeniach w tych rozprawach również na odległość bez konieczności fizycznego stawienia się w sądzie.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy