Blog Frankowicza

Unieważnienie umowy mBank – nasza seria zwycięstw z bankami trwa

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
unieważnienie umowy mBank - frankowicze
Unieważnienie umowy mBank – nasza seria zwycięstw z bankami trwa

Odstępy między kolejnymi wygranymi członków naszej społeczności stają się coraz krótsze. W jednym tygodniu unieważnionych zostało kilka umów o kredyty we frankach. Tym razem zwyciężył Frankowicz – członek naszej grupy ŻBK – który spierał się z mBankiem.

Czy wiedzą Państwo dlaczego bardzo lubimy udawać się do Sądu Okręgowego w Warszawie? Ponieważ ten zacny gmach był świadkiem setek sukcesów Frankowiczów, z czego wielu z nich było członkami  społeczności ŻBK. Sędzia przewodnicząca SSR del. do SO Barbara Pyz-Kędzierska nie miała dziś żadnych wątpliwości. Sprawa była jak zwykle prowadzona wzorcowo, zatem wyrok nie mógł być inny: unieważnienie umowy, zwrot z banku wszystkich wpłat (tych w złotych i we frankach) razem z odsetkami ustawowymi ok 100 000 złotych i 40 000 CHF. A więc znów zwycięstwo na całej linii, wygrana zupełna, zgodnie z zasadą dwóch kondykcji.

Kredyt we frankach unieważniony

Prosimy tylko nie myśleć, że taki wyrok to rutyna. Nie, każda sprawa ma swój indywidualny charakter, dlatego zawsze istnieje ryzyko. Ryzyko to może być jednak zminimalizowane, kiedy do pracy biorą się profesjonaliści z Centrum Prawa Finansowego i Ekonomii. Ten działający jak szwajcarski zegarek zespół, który przygotowywał w sprawie warstwę ekonomiczną, w trakcie postępowania nie pozostawił na mBanku suchej nitki. Po wyeliminowaniu klauzul waloryzacyjnych/indeksacyjnych umowa kredytowa została uznana za nieważną – zdaniem sądu, z czym należy się zgodzić, eliminacja klauzul przeliczeniowych skutkuje brakiem osiągnięcia przez strony porozumienia co do istotnych postanowień umownych. mBank musi zatem  zwrócić wszystkie wpłacone przez Frankowicza kwoty. Sprawiedliwości stało się zadość.

Wszystkich Frankowiczów (nie tylko tych, którzy posiadają kredyt CHF w mBanku), będzie zapewne interesować, co sąd powiedział w uzasadnieniu wyroku. Uzasadnienie zostało podane w sposób bardzo jasny i stanowczy. Sąd wyraźnie stwierdził wadliwość indeksacji kredytu. Bank, zdaniem sądu, w jednostronny (arbitralny) sposób kształtował wysokość zobowiązania kredytobiorcy, co oczywiście jest rażącym naruszeniem równowagi stron umowy. Klauzule waloryzacyjne/indeksacyjne są przy tym, zdaniem sądu, postanowieniami określającymi główne świadczenia stron. Dalej: istotne postanowienia umowy tak naprawdę, wobec ich eliminacji z uwagi na niedozwolony charakter, w ogóle nie zostały zatem przez strony uzgodnione. Brak uzgodnienia pomiędzy stronami jej istotnych postanowień powoduje nieważność umowy. Świadczenia Frankowiczów na rzecz mBank zostały w konsekwencji uznane za nienależne, co powoduje, że muszą zostać im zwrócone.

Frankowicze z pomocą profesjonalistów odzyskują swoje pieniądze

Niegdyś bardzo mądry Grek, który nazywał się Arystoteles, zauważył, że każda ludzka działalność rządzi się jakimiś regułami i osiąga swój cel albo przypadkowo, albo stosując te reguły. W sądzie nikt nie liczy na przypadek, zatem pozostają reguły. Dotyczą one oczywiście sporządzania umów (tu mBank postępował wbrew regułom), jak również obejmują prowadzenie sprawy o kredyt frankowy (kancelaria prowadząca postępowanie uczyniła wszystko, aby sprostać tym regułom i je właściwie zastosować). Sąd również kieruje się regułami. Mają one charakter stricte prawny i po prostu obowiązują (są wiążące dla uczestników życia społecznego). Zgodnie z prawem sąd wydał dziś wyrok. Widzimy więc jasno, że strony przestrzegające obowiązującego prawa wygrywają przed niezależnym sądem. Strona, która reguły łamie – jest skazana na porażkę. Kiedy banki nauczą się wreszcie czystej gry?

Dzisiejsza wygrana jest kontynuacją nieprzerwanej serii zwycięstw nad bankami. Klienci odnoszą dzięki zespołowej pracy ich reprezentantów olbrzymie korzyści finansowe. Jesteśmy przy tym przekonani i mocno wierzymy, że zwycięstw z bankami będzie przybywać.

Oczywiście zapraszamy wszystkich Frankowiczów do współpracy z Centrum Prawa Finansowego i Ekonomii, nawet tych, którzy nie dysponują środkami potrzebnymi do przeprowadzenia skutecznego postępowania przed sądem, ponieważ oprócz najwyższej skuteczności, oferują też wyjątkowo dobre warunki finansowe. Bądźcie w gronie wygrywających, unieważnijcie swój kredyt, odzyskajcie pieniądze tak, abyśmy mogli znów ogłosić kolejny sukces, kolejną wygraną.

unieważnienie kredytu - wokanda - mbank
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy