Blog Frankowicza

Sprawdź, w jakim sądzie złożyć pozew o kredyt we frankach!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Sprawdź, w jakim sądzie złożyć pozew o kredyt we frankach!

Pozew przeciwko bankowi o kredyt we frankach to najlepszy sposób, aby uwolnić się od toksycznej umowy. Powodzenie danej sprawy w sądzie zależy od kilku czynników. Choć najważniejszym z nich jest doświadczona i wyspecjalizowana kancelaria prawna, która sprawnie napisze pozew i umiejętnie będzie reprezentować frankowicza w sądzie, to nie bez znaczenia jest sąd wydający orzeczenie.

Kredyt we frankach – pozew banku – gdzie go można złożyć?

Składając pozew za kredyt we frankach, w pierwszej kolejności należy ustalić właściwość rzeczową sądu. W sprawach majątkowych zależy ona od wartości przedmiotu sporu, czyli wysokości dochodzonego roszczenia. Dla roszczeń mniejszych niż 75.000 złotych właściwy do rozpoznania sprawy będzie sąd rejonowy. W przypadku roszczenia wyższego niż 75.000 złotych sprawę kierujemy do sądu okręgowego. W przeważającej liczbie przypadków proces o kredyt waloryzowany we frankach kierowany jest na wokandę sądów okręgowych, bowiem roszczenia frankowiczów są z reguły bardzo wysokie, w szczególności gdy przedmiotem postępowania jest ustalenie nieważności umowy kredytu.

W zakresie określenia właściwości miejscowej sądu, czyli wyboru sądu właściwego ze względu na miejsce siedziby, frankowicze mają trzy opcje.

Pierwszą opcją jest złożenie pozwu w sądzie według właściwości miejscowej ogólnej. Oznacza to zazwyczaj złożenie sprawy do sądu w Warszawie, ponieważ zdecydowana większość banków ma swoją siedzibę w stolicy. I to jest najlepszy wybór, gdyż sprawa trafia wówczas automatycznie do XXVIII Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Warszawie, czyli do tzw. wydziału frankowego. Jak wiemy, już od momentu powstania wydziału w kwietniu 2021, tempo prowadzenia postępowania sądowego przez składy sędziowskie w tym wydziale znacznie wzrosły. Zdarzają się wyroki, które zapadają tu nawet po kilku miesiącach.  

Drugą  opcją jest złożenie pozwu przeciwko bankowi przed sądem właściwym dla swojego miejsca zamieszkania. Warto w tym miejscu podkreślić, że nie należy mylić miejsca zamieszkania z miejscem zameldowania (miejsce zamieszkania to adres, pod którym osoba fizyczna przebywa z zamiarem stałego pobytu – nie mylić z adresem zameldowania, który nie ma żadnego znaczenia w tym przypadku). Możliwość ta, regulowana przez art. 372 k.p.c., została wprowadzona względnie niedawno, bowiem weszła w życie 7 listopada 2019 roku. Głównym celem tej nowelizacji było umożliwienie frankowiczom dochodzenia roszczeń przeciwko kredytodawcom oraz odciążenie warszawskich sądów.

Trzecią możliwością jest wystąpienie z powództwem przed sądem według miejsca oddziału banku, w którym umowa o kredyt została podpisana i który zajmował się obsługą kredytu. Ważne, aby oddział ten był w umowie wyraźnie wymieniony, przy czym nie ma znaczenia, czy dany oddział został wpisany w KRS banku. Chodzi bowiem o oddział w rozumieniu funkcjonalnym, czyli samodzielnej placówki, w której można dokonać wszelkich czynności związanych z zawarciem umowy o kredyt. To jest najrzadziej wybierany sposób ustalenia właściwości miejscowej sądu. 

Pozew za kredyt we frankach – czym się kierować przy wyborze sądu? 

Przy wyborze sądu, który będzie rozpoznawał naszą sprawę, warto zwrócić uwagę na doświadczenie  sędziów w prowadzeniu spraw frankowych. Proces o kredyt we frankach jest bardzo skomplikowany i wymaga indywidualnego podejścia oraz dogłębnej analizy. Istnieje ryzyko, że sąd, który do tej pory nie miał dużego doświadczenia w sprawach frankowych może do sprawy podejść schematycznie i nie uznać wszystkich zgłoszonych roszczeń w pozwie. Toteż przed złożeniem pozwu warto sprawdzić orzecznictwo danego sądu i skierować sprawę tam, gdzie sąd częściej wydaje orzeczenia korzystne dla frankowiczów.

Bez wątpienia sprawy frankowe najczęściej trafiają do Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Sądu Okręgowego dla Warszawy-Pragi. Wynika to po pierwsze z faktu, że większość banków ma swoją siedzibę w stolicy, a po drugie warszawskie sądy są najbardziej doświadczone w prowadzeniu spraw związanych z umowami o kredyt waloryzowany do franka. Z tego względu można byłoby się spodziewać, że obłożenie warszawskich sądów znacznie wydłuży rozpoznanie naszej sprawy. Jednak paradoksalnie duża liczba sporów dotyczących abuzywnych umów frankowych jeszcze nie wpłynęła szczególnie negatywnie na tempo pracy sądów. Coraz częściej sędziowie podkreślają, że rozpoznanie sprawy o kredyt waloryzowany do CHF nie wymaga przeprowadzenia rozbudowanego postępowania dowodowego. 

Nie należą do rzadkości sprawy członków społeczności Życie Bez Kredytu, które zostały zakończone w okresie krótszym niż 12 miesięcy od daty złożenia pozwu. Na tempo pracy warszawskich sądów pozytywnie wpłynęło utworzenie specjalnego wydziału dedykowanego sprawom frankowym. Warto zatem pośpieszyć się ze złożeniem pozwu przeciwko bankowi, dopóki sądy w zupełności jeszcze nie zostały zalane przez sprawy frankowiczów. Bowiem zdecydowana większość osób „wkręconych we franka” jeszcze nie podjęła decyzji o sądowej walce z bankiem, pomimo znakomitej passy frankowiczów w sądach. Niemniej przewidujemy, że po wakacjach kredytobiorcy lawinowo ruszą do sądów, dlatego zachęcamy do działania już teraz.

Obejrzyj najnowszy wakacyjny webinar z serii #TerazFrankowicze! 

pt. Tego nikt nie zrobi za Ciebie! ⤵⤵⤵

Odtwórz wideo
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy