Blog Frankowicza

Rzecznik Generalny TSUE wspiera Frankowiczów: Decydująca opinia dla klientów Getin Banku! Relacja adwokata KBiW Wiktora Budzewskiego

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Frankowicze Getin Noble Bank dzisiaj – 13 czerwca 2024 r. – poznają kluczową dla nich opinię Rzecznika Generalnego TSUE. Stawka jest wysoka, bo w grę wchodzą milionowe odszkodowania. Adwokat Wiktor Budzewski, główny pełnomocnik procesowy społeczności ŻBK, będzie na żywo z Luksemburga komentował wydarzenia. Wszystkich, którzy chcą być na bieżąco z najnowszymi doniesieniami z TSUE, zapraszamy do śledzenia naszego bloga oraz social mediów!
Rzecznik Generalny TSUE wspiera Frankowiczów: Decydująca opinia dla klientów Getin Banku! Relacja adwokata KBiW Wiktora Budzewskiego
  • Opinia Rzecznika Generalnego TSUE C-118/23 zapadnie 13 czerwca 2024 r. Transmisja na żywo, w której pełnomocnik procesowy ŻBK adw. Wiktor Budzewski będzie komentował bieżące wydarzenia, rozpocznie się tego dnia o 10.00
  • Sprawa C-118/23 dotyczy problemu, którym jest restrukturyzacja Getin Banku. Frankowicze w związku z decyzją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zostali pokrzywdzeni, ponieważ odebrano im możliwość odzyskania należnych pieniędzy
  • Ostateczna decyzja TSUE w sprawie Getin Banku zapadnie za kilka miesięcy, jednak frankowicze mogą być dobrej myśli. Rzecznik Generalny wspiera społeczność ŻBK, a ostateczne decyzje Trybunału są niemalże zawsze spójne z opinią Rzecznika
  • Jeśli unijny Trybunał oceni, że BFG wydał decyzję o restrukturyzacji z naruszeniem przepisów prawa, to osoby poszkodowane w wyniku przymusowej restrukturyzacji GNB będą miały realne szanse na dochodzenie roszczeń od Skarbu Państwa. W tej sprawie adwokaci ŻBK na ławach Trybunału aktywnie walczyli o należne frankowiczom odszkodowania

 

Opinia Rzecznika Generalnego TUSE – C-118/23 – Getin Bank

Na ten dzień – 13 czerwca 2024 roku – czekały dziesiątki tysięcy frankowych klientów Getin Banku. Opinia Rzecznika Generalnego TSUE w sprawie C-118/23 będzie miała ogromne znaczenie nie tylko dla nich, ale także dla klientów innych banków-wydmuszek, takich jak BPH, Raiffeisen czy Deutsche Bank. Główna nadzieja na sprawiedliwość leży teraz w rękach Rzecznika Generalnego, który ustosunkuje się do pytań prejudycjalnych zadanych przez WSA w Warszawie.

Sprawa dotyczy zgodności z prawem decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) z dnia 30 września 2022 roku o objęciu Getin Noble Banku przymusową restrukturyzacją. Forma restrukturyzacji przyjęta przez BFG, która polegała na podziale banku na część zdrową i toksyczną (czyli kredyty CHF), spotkała się z licznymi skargami do WSA ze strony poszkodowanych frankowiczów, rady nadzorczej banku, głównego udziałowca Leszka Czarneckiego, innych akcjonariuszy oraz obligatariuszy.

W związku z licznymi skargami wpływającymi do Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (WSA) instytucja ta skierowała do TSUE cztery pytania prejudycjalne. Najważniejszym dla frankowiczów jest zagadnienie, czy doszło do naruszenia prawa i konfliktu interesów, ponieważ BFG łączył w sobie trzy funkcje: organu ds. restrukturyzacji, kuratora banku oraz gwaranta depozytów. Przyjęta przez BFG formuła restrukturyzacji ochroniła depozytariuszy, ale frankowicze utracili możliwość odzyskania swoich pieniędzy i muszą czekać na zakończenie postępowania upadłościowego.

Społeczność ŻBK aktywnie walczy o korzystny dla frankowiczów wyrok TSUE

Jeśli TSUE, a później WSA w Warszawie i NSA, uznają decyzję BFG za niezgodną z prawem, frankowicze będą mogli dochodzić roszczeń od Skarbu Państwa. Obecnie, mimo że frankowicze z Getin Noble Banku nie mają możliwości dochodzenia roszczeń pieniężnych, mogą składać pozwy z żądaniem ustalenia nieważności umowy i starać się o sądowe wstrzymanie spłaty rat.

Pierwsza rozprawa w tej sprawie w TSUE odbyła się 21 marca. Podczas tego posiedzenia wystąpił główny pełnomocnik procesowy ŻBK adw. Wiktor Budzewski. Pełnomocnik ŻBK w swojej przemowie w sprawie podkreślił m.in.:

  • Analogię do sprawy C-520/21, gdzie poruszono kwestię nieuczciwości sektora bankowego w Polsce;

  • Brak odpowiednich działań polskiego nadzoru finansowego, co doprowadziło do naruszenia praw konsumentów;

  • Ograniczenia w dochodzeniu roszczeń przez konsumentów;

  • Konieczność zachowania niezależności organu nadzoru.

Adwokat Budzewski apelował do TSUE o zapewnienie konsumentom możliwości ochrony prawnej i zachowanie ich statusu jako stron w postępowaniu o odszkodowanie. Podkreślał znaczenie sprawiedliwości i zabezpieczenia majątków osób, które zawarły umowy z Getin Noble Bankiem.

Relacja na żywo z Luksemburga: Adwokat Wiktor Budzewski

Frankowicze z niecierpliwością czekają na opinię Rzecznika Generalnego, która może przynieść przełom w ich sprawach. Jeżeli opinia będzie korzystna, istnieje duża szansa, że wyrok TSUE, który zapadnie jesienią, również będzie korzystny dla frankowiczów. To może otworzyć drogę do dochodzenia roszczeń i odzyskania należnych środków.

13 czerwca 2024 r. o godz. 9:30 Rzecznik Generalny TSUE Richard de la Tour zaprezentuje swoją opinię w sprawie C-118/23. Choć nie będzie to jeszcze wyrok, jego opinia ma kluczowe znaczenie, ponieważ w ponad 90% przypadków wyroki TSUE są zbieżne z wcześniejszymi opiniami Rzecznika. Tak było m.in. w głośnej sprawie C-520/21 dotyczącej wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału.

Adwokat Wiktor Budzewski relacjonował na żywo z Luksemburga wydarzenia z tego kluczowego dnia 13 czerwca 2024 r. od godz. 9:30. Kliknij w zdjęcie poniżej i poznaj opinie rzecznika Rzecznika Generalnego. Link: https://zyciebezkredytu.pl/wp-content/uploads/2024/06/PL-CONCL-C-0118-2023.pdf

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy