Masz kredyt frankowy w mBanku?

Czy wiesz, że możesz PRAWOMOCNIE unieważnić umowę w sądzie?

Jeśli TAK, przejdź dalej!

Od ponad sześciu lat społeczność Życie Bez Kredytu wyznacza kierunki powództw sądowych. Wyniki wygranych mówią same za siebie. Od niemal dwóch lat osiągamy PRAWOMOCNE wyroki dla frankowiczów. Najczęściej uwzględniane przez sądy roszczenie w sprawach frankowych to ustalenie nieważności umowy kredytowej na zasadzie teorii dwóch kondykcji. Pozwy są jednak kaskadowe:

Wzorzec Umowy mBank wielokrotnie był oceniany przez sądy, które ostatnio wydały kolejne korzystne wyroki unieważniające.

Uznać zatem należy, że konstrukcja Umowy narusza niewątpliwie obowiązujące przepisy, wobec czego winna zostać uznana za nieważną.

Zasadność kwestionowania ważności umów wynika z wielu opinii prawnych dostępnych w prasie prawniczej jak również w pojawiających się w publikacjach ekonomicznych oraz z aktualnego orzecznictwa sądów powszechnych.

Co do zasady konstrukcja umów mBanku, łamie prawo względem scharakteryzowanych przez art. 58 § 1 k.c. zapisów. Umowy też nie zawierały niektórych wymaganych przez art. 69 ust. 2 pkt 5 Prawa bankowego elementów, przez co od razu przez ten fakt takie umowy powinny być na mocy prawa uznawane za nieważne.

Przewaga pozwu i ugody sądowej nad ugodami pozasądowymi

Społecznie zagadnienie dotyczące ugód jest bardzo ważne – dotyczy przecież milionów Polaków. Oczywiście, to co oferują banki jest na tyle kuriozalne, że trudno nawet nazwać te propozycje ugodą. To jest kolejna próba wykiwania frankowiczów, wciągniecie ich w drogi kredyt z WIBORem i do tego jeszcze opodatkowany do fiskusa. 

– od korzyści z potencjalnej ugody z bankiem, ale tylko pozasądowej, frankowicz będzie musiał zapłacić niemały podatek: 17% lub 32% i to z własnej kieszeni (bank nie zamierza zwracać żadnych pieniędzy) – są to koszty nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych płatnych do fiskusa natychmiastowo !!!

– bank proponuje jedynie obniżenie dzisiejszego salda zadłużenia (o około 20-30%) – co i tak bardzo często powoduje, że zadłużenie jest większe niż w momencie zaciągania kredytu 13-15 lat temu

– bank wymaga zamianę niższego LIBORu na wyższy WIBOR, który jest notowany wciąż na historycznych minimach, a przecież już zaczęła się seria podwyżek stóp procentowych w Polsce, co może w ciągu kilku lat podnieść ratę odsetkową nawet o 100%, a dla banków to świetny biznes i czysty zysk !!!

– bank wymaga zrzeczenia się przez frankowicza praw do wszelkich roszczeń z tytułu abuzywności klauzul przeliczeniowych i skutków nieważności umowy, a przecież kredyty waloryzowane do walut obcych są obecnie najczęściej unieważniane (od 07.05.2021 unieważniliśmy wszystkie kredyty na zasadzie teorii dwóch kondykcji)

 

Korzyści wynikające z ugody sądowej

Oczywiście, ugody sądowe są zdecydowanie korzystniejsze, a w szczególności stanowią nieopodatkowany sądowy tytuł wykonawczy. Zachęcamy banki do podjęcia negocjacji w dobrej wierze opartych na realnych sądowych roszczeniach opartych na nieważności. Jesteśmy gotowi wypracować uczciwe warunki ugody sądowej dla wszystkich członków społeczności Życie Bez Kredytu, którzy zdecydowali się pozwać bank. Dlaczego zdecydowanie są lepsze ugody sądowe, niż propozycje przedstawienia obecnie przez banki, w oparciu na rekomendacje KNF? Oto kilka dowodów:

– ugoda sądowa jest niepodważalna, bowiem stanowi ostateczne rozstrzygnięcie sporu między stronami, a sąd kontroluje jej uczciwość i ewentualnie może odmówić zatwierdzenia ugody sądowej, która byłaby sprzeczna z prawem, z zasadami współżycia społecznego albo zmierzałaby do obejścia prawa

– ugoda sądowa nie podlega opodatkowaniu, czyli frankowicz nie musi obawiać się konieczności zapłaty 17% lub 32% podatku dochodowego, jak ma to miejsce w przypadku ugód pozasądowych

– ugoda sądowa stanowi tytuł egzekucyjny, a po nadaniu jej klauzuli wykonalności jest tytułem wykonawczym, mogącym stanowić podstawę egzekucji, jeżeli bank chciałby się z niej nagle wycofać

– ugoda sądowa jest negocjowana przez naszych zawodowych pełnomocników, którzy w przypadku ekspertów Życia Bez Kredytu, mają bardzo mocną kartę przetargową w postaci ponad 1300 spraw sądowych prowadzonym przeciwko wszystkim bankom frankowym, a dzięki temu możemy wynegocjować lepsze warunki dla dużej ilości roszczeń, niż w pojedynczej sprawie

– ugoda sądowa z natury jest zbliżona do przyszłego, potencjalnego wyroku, a jak wiadomo umowy waloryzowane do walut obcych w przypadku członków społeczności Życie Bez Kredytu są najczęściej unieważniane przez sądy, co wiąże się z wyzerowaniem salda kredytu i wykreśleniem banku z hipoteki kredytowanej nieruchomości

 

MINUSY ZWIĄZANE Z UGODĄ POZASĄDOWĄ Z BANKIEM!

 • Zapłata podatku 32% (najczęściej) lub 17%

 • Zmniejszenie salda jedynie o 20-30%

 • Zastosowanie stawki WIBOR zamiast stawki LIBOR (ma to wpływ na zwiększenie miesięcznej raty)

 • Uznanie umowy niezgodnej z prawem za obowiązującą i zrzeczenie się przyszłych roszczeń

Skonfiguruj samodzielnie optymalne koszty pozwania mBanku. Wypełnij formularz – wyślemy link do oferty

 • Tak, teraz już możesz indywidualnie wybrać sposób rozliczenia kosztów prowadzenia skutecznego postępowania sądowego.
 • Oddajemy w Twoje ręce konfigurator, dzięki któremu będziesz móc zdecydować, jaki wariant rozliczenia kosztów odpowiada Ci najbardziej.
 • Pamiętaj, że w ostatecznym rozrachunku, zakładając pomyślne rozstrzygnięcie sprawy, to bank poniesie koszty.
 • Ty natomiast osiągniesz dzięki naszej pomocy spokój i wyeliminowanie ryzyka ze swojego życia.
[display-if-get name="email-error"]Adres e-mail nie jest poprawny.[/display-if-get]

  *zgoda jest wymagana

  Tak naprawdę Twoje szanse wygrania z bankiem są bardzo duże.

  Jest to potwierdzone dotychczasowym orzecznictwem.

  Sygn. akt I C 1089/18 z dnia 16 lipca 2020 r.
  Sygn. akt VI ACa 501/19 z dnia 14 lipca 2020 r. 
  Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. akt V ACa 168/19, wyrok z dnia 10.03.2020 r.
  Sąd Rejonowy w Gdyni, sygn. akt I C 586/18, wyrok z dnia 03.03.2020 r.
  Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt  I C 1364/18, wyrok z dnia 03.03.2020 r.
  Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt II C 409/18, wyrok z dnia 24.02.2020 r.
  Sąd Okręgowy we Wrocławiu, sygn. akt  XII C 1903/18, wyrok z dnia 21.02.2020 r.
  Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. akt I ACa 67/19, wyrok z dnia 29.01.2020 r.
  Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. akt I ACa 104/19, wyrok z dnia 28.01.2020 r.
  Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. akt I ACa 89/19, wyrok z dnia 18.12.2019 r.
  Sąd Apelacyjny w Łodzi, sygn. akt I ACa 952/18, wyrok z dnia 16.12.2019 r.
  Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. akt I ACa 442/18, wyrok z dnia 04.12.2019 r.
  Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. akt I ACa 752/18, wyrok z dnia 27.11.2019 r.
  Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. akt V ACa 567/18, wyrok z dnia 23.10.2019 r.
  Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia, sygn. akt VI C 1079/17, wyrok z dnia 2.09.2019 r. 

  Pomagamy frankowiczom w sposób profesjonalny –

  setki zadowolonych klientów są najlepszą rękojmią dla naszej akcji.

  Jesteśmy po prostu bardzo skuteczni. 

  Pomożemy Ci pozbyć się toksycznego kredytu.

  Banki same dają powody,

  dla których zwycięstwo z nimi na sali sądowej nie jest trudne. Klauzule abuzywne, brak rzetelnych informacji z ich strony o ryzykach, łamanie dobrych obyczajów i nierówna pozycja względem Klienta – to wszystko bierze pod uwagę sąd, który zazwyczaj przyznaje rację kredytobiorcy.

  Potrafimy doprowadzić do odfrankowania lub unieważnienia Twojej umowy frankowej.

  Umowa w CHF może być nieważna i to z kilku powodów.

  Kredyty indeksowane i denominowane do walut obcych to tak naprawdę kredyty złotowe. 

  Przeliczenie złotych na franki często następowało wadliwie. 

  W przypadku kredytów denominowanych sąd uzna, że kredytobiorca nie miał pełnej wiedzy o faktycznej kwocie wypłaconego kredytu. 

  Jeżeli dodamy do tego klauzule niedozwolone, to umowy z bankiem nie można wykonać. Tak orzeka bardzo często sąd. 

  Pamiętaj także, że rozłożenie ryzyka banki zawsze wykorzystywały tak, aby Twoje było maksymalne, a ich minimalne.

  To również nie było w porządku.

  Czy zatem powinniśmy udać się do sądu i pozwać bank?

  Naturalnie, że tak!

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej także wydaje korzystne dla frankowiczów wyroki, a ich stosowanie odbywa się na poziomie krajowym. Polskie sądy mają obowiązek brać pod uwagę orzecznictwo europejskie.
  TSUE nie raz zwracał uwagę na prawa konsumentów, brak informacji ze strony banków, nierównowagę kontraktową. Stanowisko TSUE zawsze jest korzystne dla frankowicza, a polskie sądy muszą je stosować.

  Zatem jak będzie bronił się bank i czy jego argumenty przekonają sąd?

  Bank będzie bronił się nieudolnie, a jego argumenty zostaną najpewniej oddalone. Nie jest nawet ważne, że marża czy prowizja były uzgadniane z konsumentem, ponieważ w umowie znajdą się klauzule abuzywne, a to zbija wszystkie argumenty banku. Nie musimy też przejmować się prawnikami banków, którzy będą twierdzić, że kursy były ustalane po cenach rynkowych. Jeżeli rano i popołudniu kursy się różniły, a bank wybierał kurs korzystny dla siebie, to sąd z pewnością to zauważy i uzna za działanie niedozwolone. Poza tym bank miał pełną dowolność w ustalaniu wysokości kursów.
  Konsumenci mają znacznie silniejsze argumenty.
  Konsument zgodnie z prawdą będzie twierdził, że został wystawiony na niczym nieograniczone ryzyko walutowe. Będzie także argumentował, że informacje przekazane mu przez bank były niepełne, a bank zatajał mnóstwo istotnych informacje, do czego nie miał prawa. Nieprawidłowości w postępowaniu przy ustalaniu tabel kursowych również działają na niekorzyść banku. Dlatego właśnie zapadło już bardzo wiele wyroków unieważniających kredyty indeksowane jak i denominowane.

  Tak naprawdę – trzeba sobie jasno powiedzieć –

  walka z bankiem wcale nie jest tak trudna, jak mogłoby się wydawać.

  Pozwij razem z nami bank!

  Zachowasz swoją nieruchomość, a Twoja sytuacja ekonomiczna osiągnie stabilizację.

  Jesteśmy ekspertami od wygrywania z bankami na sali sądowej.

  Dowiedz się, że nic nie tracisz, wiele zyskujesz.

  Czym jest życie bez kredytu

  Naszą misją jest budowanie społeczności frankowiczów, których celem jest życie bez kredytu.

  Wspieramy naszych członków niezbędną wiedzą, potrzebną do zaskarżenia nieuczciwych naszym zdaniem umów kredytowych.

  Bank nie zabierze Ci mieszkania a Ty nie będziesz musiał dalej spłacać kredytu.

  Skonfiguruj samodzielnie optymalne koszty pozwania mBanku. Wypełnij formularz – wyślemy link do oferty

  [display-if-get name="email-error"]Adres e-mail nie jest poprawny.[/display-if-get]

   *zgoda jest wymagana