Blog Frankowicza

Pomoc frankowiczom. Rozmowa z psychologiem Marią Rotkiel

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Pomoc frankowiczom. Rozmowa z psychologiem Marią Rotkiel

Pięć powodów, dla których frankowicz powinien pozwać bank

 

Frankowicze coraz częściej wygrywają w sądach i coraz chętniej decydują się na sądowy pozew banku. Te zauważalne tendencje ogromnie nas cieszą. Zawsze staliśmy i nadal stoimy na stanowisku, że jedynym skutecznym sposobem na uwolnienie się od drenującego domowy budżet kredytu jest wszczęcie sądowego procesu przeciwko nieuczciwemu kredytodawcy. Jeżeli nadal nie zdecydowałeś się na sądową drogę odzyskania pieniędzy od banku albo wahasz się z podjęciem tej decyzji, koniecznie przeczytaj niniejszy artykuł. Przytaczamy w nim 5 kluczowych argumentów, dlaczego powinieneś pozwać bank.

Frankowicze – #1 powód pozwania banku – umowa z bankiem była od początku nie ważna

 

Po pierwsze należy podkreślić, że umowa kredytowa zawarta z bankiem oparta na abuzywnych klauzulach przeliczeniowych jest od początku jej obowiązywania nieważna lub może być wykonywana z pominięciem niedozwolonych postanowień umownych (odfrankowanie). W związku z tym bank niezgodnie z prawem pobiera comiesięczne raty z Twojego konta. Polskie sądy już wielokrotnie orzekały, że nieważność umowy kredytowej denominowanej lub indeksowanej we franku szwajcarskim może mieć miejsce przy:

  1. a) roszczeniu o zapłatę z tytuły nieważności umowy (np. art. 410 § 1 k.c. w zw. z art. 405 k.c.)
  2. b) ustaleniu (stwierdzeniu) nieważności umowy (w oparciu o art. 189 k.p.c. w zw. z art. 58 § 1 lub § 2 k.c.)

Jeśli natomiast sąd zdecyduje, że umowa ma być wykonywana w dalszym ciągu, jednak z pominięciem niedozwolonych postanowień umownych art. 385[1] k.c., wówczas dochodzi do odfrankowania:

  • 1. Postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nie uzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne) (…)

Bez żadnej wątpliwości na nieuczciwe zapisy klauzuli przeliczeniowych kredytobiorcy nie mieli najmniejszego wpływu. Konsumenci nie mogli przewidzieć, że sprzedawany im instrument finansowy, jakim jest kredyt waloryzowany w obcej walucie, będzie dla nich tak wysoce niekorzystny. Zdecydowana większość opłat pobranych przez banki oraz wysokość raty kredytowej były naliczane przez kredytodawcę wbrew obowiązującemu prawu, czyli de facto nielegalnie. Czas najwyższy odebrać własne pieniądze od bankierów, którzy byli nieuczciwi. Roszczenia prowadzące do odfrankowania umowy kredytowej:

  1. a) o zapłatę po wyeliminowaniu klauzul abuzywnych (odfrankowanie)
  2. b) o ustalenie, iż postanowienia umowy dotyczące waloryzacji są bezskuteczne wobec kredytobiorcy (odfrankowanie)

Frankowicze – #2 powód pozwania banku – rażące zaniedbania i manipulacje ze strony banków

 

Kolejną przyczyną, dla której frankowicze powinni pozwać bank, są zaniedbania ze strony kredytodawców polegające na niedostarczeniu konsumentowi adekwatnej i prawdziwej informacji w zakresie zagrożenia wynikającego z waloryzacji całego salda do CHF oraz ryzyka walutowego. Należy bowiem stwierdzić, że banki świadomie wprowadzały swoich klientów w błąd. W latach 2006-2008 prowadzono intensywną kampanię marketingową, która miała na celu przekonać kredytobiorców, że kredyt indeksowany lub denominowany do CHF jest lepszym rozwiązaniem niż zwykły kredyt złotówkowy. Pracownicy banków oraz ich pośrednicy posuwali się wręcz do manipulowania zdolnością kredytową konsumentów, wykazując, że sfinansowanie kupna mieszkania dla rodziny możliwe jest tylko poprzez kredyt waloryzowany do franka szwajcarskiego. W ogóle nie informowano o realnych ryzykach, czego dowodem są nie tylko relacje kredytobiorców, ale też wielokrotnie składane pod przysięgą przed sądem zeznania pracowników banków.

Ku naszej ogromnej satysfakcji, fakt ten ostatnio coraz częściej jest dostrzegany przez polskie sądy. Stwierdził to m. in. Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 28 listopada 2019 r. (sygn. akt I ACa 222/19) unieważniającym umowę kredytu denominowanego do CHF zawartą z Deutsche Bank Polska. Sąd Apelacyjny orzekł, że powodowie nie zostali w wystarczającym stopniu poinformowani o ryzyku kursowym, dlatego nie mogli oni w sposób świadomy i rozważny zaciągnąć zobowiązania. Przed podpisaniem umowy kredytowej pracownicy banku zapewniali, że kurs franka nie wzrośnie więcej niż 20%. Kurs wzrósł o 100%, a rata zwiększyła się prawie dwukrotnie. Co najgorsze jednak, to również mimo spłaty przez 12 lat zadłużenie w banku zamiast spaść, to wzrosło, czego przyczyną jest nieuczciwy mechanizm waloryzacji stosowany przez bank.

Innym przykładem jest wyrok Sądu Rejonowego w Łodzi z dnia 23 września 2019 r. (syg. XVIII C 3418/16, SSR Krzysztof Kurosz). Sąd orzeka w nim, że umowa kredytu mBanku, waloryzowana do CHF i przewidująca oprocentowanie wyznaczane decyzją zarządu jest nieważna. Uzasadnienie tego wyroku w sposób wyczerpujący opisuje, jak wiele informacji o ryzyku zostało przez bank przemilczanych:

„Przed zawarciem umowy powódka była informowana przez pracownika banku, że w wypadku kredytu złotowego rata będzie wyższa. W trakcie rozmów powódka nie była informowana, że o kursie pary frank szwajcarski – złotówka decyduje inna para walutowa. Sprzedawcy mówili, że Polska zaraz wejdzie do unii walutowej a w związku z tym ryzyko jest minimalne. W trakcie rozmów z bankiem nie informowano powódki jakie jest źródło finansowania zasobu banku w zakresie waluty obcej. Wybór opcji franka szwajcarskiego przedstawiano jako najbezpieczniejszą z możliwych opcji, gdyż kurs franka szwajcarskiego był bardzo stabilny na przestrzeni wielu lat. Powódce pokazano wykres kursu franka szwajcarskiego do złotówki, który był prawie płaską kreską na wykresie. Nikt nie poinformował powódki, że ponosi nieograniczone ryzyko walutowe i stopy procentowej”

Frankowicze – #3 powód pozwania banku – łatwy i szybki do wygrania proces

 

Trzeci powód, który zachęca frankowiczów do pozywania banków, to bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że taki proces będzie zakończony sukcesem kredytobiorcy. W ostatnim kwartale średnio ponad 90% wszystkich spraw frankowych w sądach kończy się wygraną frankowicza. Kluczowy dla polskich konsumentów wyrok TSUE z 2019 roku w sprawie Państwa Dziubaków zachęcił frankowiczów do działania i spowodował gwałtowny wzrost dynamiki składania pozwów przeciwko bankom (przeczytaj: TSUEnami nadchodzi) . Aktualnie „napływa nowa fala wniosków” spowodowana wzrostem kursu CHF/PLN, który w dobie spowolnienia gospodarczego w związku z koronawirusem sprawia, że kredyt waloryzowany do franka staje się jeszcze bardziej uciążliwy. O tym zjawisku pisaliśmy w naszym artykule: Było TSUEnami, a przed nami KOROnami. Złóż już teraz wniosek do banku. Oczywiście ta wzmożona aktywność frankowiczów bardzo nas cieszy i wciąż sugerujemy osobom, które jeszcze nie zdecydowały się na pozew, aby jak najszybciej podjęły tą kluczową dla jakości ich życia decyzję. Aktualne orzecznictwo, jak nigdy wcześniej, niezwykle sprzyja posiadaczom kredytów waloryzowanych do CHF.

Ponadto frankowicze powinni wejść w spór sądowy z bankiem nie tylko dlatego, że można w wielu przypadkach z łatwością taki spór wygrać, lecz również dlatego, że może on zostać dość szybko rozstrzygnięty. Jesteśmy świadomi, że część frankowiczów obawia się procesu sądowego, który będzie się wydłużał w nieskończoność. Taka obawa jest jednak zupełnie nieuzasadniona, a ilość posiedzeń w sądzie może się ograniczyć do minimum. Z całą pewnością na szybkość zapadalności wyroków może pozytywnie wpłynąć ogłoszona przez rząd Tarcza Antykryzysowa 3.0. Zgodnie z jej zapisami związanymi z rozszerzeniem katalogu tzw. „spraw pilnych” prawdopodobnie czas oczekiwania frankowiczów na rozprawę zostanie skrócony. Uproszczone również może zostać całe postępowanie, gdyż nowa ustawa daje możliwości na zakończenie sprawy nawet na jednym posiedzeniu sądowym, o ile sąd przeprowadzi dowody korzystając chociażby z przesłuchania na piśmie wszystkich świadków. Ponadto istnieje duże prawdopodobieństwo, że banki zniechęcone swoimi dotychczasowymi porażkami, nie będą odwoływać się od orzeczeń sądów, a sprawy frankowe będą kończyły się na wyroku sądu pierwszej instancji. Więcej o wpływie tarczy antykryzysowej na sprawy frankowiczów przeczytasz w naszym artykule: Rekordowa wygrana w Polsce. Przyspieszenie spraw frankowych w sądach

Frankowicze – #4 powód pozwania banku – duże kwoty pieniężne do odzyskania

 

Frankowicze powinni pozwać bank, albowiem im się to po prostu opłaci! A do zyskania w wymiarze finansowym jest naprawdę bardzo dużo. Eksperci społeczności Życie Bez Kredytu wyliczyli stopę zwrotu i rentowność z wytoczenia powództwa. Okazuje się, że stopy zwrotu dla frankowicza wynoszą od 2 000% do 40 000% kosztów wytoczenia powództwa. Zatem wytoczenie sprawy przeciwko bankowi powinno być traktowane jako zasadna i niezwykle intratna lokaka czasu i pieniędzy. Powierzając prowadzenie sprawy skutecznej, a co najważniejsze doświadczonej kancelarii złożonej z ekspertów wielu dziedzin, jeszcze bardziej zredukujesz ryzyko oraz uczynisz, że Twoje szanse na sukces się zwiększą. Nasi eksperci od ponad pięciu lat skutecznie pomagają frankowiczom uwolnić się od kredytów indeksowanych i denominowanych. Dla członków naszej społeczności Życie Bez Kredytu prowadzimy już ponad 500 spraw sądowych, na łączną kwotę ponad 320 000 000 zł. To właśnie eksperci ŻBK ustalają standardy rozwiązań dla spraw frankowych. Jesteśmy również niekwestionowanymi rekordzistami, jeśli chodzi o wielkość zasądzonej kwoty dla frankowicza w sporze z bankiem, tj. 806 663 CHF przy jednoczesnym unieważnieniu umowy (więcej informacji o naszym sukcesie najdziesz tutaj: Unieważnienie kredytu Getin Noble Bank). Warto podkreślić, że wyróżnia nas wyjątkowo wysoki procent spaw zakończonych wygraną. Sprawy powadzone przez naszych specjalistów ŻBK w ponad 92% kończą się sukcesem!

We własnym interesie należy działać szybko i nie zwlekać z podjęciem decyzji o pozwaniu banku. Każdy miesiąc zwłoki wiąże się z utraconymi pieniędzmi w wyniku przedawniania się rat kredytu. Niestety raty kredytu przedawniają się po upływie 10 lat od momentu spłaty. Dlatego przy zwłoce wynoszącej 5 miesięcy przy średniej racie ok. 3 000 zł, nieodwracalnie tracisz aż 15 000 zł. Jeżeli zwlekasz rok-dwa, to tracisz średnio 36 000 zł  -72 000 zł  Zapobiegnij tym stratom i pozwól sobie pomóc w walce o odzyskanie należnych Ci pieniędzy.

Frankowicze – #5 powód pozwania banku – wolność finansowa i poprawa jakości życia

 

Ostatnią (być może najważniejszą) przyczyną, dla której frankowicze powinni pozwać bank, to odzyskanie wolności finansowej, która z pewnością wpłynie na znaczącą poprawę jakości Twojego życia. Poznaliśmy już setki frankowiczów i doskonale wiemy, z jakimi problemami borykają się na co dzień. Jarzmo drenującego kredytu może odcisnąć bardzo mocne piętno na życiu konsumentów. Wieczna troska o kurs franka powoduje życie w ciągłym stresie i niepewności. Przewlekły stres może być przyczyną znaczącego pogorszenia się stanu zdrowia. Brak bezpieczeństwa finansowego powoduje bardzo silny dyskomfort psychiczny, a w konsekwencji negatywnie może odbić się na relacjach małżeńskich i rodzinnych. Konsekwencjami spłacania nieuczciwego kredytu często są rozbite rodziny, załamania nerwowe, emigracja zarobkowa, bankructwa firm czy zwolnienia z pracy.

Od ponad pięciu lat zajmujemy się pomaganiem frankowiczów i wiemy, że wielu z nich w pierwszym kontakcie z nami czuje się dość zakłopotana. Frankowiczom często towarzyszy wstyd i poczucie winy za nieodpowiedzialnie powziętą decyzję finansową. Te odczucia jednak są zupełnie nieuzasadnione. Za trudną sytuację posiadaczy kredytów waloryzowanych do CHF odpowiadają tylko i wyłącznie banki. Frankowicze nie popadli w kłopoty z własnej winy, dlatego potrzebują i zasługują na odpowiednie wsparcie oraz pomoc. Taką pomoc zupełnie za darmo mogą otrzymać w utworzonej przez nas społeczności Życie Bez Kredytu. Frankowicz widząc, że są również inne osoby posiadające obciążający kredyt w CHF, że nie jest sam w ubieganiu się o swoje prawa i sprawiedliwość, obserwując przypadki osób, które z bankiem wygrały, zyskuje na sile i znajduje w sobie energię do działania. Aby rozpocząć drogę ku poprawie własnego losu i uwolnić się od toksycznego kredytu, wystarczy skontaktować się ze specjalistami ŻBK.

 

Od czego rozpocząć?

  1. Wypełnij formularz kontaktowy https://zyciebezkredytu.pl/konfigurator-ofert/, a następnie prześlij nam skany umowy kredytowej.
  2. Przygotujemy analizę prawną i finansową oraz link do Konfiguratora Ofert (KO).
  3. W KO możesz wybrać najkorzystniejszą dla Ciebie opcję opłaty wstępnej i success fee.
  4. KO daje możliwość wyboru z 5 wariantów opłaty wstępnej i płatności do 10 rat.
  5. Zapytaj się również o Tarczę Ochronną ŻBK, to ulga dla frankowiczów. Płatność ratalna – jedyne 999 zł brutto / miesięcznie – na która stać niemal każdego, kto chce się uwolnić od nieuczciwego kredytu waloryzowanego do CHF, zarówno indeksowanego, jak i denominowanego.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy