Blog Frankowicza

PEKAO UGODY WĄTPLIWE po wyrokach TSUE: Dlaczego Frankowicze powinni poczekać na sąd?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Banki gorączkowo starają się przekonać frankowiczów do zawarcia ugody. Pekao SA w październiku 2023 wprowadził powszechny program dla kredytobiorców CHF nazwany „bezpieczna ugoda 2%”. Należy przyznać, że te ugody są lepsze od propozycji porozumienia zaprojektowanego przez szefa KNF Jacka Jastrzębskiego. Czy jednak warto skorzystać z oferty Pekao w świetle niezwykle korzystnego dla frankowiczów orzecznictwa TSUE?
PEKAO UGODY WĄTPLIWE po wyrokach TSUE: Dlaczego Frankowicze powinni poczekać na sąd?
  • Bank Pekao SA wprowadził wyróżniający się na rynku program ugód frankowych. Bank zapowiedział, że ofertę ugody otrzymają wszyscy posiadacze aktywnych kredytów waloryzowanych do CHF. Propozycja polega na przeliczeniu kredytu na złotowy z zastosowaniem stałego oprocentowanie wysokości 2% przez cały okres od daty podpisania umowy do 5 lat po zawarciu ugody
  • Pekao promuje swoje ugody hasłem „Bezpieczna ugoda 2%”. Kredytodawca zapewnia, że ugoda jest pozbawiona zarówno ryzyka walutowego, jak i ryzyka wynikającego ze zmiennej stopy procentowej
  • Propozycję Pekao należy uznać za rzeczywiście lepszą od dotychczasowych strategii ugodowych pozostałych banków, które opierają się na modelu zaprojektowanym przez nieprzychylnego frankowiczom szefa KNF. Niemniej kredytobiorcy poprzez pozwanie banku nadal mogą uzyskać znacząco większe korzyści
  • Orzecznictwo TSUE gwarantuje frankowiczom wygranie praktycznie każdej sprawy z bankiem. Dzięki wyrokom Trybunału UE kredytobiorcy, pozywając bank, otrzymają bardzo wysokie odsetki ustawowe za cały należny okres. Ponadto będą mieć możliwość dochodzenia dodatkowych roszczeń takich jak zadośćuczynienie lub odszkodowanie

 

Kliknij w zdjęcie i zobacz co tracisz wybierając ugodę i nie pozywając banku: 

Frankowicze a ugody PEKAO SA – na czym polega „Bezpieczna ugoda 2%”?

Bank Pekao SA oferuje ugody frankowiczom, które rzeczywiście wyróżniają się na tle propozycji innych banków. Od października 2023 bank uruchomił program „Bezpieczna ugoda 2%”. Porozumienia w ramach tego programu mają być zaproponowane wszystkim kredytobiorcom frankowym z aktywną hipoteką na jednakowych zasadach. Zasady te są następujące:

  • Udzielony kredyt denominowany do franka szwajcarskiego jest przeliczany w taki sposób, jakby od początku był zaciągnięty w złotówkach i oprocentowany stawką wynoszącą 2 procent, która nie jest powiększona o jakąkolwiek dodatkową marżę

  • Bank sprawdza, ile klientowi powinno teoretycznie pozostać do spłaty po przekonwertowaniu kredytu zgodnie z powyższą zasadą i porównuje to z kwotą, która do tej pory została już spłacona. Jeśli konsumentowi wyjdzie nadpłata, to bank zobowiązuje się ją oddać

  • Jeżeli frankowicz na chwilę przeliczenia kredytu z CHF na PLN nie będzie miał nadpłaty, to bank umożliwia dalszą spłaty kredytu zgodnie z czasowo stałą (obowiązującą przez 5 lat) stawką wynoszącą 2 procent

  • Po upływie 5 lat bank obiecuje możliwość przedłużenia preferencyjnego oprocentowania.

W istocie oferta Pekao SA wyłamuje się z głównego nurtu strategii banków względem frankowiczów. Propozycje innych kredytodawców są zdecydowanie mniej korzystne i bardziej ryzykowne. Trzeba powinszować Pekao SA subtelnie dokonanego pstryczka w nos wobec konkurencji. Nazwa „Bezpieczna ugoda 2%” jasno pokazuje, że ugody polegające na wprowadzeniu oprocentowania na bazie wskaźnika WIBOR są obciążone ryzykiem, wbrew obłudnym zapewnieniom Szefa KNF, który wciąż rekomenduje ten model ugód jako bezpieczny i sprawiedliwy społecznie.

Skąd jednak taka hojność u Pekao SA? Po pierwsze należy zauważyć, że kredyty frankowe stanowią niewielki procent całego portfela aktywnych kredytów hipotecznych w tym banku. Wynika to z faktu, że Pekao SA jako jeden z nielicznych banków praktycznie wcale nie udzielał kredytów powiązanych z frankiem szwajcarskim, a toksyczny portfel przejął od banku BPH z siedzibą w Krakowie. W październiku wiceprezes Pekao poinformował, że liczba pozwów w sprawach dotyczących kredytów frankowych stanowi około 20 proc. puli czynnych umów, która kształtuje się w granicach 18 tys. umów. 

Po drugie Pekao zdaje sobie sprawę, że przegrywa praktycznie wszystkie sprawy frankowe, a każda przegrana generuje niepotrzebne koszty. Dlatego chce odwieść frankowiczów od szukania sprawiedliwości w sądach, proponując znacznie atrakcyjniejsze ugody od konkurencji. A w sytuacji, gdy ugody (a w zasadzie pseudo-ugody) innych banków są skrajnie nieuczciwe, to zaproponowanie lepszych warunków nie było szczególnie wymagające.

Czy „Bezpieczna ugoda 2%” to naprawdę korzystne rozwiązanie dla frankowiczów?

“Bezpieczna ugoda 2%” zdaje się być prostym i przejrzystym rozwiązaniem dla frankowiczów. Podpisanie takiej ugody nie naraża konsumenta ani na ryzyko walutowe, ani na ryzyko zmiennej stopy procentowej. Jednak czy porozumienie Pekao to faktycznie najlepsze rozwiązanie dla kredytobiorcy CHF?

Należy być świadomym, że nawet taki klarowny wariant ugody pozbawiony ryzykownego WIBORu, nie przyniesie tak ogromnych korzyści, które są zagwarantowane przez pozew banku i uzyskanie prawomocnego wyroku unieważniającego umowę kredytu. Trzeba podkreślić, że propozycja Pekao SA nadal jest tylko aneksem legalizującym umowę, a nie unieważnieniem kredytu. Zgodnie z orzecznictwem TSUE umowy zawierające abuzywne klauzule przeliczeniowe nie powinny wywoływać skutków prawnych od samego początku ich zawarcia, natomiast bank nie powinien zapewniać sobie zysku z umów, które tak naprawdę wprowadzały klienta w błąd.

Pekao SA, oferując ugodę frankową, wymaga podpisania dokumentu, w którym konsument zrzeka się wszelkich innych roszczeń wynikających z wadliwości umowy CHF. Natomiast zgodnie z wyrokiem TSUE C-520/21 poszkodowani przez bank kredytobiorcy frankowi mają prawo ubiegać się o roszczenia przekraczające sumę wpłaconych od początku umowy rat frankowych wraz z odsetkami należnymi. To oznacza, że frankowicze mogą np. uzyskać od banku zadośćuczynienie oraz odszkodowanie, jeżeli wykażą związek pomiędzy ich szkodą a nieuczciwym zadłużeniem.

Kalkulując opłacalność ugody PEKAO SA, warto pamiętać, że wskaźnik LIBOR (zastąpiony później przez SARON) przez wiele lat był ujemny, co powodowało, że pomimo marży niektórzy kredytobiorcy mieli ujemne oprocentowanie kredytu, a inni płacili zaledwie symboliczną ratę odsetkową, która była niższa od potencjalnej raty kredytu w ramach „Bezpiecznej ugody 2%”. Ponadto dodatkową korzyścią z pozwania banku są odsetki ustawowe, które obecnie są bardzo wysokie, bo wynoszą 11,25% w skali rok. Niejednokrotnie frankowicze społeczności ŻBK z samych tylko odsetek uzyskiwali dodatkowe kwoty wynoszące od 100.000 zł do 250.000 zł.

Sprawiedliwe ugody ŻBK dla frankowiczów Pekao SA (BPH)

Kredytobiorcy, którzy rozważają zawarcie ugody na warunkach zaproponowanych przez Pekao SA, powinni opłacalność tego rozwiązania omówić z ekspertem ds. frankowych. Konsultacja z prawnikiem pozwoli oszacować, czy ugoda z bankiem będzie opłacalna, czy jednak o wiele większe korzyści frankowicz uzyska dzięki złożeniu pozwu do banku.

Warto pamiętać, że wszyscy członkowie społeczności ŻBK prawomocnie wygrali 100% procesów z Pekao SA. Łączne korzyści wynikające z pozwu oscylują pomiędzy kilkaset tysięcy złotych a kilka milionów złotych. Przekonaj się sam, jak frankowicze ŻBK wygrywają z PEKAO SA: Najnowsze wygrane członków społeczności Życie Bez Kredytu PEKAO (pierwotnie BPH).

Frankowicze, którzy chcą szybko pozbyć się toksycznego kredytu w Pekao SA, mają także możliwość zawarcia naprawdę sprawiedliwej ugody. Jej warunki zostały opracowane przez Departament Mediacji i Ugód ŻBK i opierają się na dotychczasowych wygranych członków naszej społeczności. Ugody ŻBK są zgodne zarówno z dominującym orzecznictwem w sprawach frankowych oraz najnowszymi wyrokami TSUE, a także dyrektywą 93/13. Posiadają również aprobatę Prokuratury Krajowej oraz Rzecznika Finansowego. 

Na czym polega ugoda ŻBK? W przeciwieństwie do ugody Pekao SA zakłada nieważność umowy kredytu od samego początku jej zawarcia. Oznacza to, że saldo kredytu zostanie wyzerowane, frankowicz nie będzie już musiał dłużej płacić jakichkolwiek rat, a także odzyska nadpłacone pieniądze wraz z należnymi odsetkami ustawowymi. Ponadto uzyska całkowitą wolność od banku, a ustawiona hipoteka na nieruchomości zostanie wykreślona z księgi wieczystej. Więcej o ugodach ŻBK przeczytasz tutaj: Jeżeli nie chcesz czekać na długoletni proces, to pozwij z nami bank i podpisz sprawiedliwą sądową ugodę frankową.

Kliknij w zdjęcie i sprawdź naszą wyszukiwarkę wyroków:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy