Blog Frankowicza

Paweł Wichan – radca prawny – o postępowaniu upadłościowym GETIN. Więcej informacji na temat pytań prejudycjalnych TSUE.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Złożenie wniosku do sądu przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny o ogłoszeniu upadłości Getin Banku nie zmienia w znaczący sposób sytuacji frankowiczów. Niemniej to już ostatni dzwonek, aby skutecznie zabezpieczyć swoje finanse i odzyskać nadpłacone pieniądze. Radca prawny Paweł Wichan tłumaczy, jak przygotować się do nadchodzącej upadłości Getinu. Tłumaczy także kwestie związane ze statusem konsumenta w umowie frankowej. W sprawie członka społeczności ŻBK zostało skierowane pytanie prejudycjalne do TSUE.
Paweł Wichan – radca prawny – o postępowaniu upadłościowym GETIN. Więcej informacji na temat pytań prejudycjalnych TSUE.
  • Getin, który wcześniej był w restrukturyzacji, teraz znajduje się w postępowaniu upadłościowym. Samo złożenie wniosku przez BFG obecnie nie zmienia jeszcze sytuacji frankowiczów. Kredytobiorcy nadal mogą składać pozwy przeciwko Getin Bank, a trwające procesy sądowe nie będą zawieszane
  • Frankowicze, którzy jeszcze nie pozwali Getinu, powinni jak najszybciej to zrobić. Potwierdzone przez sąd roszczenie będzie znacznie prostsze i szybsze do wyegzekwowania od syndyka masy upadłościowej
  • Dochodzenie roszczeń od Getinu może być utrudnione, ale nie niemożliwe, szczególnie jeżeli roszczenie będzie dochodzone według odpowiednich procedur. Frankowicze powinni powierzyć swój proces ekspertom, którzy w sposób maksymalny zadbają o ich finanse i zabezpieczą przed ewentualnymi roszczeniami zwrotnymi ze strony syndyka masy upadłościowej
  • W sprawie członków społeczności Życie Bez Kredytu zostało skierowane kolejne pytanie prejudycjalne do TSUE. Sprawa dotyczy rozumienia statusu konsumenta w umowie frankowej, gdy kredytowana nieruchomość była wynajmowana przez kredytobiorcę

 

Getin upadłość i TSUE. Okiem Byłej Frankowiczki odc. 109 Gość Programu Paweł Wichan - radca prawny.

Getin w postępowaniu upadłościowym. Co to oznacza dla frankowiczów?

Po ogłoszeniu złożenia przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny wniosku o ogłoszenie upadłości Getin Banku nasi eksperci zostali zalani zapytaniami w tej sprawie.. Rzeczywiście jest to sytuacja bez precedensu. Niemniej frankowicze posiadający kredyt CHF w Getin mogą podjąć jeszcze szereg działań, aby w sposób maksymalny zabezpieczyć swoje roszczenia względem upadającego banku. O sytuacji Getin w programie „Okiem Byłej Frankowiczki” rozmawiała w Kasia Urbańska z radcą prawnym Pawłem Wichanem.

„Proces restrukturyzacyjny w przypadku Getin Banku zmierzał do uporządkowania spraw i złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, a finalnie do likwidacji tej spółki. Wniosek o ogłoszenie upadłości został złożony szybciej, niż się spodziewaliśmy, niemniej samo złożenie wniosku niczego nie zmienia w sytuacji frankowiczów” – tłumaczy Paweł Wichan.

„Jeżeli ktoś chce dochodzić swoich roszczeń przeciwko Getinowi, to trzeba to zrobić już teraz. Kiedy już nastąpi ogłoszenie upadłości, to dochodzenie roszczeń będzie zdecydowanie utrudnione lub w niektórych przypadkach niemożliwe. Bardzo ważne jest, aby w tym momencie frankowicze, którzy już są w procesie z Getinem, dopełnili wszelkich formalności i uzyskali zaświadczenia dotyczące wszystkich spłat dotychczas dokonanych na rzecz banku, co później umożliwi zgłoszenie roszczenia. Gdy nastąpi ogłoszenie upadłości Getinu, frankowicze będą musieli w ciągu 30 dni na zgłosić swoje wierzytelności w stosunku do upadłego. Wierzytelności te wejdą do masy upadłościowej i później będą podlegały rozliczeniu” – kontynuuje.

Kredytobiorcy posiadający zadłużenie CHF w Getinie muszą być świadomi, że to jest właśnie ostatni dzwonek, aby pozwać bank. Frankowicze powinni wiedzieć, w jakiej wysokości mają roszczenie wobec banku i z jakim roszczeniem później pójdą do syndyka masy upadłościowej, aby wyegzekwować wierzytelności.

Po upadłości banku umowy frankowe nadal będą unieważniane, problemem będzie tylko roszczenie majątkowe. Jak nastąpi ogłoszenie upadłości, to – zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego – postępowania sądowe z urzędu będą na jakiś czas zawieszone. Później będą one toczyły się dalej z udziałem syndyka masy upadłościowej, a nie Getin Banku. Jednak wszystkie wierzytelności frankowiczów muszą być zgłoszone wcześniej, żeby w ogóle była szansa na ich późniejsze egzekwowanie.

„Trudno przewidzieć, jak będzie w sytuacji Getin. To nie jest tak, że nie ma żadnych pespektyw na egzekwowanie tych środków. Z informacji, które otrzymujemy, część frankowiczów nadal spłaca raty, które wchodzą do majątku, więc ten majątek nie jest zerowy. Z tego co mi wiadomo, Getin nie miał zadłużenia w stosunku do Skarbu Państwa. Frankowicze, którzy są aktualnie w procesie, powinni móc określić wszystkie wpłaty uiszczone na rzecz Getin Banku. A ci, co nie pozwali banku, powinni przynamniej wystąpić o wniosek o historię spłaty rat. Najlepiej jednak wystąpić z powództwem, aby ono już zaistniało i móc w odpowiednim momencie zgłosić wszystkie swoje wierzytelności w stosunku do Getinu. Inaczej możemy być pozbawieni szans na egzekwowanie naszych roszczeń” – tłumaczy radca prawny.

Były właściciel banku, Leszek Czarnecki, wylicza majątek Getin na minimum 1,5 mld zł. Wpływy do banku są zapewniane m.in. przez osoby wciąż spłacające kredyty walutowe. Majątek masy upadłościowej może zatem jeszcze wzrosnąć, zwłaszcza że bank obecnie nie jest obciążony poważnymi kosztami. Zatem istnieje szansa na wyegzekwowanie chociaż części z kwot, które frankowiczom przysługują.

„Dochodząc swoich roszczeń od Getin Banku, warto powierzyć swoją sprawę ekspertom, aby wiedzieć dokładnie, jakie roszczenie nam przysługuje. Należy też uchronić się przed kontr-roszczeniem od syndyka. Należy zgłosić potrącenie ewentualne, które my oczywiście kwestionujemy, ponieważ naszym zdaniem np. zwrot kapitału jest roszczeniem przedawnionym. Niemniej trzeba się zabezpieczyć przed wszystkimi ryzykami. Dlatego należy to zrobić odpowiednio wcześniej w sposób profesjonalny i szczegółowy” – mówi Paweł Wichan.

Więcej o sytuacji Getin pisaliśmy w artykule: Getin Noble Bank SA w postępowaniu upadłościowym, ale wciąż można uzyskać stwierdzenie nieważności umowy. Co powinien zrobić każdy Frankowicz z Getinu? [Poradnik]

TSUE odpowie na pytanie prejudycjalne skierowane w jednej ze spraw członków społeczności ŻBK

Kolejne pytanie prejudycjalne w sprawie jednego z członków społeczności ŻBK zostanie rozpatrzone przez sędziów Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. To pytanie jest niezwykle istotne, ponieważ w istocie dotyczy dość licznej grupy osób. Chodzi o rozumienie statusu konsumenta przy zawieraniu umowy kredytowej w stosunku do osób, które zakupiły jedno mieszkanie w celach jego dalszego najmu – nie na stricte prywatne potrzeby mieszkaniowe , ale np. w celu zabezpieczenia swojego majątku lub przyszłości dziecka.

„Sąd Okręgowy w Warszawie zadał pytanie, czy taka osoba powinna być w dalszym ciągu uważana za konsumenta, czy też za przedsiębiorcę. Istniała część głosów, która twierdziła, że taka osoba jest przedsiębiorcą. W tej sprawie Sąd w uzasadnieniu tych pytań prawnych słusznie stwierdził, że czymś innym jest zakupienie 10 czy 15 mieszkań w celach osiągania zysków, a czym innym jest zakup mieszkania z myślą, że przekażemy je dziecku kiedy dorośnie. Natomiast w okresie, w którym nie jest ono wykorzystywane, zupełnie bezcelowym byłoby, aby to mieszkanie stało puste. Byłaby to strata znaczących środków. Wynajem takiego mieszkania to racjonalne podejście gospodarcze, w szczególności w sytuacji, gdy mamy kredyt, którego rata jest dowolnie kształtowana przez bank. Takie działanie nie czyni z nas przedsiębiorcy” – tłumaczy radca prawny.

Na bieżąco będziemy informować o postępowaniu w sprawie tego pytania. Przypominamy, że to już drugie pytanie, które zostało skierowane w sprawie członków społeczności ŻBK. Wcześniej zainicjowaliśmy pytanie do TSUE w sprawie wymagalności odsetek za opóźnienie. Więcej szczegółów na temat poprzedniego pytania przeczytasz w artykule: Wydział Frankowy skierował ważne pytania do TSUE na wniosek pełnomocników procesowych członków społeczności #ŻBK.

Obejrzyj cały wywiad z radcą prawnym Pawłem Wichanem: Getin upadłość i TSUE. Okiem Byłej Frankowiczki odc. 109. Gość programu: Paweł Wichan – radca prawny.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy