Blog Frankowicza

Oświadczenie ŻBK w sprawie środków zapobiegawczych w celu nie rozprzestrzeniania się koronawirusa / COVID-19

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
koronawirus oświadczenie
Oświadczenie ŻBK w sprawie środków zapobiegawczych w celu nie rozprzestrzeniania się koronawirusa / COVID-19

Szanowni Państwo,

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Wobec tego należy stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, co w ramach naszej kancelarii wdrożyliśmy już na początku marca 2020, zgodnie z zaleceniami wirusologów.

Nasze prewencyjne działania, w celu nie rozprzestrzeniania się koronawirusa powodującego chorobę COVID-19, bazują na wprowadzeniu licznych procedur dostosowujących działania naszej Kancelarii do zaistniałej sytuacji.

Dzięki wdrażanym od wielu lat rozwiązaniom IT, jesteśmy przygotowani operacyjnie na zarządzanie nie tylko procesem składania i obsługi pozwów sądowych, ale również obsługi frankowiczów za pośrednictwem kanałów on-line. Każdy z pracujących z nami ekspertów może pracować bez przeszkód z domu. Odbiór i wysyłkę niezbędnych dokumentów obsługuje na nasz koszt w razie potrzeby uznana firma kurierska.

Udostępniliśmy również konsultacje on-line poprzez profesjonalne narzędzie konferencyjne, link do rezerwacji bez zmian: https://zyciebezkredytu.pl/rezerwacja/

Nasi wszyscy pracownicy, w razie potrzeby, są  w stanie bez przeszkód realizować bieżącą obsługę frankowiczów poprzez pracę zdalną, realizowaną w ramach dobrowolnej kwarantanny domowej na specjalnie skonfigurowanych środowiskach informatycznych.

Doceniamy starania rządu w celu nie rozprzestrzenianie się koronawirusa i w pełni je popieramy. Jednak nie zamierzamy wstrzymywać naszych starań w walce z bankami o sprawiedliwość, tym bardziej. Szczególnie, że wydarzenia ostatnich dni pokazują wysoką wrażliwość naszej waluty na zawirowania na świecie co w konsekwencji powoduje wzrost kursu CHF.

Poniżej przypominamy zalecenia ze strony Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

Często myj ręce

Często myj ręce przy użyciu mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
Dlaczego jest to niezbędne? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

koronawirus - zalecenia

Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania

Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
Dlaczego jest to niezbędne? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby. 

Zachowaj bezpieczną odległość od innych osób

Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.
Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

Koronawirus – Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie tutaj.
Dlaczego? Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin, pamiętaj o stosowaniu podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk i pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

Chroń siebie i innych przed zachorowaniem na koronawirusa

Podejrzenie zakażenie SARS-Cov-2 jest powiązane:
– z podróżowaniem po obszarze Chin, w którym zgłoszono przypadki zakażenia SARS-Cov-2,
lub
– bliskim kontaktem z kimś, kto podróżował po Chinach i ma objawy ze strony układu oddechowego.

Zachęcamy do zapoznania się informacjami zamieszczanymi  na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego, m.in. z „Komunikatem dla podróżujących”, „Zasadami postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV MEDYCZNE”oraz „Zasadami  postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV W PODRÓŻY LOTNICZEJ ”. 

Maseczki

Nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2

Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego.  Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania (patrz wyżej) oraz unikaniem bliskiego kontaktu z innymi ludźmi (co najmniej 1 metr odległości). Światowa Organizacja Zdrowia doradza racjonalne stosowanie maseczek.

Używaj maseczek tylko wtedy, gdy masz objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie), podejrzewasz u siebie infekcję SARS-Cov-2 przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekujesz się osobą z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2.

Sprzęt ochrony układu oddechowego powinien być oznakowany znakiem CE, który potwierdza, że został prawidłowo zaprojektowany i skonstruowany, wykonany z właściwych materiałów.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy