Blog Frankowicza

Minister Sprawiedliwości w kontrowersyjnym porozumieniu z KNF? Banki pod lupą

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Czy frankowicze uzyskają gorliwie obiecywaną w czasie wyborów pomoc rządową? Ostatnie wydarzenia na polskiej scenie polityczno-gospodarczej budzą pewne wątpliwości. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar oraz Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Jastrzębski – znany jako oddany poplecznik banków – podpisali porozumienie o współpracy. W tym samym czasie doszło do odwołania dotychczasowego Rzecznika Finansowego, który miał naprawdę duże zasługi we wspieraniu konsumentów w walce z bankami.
Minister Sprawiedliwości w kontrowersyjnym porozumieniu z KNF? Banki pod lupą
  • 20 czerwca 2024 r. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar i Przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski podpisali porozumienie o współpracy. Taki alias wzbudza liczne zastrzeżenia ze względu na poglądy Jastrzębskiego na spór o kredyty frankowe. Szef KNF znany jest m.in. ze swojej obrony prawa banków do wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, co TSUE uznał za bezpodstawne
  • Niemalże jednocześnie, bo 21 czerwca 2024 r., Rzecznik Finansowy Bohdan Pretkiel, który dotychczas aktywnie bronił praw frankowiczów, został odwołany przez premiera z urzędu
  • Społeczność Życie Bez Kredytu wyraża obawy, że współpraca z KNF może prowadzić do decyzji niekorzystnych dla kredytobiorców i będzie monitorować dalsze działania rządu i KNF

 

Kontrowersje wokół umowy Ministerstwa Sprawiedliwości z KNF

20 czerwca 2024 r. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar podpisał porozumienie o współpracy z Przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego Jackiem Jastrzębskiem. Obecny Przewodniczący KNF już wielokrotnie dał się poznać jako gorliwy obrońca nieuczciwych interesów banków. Znamienne było jego wystąpienie przed Trybunałem UE, podczas którego – ku zdumieniu samych sędziów Trybunału – solennie bronił prawa banków do wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Warto przypomnieć, że roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału było bezpodstawnym wymysłem banków i z oczywistych powodów TSUE stwierdził, że takie roszczenie bankom się absolutnie nie należy. Przeczytaj: KNF wbrew obywatelom. Tymczasem w TSUE instytucje bronią praw konsumenckich Polaków.

Jak możemy przeczytać na rządowej stronie, porozumienie pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Przewodniczącym KNF określa zasady współpracy pomiędzy tymi instytucjami i dotyczy m.in. „wypracowania wspólnych stanowisk odnośnie zmian legislacyjnych lub działań prewencyjnych pozwalających na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego”.

„Pełnomocniczka Ministra Sprawiedliwości do spraw Ochrony Praw Konsumenta Aneta Wiewiórowska – Domagalska podkreślała, że od momentu objęcia stanowiska bardzo ściśle współpracuje z KNF. – Podpisane porozumienie tę współpracę formalizuje i umożliwia pogłębienie wspólnie prowadzonych działań – powiedziała Aneta Wiewiórowska – Domagalska. – Moja współpraca z KNF układa się bardzo dobrze i liczę na jej dalszy rozwój – podkreśliła” – podaje rządowy portal internetowy.

„Mam nadzieję, że podjęta współpraca zaowocuje m.in. rozwiązaniem problemu frankowego, na co czeka cały rynek” – powiedział Minister Adam Bodnar.

Czy taki alias rzeczywiście pozytywnie wpłynie na sprawy frankowiczów? Z całą pewnością będziemy uważnie przyglądać się aktualnym działaniom zarówno KNF oraz Ministerstwa Sprawiedliwości. Społeczność Życie Bez Kredytu nie pozwoli, aby forsowane były rozwiązania legislacyjne, które byłby niekorzystne dla posiadaczy toksycznych kredytów.

Aktywnie wspierający sprawy frankowiczów Rzecznik Finansowy został odwołany

Dzień po zawarciu porozumienia pomiędzy Adamem Bodnarem a Jackiem Jastrzębskiem z urzędu został odwołany Rzecznik Finansowy. Bohdan Pretkiel, który pełnił tę funkcję od 2021 roku, wielokrotnie wypowiadał się na korzyść frankowiczów. W sprawie o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału podkreślał nie tylko, że bankom takie roszczenie nie przysługuje, lecz również, że tego typu rekompensata jak najbardziej przysługuje frankowiczom. Rzecznik Finansowy aktywnie uczestniczył w postępowaniu przed TSUE przedstawiając swoje stanowisko na etapie pisemnym oraz na rozprawie 12 października 2022 r.

Obecnie nie jest znana przyczyna odwołania dotychczasowego Rzecznika Finansowego. Warto podkreślić, że Rzecznik Finansowy może zostać odwołany w trakcie kadencji tylko w określonych sytuacjach takich jak: niewypełnianie obowiązków przez ponad sześć miesięcy na skutek długotrwałej choroby stwierdzonej orzeczeniem lekarskim; rażącego naruszenia interesów klientów podmiotów rynku finansowego; rażącego naruszenia przepisów konstytucji lub ustaw; skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne albo złożenia rezygnacji.

Obecnie mamy tylko nadzieje, że odwołanie Rzecznika Finansowego, który aktywnie działał na rzecz frankowiczów oraz podpisanie porozumienia przez Ministerstwo Sprawiedliwości z instytucją, która wybitnie nie sprzyja kredytobiorcom, jest jedynie przypadkową zbieżnością czasową. Będziemy cały czas przyglądać się działaniom rządu i bacznie obserwować, czy kierunek aktualnej polityki nie będzie wymierzony przeciwko pokrzywdzonym przez banki kredytobiorcom.

Czy rządowa pomoc dla frankowiczów nadejdzie?

Obecny rząd obiecywał wsparcie dla osób oszukanych przez banki. Politycy, w tym Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar, wielokrotnie podkreślali konieczność znalezienia uczciwych rozwiązań dla osób posiadających toksyczne kredyty waloryzowane do walut obcych. Kredyty hipoteczne denominowane lub indeksowane we frankach lub euro od dawna stanowią poważny problem społeczny i ekonomiczny w Polsce. Kredytobiorcy, przez długie lata nie mogąc liczyć na wsparcie rządzących, wzięli sprawy w swoje ręce na tyle skutecznie, że ich sytuacja prawna diametralnie się zmieniła w porównaniu do tego, co było jeszcze kilka lat temu. Orzecznictwo zarówno TSUE, jak i sądów krajowych, sprzyja frankowiczom. Niemniej nie można ukrywać, że droga sądowa może być czasochłonna ze względu na nieprzystosowanie polskiego wymiaru sprawiedliwości do przyjęcia w krótkim czasie tak wielu spraw.

Adam Bodnar wraz z wydelegowaną przez niego Pełnomocniczką dr Anetą Wiewiórowską-Domagalską obiecywali kompleksowe wsparcie dla frankowiczów. Miały zostać opracowane propozycje zmian legislacyjnych, które ułatwiłyby frankowiczom dochodzenie swoich praw w sądach, a także zapewniano o wdrożeniu procedur, które przyśpieszyłyby wydawanie wyroków w sprawach o nieuczciwe kredyty. Choć powstały już krótko i długoterminowe plany działania, to trudno jeszcze mówić o jakichkolwiek realnych skutkach tego wsparcia.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy