Blog Frankowicza

List założyciela społeczności ŻBK do zarządów banków i urzędów wspierających frankowiczów w sprawie sprawiedliwych ugód.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Departament Mediacji i Ugód ŻBK intensywnie działa na rzecz sprawiedliwych ugód w sprawach frankowych. Główny ekspert i założyciel społeczności ŻBK Kamil Chwiedosik zaprosił członków zarządu wszystkich banków do rozmów w sprawie wypracowania uczciwego i sensownego porozumienia w kwestii abuzywnych kredytów waloryzowanych do franka. Czekamy na rozwój sytuacji, a Departament Mediacji i Ugód ŻBK profesjonalnie przygotowuje się do negocjacji.
List założyciela społeczności ŻBK do zarządów banków i urzędów wspierających frankowiczów w sprawie sprawiedliwych ugód.
  • Założyciel społeczności Życie Bez Kredytu Kamil Chwiedosik skierował list do zarządów wszystkich banków oraz instytucji państwowych mogących mieć istotny wpływ w kwestii wypracowania sprawiedliwych ugód w sprawach frankowych
  • Oficjalnie zaprosiliśmy zarządy banków oraz urzędy wspierające frankowiczów do rozmów mających na celu wypracowanie porozumienia, które pozwoli na szybsze i korzystne dla obu stron rozwiązanie sporów o kredyty waloryzowane do franka szwajcarskiego. Spotkanie zaplanowane zostało na 14 listopada br.
  • Banki w związku z lawinowymi i trwającymi średnio kilka lat procesami frankowymi ponoszą ogromne koszty. Ponadto banki mogą ponieść olbrzymie wydatki związane z potencjalnymi pozwami frankowiczów o rekompensatę, które zostały umożliwione poprzez uchwałę TSUE C-520/21
  • Departament Mediacji i Ugód ŻBK w ostatnich tygodniach niezwykle intensywnie pracował, aby znaleźć satysfakcjonujące obie strony sporu rozwiązanie. Obecnie toczymy sprawy w sądzie dla ponad 2100 członków społeczności ŻBK, które potencjalnie moglibyśmy zakończyć sprawiedliwym porozumieniem. Zawarcie uczciwej ugody w tak wielu procesach znacząco odciążyłoby wymiar sprawiedliwości w Polsce

 

Ten list od założyciela społeczności #ŻycieBezKredytu Kamila Chwiedosika zostaje skierowany do zarządów wszystkich banków oraz instytucji państwowych mogących mieć istotny wpływ na zawarcie sprawiedliwych ugód.

List założyciela społeczności ŻBK Kamila Chwiedosika do banków – sprawiedliwe ugody sądowe

Naczelny ekspert Życie Bez Kredytu Kamil Chwiedosik oficjalnie zaprosił banki oraz instytucje wspierające frankowiczów do rozmów dotyczących sprawiedliwych ugód w sprawach frankowych. W ramach Departamentu Mediacji i Ugód ŻBK chcemy wypracować akceptowalne – zarówno dla banków, jak i dla pokrzywdzonych kredytobiorców – warunki porozumienia. Aktualnie prowadzimy ponad 2100 spraw członków społeczności ŻBK i wierzymy, że te wszystkie sprawy można zakończyć uczciwą ugodą sądową. Takie rozwiązanie to w istocie ogromna oszczędność czasu oraz pieniędzy obu stron, a także postronnych. Ugody w tak wielu sprawach pomogą odciążyć polski wymiar sprawiedliwości i nie narażać podatników na koszty prowadzenia postępowań sądowych.

Podczas spotkania z bankami chcemy zaprezentować projekt ugody opartej na sprawiedliwych dla obu stron warunkach będący rezultatem intensywnej pracy Departamentu Mediacji i Ugód. Nasze rozwiązanie jest korzystne dla kredytodawców zarówno pod względem finansowym, jak i wizerunkowym. Banki obecnie ponoszą ogromne straty w związku z prowadzeniem kilkuletnich sporów z frankowiczami. Sektor bankowy, zawierając uczciwe ugody z poszkodowanymi kredytobiorcami (biorąc pod uwagę ogromną skalę problemu frankowego w Polsce), może zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt miliardów złotych. Z tego względu mamy nadzieję, że banki pozytywnie odniosą się do naszej propozycji i nie będą szły w zaparte tylko po to, aby generować niepotrzebne koszty.

Planowane negocjacje Departamentu Mediacji i Ugód ŻBK z zarządami banków odbędą się 14 listopada br.

Czym są sprawiedliwe ugody sądowe w sprawach frankowych?

Sprawiedliwa ugoda frankowa to ugoda, której warunki oparte są o dominujące orzecznictwo. To oznacza, że przede wszystkim musi zakładać bezwzględną nieważność umowy o kredyt waloryzowany do CHF. Żadne inne rozwiązanie w sporach o kredyt CHF nie stanowi prawdziwego kompromisu. Uczciwa ugoda z bankiem powinna być zbliżona do skutków pełnowymiarowego procesu o kredyt CHF. Banki wówczas i tak mogą zaoszczędzić na każdej sprawie około 200.000 zł na opłatach sądowych, czyli m.in. kosztach apelacji, odsetkach ustawowych i kosztach zastępstwa procesowego.

Sprawiedliwe ugody frankowe zapewniają kredytobiorcom korzyści zbliżone do tych, które można uzyskać poprzez prawomocne unieważnienie umowy kredytu. Porozumienia zawarte z pomocą Departamentu Mediacji i Ugód to świetna alternatywa dla osób, które chcą uniknąć kilkuletniego procesu sądowego i szybciej cieszyć się całkowitą wolnością od uciążliwego kredytu. Sprawiedliwe ugody sądowe – oprócz unieważnienia kredytu i braku obowiązku dalszego spłacania rat – gwarantują frankowiczom usunięcie hipoteki banku z księgi wieczystej kredytowanej nieruchomości oraz zwrot nadpłaconych rat wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy