Blog Frankowicza

Legalnie możesz przestać spłacać raty kredytu frankowego. W 3 miesiące ponad 900 członków społeczności #ŻBK otrzymało zabezpieczenie roszczenia. Rok 2023 to czas na grupowe negocjacje

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Kredyty frankowe są niezgodne z prawem i łamią zasady współżycia społecznego. Wielu frankowiczów spłaca wciąż absurdalnie wysokie raty, a przecież już liczne wyroki w sprawach frankowych wskazują na to, że to banki powinny wypłacić pieniądze poszkodowanym konsumentom. Przywrócenie sprawiedliwości jest na wyciągnięcie ręki. Kredytobiorcy po pozwaniu banku w ciągu ok. trzech miesięcy mogą przestać spłacać raty!
Legalnie możesz przestać spłacać raty kredytu frankowego. W 3 miesiące ponad 900 członków społeczności #ŻBK otrzymało zabezpieczenie roszczenia. Rok 2023 to czas na grupowe negocjacje
  • Zabezpieczenie roszczenia w kontekście pozwu o kredyt waloryzowany do franka szwajcarskiego umożliwia frankowiczom całkowite zaprzestanie spłaty rat bez jakichkolwiek negatywnych konsekwencji w postaci wpisu do BIK-u czy wypowiedzenia umowy kredytowej
  • Z badań wynika, że już samo zaprzestanie spłaty raty stanowi ogromne odciążenie dla pokrzywdzonych frankowiczów. Oszczędność na racie frankowej to co najmniej kilka tysięcy, które pozostaje w domowym budżecie. Frankowicze przyznają, że zabezpieczenie roszczenia pozwala w znacznym stopniu zredukować lub całkowicie zniwelować stres związany z toksycznym kredytem
  • Po wyroku TSUE C-287/22 zauważalny jest wzrost pozytywnych decyzji sędziów w kwestii zabezpieczenia roszczenia frankowiczów. Wcześniej wnioskom o zawieszanie rat frankowych przychylny był głównie Wydział Frankowy SO w Warszawie. Obecnie inne sądy również umożliwiają kredytobiorcom zabezpieczenie roszczeń
  • Frankowicze mają również szanse na szybkie zaprzestanie spłaty rat i definitywne zakończenie problemu z kredytem frankowym poprzez grupowe negocjacje ŻBK. Uczciwa ugoda sądowa zapewnia unieważnienie umowy kredytu, zwrot nadpłaconych rat oraz uwolnienie nieruchomości spod hipoteki banku

 

Zabezpieczenie roszczenia to ogromna ulga dla frankowiczów

Zabezpieczenie roszczenia to instytucja prawna, która frankowiczom umożliwia zaprzestanie spłaty rat frankowych aż do momentu zapadnięcia prawomocnego wyroku. Tym prawomocnym wyrokiem w przypadku członków społeczności zawsze jest unieważnienie umowy kredytu, a co za tym idzie – wyzerowanie salda kredytu, zwrot nieprzedawnionych rat kredytu, a także definitywne uwolnienie swojej nieruchomości spod wpływu banku. W konsekwencji można uznać, że przyznanie przez sąd zabezpieczenia roszczenia uwalnia kredytobiorcę do płatności rat CHF już na zawsze. Uwolnienie się od rat może nastąpić już w ciągu trzech miesięcy od dnia pozwania banku!

Frankowicze w związku z drogim kursem franka oraz wzrostem stóp procentowych w Szwajcarii płacą horrendalnie wysokie raty. Po uzyskaniu zabezpieczeniu roszczenia kredytobiorcom co miesiąc pozostaje w portfelu co najmniej kilka tysięcy złotych. Jak można się domyślić, tak duża oszczędność to ogromna ulga dla rodzin frankowiczów. Zaoszczędzone pieniądze można przeznaczyć na wiecznie odkładane wydatki, zainwestować w edukację dzieci lub we własną działalność gospodarczą bądź w inny sposób znacząco poprawić komfort swojego życia.

Zabezpieczenie roszczeń pozwala też odzyskać frankowiczom nadzieję i umocnić ich w przekonaniu, że wygrają z bankiem. Jeżeli sędzia uzna za zasadne zawiesić comiesięczne raty opłacane na rzecz banku, to tym samym uważa on, że powództwo kredytobiorcy jest uzasadnione. Oznacza to, że uzyskanie prawomocnego wyroku stwierdzającego nieważność kredytu to już tylko kwestia czasu. Taka okoliczność bardzo pozytywnie wpływa na stan psychiczny poszkodowanych frankowiczów oraz sprawia, że oczekiwanie na ostateczny wyrok staje się mniej kłopotliwe i stresujące.

Ponad 900 członków społeczności ŻBK nie płaci rat dzięki zabezpieczeniu roszczeń!

Po wyroku TSUE C-287/22 z 15 czerwca tego roku coraz więcej sędziów przyznaje kredytobiorcom frankowym zabezpieczenie roszczenia. To bardzo dobra informacja, ponieważ wcześniej w zasadzie tylko Wydział Frankowy SO w Warszawie był przychylny wobec wniosków o zawieszenie płatności frankowych na czas procesu. Wciąż jednak najłatwiej uzyskać zabezpieczenie roszczenia po spełnieniu odpowiednich kryteriów, czyli przede wszystkim nominalnej spłacie udzielonej kwoty kredytu. Wyrok TSUE jest niezwykle ważny dla frankowiczów z Getin. W okolicznościach upadłości banku interes prawny dla zawieszenia rat jest w szczególności uzasadniony, ponieważ możliwość odzyskania nadpłaconych pieniędzy może być znacząco utrudniona. Pozytywna decyzja sądu na wniosek o zabezpieczenie roszczenia również uchroni przed ewentualnymi roszczeniami ze strony syndyka.

W społeczności Życie Bez Kredytu już ponad 900 kredytobiorców nie płaci rat frankowych dzięki zabezpieczeniu roszczenia! Rodziny frankowiczów przyznają, że już sam fakt uwolnienia się spod comiesięcznej lichwiarskiej opłaty znacząco poprawia jakość ich życia. Wielu z nich wyznaje, że nie musi już brać dodatkowych nadgodzin, aby spłacić raty i może nareszcie spędzić więcej czasu z rodziną bądź realizować swoje pasje. Bardzo cieszymy się, że nasze starania przynoszą wymierne korzyści!

Osoby, które powierzyły nam swoją sprawę frankową, zupełnie nie muszą martwić się o jej bieg, ponieważ ich bezpieczeństwo finansowe jest w rękach profesjonalistów. Zapewniamy 100% skuteczności i wysokiej jakości obsługę nie tylko na poziomie pomocy prawnej. Przede wszystkim tworzymy społeczność, której wszyscy członkowie wzajemnie się wspierają na drodze do wolności od kredytu. Wiemy, że ogromne obciążenie toksycznym długiem może wywołać poważne skutki na zdrowiu i psychice człowieka. Potwierdza to raport wykonany przez niezależny instytut badawczy opublikowany w książce Kamila Chwiedosika „Uwolnieni od banków. Historie prawdziwe”. Prawo-Mocni Pomocni, czyli frankowicze, którzy już wygrali prawomocnie z bankiem, służą innym swoim doświadczeniem i wsparciem emocjonalnym. Pomagamy też członkom naszej społeczności zachować zdrowie fizyczne poprzez unikatowy program well-being ŻBK.

Negocjacje grupowe o uczciwą ugodę z bankiem

Inną możliwością na szybkie zaprzestanie spłaty rat jest dołączenie do negocjacji grupowych z bankami prowadzonych przez Departament Mediacji i Ugód ŻBK. Nasz Departament będzie negocjował ugody, które będą sprawiedliwym rozwiązaniem problemu frankowego. Sprawiedliwym, czyli gwarantującym unieważnienie umowy kredytu, wyzerowanie salda kredytu, brak konieczności dalszej spłaty rat, zwrot nadpłaconych kwot oraz uwolnienie nieruchomości spod zabezpieczenia hipotecznego banku. Oznacza to, że ugoda zawarta przez Departament Mediacji i Ugód w swoich skutkach będzie zbliżona do dominującego orzecznictwa w sprawach frankowych. Chcemy podkreślić, że ugody zawarte z pomocą naszego Departamentu nie mają nic wspólnego z tzw. „ugodami” oferowanymi przez banki. Więcej szczegółów o tzw. „ugodach” bankowych znajdziesz na stronie: bankipolskieugody.pl.

Aby przystąpić do grupowych negocjacji ŻBK, należy z naszą pomocą pozwać bank do końca września 2023 roku. Negocjacje z bankami będą prowadzone równolegle z procesem sądowym zmierzającym do prawomocnego unieważnienia umowy o kredyt CHF. Nasze mediacje są zupełnie niezależne od postępowania sądowego. W żaden sposób go nie opóźnią i nie obwarują frankowiczów dodatkowymi kosztami. Jeżeli po osiągnięciu konsensusu z bankiem frankowicz uzna jednak, że woli poczekać na prawomocny wyrok, będzie mógł bez przeszkód wycofać się z negocjacji. Przewidujemy, że pierwsze ugody zawrzemy w imieniu członków społeczności ŻBK już w grudniu tego roku! Więcej informacji o naszych ugodach przeczytasz w artykule: Jeżeli nie chcesz czekać na długoletni proces, to pozwij z nami bank i podpisz sprawiedliwą ugodę sądową z pomocą Departamentu Mediacji i Ugód ŻBK.

„Plan jest prosty. Do końca roku banki albo podpiszą z nami ugody, albo mogą w ogóle nie dzwonić, nie pytać, nie wysyłać mejli. Jeżeli nie chcą się teraz decydować, to drugi raz nie będziemy się już angażowali. Aktualnie już kilkaset osób jest zaangażowanych w proces mediacji. Banki albo do końca roku podpiszą z nimi ugody na naszych sprawiedliwych warunkach, albo mogą zapomnieć, że my w przyszłości będziemy ponownie wyciągali do nich pomocną dłoń. Bowiem to bankom powinno zależeć na tym, żeby po prostu oszczędzić pieniądze” – tłumaczy ekspert Kamil Chwiedosik.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy