Blog Frankowicza

Kredyty frankowe: Podsumowanie najważniejszych wydarzeń w I kwartale 2024 roku. Panel Ekspertów ŻBK.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Kredyty frankowe są unieważniane na zasadzie teorii dwóch kondykcji w 100% prawomocnych wyroków członków społeczności ŻBK. Frankowicze osiągnęli już bardzo dużą przewagę i sprawy sądowe trwają coraz krócej, a Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada odciążenie sądów. Obejrzy Panel Ekspertów ŻBK, dzięki któremu zgłębisz wiedzę o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w sprawach frankowych w I kwartale 2024 roku.
Kredyty frankowe: Podsumowanie najważniejszych wydarzeń w I kwartale 2024 roku. Panel Ekspertów ŻBK.
  • Ministerstwo Sprawiedliwości obiecuje frankowiczom wsparcie w zakresie szybszego rozstrzygania sporów sądowych. Czy rząd nareszcie potraktuje sprawy frankowiczów poważnie?
  • W TSUE po raz kolejny rozmawiano o frankowiczach, tym razem w kontekście upadłości Getin Noble Banku. Eksperci ŻBK osobiście zeznawali w Luksemburgu, broniąc interesów kredytobiorców
  • Banki wycofują się z kontr-pozwów wobec frankowiczów. To ogromny sukces całej społeczności ŻBK. Czy to oznacza już definitywny koniec bezpodstawnych roszczeń ze strony banków?
  • Panel Ekspertów ŻBK podsumował najważniejsze wyroki TSUE oraz ich wpływ na orzecznictwo polskich sądów. Frankowicze zyskali jeszcze większą przewagę nad bankami

 

Ministerstwo Sprawiedliwości a frankowicze. Czy nadejdzie realna pomoc?

Powołanie przez Ministra Sprawiedliwości Pełnomocniczki ds. ochrony konsumenta w celu kompleksowego zajęcia się sprawami frankowymi rozbudziło nadzieję wśród setek tysięcy osób poszkodowanych przez banki. Od tamtego momentu przyglądamy się działaniom podejmowanym przez powołaną na ten urząd dr Anetę Wiewiórowską-Domagalską. Założyciel społeczności ŻBK Kamil Chwiedosik w liście do Ministerstwa Sprawiedliwości wskazywał obszary, które wymagają interwencji, m.in. problem masowych bezpodstawnych pozwów ze strony banków wobec frankowiczów o korzystanie z kapitału lub waloryzację.

Pełnomocniczka ds. ochrony konsumentów zaprosiła Kamila Chwiedosika na spotkanie w sprawie wsparcia frankowiczów. Założyciel społeczności ŻBK uzyskał zapewnienie, że szczegóły planu, który ma rozwiązać problemy kredytobiorców, mają być gotowe już niedługo. Obecny zarys tego planu budzi jednak pewien niepokój. Z licznych wypowiedzi Pełnomocniczki wynikałoby, że Ministerstwo Sprawiedliwości postanowiło nie tyle umożliwiać poszkodowanym kredytobiorcom sprawne i sprawiedliwe ubieganie się o swoje prawa, co wiązałoby się z naprawą systemu i pociągnięciem do odpowiedzialności banków, ale skupiło się na usprawnieniu działania sądów, czyli ich „odkorkowaniu”.

W naszej opinii działania skupiające się jedynie na ułatwianiu orzekania sędziom, pomijając kwestię respektowania przez sądy obowiązujących przepisów dotyczących terminowości, są zdecydowanie niewystarczające. Warto podkreślić, że proponowane przez ekspertów ŻBK zmiany o kluczowym znaczeniu dla konsumentów są relatywnie proste do wprowadzenia, w szczególności że wynikają bezpośrednio z przepisów obowiązującego Kodeksu postępowania cywilnego.

 „Potrzeba ingerencji ze strony państwa jest przeogromna. Jeżeli nadal będą takie zaniechania jak do tej pory, które są wyraźnie dostrzegalne od ośmiu lat naszej praktyki, to za rok czy za dwa okaże się, ze wokanda Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości od góry do dołu będzie zapchana polskimi sprawami. Jeżeli państwo nic z tym nie zrobi, to możemy się niechlubnie zapisać na łamach europejskiej historii jako państwo, które w sposób rażący narusza podstawowe prawa, wolności i gwarancje” – komentuje adw. Marta Chęcińska.

Więcej o planach wsparcia frankowiczów przez Ministerstwo Sprawiedliwości przeczytasz w artykule: Sądowa rewolucja nadchodzi, plan jest już zatwierdzony! Co Ministerstwo Sprawiedliwości szykuje dla konsumentów?

TSUE – sprawa frankowiczów z Getin. Co się wydarzyło w Luksemburgu 21 marca?

W pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, tj. 21 marca odbyło się bardzo ważne posiedzenie w TSUE w sprawie C-118/23, która dotyczy potencjalnej wadliwości decyzji BFG o przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku. Wyrok, który zapadnie w tej sprawie, będzie bardzo istotny z perspektywy wszystkich frankowiczów, którzy mieli prawo domagać się zwrotu pieniędzy od upadłego banku. Jeżeli TSUE uzna, że procedura przeprowadzona przez BFG była rzeczywiście wadliwa, to pokrzywdzeni kredytobiorcy będą mogli ubiegać się o odszkodowanie od Skarbu Państwa.

Sprawa do TSUE trafiła m.in. dzięki interwencji członków społeczności Życie Bez Kredytu. Nasi eksperci, tj. adw. Marta Chęcińska, adw. Wiktor Budzewski oraz założyciel społeczności ŻBK Kamil Chwiedosik, osobiście pojawili się w Luksemburgu, aby reprezentować interesy kredytobiorców. Na rozprawie padły bardzo mocne i wszechstronne argumenty. Wystąpienie Mecenasa Budzewskiego, który z determinacją walczył o prawa konsumentów, czyli grupy, która najbardziej została pokrzywdzona w związku procedurą resolution, wzbudziło aprobatę sędziów Trybunału.

Sprawa jest w istocie niezwykle skomplikowana i wyróżnia się na tle wcześniejszych spraw, które rozpatrywał TSUE. Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wpłynęło ponad 7 tys. skarg na decyzję BFG o przymusowej restrukturyzacji Getinu od osób, które potencjalnie mogą być pokrzywdzone w związku z tą decyzją. Problem wokół decyzji BFG można podzieli zasadniczo na dwie grupy zagadnień. Pierwsza grupa dotyczy relacji pomiędzy procedurą administracyjną a kodeksem postępowania cywilnego. Druga część zagadnień dotyczą już konkretnie BFG w istocie konfliktu interesów, który dostrzegają zarówno skarżący, jak i WSA.

„W mojej ocenie decyzja BFG jest sprzeczna z prawem. W sytuacji, w której WSA przychyliłby się do naszych argumentów i uznał, że BFG naruszył przepisy prawne, to potencjalna konsekwencja jest taka, że frankowicze i inne podmioty będą miały otwartą drogę do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych od Skarbu Państwa. Z tym zastrzeżeniem, że musimy pamiętać o wszystkich elementach odpowiedzialności, czyli że jest szkoda i istnieje związek przyczynowo-skutkowy między jednym a drugim. Kolejną konsekwencją ewentualnego wyroku, abstrahując od tego, jaki on będzie, to wprowadzenie przez WSA pewnych instrumentów, które pozwolą na usprawnienie prowadzenia postępowania administracyjnego przy tak ogromnej liczbie skarg” – tłumaczy adw. Marta Chęcińska.

W przedmiotowej sprawie Rzecznik Generalny TSUE wyda swoje stanowisko 13 czerwca 2024 r. Obejrzyj Panel Ekspertów ŻBK, aby dowiedzieć się więcej szczegółów: Panel Ekspertów ŻBK: Najnowsze wiadomości z TSUE i Ministerstwa Sprawiedliwości z pierwszej ręki.

Banki wycofują pozwy przeciwko frankowiczom

Banki rezygnują ze wcześniej przyjętej strategii zastraszania frankowiczów, która polegała na masowym rozsyłaniu wezwań do zapłaty, a następnie także pozwów przeciwko frankowiczom, którzy dążyli do unieważnienia umowy na drodze sądowej. Część banków już oficjalnie ogłosiła, że zweryfikowała swoje dotychczasowe stanowisko i wycofuje się z roszczeń dotyczących waloryzacji i bezprawnego korzystania z kapitału.

Gdy zauważyliśmy, że absurdalne kontr-pozwy wobec frankowiczów stały się regularną praktyką banków, zachęcaliśmy członków naszej społeczności do zgłaszania zawiadomienia do prokuratury o popełnieniu przez bank przestępstwa. Nieuzasadnione roszczenia banków stanowią naruszenie art. 304 § 2 k.k., tj. przestępstwo polegające na zażądaniu od konsumenta w związku z udzieleniem mu finansowania pod tytułem zwrotnym zapłaty wygórowanych kosztów odsetkowych lub pozaodsetkowych. W sprawie nieuzasadnionych roszczeń banków wobec frankowiczów aktywnie działał założyciel społeczności ŻBK Kamil Chwiedosik. Oprócz licznych pism kierowanych do prokuratury, wysyłał również listy do Ministerstwa Sprawiedliwości i zarządów wszystkich banków w Polsce. Determinacja i zaangażowanie ekspertów i całej społeczności ŻBK przyniosły wymierne efekty. 

„Dotychczas rzeczywiście tak było, że kreatywność pełnomocników banków była przeogromna i kreowane roszczenia były formułowane w sposób kaskadowy i wręcz wewnętrznie sprzeczny. Faktycznie ma miejsce częściowe wycofywanie roszczeń banków, choć w mojej opinii to powinno wydarzyć się o wiele wcześniej, ponieważ TSUE już w czerwcu wypowiadał się na temat roszczeń o wynagrodzenie z kapitału. To jest przedziwna sytuacja, że TSUE musiał się kilkukrotnie pochylić nad kwestią waloryzacji, żeby banki w końcu zrozumiały, że takiego roszczenia w stosunku do konsumenta formułować nie mogą” – komentuje adw. Marta Chęcińska.

„Składanie pozwów miało na celu zastraszenie frankowiczów i zmanipulowanie ich w kierunku zawarcia niekorzystnej pseudo-ugody. Banki, kierując wobec kredytobiorców nierealne roszczenia, chciały zniechęcić ich do dalszego prowadzenia sporu na drodze sądowej. Mało kto o tym chce słuchać, ale ja będę to wciąż podkreślał – takie absurdalne pozwy powodowały u frankowiczów ogromny stres, który negatywnie wpłynął na ich zdrowie psychiczne. Znam osoby, które w związku z otrzymaniem takiego pozwu – nawet w momencie, kiedy do prawomocnego wyroku brakowało

zaledwie pół roku – musiały podjąć leczenie u specjalistów zdrowia psychicznego. Od strony prawnej nie ma przyzwolenia na takie pozwy. Zamiast straszyć frankowiczów nieuzasadnionymi roszczeniami, banki powinny pójść w kierunku zawierania sprawiedliwych ugód, które już w kilkudziesięciu sprawach zawarliśmy” – mówi ekspert ds. frankowych Kamil Chwiedosik.

Przeczytaj więcej w artykule: Frankowicze triumfują, a banki wycofują roszczenia z sądów: potęga wspólnych działań społeczności #ŻBK!

Wyrok prawomocny – aktualne orzecznictwo w zakresie odsetek ustawowych i zarzutu zatrzymania

Bardzo dobrą wiadomością dla frankowiczów jest fakt, że Sąd Apelacyjny w Warszawie bezsprzecznie stosuje wykładnię TSUE zastosowaną w grudniowych i styczniowych prejudykatach, które dotyczyły odsetek ustawowych i zarzutu zatrzymania. W dodatku orzeczenia zapadają coraz sprawniej i coraz częściej się zdarza, że wyroki są ogłaszane zaraz po zamknięciu przewodu sądowego.

Sądy Apelacyjne w sytuacji, w której sądy pierwszej instancji odmówiły frankowiczom prawa do roszczenia odsetkowego, np. za czas do złożenia oświadczenia o świadomości skutków nieważności umowy, zmieniają te wyroki i orzekają brakujące odsetki. W ten sposób już wielu frankowiczów społeczności ŻBK uzyskało dodatkowe kwoty w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych. W jednej z prowadzonych przez nas spraw frankowiczka w wyniku apelacji w ostateczności dostała odsetki w wysokości aż 400 tys. zł!

Zauważalny jest również progres w kwestii zarzutu zatrzymania. Część składów sędziowskich całkowicie zgadza się z twierdzeniem, że w relacji bank-kredytobiorca w ogóle nie można stosować zarzutu zatrzymania, bo wypacza to zupełnie przepisy dyrektywy 93/13. Natomiast zdarzają się składy orzecznicze, które ten zarzut zatrzymania mimo grudniowego orzeczenia TSUE uwzględniają. Jednak – co bardzo ważne – uwzględnienie zarzutu zatrzymania nie ma już wpływu na roszczenie odsetkowe. Oznacza to, że nawet w sprawach, gdzie sąd podtrzymał zarzutu zatrzymania, frankowicze otrzymują należne im odsetki w pełnej wysokości, tj. od dnia wniesienia roszczenia.

Zachęcamy do obejrzenia Panelu Ekspertów ŻBK w całości: Najnowsze wiadomości z TSUE i Ministerstwa Sprawiedliwości z pierwszej ręki

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy