Blog Frankowicza

Kredyty denominowane: PKO BP, Paribas, Deutsche Bank, PEKAO, BOŚ, BZWBK, Fortis czy BGŻ – jakie są skutki PRAWOMOCNYCH wyroków?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Czy masz kredyt denominowany do franka szwajcarskiego w bankach takich jak: PKO BP, Paribas, Deutsche Bank, PEKAO i BOŚ, BZWBK, Fortis czy BGŻ? Sprawdź orzecznictwo!
Kredyty denominowane: PKO BP, Paribas, Deutsche Bank, PEKAO, BOŚ, BZWBK, Fortis czy BGŻ – jakie są skutki PRAWOMOCNYCH wyroków?
  • Kredyt denominowany do franka szwajcarskiego to kredyt, którego kwota w umowie była określona we frankach szwajcarskich, a wypłata nastąpiła w złotówkach. Spłata takiego kredytu dokonywana jest w złotówkach (po ustawie antyspreadowej mogła być dokonywana również w CHF). Kwota w polskich złotych, którą uiszcza frankowicz, przeliczana jest po arbitralnie ustalanym przez bank kursie sprzedaży franka szwajcarskiego
  • Kredytów denominowanych udzielały takie banki jak: Nordea (PKO BP), Paribas, Deutsche Bank, BPH (PEKAO), BOŚ, BZWBK, Fortis czy BGŻ
  • Kredyty denominowane do franka szwajcarskiego zawierają klauzule abuzywne i w świetle prawa powinny zostać uznane za nieważne od samego początku ich zawarcia. Unieważnienie kredytu możliwe jest tylko na drodze sądowej
  • W społeczności ŻBK wszystkie pozwy o kredyt denominowany do CHF zakończyły się prawomocnie sukcesem frankowicza. Kredytobiorca w wyniku unieważnienia kredytu nie musi już spłacać rat frankowych, ponieważ jego saldo kredytu zostaje wyzerowane. Dodatkowo kredytodawca jest zobowiązany zwrócić kredytobiorcy wszystkie nieprzedawnione raty kredytu, a kredytowana nieruchomość zostaje uwolniona spod hipoteki banku

 

Co to jest kredyt denominowany?

Kredyt denominowany do franka szwajcarskiego to jeden z rodzajów kredytów waloryzowanych do waluty obcej udzielanych przez banki głównie w latach 2005-2008. W umowie takiego kredytu jego kwota wyrażona była we frankach szwajcarskich, jednak wypłata kredytu była dokonana w złotówkach. Oznacza to, że w chwili uruchomienia kredytu bank przeliczył kwotę w CHF na złotówki po arbitralnie ustalonym kursie kupna waluty. Cechą charakterystyczną kredytu denominowanego było to, że kredytobiorca mógł finalnie nie uzyskać kwoty w złotych, której oczekiwał i o którą wnioskował (chociaż banki zazwyczaj nie informowały o takiej możliwości).

Wysokość rat w harmonogramie spłaty podawana jest w walucie obcej (CHF). Spłata natomiast dokonywana jest w złotówkach, a kwota w PLN przeliczana jest po arbitralnie ustalanym przez bank kursie sprzedaży (ustawa antyspreadowa z 2011 r. umożliwiła spłatę kredytu bezpośrednio w CHF).

Kredytów denominowanych do franka szwajcarskiego udzielały następujące banki: Nordea Bank Polska (PKO Bank Polski), BNP Paribas Bank Polska, Deutsche Bank, Bank Ochrony Środowiska, BPH (PEKAO), BZWBK, Fortis, BGŻ.

Co frankowicze z kredytem denominowanym mogą uzyskać w sądzie?

Zgodnie z dominującym orzecznictwem kredyty denominowane należy uznać za nieważne od samego początku ich zawarcia. Za takim stanem prawnym przemawia wiele przesłanek. Jedną z nich jest fakt, że kredyty denominowane zawierają klauzule abuzywne, które w świetle prawa nie powinny wywoływać skutków prawnych wobec konsumenta. Klauzule abuzywne to regulowane przepisami kodeksu cywilnego niedozwolone postanowienia umowne. Zgodnie z art. 385(1) § 1 k.c.:

„Postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny.”

W kredytach denominowanych klauzule abuzywne to przede wszystkim te zapisy umowy, które dotyczą mechanizmów przeliczeniowych. Przyznawały one bankom nieograniczone prawo do jednostronnego ustalania wysokości rat kapitałowo-odsetkowych poprzez wyznaczanie w tabelach kursowych kursu kupna oraz sprzedaży franka szwajcarskiego. Jednostronnie ustalana była także wysokość tzw. spreadu (czyli różnicy między kursem sprzedaży i zakupu waluty obcej). Takie postanowienie narusza interesy kredytobiorcy i jest sprzeczne z dobrymi obyczajami.

Ugruntowana linia orzecznicza w sprawach o kredyty waloryzowane do franka szwajcarskiego powoduje, że z pomocą doświadczonej kancelarii prawnej pozew o unieważnienie kredytu denominowanego z największym prawdopodobieństwem zakończy się sukcesem frankowicza. W całej Polsce zdecydowana większość sporów o kredyt denominowany kończy się unieważnieniem umowy kredytu na zasadzie teorii dwóch kondykcji. Frankowicz dzięki takiemu wyrokowi odnosi następujące korzyści:

– Saldo kredytu spada do 0 zł, a w konsekwencji nie musi już dłużej spłacać rat frankowych;

– Zwrot na konto wszystkich nieprzedawnionych raty kredytu (a często są to wszystkie raty wpłacane od samego początku trwania umowy frankowej;

– Usunięcie wpisu hipotecznego z księgi wieczystej kredytowanej nieruchomości;

– Zwrot kosztów procesu;

– Wypłata odsetek ustawowych, które obecnie wynoszą aż 12,25% w skali roku.

Sprawdź, jakie są skutki unieważnienia umowy o kredyt denominowany do franka!

Członkowie Życie Bez Kredytu wygrali już procesy o kredyt denominowany w każdym banku, który takiego kredytu udzielał. Już od ponad dwóch lat wszystkie uzyskane przez nas prawomocne wyroki to unieważnienia umowy kredytu w oparciu o teorię dwóch kondykcji. Sumy korzyści frankowiczów społeczności ŻBK nie rzadko opiewają na kwoty wynoszące blisko 1 mln zł! Sprawdź nasze najnowsze wygrane:

PKO BP (Nordea): 

BNP Paribas:

Deutsche Bank

PEKAO (BPH):

BOŚ:

Więcej naszych wygranych spraw znajdziesz w wyszukiwarce wyroków ŻBK: https://zyciebezkredytu.pl/wyszukiwarka-wyrokow/

oraz na blogu założyciela społeczności Życie Bez Kredytu:

https://kamilchwiedosik.com/jak-wygrywamy/

Frankowiczu, wybór profesjonalnej pomocy do walki z bankiem jest kluczem do sukcesu w przypadku spraw dotyczących umów o kredyt denominowany. Cieszymy się 100% skutecznością – członkowie naszej społeczności jeszcze ani razu nie przegrali sprawy prawomocnym wyrokiem. Nie ryzykuj, gdy chodzi o Twoje bezpieczeństwo finansowe i pozwij bank razem z Życie Bez Kredytu!Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy