Blog Frankowicza

Kredyt we frankach. Jak ograniczyć ryzyko finansowe postępowania sądowego do zera? Jaka jest skuteczność kancelarii frankowych?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Kredyty we frankach zawierane przez konsumentów w świetle prawa są nieważne, ponieważ zawierają klauzule abuzywne. Frankowicze nie powinni obawiać się pozwania banku, gdyż tylko na drodze sądowej można uwolnić się od toksycznej umowy. Jeżeli powierzysz swoją sprawę profesjonalnej kancelarii prawnej, to możesz ograniczyć ryzyko finansowe praktycznie do zera.
Kredyt we frankach. Jak ograniczyć ryzyko finansowe postępowania sądowego do zera? Jaka jest skuteczność kancelarii frankowych?
  • Członkowie społeczności Życie Bez Kredytu, którzy zawarli umowy jako konsumenci, wygrali 100% spraw PRAWOMOCNIE na zasadzie teorii dwóch kondycji, czyli poprzez stwierdzenie nieważności umowy
  • Statystycznie rozstrzygnięcia wyroków sądowych, w postępowaniach prowadzonych w imieniu członków społeczności Życie Bez Kredytu od 2016 r. do maja 2021 r., przedstawiają się następująco: oddalenie powództwa (0,99%), odfrankowienie (1,98%), unieważnienie zgodnie z teorią salda (5,94%), unieważnienie zgodnie z teorią dwóch kondykcji (91,09%)
  • Aktualnie, od 7 maja 2021 r., tj. od uchwały Sądu Najwyższego o sygn. akt III CZP 6/21, trwa nieprzerwana seria PRAWOMOCNYCH wygranych na zasadzie T2K, nawet jeżeli w I instancji wyrok był inny
  • Kredyt frankowy może być UNIEWAŻNIONY bez ponoszenia przez frankowiczów jakichkolwiek ryzyk finansowych, a ponadto #ŻBK daje całkowitą ochronę przed bankiem nawet 3 lata po PRAWOMOCNYM wyroku

 

W Życie Bez Kredytu konsumenci zawsze wygrywają pozew banku – unieważnienie kredytu we frankach w oparciu o T2K.

Kredyty waloryzowane do franka, zarówno indeksowane, jaki i denominowane, zawierają niedozwolone klauzule przeliczeniowe. Fakt ten został potwierdzony już wielokrotnie przez orzecznictwo polskie oraz europejskie, a także przez wiele instytucji stojących na straży praworządności, takich jak UOKiK, Rzecznik Finansowy czy Rzecznik Praw Obywatelskich. Zgodnie z obowiązującym prawem, a dokładnie z artykułem 3851 § 1:

„Postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nie uzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne).”

W świetle tego przepisu umowa frankowa zawarta z konsumentem musi zostać uznana za nieważną. I tak właśnie jest w Życie Bez Kredytu. Nasi eksperci z najwyższą starannością podchodzą do każdej sprawy, co przekłada się na naszą niezawodność. Frankowicze społeczności ŻBK, którzy zawarli umowy jako konsumenci, wygrali 100% spraw PRAWOMOCNIE na zasadzie teorii dwóch kondycji, czyli poprzez stwierdzenie nieważności umowy. W ten sposób pomogliśmy już setkom kredytobiorców, którzy już nigdy więcej nie muszą martwić się o kurs franka i dziś cieszą się odzyskanymi ratami kredytu wpłacanymi niesłusznie przez lata do banku oraz żyją Życiem Bez Kredytu!

Pomoc frankowiczom. Statystki Życie Bez Kredytu od 2016 r. do maja 2021 r.

Życie Bez Kredytu jest liderem na rynku kancelarii świadczących pomoc frankowiczom. Świadczą o tym nasze znakomite statystyki, które osiągamy w sporach z bankami. Wszystkie prawomocne wyroki członków społeczności Życie Bez Kredytu od 2016 r. to zwycięstwa kredytobiorców. W pojedynczych przypadkach oddalenia powództwa wnieśliśmy odwołanie i sprawa toczy się nadal w Sądzie Apelacyjnym. Statystycznie rozstrzygnięcia wyroków sądowych, w postępowaniach prowadzonych w imieniu członków społeczności Życie Bez Kredytu od 2016 r., przedstawiają się następująco:

Wyroki historyczne (do maja 2021):

– oddalenie powództwa – 0,99% (wyroki nieprawomocne, od których wnieśliśmy apelacje),

– odfrankowanie – 1,98%,

– unieważnienie zgodnie z teorią salda – 5,94%,

– unieważnienie zgodnie z teorią dwóch kondykcji – 91,09%.

Zawsze lwią część naszych wyroków stanowiły unieważnienia z zastosowaniem teorii dwóch kondykcji (T2K). Każdy proces o abuzywny kredyt we frankach jest inny i wymaga dobrania odpowiedniej strategii. Nasi eksperci indywidualnie podchodzą do sprawy każdego frankowicza i jesteśmy w stanie wywalczyć dla klienta największą możliwą korzyść finansową.

Nieprzerwana seria PRAWOMOCNYCH wygranych w Życie Bez Kredytu – kredyt we frankach nieważny na zasadzie T2K.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2021 roku oznaczony sygnaturą akt III CZP 6/21 ujednolicił linię orzeczniczą w sprawach frankowych. Od tego momentu 100% spraw członków społeczności Życie Bez Kredytu kończy się PRAWOMOCNYM unieważnieniem kredytu na zasadzie teorii dwóch kondykcji (T2K). Nieprzerwana passa zwycięstw trwa w najlepsze i nic nie zapowiada, by cokolwiek mogło ją przerwać. Nawet jeżeli wyrok w pierwszej instancji jest inny, to składamy apelacje i dążymy do unieważnienia kredytu na zasadzie T2K. Od maja 2021 r. cieszymy się już ponad 120 tego typu wyrokami z rzędu, a nasze tempo cały czas przyśpiesza. Obecnie prowadzimy ponad 1000 spraw frankowych i już niedługo nadciągnie kolejna fala unieważnień umów frankowych.

Przypominamy, że unieważnienie umowy kredytu na zasadzie teorii dwóch kondykcji to najkorzystniejsze zakończenie sporu sądowego z bankiem. Taki wyrok oznacza, że umowa kredytu przestaje obowiązywać, frankowicz nie musi spłacać już rat kredytu, ani martwić się niestabilnym kursem CHF/PLN, saldo kredytu spada do zera, bank jest zobowiązany zwrócić kredytobiorcy wszystkie nieprzedawnione raty i inne płatności związane z wykonywaniem umowy kredytu, a z księgi wieczystej kredytowanej nieruchomości zostanie usunięty wpis hipoteczny banku. Łączna suma korzyści dla frankowicza dość często przekracza 1.000.000 mln zł (1 mln zł).

Wybierz Życie Bez Kredytu i pozwij bank bez zbędnego ryzyka!

Pozew banku nie musi wiązać się ani z ryzykiem, ani z dużymi kosztami. W Życie Bez Kredytu umowa frankowa może być unieważniona bez ponoszenia przez kredytobiorców jakichkolwiek ryzyk finansowych. Członkom naszej społeczności zapewniamy gwarancje i pełen pakiet ochrony 360 stopni. Jako liderzy na rynku jesteśmy w stanie zabezpieczyć wszystkie ryzyka związane z wytoczeniem procesu sądowego przeciwko bankowi. W cenie naszych usług zawarta jest całkowita ochrona przed bankiem w przypadku wytoczenia powództwa zwrotnego, nawet do trzech lat od momentu uzyskania prawomocnego wyroku. Zawsze kompleksowo prowadzimy sprawy w I i II instancji, a gdy zajdzie taka potrzeba, również w Sądzie Najwyższym. Zapewniamy również pomoc prawną po wygranej w postaci przeprowadzenia i dopilnowania wszystkich czynności związanych z egzekucją wyroku, czyli odzyskaniem płaconych do banku pieniędzy oraz wykreśleniem banku z hipoteki. W Życie Bez Kredytu z największym profesjonalizmem i powagą podchodzimy do spraw członków naszej społeczności, dlatego w razie oddalenia powództwa przez sąd zwracamy wszelkie poniesione koszty, takie jak opłata wstępna, koszty sądowe oraz koszty zastępstwa procesowego.

Ponadto, stale edukujemy frankowiczów, dostarczając im wiedzę oraz narzędzia prawne niezbędne do walki z bankiem. Naszym najnowszym projektem jest bezpłatne wsparcie PRAWOMOCNYCH – POMOCNYCH. Dołączając do grona naszych klientów, zyskujesz wsparcie PRAWOMOCNYCH – POMOCNYCH, czyli frankowiczów społeczności ŻBK, którzy już wygrali proces sądowy z bankiem. Do PRAWOMOCNYCH – POMOCNYCH możesz zadzwonić lub umówić indywidualne spotkanie w każdej sprawie związanej z Twoim postępowaniem sądowym.

Frankowiczu, nie warto dłużej tracić czasu ani pieniędzy! Z ekspertami ŻBK szanse przegrania sprawy sądowej spadają niemalże do zera. Pamiętaj, że masz tylko jedną szansę na pozwanie banku, nie daj jej sobie zmarnować. Pozwól sobie pomóc i wybierz Życie Bez Kredytu!

Rozmowa po PRAWOMOCNYM stwierdzeniu nieważności umowy na zasadzie T2K.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy