Blog Frankowicza

Unieważnienie kredytu – zwyciężamy z bankiem po raz kolejny

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Unieważnienie kredytu we frankach
Unieważnienie kredytu – zwyciężamy z bankiem po raz kolejny

Znów udowodniliśmy, że racja jest po stronie naszego Klienta i osiągnęliśmy pełny sukces. Doprowadziliśmy do całkowitego unieważnienia kredytu indeksowanego. Potwierdzamy więc naszą skuteczność w sporach sądowych z bankami.

Taki wyrok, unieważnienie kredytu, gdy prowadzimy sprawę o kredyt w CHF, nie zapada po raz pierwszy. W toku mamy bardzo wiele podobnych spraw i rokowania dla nich są w znakomitej większości bardzo korzystne. To kolejny dowód, iż bankiem można wygrać.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2019 r., o sygn. akt. XXV C 581/19 to nasz kolejny zwycięski pozew przeciwko bankowi Raiffeisen Bank International AG (dawniej Polbank). Pełnomocnicy banku nie potrafili przedstawić silniejszych argumentów niż nasze. Wygraliśmy zasłużenie.

Sprawa trwała niemal półtora roku, a my dopilnowaliśmy wszystkiego na każdym etapie postępowania. Profesjonalne podejście zespołu naszych specjalistów od ekonomii i adwokatów, przyniosło spodziewany efekt. Grupowa praca nad pozwem oraz znakomita komunikacja i kompetencje zespołu – to wszystko przyczyniło się do tego sukcesu. Profesjonalizm towarzyszy nam na co dzień, składaliśmy wiele pism procesowych, aby najlepiej reprezentować naszego Klienta.

Co orzekł sąd? Przede wszystkim nieważność umowy od samego początku. Ustalenie nieważności powoduje, że saldo spada z 222 840 CHF (ok 895 816,80 PLN) do 0 oraz zwrot z banku dla Klienta 106 980 CHF (ok 430 059,60 PLN). Łączna korzyść to: 1 325 876,50 PLN.

Zatem bank musi zwrócić kredytobiorcy ponad 430 000 PLN uwzględniając dzisiejszy kurs. Zwycięstwo jest więc pełne. Co więcej, dzięki wpisaniu w sentencji wyroku nieważności umowy, bank bezwarunkowo będzie zobowiązany wykreślić wpis z hipoteki kredytowanej nieruchomości.

Sąd nie mógł postąpić inaczej. Doskonale przygotowany pozew, informacje i konsultacje dla Klienta w każdej chwili, profesjonalizm na sali sądowej, punktowanie słabości banku, powoływanie się na ustaloną linię orzeczniczą, kompetencje w każdym względzie z naszej strony – Raiffeisen Bank International AG nie miał zbyt wiele do powiedzenia.

W ustnych motywach wyroku sąd stwierdził, że umowa jest nieważna w całości i od początku, a także podał wiele względów, które podyktowały takie właśnie orzeczenie:

  1. Ze zgromadzonego materiału dowodowego nie wynika, by powodom wyjaśniono na czym polega indeksacja (bank zawiódł – nie informował Klienta, który nie wiedział w jakiej sytuacji ekonomicznej się znajduje);
  2. Na banku spoczywał ciężar dowodu wykazania, że Klientowi przekazano wszystkie niezbędne informacje konieczne do zrozumienia jakie konsekwencje finansowe wiążą się z umową kredytu. Bank z tego obowiązku się nie wywiązał;
  3. Klauzule przeliczeniowe PLN do CHF stanowią klauzule abuzywne (niedozwolone) i nie mogą wiązać konsumenta. (Wadliwe przeliczanie walut – to zdarza się bardzo często, takich praktyk banki się chwytały);
  4. Sprzeczne z istotą zobowiązania jest to, aby jedna strona ustalała wartość świadczenia drugiej na podstawie niejednoznacznych kryteriów. (Nierównowaga w umowie: jedna strona może wszystko, druga bardzo niewiele);
  5. Oświadczenie o ryzyku walutowym przedstawiające symulacje tylko rat kredytu nie spełnia wymagań wynikających z orzecznictwa TSUE (C-51/17, C – 118/17). (TSUE orzeka zwykle korzystnie dla frankowiczów, a polskie sądy stosują te orzeczenia przy wydawaniu swoich wyroków).

Informujemy Państwa, że sądy zwykle zwracają uwagę na wymienione powyżej okoliczność. Oznacza to, że frankowicz – wbrew temu, co nadal naiwnie sądzą banki – ma bardzo duże szanse wygrania. Jego sprawa prowadzona przez profesjonalistów od kredytów frankowych, takich jak nasz zespół, zazwyczaj skończy się dla niego pomyślnie.

Ostateczną konkluzją sądu było stwierdzenie: po usunięciu klauzuli niedozwolonej, czyli mechanizmu indeksacji, umowa traci swój pierwotny charakter. Z tego względu sąd orzekł jej nieważność.

Jeżeli uważają Państwo, że nasz sukces jest odosobnionym przypadkiem, spieszymy z wyjaśnieniem. Sprawy frankowiczów prowadzone przez nas – zwykle tak się kończą.

Prosimy zaufać naszej skuteczności i oprzyjmy wspólny sukces na dobrej współpracy. Zachęcamy również do pobrania e-booka, profesjonalnej publikacji dostępnej bezpłatnie dla każdego frankowicza. “Sekrety ekspertów od spraw frankowych. Jak bezstresowo i skutecznie uwolnić się od toksycznego kredytu” powstały jako zupełne kompendium dla osób pragnących pokonać bank i uwolnić się od niesprawiedliwego kredytu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy