Blog Frankowicza

Kredyt firmowy we frankach prawomocnie unieważniony przez ekspertów #ŻBK. To pierwszy w Polsce taki wyrok na zasadzie #T2K.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Życie Bez Kredytu wyznacza standardy obsługi spraw frankowych. Po raz pierwszy w Polsce firmowy kredyt frankowy zaciągnięty na lokal usługowy został prawomocnie unieważniony na zasadzie teorii dwóch kondykcji. Wszystko dzięki genialnej strategii ekspertów ŻBK. To ogromny przełom dla wszystkich frankowiczów, którzy zaciągnęli nieuczciwy kredyt CHF na firmę w związku z własną działalnością gospodarczą!
Kredyt firmowy we frankach prawomocnie unieważniony przez ekspertów #ŻBK. To pierwszy w Polsce taki wyrok na zasadzie #T2K.
  • Dzięki przemyślanej strategii zespołu ekspertów #ŻBK po raz pierwszy w Polsce kredyt frankowy udzielony przedsiębiorcy na lokal usługowy został prawomocnie unieważniony na zasadzie teorii dwóch kondycji. Wyrok zapadł 10.03.2023. Sygn. akt VII AGa 895/22. To jedyny do tej pory taki wyrok w Polsce.
  • Sąd Apelacyjny w Warszawie VII Wydział Gospodarczy i Własności Intelektualnej zgodził się również z aż trzema naszymi argumentami co do braku możliwości zastosowania zarzutu zatrzymania banku i odrzucił ten zarzut. W konsekwencji na konto członkini społeczności #ŻycieBezKredytu wpłynie zwrot kwoty w wysokości 27.126,09 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 8 lutego 2019 r. do dnia zapłaty
  • Ponadto bank zwróci wszystkie koszty sądowe, czyli za obie instancje tj. 14.500 zł i 4.050 zł. Saldo kredytu spadło z ponad 1 mln zł do zera, a bank wkrótce zostanie wykreślony z hipoteki kredytowanej nieruchomości. W drodze egzekucji odzyskamy również raty za kolejne trzy lata wpłacane w czasie trwania postępowania sądowego – 3 lata to okres przedawnienia roszczeń przedsiębiorcy
  • Nasz sukces potęguje fakt, że roszczenie banku o zapłatę zostało oddalone już wcześniej przez XX Wydział Gospodarczy w odrębnym postępowaniu o sygn. akt XX GC 1513/21. To ogromne zwycięstwo. Suma korzyści z dwóch procesów przekracza 1,4 mln złotych, nie licząc przyszłych odsetek, które kredytobiorca musiałby zapłacić bankowi przez kolejne 15 lat, gdyby kredyt nie został unieważniony

 

Pierwszy w Polsce wyrok unieważniający PRAWOMOCNIE #T2K umowę kredytu FIRMOWEGO #Millennium.

Zarzut zatrzymania oddalony! Tylko wyspecjalizowana kancelaria jest w stanie najkorzystniej prowadzić sprawy frankowe

Przemyślana strategia pozwoliła skutecznie odeprzeć zgłaszany przez Millennium Bank zarzut zatrzymania. W tej kwestii Sąd Apelacyjny zgodził się aż z trzema naszymi argumentami. Dzięki temu kwota należna powódce nie będzie wstrzymana i bank został zobligowany do natychmiastowej jej wypłaty. Więcej o zarzucie zatrzymania pisaliśmy na przykładzie unieważniającego kredyt, acz nie w pełni satysfakcjonującego, wyroku w sprawie państwa Dziubaków: Wyrok Dziubaków prawomocny. Szkoda tylko uwzględnienia zarzutu zatrzymania, ale z tego niech się tłumaczą ich pełnomocnicy. Proces państwa Dziubaków stanowi ewidentny przykład tego, jak ważne jest odpowiednie doświadczenie kancelarii prawnej w prowadzeniu spraw frankowych. Tylko kancelarie, które przysłowiowo „zjadły zęby” na procesach o abuzywny kredyt CHF są w stanie zapewnić frankowiczom najkorzystniejszy wyrok i stuprocentowy sukces.

Skalę zwycięstwa członkini społeczności ŻBK potęguje fakt, że roszczenie banku o zapłatę zostało oddalone już wcześniej przez XX Wydział Gospodarczy Sądu Okręgowego w Warszawie w odrębnym postępowaniu o sygn. akt XX GC 1513/21. Dodatkowo nasi eksperci w drodze egzekucji odzyskają dla frankowiczki raty, które płaciła przez trzy lata w czasie trwania postępowania sądowego. Przypominamy, że w przypadku przedsiębiorców czas przedawnienia roszczeń wynosi tylko 3 lata (w przypadku spraw konsumenckich – 10 lat). Niemniej, jeżeli zawarliśmy z bankiem umowę jako przedsiębiorcy na cele związane z naszą działalnością gospodarczą, nadal warto walczyć o swoje, ponieważ korzyści wynikające z pozwania banku są zawrotne. Droga do kolejnych sukcesów w sądach dla frankowiczów-przedsiębiorców właśnie została otwarta!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy