Blog Frankowicza

Klauzule abuzywne – pobierz mapę klauzul niedozwolonych

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Mapa Klauzul Abuzywnych
Klauzule abuzywne – pobierz mapę klauzul niedozwolonych

Klauzule abuzywne, czyli klauzule niedozwolone to słowo klucz w przypadku procesów sądowych przeciwko bankom w sprawie nieuczciwych kredytów waloryzowanych we franku. To właśnie klauzule abuzywne są podstawą, na której sąd może oprzeć korzystny wyrok, co w konsekwencji prowadzi do unieważnienia lub co najmniej odfrankowania kredytu. Sprawdź, czy w Twojej umowie kredytowej zawarte są klauzule niedozwolone będące podstawą prawną do pozwania banku i odzyskania nienależnego świadczenia pobieranego od Ciebie przez wiele lat.

Klauzule abuzywne – na czym polegają i dlaczego są zabronione?

Klauzule abuzywne to regulowane przepisami kodeksu cywilnego niedozwolone postanowienia umowne rażąco naruszające interes konsumenta. Zgodnie z polskim prawem postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nie uzgodnione indywidualnie nie są wiążące w sytuacji, jeżeli kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami lub rażąco naruszają jego interesy.

Instytucja klauzuli abuzywnej obowiązuje w relacjach pomiędzy przedsiębiorcą a klientem, czyli w stosunkach typu B2C. Paragraf 3 art. 3851 kodeksu cywilnego precyzuje, co oznacza, że postanowienia umowy nie były uzgodnione indywidualnie:

  • 3. Nie uzgodnione indywidualnie są te postanowienia umowy, na których treść konsument nie miał rzeczywistego wpływu. W szczególności odnosi się to do postanowień umowy przejętych z wzorca umowy zaproponowanego konsumentowi przez kontrahenta.

Z kolei art. 3853 kodeksu cywilnego prezentuje w 23 podpunktach katalog abuzywnych postanowień umownych, stanowiący pewnego rodzaju wzorzec klauzul niedozwolonych. Do tego typu przepisów zaliczają się m.in.:

– przewidują postanowienia, z którymi konsument nie miał możliwości zapoznać się przed zawarciem umowy;

– uzależniają spełnienie świadczenia od okoliczności zależnych tylko od woli kontrahenta konsumenta;

– przyznają kontrahentowi konsumenta uprawnienia do dokonywania wiążącej interpretacji umowy.

Oczywiście art. 3853 kodeksu cywilnego nie wyczerpuje wszystkich możliwych rodzajów klauzul abuzywnych. W przypadku umów o kredyt frankowy sądy w szczególności zwracają uwagę na fakt, że kredytobiorca nie został odpowiednio zapoznany z ryzykiem walutowym, a tabele przeliczeniowe były jednostronnie kształtowane przez bank. Wykaz realnie zastosowanych w umowach z konsumentami klauzul abuzywnych można znaleźć w Rejestrze klauzul niedozwolonych sporządzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Konsekwencje stosowania klauzul abuzywnych w umowach tzw. „frankowych”

Konsekwencje stosowania przez banki klauzul niedozwolonych w umowach o kredyt denominowany lub indeksowany do CHF dziś już są powszechnie znane. Członkowie społeczności Życie Bez Kredytu szturmują polskie sądy i odnoszą spektakularne zwycięstwa. O sprawiedliwych i korzystnych wyrokach członków naszej społeczności pisaliśmy wielokrotnie w naszych artykułach:

  1. Banki straszyły więc sprawą zajęła się prokuratura. Bezzasadne roszczenia banków wobec frankowiczów.
  2. Prawomocne unieważnienia umów.
  3. Akcja #odwieszamy . Wznów swoje postępowanie z ekspertami Życie Bez Kredytu.
  4. 250 wygranych spraw frankowiczów w społeczności Życie Bez Kredytu.
  5. Pomoc frankowiczom przynosi skutki. Nieprzerwana seria wygranych na zasadzie teorii dwóch kondykcji członków społeczności #ŻBK

Zastosowanie klauzuli abuzywnej w umowach o kredyt waloryzowany w CHF skutkuje jej bezskutecznością od samego początku zawarcia umowy. W większości przypadków pozwów w sprawie nieuczciwych kredytów w CHF sąd orzeka o unieważnieniu takiego kredytu lub (choć jest to sytuacja, która zdarza się rzadziej) o jego „odfrankowaniu”, czyli usunięciu owych klauzul niedozwolonych i potraktowaniu kredytu jakby został udzielony w złotówkach z oprocentowaniem stawką LIBOR. O różnicach między unieważnieniem i odfrankowaniem umowy z bankiem pisaliśmy w naszym artykule: Unieważnienie lub odfrankowanie umowy kredytowej przez sąd i co dalej?

Sprawdź, czy w Twojej umowie kredytowej są klauzule niedozwolone. Pobierz mapę klauzul abuzywnych.

Aby ułatwić Frankowiczom decyzję o pozwaniu banku i odzyskaniu niesłusznie pobranych przez kredytodawcę pieniędzy, zachęcamy do pobrania mapy klauzul abuzywnych sporządzoną przez Rzecznika Finansowego. Niniejszy zbiór klauzul niedozwolonych pochodzi z umów lub regulaminów kredytów hipotecznych zawieranych przez banki z konsumentami w okresie 2002-2009.

Rzecznik Finansowy tworząc niniejszy kilkudziesięciostronicowy zbiór konkretnych klauzul abuzywnych wykonał po prostu świetną robotę. Opierał się na wzorcach umów przesłanych przez klientów w ramach postępowań interwencyjnych czy na potrzeby wydania tzw. istotnych poglądów. Należy jednak pamiętać, że nie jest to zbiór zamknięty i jeżeli nie odnajdziesz w nim zapisów znajdujących się w Twojej umowie, nie oznacza to, że dana umowa jest zgodna z prawem i nie zawiera zapisów niedozwolonych.

MAPĘ KLAUZUL ABUZYWNYCH MOŻESZ POBRAĆ TUTAJ: mapa klauzul abuzywnych Rzecznika Finansowego.

Jeżeli zastanawiasz się, czy masz szanse wygrać spór sądowy z bankiem i definitywnie uwolnić się od toksycznego wpływu franka, koniecznie skontaktuj się z naszymi ekspertami. Pamiętaj, że indywidualną analizę i wycenę kosztów prowadzenia skutecznego postępowania sądowego otrzymasz od nas zupełnie za darmo. Już teraz możesz się z nami skontaktować za pomocą formularza: formularz kontaktowy.

Jeśli zdecydujesz się na współpracę z nami, Twój pozew złożymy najpóźniej do 1,5 miesiąca od podpisania umowy (średnio zajmuje nam to ok. 14 dni). Pamiętaj, że czas działa na Twoją niekorzyść. Nie pozwól, aby przedawniały się kolejne raty kredytowe!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy