Blog Frankowicza

Kara 5,7 mln zł dla Deutsche Bank od UOKiK. Pamiętacie, jak zawyżał opłaty za wydanie zaświadczenia? Teraz bank wszystko będzie musiał zwrócić.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Kolejna kara nałożona przez UOKiK na Deutsche Bank Polska. Tym razem bank będzie musiał zapłacić ponad 5,7 mln zł, a także zwrócić swoim klientom niesłusznie pobrane od nich pieniądze. Chodzi o zawyżanie opłaty za wydanie zaświadczenia o historii spłaty kredytu. Deutsche Bank w sposób niedopuszczalny zmienił jednostronnie postanowienia umowne dotyczące wysokości opłat za wystawienie takiego dokumentu.
Kara 5,7 mln zł dla Deutsche Bank od UOKiK. Pamiętacie, jak zawyżał opłaty za wydanie zaświadczenia? Teraz bank wszystko będzie musiał zwrócić.
  • Ponad 5,7 mln zł kary dla Deutsche Bank Polska. Taką grzywnę nałożył na bank Prezes UOKiK Tomasz Chróstny za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów
  • Nieuczciwa praktyka Deutsche Bank uderzyła głównie we frankowiczów, którzy musieli uzyskać od banku historię spłaty kredytu, aby skutecznie złożyć pozew o nieuczciwy kredyt CHF. Deutsche Bank bezprawnie zawyżał opłatę za wydanie takiego zaświadczenia
  • Wszyscy kredytobiorcy, którzy musieli uiścić do banku zawyżoną opłatę za wydanie zaświadczenia o historii spłaty kredytu, będą mogli ubiegać się o rekompensatę
  • Członkowie społeczności Życie Bez Kredytu do tej pory nie przegrali z Deutsche Bank ani jednego procesu. Dowiedz się, jak frankowicze ŻBK wygrywają z Deutsche Bank!

 

Deutsche Bank ukarany przez UOKiK za naciąganie konsumentów. Bank nieuczciwie zawyżał opłaty za wydanie zaświadczenia

Deutsche Bank Polska S.A. został ukarany decyzją Prezesa UOKiK na kwotę ponad 5,7 mln zł (5 750 370 zł). Na bank została nałożona grzywna, ponieważ oszukiwał swoich klientów i niezgodnie z prawem zawyżał opłaty za wystawienie zaświadczeń dotyczących historii spłaty kredytów waloryzowanych do waluty obcej, w tym do franka szwajcarskiego. Taki dokument jest niezbędny do skutecznego złożenia pozwu o toksyczny kredyt CHF. Bank, zawyżając opłaty za wydanie takiego zaświadczenia, próbował zniechęcić frankowiczów do wnoszenia spraw do sądu.

Należy podkreślić, że abuzywność postanowień banku w zakresie sposobu naliczania przez Deutsche Bank Polska opłat za wydanie zaświadczeń odnoszących się do kredytów (w szczególności historii spłaty) została stwierdzona przez UOKiK już w sierpniu 2020 r. We wrześniu 2019 r., kiedy postępowanie administracyjne w tej sprawie było w toku, bank, zamiast przestać stosować nieuczciwe praktyki, rozesłał do konsumentów informację odnośnie jednostronnej zmiany tych klauzul.

Już samo jednostronne narzucanie przez bank zmiany postanowień umowy jest niedozwolone. W dodatku sposób naliczania opłat nadal był nieuczciwy. Deutsche Bank za wydanie zestawu dokumentów żądał najczęściej kwoty rzędu 795–905 zł. W sytuacji, w której konsument potrzebował wszystkich zaświadczeń za ponad 10-letni okres kredytowania, kredytobiorca musiał uiścić na rzecz banku nawet 1845 zł.

„Tymczasem zgodnie z obowiązującą zasadą niewiążącego charakteru postanowień abuzywnych, bank nie powinien pobierać za nie żadnej opłaty i nie może w miejsce postanowień abuzywnych wprowadzać jednostronnie narzuconych nowych zapisów, w tym nowej wysokości opłat” – czytamy w komunikacie UOKiK.

„Konsumenci mogli nie mieć świadomości, że bank nie jest uprawniony do dokonania jednostronnej zmiany postanowień, które same w sobie mają charakter abuzywny. W związku z tym mogli również nie wiedzieć, że niedozwolona klauzula i jej zmiana nie są dla nich wiążące. Deutsche Bank Polska przekazywał konsumentom nieprawdziwe informacje, czym wpływał na ich decyzje dotyczące uiszczania bezpodstawnie narzuconych przez siebie opłat za wystawienie zaświadczeń dotyczących kredytów hipotecznych” – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

Kiedy decyzja się uprawomocnieni, Deutsche Bank Polska nie tylko będzie musiał zapłacić ponad 5,7 mln zł kary, lecz także będzie zobowiązany poinformować konsumentów o możliwości uzyskania zwrotu kosztów w związku z wydanymi zaświadczeniami bankowymi dotyczącymi kredytów frankowych. Wszyscy frankowicze, którzy nadpłacili za wydanie historii spłaty rat, będą mogli ubiegać się o rekompensatę.

Życie Bez Kredytu to 100% skuteczności w pozwach przeciwko Deutsche Bank

Spłata zaciągniętego w Deutsche Bank kredytu we frankach nie musi być już dłużej utrapieniem frankowiczów. Kredytobiorcy posiadający kredyt DB waloryzowany do CHF dysponują bardzo silnymi narzędziami prawnymi, które pozwalają uwolnić się od toksycznej umowy, a nasi eksperci doskonale wiedzą, jak skutecznie prowadzić postępowania przeciwko temu bankowi. Członkowie społeczności Życie Bez Kredytu wygrywają 100% pozwów wytoczonych Deutsche Bank.

Już od prawie trzech lat wszystkie nasze pozwy kończą się unieważnieniem kredytu na zasadzie teorii dwóch kondykcji, czyli w sposób najbardziej korzystny dla frankowicza. Po otrzymaniu takiego wyroku kredytobiorca nie musi już nigdy więcej martwić się kursem CHF/PLN ani płacić rat frankowych, ponieważ saldo kredytu zostaje wyzerowane. Dodatkowo otrzyma zwrot wszystkich nieprzedawnionych rat kredytu, które wpłacał do banku w związku z wykonywaniem nieważnej umowy. Oczywiście, z księgi wieczystej kredytowanej nieruchomości zostanie usunięta hipoteka banku.

Ostatnia opinia rzecznika generalnego TSUE nie wyklucza możliwości dochodzenia dalszych roszczeń od banku związanych z waloryzacją wpłacanych do banku rat kredytu oraz zadośćuczynieniem.

Zachęcamy do zapoznania się z przeglądarką wyroków ŻBK, w której wygodnie można sprawdzić, jakie do tej pory sprawy wygraliśmy z Deutsche Bank: ŻBK – wygrane wyroki Deutsche Bank Polska.

Kliknij w zdjęcie i pobierz wzór wezwania do zapłaty przeciwko Deutsche Bank:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy