Blog Frankowicza

Jeżeli nie chcesz czekać na długoletni proces, to pozwij z nami bank i podpisz sprawiedliwą ugodę sądową z pomocą Departamentu Mediacji i Ugód ŻBK

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Frankowicze mają możliwość unieważnić umowę o kredyt bez prowadzenia wieloletniego procesu. Dowiedz się, na czym polega ugoda sądowa!
Jeżeli nie chcesz czekać na długoletni proces, to pozwij z nami bank i podpisz sprawiedliwą ugodę sądową z pomocą Departamentu Mediacji i Ugód ŻBK

Sprawiedliwe ugody sądowe to rewelacyjna alternatywa dla frankowiczów, którzy nie chcą czekać kilka lat na prawomocne rozstrzygnięcie sądu. Ugoda zawarta z bankiem przed sądem w skutkach będzie zbliżona do wyroku, który zapadłby w wyniku pełnowymiarowego procesu. Oznacza to, że w ciągu kilku miesięcy można definitywnie unieważnić kredyt!

  • Ugody promowane przez banki nie przynoszą frankowiczom żadnych realnych korzyści. Co prawda ugody bankowe powodują, że kredytobiorca nie jest już dłużej narażony na ryzyko kursowe, ale w zamian za usunięcie ryzyka walutowego frankowicz zostaje wystawiony na ryzyko związane ze wskaźnikiem WIBOR. Ten sam WIBOR, który jest wielokrotnie wyższy od wskaźnika SARON i równie nieprzewidywalny jak kurs franka
  • Jedynym sprawiedliwym rozwiązaniem problemu frankowego nie jest dalsza spłata kredytu po przeliczeniu go na złotówki, lecz uznanie umowy frankowej za nieważną. Uczciwa ugoda od kredyt CHF powinna gwarantować wyzerowanie salda kredytu, zakończenie spłaty rat oraz zwrot nadpłaconych pieniędzy
  • Ugoda na uczciwych warunkach może przynieść niewątpliwą korzyść frankowiczom w postaci szybkiego rozwiązania problemu toksycznego kredytu. Departament Mediacji i ugód przewiduje, że pierwsze uczciwe ugody uda się zawrzeć już w grudniu 2023 r.
  • Uczciwe ugody przyniosą również wiele korzyści bankom. Kredytodawcom nie opłaca się wikłać w wieloletnie procesy, które na koniec dnia i tak przegrają. Oszczędności banków na zawarciu sądowych ugód są na tyle znaczące, że liczymy na to, iż banki będą wreszcie skłonne do uczciwego kompromisu

 

Ugoda ugodzie nierówna. Co różni ugody sądowe od „ugód” bankowych?

O ugodach frankowych w ciągu ostatnich kilku miesiącach było bardzo głośno w mediach, głównie za sprawą kampanii marketingowej (czy raczej propagandowej) lobby bankowego. Banki, ostatecznie pogrążone wyrokiem TSUE z czerwca tego roku (syng akt C-520/21), który był już zapowiedziany przez rzecznika generalnego TSUE kilka miesięcy wcześniej, zaczęły gorączkowo forsować ugody z frankowiczami. Jednak „ugody” oferowane przez banki to tak naprawdę aneksy do umów kredytowych, które tylko zmieniają walutę kredytu. Dlatego po zawarciu takiej bankowej „ugody” kredyt wcale się nie kończy. Jedynym prawdziwym beneficjentem tego aneksu jest oczywiście bank.

Tylko sprawiedliwe ugody sądowe dają gwarancję całkowitego zakończenia sporu z bankiem. Prawdziwa ugoda frankowa powinna być oparta o dominujące orzecznictwo. To oznacza, że musi zakładać bezwzględną nieważność umowy o kredyt waloryzowany do CHF. Skutkiem porozumienia z bankiem powinno być wyzerowanie salda kredytu, czyli brak konieczności dalszej spłaty rat oraz zwrot nadpłaconych rat kredytu. Taką sprawiedliwą ugodę można zawrzeć poprzez Departament Mediacji i Ugód ŻBK. Zawarcie ugody z pomocą naszych ekspertów to również gwarancja bezpieczeństwa. Nad porozumieniem z bankiem będzie czuwał niezawisły sąd, dzięki czemu kredytodawca nie będzie mógł w żaden sposób zakwestionować warunków ugody ani dochodzić innych roszczeń wobec frankowicza.

Dlaczego bankom również będzie opłacać się zawierać ugody sądowe ŻBK?

Statystyki sądowe są bezwzględne dla banków. Członkowie społeczności ŻBK wygrali już blisko 500 spraw przeciwko bankom, a kolejne wygrane to obecnie tylko kwestia czasu. Banki zaczynają rozumieć, że ich propaganda nie działa na frankowiczów, a przedłużanie procesów to tylko pogłębianie strat sektora bankowego. Co ważne, dziś cały sektor bankowy ma już niemal 50 mld złotych rezerw odłożonych w NBP na przegrane sprawy. Każda sprawiedliwa ugoda sądowa to oszczędność dla banku wysokich kwot, na które składają się:

– oszczędność na odsetkach ustawowych (obecnie 12,25% w skali roku), które będą naliczone za krótszy okres postępowania sądowego, tj. do czasu zawarcia ugody, a nie przez cały okres postępowania sądowego, które skończyłoby się PRAWOMOCNĄ wygraną frankowicza. Takie odsetki wynoszą średnio 100.000-200.000 zł w zależności od kredytu;

– oszczędność na obsłudze prawnej w drugiej instancji i kosztach zastępstwa procesowego (przynajmniej 8100 zł);

– obniżenie kosztów postępowania sądowego poprzez brak konieczności składania apelacji, która wiąże się z opłatą 5% od przegranej kwoty w pierwszej instancji i wartości kredytu (WPS). W zależności od kredytu stanowi to średnio kwotę od 50.000 zł do 100.000 zł.

Reasumując, banki na każdej pojedynczej sprawie zakończonej ugodą ŻBK mogą zaoszczędzić ok. 150.000-300.000 zł. Ponadto ugody sądowe będą objęte klauzulą poufności, co również stanowi korzyść dla banku.

Dołącz do programu ugód sądowych z Departamentem Mediacji i Ugód ŻBK!

Departament Mediacji i Ugód ŻBK powstał po to, aby znaleźć prawdziwy kompromis dla pełnowymiarowego postępowania sądowego o nieuczciwy kredyt we frankach. Specjaliści naszego Departamentu negocjują z bankami sprawiedliwe ugody sądowe, które przyniosą realne korzyści frankowiczom. Przede wszystkim unieważnienie umowy kredytu, usunięcie zabezpieczenia hipotecznego banku z księgi wieczystej kredytowanej nieruchomości oraz zwrot nadpłaconych rat kredytu z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Do programu ugód sądowych mogą dołączyć wszyscy członkowie społeczności ŻBK, którzy już pozwali bank oraz inni frankowicze. Jedynym warunkiem jest złożenie z naszą pomocą pozwu o kredyt CHF do końca września bieżącego roku. Dzięki temu nasi eksperci będą mogli rozpocząć negocjacje z bankami na tyle wcześnie, aby część porozumień udało się zawrzeć jeszcze przed końcem 2023 roku! Przypominamy, że prowadzone przez naszych specjalistów negocjacje nie wiążą się z dodatkowymi opłatami dla frankowiczów, ani nie wpływają w żaden sposób na bieg postępowania sądowego o unieważnienie kredytu CHF. Proces sądowy będzie toczył się równolegle i w żaden sposób nie zostanie opóźniony. Jeżeli frankowicz uzna, że jednak woli poczekać na prawomocny wyrok, będzie miał możliwość wycofać się z negocjacji.

Dowiedz się więcej szczegółów o sprawiedliwych ugodach sądowych. Wejdź na stronę: https://zyciebezkredytu.pl/podpisz-sprawiedliwa-ugode-z-bankiem/

Istnieje ogromna szansa, że już przyszły rok rozpoczniesz bez kredytu dzięki uczciwej ugodzie ŻBK!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy