Blog Frankowicza

Jaką ulgę przynosi zabezpieczenie roszczenia i ile wynoszą korzyści z odsetek ustawowych dla frankowicza?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Zabezpieczenie roszczenia nie tylko niesie ze sobą wymierne korzyści finansowe, ale także redukuje potworny stres związany z byciem ofiarą toksycznego kredytu. Niestety w wyniku zmian w legislacji, które nadejdą z końcem marca lub najpóźniej w kwietniu, kredytobiorcom frankowym uniemożliwi się zaprzestania płatności rat na czas trwania procesu z bankiem. Frankowiczu, jeżeli do tej pory nie pozwałeś banku, to właśnie masz ostatnią szansę, aby móc legalnie przestać spłacać raty jeszcze w 2023 roku. Sprawdź, ile możesz dzięki temu zaoszczędzić!
Jaką ulgę przynosi zabezpieczenie roszczenia i ile wynoszą korzyści z odsetek ustawowych dla frankowicza?
  • Prace nad nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego dobiegają końca. Już niedługo nowelizacja ustawy zostanie ogłoszona w Dzienniku Ustaw. Po 14 dniach od tego momentu wejdzie w życie kłopotliwy dla kredytobiorców frankowych art. 18
  • Niekorzystna dla frankowiczów zmiana prawna uniemożliwi kredytobiorcom frankowym wnoszenie pozwu do Wydziału Frankowego Warszawskiego Sądu Okręgowego. A tylko ten Wydział jasno określił zasady w zakresie przyznawania frankowiczom zabezpieczenia roszczenia. Tym samym kredytobiorcom zostanie odebrana szansa na zabezpieczenie roszczenia
  • Zabezpieczenie roszczenia zwalnia frankowiczów z obowiązku uiszczania miesięcznych rat nieuczciwego kredytu do czasu uzyskania prawomocnego wyroku, który w przypadku członków społeczności ŻBK zawsze jest unieważnieniem kredytu na zasadzie T2K
  • Frankowicze przyznają, że już samo zabezpieczenie roszczenia w istotny sposób poprawia jakość ich życia. W niniejszym tekście przygotowaliśmy analizę korzyści, jakie niesie ze sobą możliwość zaprzestania spłaty rat na czas trwania procesu z bankiem. Jeżeli chcesz móc zabezpieczyć roszczenie i przestać płacić raty jeszcze w 2023 roku, to jak najszybciej skontaktuj się z ekspertami ŻBK!

 

Już niedługo ogłoszona zostanie niekorzystna dla frankowiczów nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego

Prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego dobiegają końca. To oznacza, że już na dniach nowelizacja kpc zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw. Standardowo vacatio legis trwa 3 miesiące, jednak dla nieszczęsnego dla frankowiczów art. 18 ustawy zrobiono wyjątek. Przepis ten wejdzie w życie po 14 dniach od momentu opublikowania nowelizacji. Przypominamy brzmienie tego niefortunnego artykułu:

„W okresie 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu powództwo konsumenta o roszczenie związane z zawarciem umowy kredytu waloryzowanego, denominowanego lub indeksowanego do waluty innej niż waluta polska, w tym o ustalenie istnienia lub nieistnienia wynikającego z niej stosunku prawnego, o ustalenie bezskuteczności postanowień tej umowy lub o zwrot świadczeń związanych z jej zawarciem, wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu powód ma miejsce zamieszkania.”

Zmiana ta jest wyjątkowo niekorzystna, ponieważ uniemożliwia frankowiczom spoza Warszawy (ale także tym mieszkających w Warszawie, np. na Pradze lub Tarchominie) złożenie pozwu do „Wydziału Frankowego”. A to właśnie sędziowie tego wydziału precyzyjnie określili zasady w zakresie udzielania kredytobiorcom zabezpieczenia roszczenia. Szanse na uzyskanie zabezpieczenia roszczenia, czyli legalnego zaprzestania spłaty rat na czas trwania procesu z bankiem, w innych sądach są bardzo niskie. Więcej o przykrych konsekwencjach nowelizacji kpc pisaliśmy m.in. w artykule: Gorąca infolinia #ŻBK już działa. W marcu niekorzystne dla frankowiczów zmiany w kpc wchodzą w życie.

NAJNOWSZA AKTUALIZACJA:

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał w dniu 22 marca 2023 r. ustawę z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, w związku z czym ustawa została skierowana do publikacji w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Gorąca linia #ŻBK – 575 337 667 lub 575 339 602

Oczywiście kredytobiorcy frankowi, którzy zdążyli już pozwać bank z ŻBK w Wydziale Frankowym, nie mają powodów do zmartwień. Prawo nie działa wstecz, więc nawet jeżeli mieszkają poza obrębem XXVIII Wydziale Cywilnym SO, ich sprawy będą kontynuowane w tym sądzie. W przypadku tych frankowiczów nowelizacja kpc niczego nie zmienia.

Jakie korzyści niesie ze sobą zabezpieczenie roszczenia oraz odsetki ustawowe?

Poniżej w tabeli prezentujemy korzyści frankowicza wynikające z zabezpieczenia roszczenia oraz odsetek ustawowych, które winien jest bank za opóźnienie. Dane zostały oszacowane dla przeciętnego kredytu zawartego w 2008 r. o wysokości 400.000 zł zaciągniętego na 30 lat z aktualną ratą na poziomie 3245,793 zł. W estymacjach założyliśmy, że czas trwania procesu z bankiem będzie wynosił 3 lata.

Jeżeli sąd udzieli zabezpieczenia roszczenia w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia pozwu (a jest to średni czas oczekiwania na decyzję sądu w tej sprawie), to frankowicz zachowa w kieszeni ponad 107 tys. zł. To oszczędność na ratach, których nie będzie musiał już spłacać dzięki zabezpieczeniu roszczenia. Doliczając do tego należne odsetki za opóźnienie, które powinny być naliczane co najmniej od momentu pozwania banku, wynoszące w tym przypadku 147 tys. zł, to łączny zysk dla budżetu domowego wyniesie ponad 254 tys. zł!

W przypadku, jeżeli frankowicz nie zdąży złożyć pozwu przed wejściem nowelizacji kpc i będzie musiał aż do dnia uzyskania wyroku spłacać raty, to będzie musiał wpłacić przez okres 3 lat aż 116 849 zł. Oczywiście, po wygraniu sprawy bank będzie zobowiązany zwrócić te pieniądze. Należy jednak pamiętać, że ich zwrot będzie znacząco opóźniony, a ich realna wartość pomniejszona o efekt inflacji.

Ostatnie dni na skorzystanie z zabezpieczenia roszczenia. Gorąca infolinia ŻBK!

Frankowicze, którzy chcą przestać płacić raty w ciągu najbliższych miesięcy, nie mają chwili do stracenia. Powinni jak najszybciej skontaktować się z kancelaria prawną, która sprawnie napisze pozew wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia. Proces przygotowania pozwu jest czasochłonny, więc naprawdę nie warto czekać do ostatniej chwili, czyli do dnia ogłoszenia ustawy, bo wówczas może być już za późno.

Zdajemy sobie sprawę, że nadchodząca zmiana prawna wzbudza wiele emocji wśród tych kredytobiorców frankowych, którzy dopiero zamierzali pozwać bank. Już od kilku miesięcy obserwujmy wzmożone zainteresowanie wytoczeniem bankowi procesu o toksyczny kredyt. Nasi eksperci działają na najwyższych obrotach, aby złożyć jak najwięcej spraw frankowiczów przed wejściem w życie niekorzystnych dla konsumentów przepisów. Mijają właśnie ostatnie dni, w których jest jeszcze szansa na złożenie pozwu w Wydziale Frankowym.

Z uwagi na powyższe okoliczności otworzyliśmy dla kredytobiorców frankowych zainteresowanych pozwaniem banku gorącą infolinię. Zapraszamy do kontaktu: 575 337 667 lub 575 339 602.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy