Blog Frankowicza

Jaką drogę przejdziesz, jeżeli wybierzesz Życie Bez Kredytu?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Dla wielu kredytobiorców życie bez kredytu to marzenie, które wydaje się nieosiągalne. Niemniej setki przypadków członków naszej społeczności pokazują, że jeżeli zdecydujesz się na pozew banku, to droga do wolności staje się klarowna i przejrzysta. Pracując od wielu lat z frankowiczami, znamy ich obawy i wątpliwości. Decyzja o zerwaniu z kredytową pętlą i podjęcie walki o unieważnienie umowy kredytowej we frankach czy euro to dla wielu jak skok nieznane. Jednak nic bardziej mylnego. W ŻBK przejdziesz przez starannie zaplanowany proces pod opieką najlepszych ekspertów. Zobacz, jak krok po kroku wygląda podróż do lepszego życia bez kredytu.
Jaką drogę przejdziesz, jeżeli wybierzesz Życie Bez Kredytu?
 • Choć proces z bankiem może wydawać się trudny, to z pomocą ekspertów ŻBK bez przeszkód osiągniesz sukces w sądzie. Droga do wolności finansowej rozpoczyna się od wstępnej konsultacji, podczas której specjaliści z ŻBK przeanalizują Twoją sytuację kredytową i ocenią szanse na unieważnienie umowy
 • W ŻBK szczegółowo analizujemy Twoją dokumentację i precyzyjnie wyliczamy należne roszczenie. Analiza finansowa to bardzo ważny etap tego procesu, ponieważ chcemy wywalczyć dla Ciebie jak największą korzyść finansową. Szczegółowość jest niezwykle istotna, bo pełnomocnicy banków będą sprawdzać zasadność roszczenie do kilku miejsc po przecinku
 • Na każdym etapie postępowania sądowego otrzymujesz pełne wsparcie ekspertów ŻBK. Zostaniesz w profesjonalny sposób przygotowany do składania zeznań w sądzie, w taki sposób, że podczas rozprawy niczym nie zostaniesz zaskoczony
 • Prawomocny wyrok to moment, na który z pewnością będziesz z niecierpliwością wyczekiwać. Pamiętaj jednak, że zakończenie procesu z bankiem wymaga również podjęcia pewnych czynności. W ŻBK zajmujemy się kompleksową egzekucją wyroku, m.in. czuwamy nad zwrotem na Twoje konto zasądzonych kwot i wykreśleniem hipoteki. Dzięki naszej pomocy nie pozostanie Ci nic innego, jak cieszyć się odzyskaną wolnością finansową

 

Jak podjąć decyzję o pozwaniu banku?

Zanim zdecydujesz się, czy pozwanie banku jest dla Ciebie, możesz skorzystać z szerokiej gamy bezpłatnych materiałów, które pozwolą Ci podjąć świadomą decyzję. Kamil Chwiedosik i społeczność Życie Bez Kredytu od 9 lat oferują szeroki wachlarz ciekawych materiałów edukacyjnych oraz informacyjnych dostępnych zarówno on-line, jak i off-line. Dzięki temu każdy zainteresowany konsument może znaleźć pomoc, a także wsparcie w walce z nieuczciwymi praktykami banków oraz uzyskać cenne informacje na temat swoich praw oraz możliwości skutecznego działania. Główne źródła informacji to:

Jeżeli uważasz, że warto pozwać bank, tak jak ponad 200.000 polskich rodzin, to zobacz jak wygląda wsparcie profesjonalnych Ekspertów ŻBK.

Etap pierwszy – analiza dokumentów, osobista konsultacja z Ekspertem ŻBK i zawarcie umowy

Pierwszy krok ku wolności finansowej rozpoczyna się od wstępnej konsultacji z ekspertem ŻBK specjalizującym się w unieważnianiu umów kredytowych. Na podstawie analizy Twojej dokumentacji kredytowej nasi prawnicy:

 • przeprowadzą kompleksową ocenę zgodności umowy kredytowej z obowiązującymi przepisami prawa;

 • oszacują sumę pieniędzy, jaką możesz odzyskać dzięki wytoczeniu powództwa;

 • ocenią szanse na powodzenie w sądzie;

 • oszacują koszty prowadzenia sporu.

Podczas osobistej konsultacji z naszym ekspertem omówisz szczegółowo etapy postępowania sądowego oraz możliwe strategie zabezpieczenia roszczenia. Taka konsultacja pozwoli Ci dokładnie zrozumieć cały proces oraz dostępne opcje. Nasz zespół rozpatrzy również możliwość negocjacji ugody przed Departament Mediacji i Ugód ŻBK.

Po zebraniu wszystkich niezbędnych informacji, dostosujemy i ustalimy warunki finansowe oraz zakres umowy z naszą kancelarią. Na tym etapie precyzyjnie określimy nasze zobowiązania oraz koszty, które mogą się pojawić w trakcie prowadzenia sprawy.

Dopiero po uzyskaniu pełnej analizy i podjęciu świadomej decyzji, czy chcesz podjąć walkę z bankiem, podpiszesz umowę. Możesz to zrobić zdalnie lub osobiście w siedzibie naszej kancelarii w Warszawie. Po zawarciu umowy udzielasz nam pełnomocnictwa do reprezentowania Twoich interesów. Pamiętaj, że powierzasz swoją sprawę w ręce najlepszych ekspertów, którzy poprowadzą Cię przez ten skomplikowany proces z pełnym profesjonalizmem i wsparciem.

Etap drugi – gromadzenie dokumentacji. Dział Administracji ŻBK

Na tym etapie Dział Administracyjny ŻBK pomoże Ci zebrać wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do przygotowania pozwu, czyli m.in.:

 • umowa kredytowa i wszelkie aneksy;

 • pełnomocnictwo procesowe – dokument umożliwiający nam reprezentowanie Twoich interesów;

 • reklamacje – pisma zgłaszające Twoje zastrzeżenia wobec banku;

 • zaświadczenia z banku – dotyczące stanu kredytu, historii spłat itp.;

 • inne dokumenty – w zależności od indywidualnej sytuacji.

 • Zebranie dokumentacji trwa o. 4-8 tygodni. Po skompletowaniu dokumentacji eksperci ŻBK dokonają odpowiednich kalkulacji finansowych oraz opracują najskuteczniejszą strategię procesową. Przez cały ten czas nasza kancelaria utrzymuje z Tobą stały kontakt. Będziemy Cię informować o postępach, odpowiadać na wszelkie pytania i udzielać wskazówek dotyczących kolejnych kroków, które należy podjąć.

 • Szczególne przypadki – Departament Spraw Trudnych ŻBK

  Niektóre sprawy mogą być bardziej skomplikowane ze względu na unikalne okoliczności. Takie przypadki są przekazywane do Departamentu Spraw Trudnych ŻBK. W tych sytuacjach dedykowani eksperci poświęcają więcej czasu na przygotowanie strategii procesowej oraz wykonują dodatkowe analizy ekonomiczne. Często zachodzi również konieczność zebrania niestandardowych dokumentów lub dowodów. Przygotowanie kompleksowej strategii przez Departament Spraw Trudnych ŻBK oraz zajmuje od 4 do 12 tygodni w zależności od stopnia skomplikowania sprawy.

  Etap trzeci – weryfikacja, złożenie pozwu i zabezpieczenie powództwa. Departament Analiz Sądowych ŻBK

  Gdy komplet dokumentów jest już zebrany i wszystkie analizy opracowane, przychodzi czas na przygotowanie pozwu. Równocześnie Departament Analiz Sądowych ŻBK weryfikuje wyliczenia finansowe, które są kluczowe dla określenia, jakie roszczenia można zgłosić w pozwie. Precyzja jest niezwykle istotna, ponieważ wartość roszczenia musi zostać wyliczona do kilku miejsc po przecinku.

  Po dokonaniu prawnych i finansowych analiz przychodzi czas na napisanie i złożenie pozwu. Akty prawne składane przez pełnomocników procesowych często zawierają ponad 100 stron maszynopisu. Kiedy wszystko jest gotowe, pozew jest składany do sądu, a także przesłany zostaje bezpośrednio do pozwanego banku.

  Łącznie z pozwem składamy jednocześnie wcześniej przygotowany wniosek o zabezpieczenie roszczenia. To działanie stanowi dodatkowy krok mający na celu ochronę Twoich interesów na czas trwania procesu. Jeżeli sąd pozytywnie rozpatrzy ten wniosek, to zostaniesz uwolniona/y od obowiązku spłaty comiesięcznych rat aż do zapadnięcia prawomocnego wyroku. Rozpatrzenie wniosku o zabezpieczenie roszczenia powinno się odbyć zgodnie z przepisami w ciągu 7 dni, lecz w rzeczywistości na decyzję sądów trzeba poczekać od 1 do 16 tygodni.

  Etap czwarty – postępowanie przed sądem I instancji. Dział Procesowy ŻBK

  Kiedy sprawa trafia do sądu, rozpoczyna się formalny proces prawny, który obejmuje kilka kluczowych kroków. Sąd losuje skład orzekający oraz nadaje sprawie sygnaturę. To identyfikator Twojej sprawy, dzięki któremu można śledzić jej przebieg. Sąd weryfikuje elementy formalne pozwu oraz nadaje sprawie bieg. Te procedury trwają od kilku tygodni do kilku miesięcy. Nie warto jednak wykazywać się niecierpliwością. To moment, gdy Twoja sprawa staje się oficjalna, a Ty ręka w rękę z najlepszymi ekspertami ds. nieuczciwych umów stajesz do walki o sprawiedliwość. Gdy sąd skończy weryfikację pozwu pod względem wymagań formalnych, to odpis tego pozwu zostaje przesłany do banku, który jest zobowiązany do odpowiedzi. Odpowiedź banku zwykle przychodzi po około 4-12 tygodniach.

  Następnie najczęściej dochodzi do dalszej wymiany pism. Każda strona ma możliwość przedstawienia dodatkowych dowodów, argumentów i wniosków. W tym czasie mogą być wykonywane również inne czynności procesowe, takie jak:

  • wykonanie postanowień i zarządzeń sądu;

  • rozpatrzenie wniosków zgłaszanych przez strony;

  • przeprowadzenie niezbędnych czynności procesowych zgodnie z kodeksem postępowania sądowego.

  W niektórych przypadkach sąd może wyznaczyć biegłego lub zdecydować o przesłuchaniu świadków na piśmie, choć te czynności są coraz rzadziej wymagane. Czas trwania tych czynności wynosi 6-12 miesięcy. Wszystko zależy od liczby czynności koniecznych do przeprowadzenia. Po zakończeniu wymiany pism procesowych, sąd wyznacza termin rozprawy.

  Etap piąty– negocjacje z bankiem. Departament Mediacji i Ugód ŻBK

  Zanim zapadnie ostateczny wyrok istnieje możliwość szybszego zakończenia procesu z bankiem poprzez zawarcie ugody sądowej. Negocjacje są prowadzone przez Departament Mediacji i Ugód ŻBK, który przygotowuje projekt porozumienia. Celem Departamentu jest wypracowanie warunków ugodowych, które będą jak najbardziej zbliżone do oczekiwanego wyroku. Przede wszystkim domagamy się uznania umowy kredytowej za nieważną od samego początku jej zawarcia oraz zwrotu wszystkich nadpłaconych rat. Korzyść z ugody oczywiście nie będzie tak wysoka jak z prawomocnego wyroku, jednak z pewnością satysfakcjonująco wynagrodzi cały okres oczekiwania na jej zawarcie.

  Realne negocjacje rozpoczynają się najczęściej po udzieleniu przez sąd zabezpieczenia roszczenia, ponieważ wówczas bank nie otrzymuje już rat kredytowych, a jedynie ponosi wysokie koszty postępowania i odsetek ustawowych. W zależności od banku negocjacje przebiegają w różny sposób. Najczęściej sprawiedliwe ugody zapadają po zakończeniu postępowania w I instancji. Zdarza się również, że negocjacje odbywają po prawomocnym wyroku i dotyczą np. kwot nieobjętych pozwem, jeżeli były spłacane w czasie trwania postępowania. Niezależnie od tego, na jakim etapie zawierana jest ugoda, eksperci ŻBK zajmują się przygotowaniem projektu porozumienia oraz weryfikacją kwot do zwrotu przez bank.

  Warto pamiętać, że negocjacje to proces. Wiele zależy od responsywności banku i jego chęci do współpracy Pierwotnie oporny bank dopiero po pewnym czasie może przystać na ugodę na naszych warunkach. Negocjacje mogą być skomplikowane, pełne zwrotów akcji i niespodziewanych manewrów, jednak nasi doświadczeni eksperci są gotowi na wszystkie scenariusze. Z pewnością nie pozwolą, aby bank zawarł z Tobą ugodę, która byłaby poniżej naszych oczekiwań finansowych. Pamiętaj też, że w ostateczności to Ty decydujesz, czy chcesz zaakceptować wypracowaną przez

  nas ofertę ugodową. Jeżeli wolisz poczekać na prawomocny wyrok, dzięki któremu zyskasz dodatkowe odsetki ustawowe, to masz pełne prawo w każdym momencie wycofać się z negocjacji.

  Etap szósty – przygotowanie do składania zeznań. Departament Rozpraw Sądowych ŻBK

  Od momentu złożenia pozwu może minąć od roku do dwóch lat, zanim sąd ustali datę rozprawy. W tym czasie nasi prawnicy pomogą Ci przygotować się do zeznań. Pamiętaj, że zostaniesz otoczony kompleksową pomocą. Dowiesz się, jak się zachować w sądzie, jakie są procedury rozprawy, jakie pytania mogą zostać zadane oraz jak na nie sprawnie odpowiadać. Profesjonalne przygotowanie do zeznań sprawi, że podczas rozprawy niczym nie zostaniesz zaskoczony. Udzielimy też wskazówek, jak radzić sobie ze stresem, bo wiemy, że zeznania w sądzie to może być sytuacja, w której znajdziesz się po raz pierwszy w życiu. Musisz jednak wiedzieć, że ze wsparciem naszych ekspertów z całą pewnością osiągniesz sukces.

  Przesłuchanie to zasadniczo jedyny moment, w którym bezpośrednio spotkasz się z sądem. Przygotowania do składania zeznań przeprowadzisz wspólnie z naszym dedykowanym radcą prawnym, a szkolenie odbędzie się online w dogodnym dla Ciebie czasie. Przed tym spotkaniem Dział Administracji ŻBK dostarczy Ci materiały, które pomogą zrozumieć wszelkie zawiłości związane z przesłuchaniem przez wymiar sprawiedliwości.

  Etap siódmy – Wyrok sądu I instancji

  Po zamknięciu postępowania dowodowego następuje ogłoszenie wyroku przez sąd I instancji. To jak zakończenie pierwszej bitwy, gdzie sędzia ogłasza, która ze stron wygrała. Wyrok w I instancji w sprawach o abuzywne kredyty waloryzowane do walut obcych najczęściej zapada w ciągu miesiąca od ostatniej rozprawy, podczas której przesłuchiwane były strony sporu. Jeżeli bank nie odwoła się od wyroku, a sentencja jest dla nas satysfakcjonująca, wyrok uprawomocnia się, czyli już w tym momencie osiągamy pełne zwycięstwo. W istocie banki coraz częściej rezygnują z apelacji. Niemniej odwoływanie się od wyroków w I instancji wciąż jest dominującą strategią większości kredytodawców.

  Jeżeli jedna ze stron wniesie apelacje, to procedura wygląda w następujący sposób. Strona skarżąca wyrok musi wnieść wniosek o pisemne uzasadnienie wyroku. Na taki dokumnet zwykle trzeba poczekać od 2 do 16 tygodni. Strony mają 14 dni na wniesienie apelacji, licząc od daty doręczenia pisemnego uzasadnienia wyroku. Apelację sporządza się na piśmie, wskazując w niej, które części wyroku są zaskarżone, na jakiej podstawie oraz jakie zmiany w wyroku wnioskowane są przez stronę skarżącą.

  Jeżeli apelacja zostanie wniesiona, to druga strona postępowania (strona przeciwna do tej, która wniosła apelację) ma możliwość złożenia odpowiedzi na apelację w terminie 14 dni od jej doręczenia. Po upływie terminu na wniesienie odpowiedzi na apelację, Sąd Okręgowy przekazuje akta sprawy wraz z apelacją do właściwego Sądu Apelacyjnego.

  Etap ósmy – postępowanie odwoławcze. Departament Postępowania Apelacyjnego ŻBK

  Sąd Apelacyjny po otrzymaniu odpowiednich akt przeprowadza analizę sprawy, co raczej już nie wymaga przeprowadzenia dodatkowych czynności dowodowych ani przesłuchania stron. Oznacza to, że na tym etapie frankowicze zazwyczaj nie muszą składać żadnych dodatkowych zeznań ani podejmować żadnych wymagających czynności. O wszystko zatroszczą się eksperci ŻBK.

  Bardzo rzadko zdarza się, aby proces w II instancji był rozpatrywany tylko na podstawie akt sprawy, czyli bez konieczności przeprowadzenia rozprawy. Sąd Apelacyjny najczęściej zwołuje rozprawę, podczas której pełnomocnicy stron mają możliwość przedstawienia swoich argumentów. Procedura apelacji może się różnić w zależności od konkretnej sprawy oraz jej skomplikowania. Tak samo trudno oszacować czas oczekiwania na rozprawę w Sądzie Apelacyjnym. Niemniej wyroki w II instancji zapadają po ok. 1,5 roku od ogłoszenia sentencji Sądu I instancji. Do Apelacji oczywiście dochodzi tylko wtedy, gdy wcześniej nie będzie zawarta sprawiedliwa ugoda przez Departament Mediacji i Ugód ŻBK.

  Etap dziewiąty – Prawomocny wyrok. Departament Sukcesu ŻBK

  Po rozpatrzeniu sprawy Sąd Apelacyjny wydaje wyrok na rozprawie, który albo potwierdzi wyrok Sądu Okręgowego, albo zmieni go bądź uchyli i przekaże sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Sąd I instancji. Najczęściej wyroki są niemal w całości utrzymywane na korzyść członków społeczności ŻBK, a jedyne różnice zazwyczaj dotyczą odsetek.

  Sąd II instancji wydaje wyrok prawomocny, który podlega natychmiastowemu wykonaniu. To jest ten upragniony moment – chwila, kiedy sprawiedliwość triumfuje, a Ty jesteś już wolna/y od kredytowego jarzma. To jak dotarcie na szczyt góry po długiej i wyczerpującej wspinaczce. Choć droga wymagała determinacji, wytrzymałości i cierpliwości, to na szczycie będzie czekać na Ciebie wyjątkowa nagroda – poczucie niezależności, które odzyskasz dzięki unieważnieniu umowy kredytowej. W końcu zostaną Tobie zwrócone wszystkie kwoty, które bank nienależenie od Ciebie pobierał. Lata oczekiwań na sprawiedliwość zostaną nagrodzone sowitymi odsetkami ustawowymi (11,25% w skali rok). Sumy, takie jak 7 mln zł, które otrzymują członkowie naszej społeczności, naprawdę robią wrażenie. Przeczytaj: Frankowicze zyskali prawie 6 mln zł więcej, niż oferował bank w ugodzie!

  Strony mają 7 dni na złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku Sądu Apelacyjnego na piśmie, ale w związku z tym, że wyrok jest już PRAWOMOCNY, nasz Departament Sukcesu ŻBK bez zwłoki przystępuje do jego egzekucji. Egzekucja wyroku to proces, w którym bank musi wywiązać się z decyzji sądu. Przede wszystkim kredytodawca musi zwrócić wszystkie kwoty zasądzone pozwem wraz z należnymi odsetkami. Zazwyczaj w tym obszarze nie następuje żadna zwłoka banku, ponieważ kredytodawcy nie chcą być obciążeni dodatkowymi kosztami za opóźnienie. Jeżeli jednak bank wstrzymuje się z wypłatą należnych Tobie pieniądze, to Departament Sukcesu ŻBK przygotuje odpowiednie pisma wzywające do zapłaty. W razie potrzeby zainicjowane zostanie przez nas postępowanie komornicze, dzięki któremu sprawnie odzyskasz należne Tobie kwoty.

  Jeżeli podczas procesu cały czas były spłacane raty, to Departament Sukcesu ŻBK wniesie pozew z roszczeniem o ich zwrot. Dzięki prawomocnemu wyrokowi taki proces to już tylko formalność. Przy

  rozliczeniu z bankiem składane jest ewentualnie oświadczenie o potrąceniu lub inne procedury adekwatne do danej sytuacji.

  Na tym etapie pomożemy Ci również wykreślić hipotekę banku z księgi wieczystej i skierujemy do banku prośbę o przesłanie listu mazalnego. W razie odmowy o wydanie takiego listu, sam prawomocny wyrok będzie wystarczającą podstawą, która umożliwi usunięcie wpisu banku z KW Twojej nieruchomości. Informacje o Tobie zostaną również wykreślone z Biura Informacji Kredytowej (BIK). Czas trwania pełnej egzekucji zamyka się zazwyczaj w okresie od 2 do 12 tygodni.

  Co do zasady nie jest możliwe wniesienie odwołania od wydanego orzeczenia w instancji apelacyjnej. Jednak strona przegrywająca może wnieść skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy decyduje, czy przyjąć skargę do rozpoznania. Zasadniczo nie warto obawiać się skargi kasacyjnej ze strony banków, bo SN zazwyczaj takich skarg nie przyjmuje. Przeczytaj: Kredyty frankowe – skarga kasacyjna banku – odmowa przyjęcia do rozpoznania. Czy to już standard w 2024 roku?

  Skarga kasacyjna (opcjonalnie i obecnie bardzo rzadko)

  Strona przegrywająca może wnieść skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego tylko w szczególnych przypadkach i musi być to wykonane przez profesjonalnego pełnomocnika. Sąd Najwyższy decyduje, czy przyjąć skargę do rozpoznania na tzw. przesądzie. Zdecydowana większość skarg kasacyjnych banków, bo około 99%, w ogóle nie przechodzi nawet tego wstępnego etapu. Natomiast banki przegrywają 100% skarg złożonych przeciwko członkom społeczności ŻBK. Obecnie kredytodawcy już tylko w bardzo wyjątkowych sytuacjach decydują się na skargę kasacyjną.

  Warto wiedzieć, że Sąd Najwyższy nie będzie badał okoliczności faktycznych związanych z daną sprawą, ale tylko sprawdzi, czy nie doszło do uchybień procesowych polegających na błędnej wykładni prawa bądź jego błędnym zastosowaniu. Sąd Kasacyjny nie może przeprowadzić postępowania co do istoty sprawy i wydać nowego wyroku, może jedynie utrzymać wyrok w mocy albo go uchylić. Jeżeli Sąd Kasacyjny uchyli wyrok w całości lub w części, to sprawa zostaje przekazana do ponownego rozpoznania przez sądu tej samej instancji, co sąd, który wydał uchylony wyrok. Czas trwania rozpoznawania skargi przez SN wynosi od 18 do 36 miesięcy.

  Dlaczego warto przejść drogę do wolności finansowej razem z ŻBK?

  Decyzja o podjęciu tej długiej i złożonej drogi może nie jest łatwa, ale przyniesie imponujące korzyści w postaci sprawiedliwego rozstrzygnięcia, co ostatecznie prowadzi do satysfakcji i poczucia, że warto było walczyć o swoje prawa. Życie Bez Kredytu to życie pełne swobody, wolne od ciągłego obciążenia finansowego i lęku o przyszłość. Każdy krok, który wykonasz w tym procesie, to kolejny krok ku życiu, które kontrolujesz Ty, a nie Twój kredytodawca. W ŻBK nie pozostaniesz sam z jakimkolwiek problemem. Zyskasz kompleksowe wsparcie najlepszych ekspertów ds. frankowych, którzy zagwarantują Ci sukces w sądzie oraz maksymalną korzyść finansową. Staniesz się częścią największej społeczności frankowiczów w Polsce, która będzie Cię wspierać i motywować na każdym etapie.

  Postępowanie sądowe jest procesem skomplikowanym i wymagającym wiedzy wielu ekspertów z różnych dziedzin prawa, ekonomii, administracji oraz logistyki. Wszystkie procedury muszą być koordynowane, aby kredytobiorca osiągnął najlepszy z możliwych wyroków. Eksperci ŻBK, społeczność Życie Bez Kredytu oraz jej założyciel Kamil Chwiedosik wspierają kredytobiorców już od 9 lat. W tym czasie osiągnęliśmy niemal 800 wyroków, ponad 1300 zabezpieczeń roszczeń oraz 100% prawomocnych wygranych. Wszystkie nasze sukcesy znajdziesz na blogu naszego głównego eksperta: Jak wygrywamy? Wciąż prowadzimy ponad 2500 spraw dla naszych Klientów, a Departamenty Administracji, Analiz Sądowych, Spraw Trudnych, Mediacji i Ugód, Rozpraw Sądowych, Postępowania Apelacyjnego oraz Sukcesu ŻBK służą Ci swoim doświadczeniem i pomocą. Więcej informacji znajdziesz w zakładce: Eksperci ŻBK.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy