Blog Frankowicza

Frankowicze zyskali prawie 6 mln zł więcej, niż oferował bank w ugodzie!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
11 czerwca 2024 roku zapisał się w historii polskiego sądownictwa jako dzień przełomowy dla setek tysięcy frankowiczów. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok o sygnaturze XXIV C 575/20, który wstrząsnął środowiskiem bankowym i pokazał, że determinacja kredytobiorców może przynieść spektakularne sukcesy. Przypadek ten, który dotyczył sporu z Deutsche Bank, zakończył się imponującym zasądzeniem na rzecz powodów blisko 6,9 miliona złotych! Bank przez zachłanność stracił na samych odsetkach prawie 1,5 mln zł.
Frankowicze zyskali prawie 6 mln zł więcej, niż oferował bank w ugodzie!
  • Ogromne zwycięstwo społeczności ŻBK. Sąd Okręgowy w Warszawie przyznał frankowiczom prawie 6,9 miliona PLN, co jest wielokrotnie większą kwotą niż początkowe propozycje ugodowe Deutsche Banku. Wyrok ten pokazuje, jak opłacalne może być dążenie do sprawiedliwości sądowej
  • Odrzucenie nieuczciwych ugód przynosi frankowiczom z ŻBK ogromne korzyści. Korzyści z prawomocnych wyroków często są kilkunastokrotnie wyższe od bankowych ofert ugodowych 
  • Banki, unikając zawierania sprawiedliwych ugód, ryzykują wysokie koszty. Przykład Deutsche Banku, który zapłacił prawie 1,5 miliona PLN samych odsetek, pokazuje, że niechęć do uczciwych negocjacji może być bardzo kosztowna
  • Skorzystanie z usług profesjonalnych negocjatorów, takich jak Departament Mediacji i Ugód ŻBK, może znacząco wpłynąć na korzyść finansową kredytobiorców. Specjaliści z ŻBK mają wiedzę i doświadczenie niezbędne do negocjowania warunków, które są zgodne z interesami kredytobiorców. Dzięki eksperckiemu wsparciu, frankowicze mogą uniknąć podpisywania niekorzystnych porozumień i zwiększyć swoje szanse na uzyskanie sprawiedliwego wyniku w sądzie

 

Frankowicz odrzucił ugodę na 1 mln i wygrał prawie 7 mln!

Sprawa przeciwko Deutsche Bank zakończona wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z 11 czerwca 2024 roku, jest jednym z najważniejszych i najbardziej doniosłych wydarzeń w historii walki polskich kredytobiorców frankowych. Decyzja sądu podjęta pod sygnaturą akt XXIV C 575/20 ma gigantyczne znaczenie nie tylko dla bezpośrednio zaangażowanych stron, ale także dla setek tysięcy innych frankowiczów w Polsce. Wyrok ten pokazał, że walka o sprawiedliwość w sądzie może przynieść korzyści przekraczające najśmielsze oczekiwania.

W wyniku tego przełomowego wyroku Deutsche Bank został zobowiązany do zwrotu 796.402,33 CHF  wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od 5 czerwca 2020 roku do dnia zapłaty, które wyniosły prawie 1,4 mln zł. Dodatkowo sąd przyznał powodowi 36.709,82 PLN oraz 415.752,12 CHF z odsetkami naliczanymi od 15 marca 2024 roku. Po uwzględnieniu wszystkich zasądzonych kwot i odsetek, ostateczny bilans wyniósł imponującą sumę 6.861.183,20 PLN.

Porównując ten wynik z propozycjami ugodowymi oferowanymi przez Deutsche Bank, różnica jest zdumiewająca. Podczas negocjacji przed wydaniem wyroku bank zaoferował jedynie wyzerowanie salda kredytu, co w praktyce oznaczało zniesienie obowiązku dalszej spłaty kredytu bez żadnych dodatkowych korzyści dla kredytobiorców. Kiedy ta oferta została odrzucona, bank przedstawił kolejną propozycję – zwrot 1 miliona złotych. Dla wielu mogło to wydawać się korzystnym rozwiązaniem, szczególnie w kontekście długiej i kosztownej walki sądowej.

Jednak kredytobiorcy wspierani przez naszych ekspertów wykazali się determinacją i słuszną wiarą w swoje racje. Postanowili kontynuować postępowanie sądowe, mimo że z oczywistych powodów oznaczało to wydłużenie sporu z bankiem. Decyzja ta okazała się niezwykle trafna, bo poskutkowała wyższą korzyścią finansową o niebagatelne 5.861.183,20 PLN. To znaczy, że upór kredytobiorców i ich dążenie do sprawiedliwości doprowadziły do uzyskania korzyści prawie siedmiokrotnie wyższej niż zaproponowana przez bank oferta ugodowa.

Nieuczciwe ugody a prawomocne wyroki – studium przypadków członków społeczności ŻBK

Przypadek Deutsche Banku nie jest odosobniony. Inne instytucje finansowe również ponoszą ogromne straty z powodu swojej niechęci do uczciwego rozwiązania problemu kredytów frankowych. Przykładem może być sprawa frankowicza z ŻBK o kredyt NORDEA (obecnie PKO BP), gdzie Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał 23 maja 2024 roku wyrok stwierdzający nieważność umowy kredytowej na zasadzie teorii dwóch kondykcji (T2K). W wyniku tego wyroku (sygn. akt I ACa 1906/22) frankowicz otrzymał całą kwotę dochodzoną pozwem wynoszącą 338 443,02 zł + odsetki ustawowe w wysokości 149.432,79 zł.

Na etapie negocjacji przed wydaniem wyroku Bank PKO BP zaproponował jedynie wyzerowanie salda kredytu. Następnie, w ramach dalszych negocjacji, bank zaoferował zwrot w wysokości 30.000 zł. Obie propozycje zostały odrzucone przez powodów, którzy postanowili kontynuować sprawę sądową, co przyniosło im znacznie większe korzyści. Frankowicze, nie zgadzając się na nieuczciwe warunki ugody, zyskali aż o 457.875,81 zł więcej, niż oferował bank. W tym przypadku prawomocna wygrana była ponad 16-krotnie bardziej opłacalna od propozycji bankowej.

Podobnie było w sprawie członka naszej społeczności przeciwko Bankowi Millennium. Na etapie negocjacji bank początkowo proponował jedynie wyzerowanie salda kredytu. Później dołożył do tej oferty 25.000 zł na rzecz frankowiczów. Powodowie wspierani przez naszych ekspertów zdecydowali się na kontynuowanie sprawy sądowej, co okazało się bardzo słusznym posunięciem. Prawomocnym wyrokiem kredytobiorcy odzyskali 298.249,34 zł + odsetki wynoszące 118.910,04 zł. Oznacza to, że dzięki odrzuceniu niekorzystnej oferty banku zyskali o 392.159,38 zł więcej, czyli ich korzyść finansowa była prawie 17-krotnie wyższa od propozycji ugody.

W tym zestawieniu nie mogło zabraknąć mBanku, który jest jedną z najczęściej pozywaną instytucją przez frankowiczów. W sprawie, która zakończyła się pomyślnym wyrokiem o sygn. akt ACa 1163/22,  również toczono negocjacje z bankiem. mBank w ofercie ugodowej zaproponował wyzerowanie salda oraz zwrot w wysokości 45.000 zł. W naszej opinii propozycja była nieakceptowalna, ponieważ roszczenie głównie znacząco odbiegało od powyższej kwoty, dlatego kontynuowaliśmy proces. Oczywiście osiągnęliśmy w tej sprawie oczekiwane zwycięstwo. Na rzecz frankowiczów zostały zasądzone kwoty w wysokości 404.021,42 zł oraz 100.031,24 CHF, a także odsetki ustawowe za opóźnienie naliczane od 11 lipca 2019 roku do dnia zapłaty, które wyniosły łącznie 110.568,51 zł. Frankowicze, odrzucając nieuczciwą ofertę ugodową, zyskali o 342.921,07 zł więcej, czyli wyrok prawomocny był aż o ponad 8,5 razy korzystniejszy niż propozycja banku.

Warto jeszcze wspomnieć przypadek sprawy toczonej przeciwko Raiffeisen (dawny Polbank). Tutaj bank zaoferował wyzerowanie salda oraz zwrot w wysokości 35.000 zł. Odradziliśmy naszym klientom zawarcie takiej ugody, ponieważ wartość roszczenia głównego była znacznie wyższa. Frankowicze, odrzucając ugodę, zyskali prawie 8-krotnie większą korzyść finansową. Prawomocnym wyrokiem (sygn. akt  VI ACa 794/22) zasądzono na rzecz frankowiczów 198.985,64 zł oraz odsetki wynoszące 77.880,24 zł. Oznacza to, że łączna korzyść finansowa wynikająca z prawomocnego wyroku była wyższa aż o 241.865,88 zł od oferty bankowej.

Znaczenie wyroków członków społeczności ŻBK dla osób walczących o swoje prawa z bankiem

Powyższe przypadki członków społeczności ŻBK stanowią wyraźne przesłanie dla wszystkich posiadaczy kredytów waloryzowanych do walut obcych. Ostatecznie uzyskane przez frankowiczów kwoty pokazują, że sądowe dochodzenie roszczeń może przynieść rezultaty znacznie przewyższające oczekiwania i znacząco wyjść poza granice początkowych ofert ugodowych. Warto walczyć o swoje prawa i nie godzić się na początkowe, często niekorzystne, propozycje banków! Nawet jak bank oferuje kilkadziesiąt tysięcy złotych czy nawet 1 mln nie oznacza to, że jest to oferta korzystna. Każdą ofertę kredytodawcy należy skonsultować z doświadczonym ekspertem ds. frankowych. 

Podpisywanie niekorzystnych ugód bankowych nie jest logiczne ani opłacalne. Kredytobiorcy powinni z determinacją dążyć do całkowitego unieważnienia umów oraz odzyskania należnych kwot. Osoby, które zastanawiają się, jakie korzyści może przynieść im pozew banku, mogą skorzystać z naszych bezpłatnych kalkulatorów: kalkulator frankowicza – ugoda vs pozew oraz kalkulator korzyści – spłacony kredyt frankowy. Należy jednak pamiętać, że kalkulatory mogą jedynie orientacyjnie oszacować opłacalność pozwu i nie mogą być podstawą do wyliczenia wartości przedmiotu sporu z bankiem. W celu dokładnego oszacowania wartości roszczenia zachęcamy do kontaktu. Dzięki pierwszej konsultacji z ekspertami ŻBK uzyskasz bezpłatną analizę umowy kredytowej oraz kalkulację kosztów złożenia pozwu i prowadzenia procesu. 

Pamiętaj, pierwszy krok nic Cię nie kosztuje – możesz tylko zyskać!

Banki ponoszą kolosalne straty przez brak uczciwych ugód

Banki, nie proponując uczciwych ugód z kredytobiorcami, narażają się na ogromne straty finansowe. Każde odrzucenie możliwości ugodowego załatwienia sporu wiąże się z konsekwencjami, które mogą słono kosztować. Przykład Deutsche Banku, który musiał wypłacić blisko 6,9 miliona PLN w wyniku wyroku sądowego, jest jaskrawym dowodem na to, że zignorowanie uczciwych negocjacji może prowadzić do znacznie większych kosztów niż pierwotnie przewidywano.

Jednym z głównych czynników, które drastycznie zwiększają koszty banków, są odsetki ustawowe. W przypadku wyroku przeciwko Deutsche Bankowi odsetki te wyniosły blisko 1,5 mln zł! Podobne sytuacje występowały również w innych sprawach frankowych, gdzie banki zostały zobowiązane do wypłaty odsetek naliczanych przez wszystkie lata trwania procesu, co znacznie zwiększało ostateczne sumy do wypłaty. Oprócz odsetek ustawowych banki muszą także ponosić koszty sądowe. W każdej z przytoczonych spraw, koszty sądowe były dodatkowym obciążeniem finansowym dla kredytodawców.

Podpisanie ugody może być korzystnym rozwiązaniem dla obu stron, ale wymaga starannej strategii i profesjonalnej analizy. Kluczowe jest, aby kredytobiorcy nie podpisywali porozumień, które mogą być dla nich niekorzystne. W tym celu warto skorzystać z pomocy ekspertów z Departamentu Mediacji i Ugód ŻBK. Specjaliści z tego departamentu posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do negocjowania warunków ugody, które będą korzystne dla kredytobiorców i zgodne z ich interesami. Dzięki ich wsparciu, kredytobiorcy mogą być pewni, że nie podpiszą porozumienia, które znacząco odbiega od potencjalnego prawomocnego wyroku. To wsparcie jest nieocenione w sytuacjach, gdy banki próbują zmusić kredytobiorców do przyjęcia niekorzystnych warunków ugodowych.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy