Blog Frankowicza

Frankowicze – TSUE WYZNACZA TREND: Dlaczego ugody z Santander nie przekonują?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Masowa seria porażek w sprawach frankowych skłania Santander Bank Polska do poszukiwania pozasądowych ugód z klientami. Niestety mimo orzecznictwa TSUE, które umocniło pozycje frankowiczów w sporach z bankami, propozycje porozumienia Santander nadal są nieatrakcyjne dla kredytobiorców. Czy uczciwa ugoda frankowa z bankiem jest w ogóle możliwa?
Frankowicze – TSUE WYZNACZA TREND: Dlaczego ugody z Santander nie przekonują?
  • Frankowicze nie chcą zawierać ugód z Santander BP. Po wyrokach TSUE z 2023 roku propozycje Santander są jawnie nieuczciwe i służą jedynie interesom banku, a nie poszkodowanym kredytobiorcom
  • Ugody Santander opierają się o model KNF, czyli zakładają konwersję kredytu CHF na PLN. Bank oferuje zmianę oprocentowania kredytu na czasowo stałe, gwarantujące przez 5 lat niezmienny poziom raty, lub zmienne, zgodne ze stawką WIBOR 3M
  • Bank preferuje indywidualny proces negocjacji. Niemniej istnieje możliwość negocjacji z pomocą mediatora lub prowadzenie rozmów poprzez sąd polubowny przy UKNF. Warto pamiętać, że UKNF znany jest ze swojego chłodnego stosunku wobec frankowiczów, zatem kredytobiorcy, wybierając mediacje poprzez tę instytucję, nie powinni liczyć na korzystne dla siebie rozwiązanie
  • Santander powinien wreszcie zrozumieć, że po wyrokach TSUE frankowicze nie będą zgadzać się na nieatrakcyjne dla nich oferty ugodowe. Wniesienie pozwu przynosi kredytobiorcom frankowym ogromne korzyści, a także umożliwia zawarcie naprawdę sprawiedliwej ugody wynegocjowanej przez Departament Mediacji i Ugód ŻBK

 

Kliknij w zdjęcie i zobacz co tracisz wybierając ugodę i nie pozywając banku: 

Frankowicze nie chcą ugody z Santander, bo są jest nieuczciwa

Santander Bank Polska jest masowo pozywany przez walczących o swoje prawa frankowiczów. W związku z faktem, że bank przegrywa niemalże wszystkie sprawy frankowe, podmiot ten już od pewnego czasu stara się nakłonić kredytobiorców do zawarcia ugód. Propozycje ugodowe niestety bazują na wzorcu wymyślonym przez nieprzychylnego frankowiczom szefa KNF Jacka Jastrzębskiego. Na łamach tego bloga już wielokrotnie przestrzegaliśmy przed tego typu ugodą bankową. Pomysł Jastrzębskiego zasadza się na tym, aby przekonwertować kredyt frankowy na kredyt złotówkowy z zastosowaniem drogiego wskaźnika WIBOR. W rezultacie frankowicze na tych ugodach nie odniosą żadnej korzyści, a czasami wręcz będą musieli do niej dopłacić…

Santander, próbując zachęcić frankowiczów do swoich propozycji ugodowych, w całkowitym zaprzeczeniu rzeczywistości twierdzi, że linia orzecznicza w sprawach CHF nie jest jeszcze jednolita. Prawda jest jednak taka, że frankowicze w II instancji wygrywają już blisko 99% spraw przeciwko bankom. Ponadto bank nadal uważa, pomimo wyroku TSUE C-520/21 oraz decyzji C-756/23 i C-488/23, że banki mają prawo ubiegać się o dodatkowe świadczenia takie jak rekompensata czy waloryzacja. To oczywiście nieprawda i tego typu roszczenia bankowe zgodnie z wyrokami TSUE będą oddalane przez sądy powszechne. W dodatku bank w ramach swojej pseudo-ugodowej propozycji wymaga do frankowiczów zrzeczenia się innych potencjalnych roszczeń. Oznacza to, że frankowicz, który zgodzi się na warunki niesprawiedliwego wobec niego porozumienia, nie będzie miał w przyszłości możliwości ubiegania się o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie przez bank z kapitału lub waloryzację zasądzonych świadczeń, a także zadośćuczynienia i odszkodowania. Innymi słowy bankowa ugoda nakazuje kredytobiorcy zrzec się uprawnień, które zostały mu zagwarantowane wyżej już wymienionym wyrokiem TSUE C-520/21.

Propozycja ugodowa Santander tak naprawdę za nic ma obowiązującą w całej Europie ochronę praw konsumentów. W końcu zgodnie z dominującym orzecznictwem sądów, to banki są winne pieniądze frankowiczom, a nie odwrotnie. Nie dziwi zatem fakt, że kredytobiorcy nie chcą już ugód bankowych. W istocie zainteresowanie nimi cały czas spada. Wynika to najnowszego raportu opublikowanego 31 stycznia przez Santander Bank Polska. W kwartałach od I do IV 2023 roku bank zawarł kolejno 2907, 1430, 1032 i 405 ugód. Te liczby dowodzą, że frankowicze są coraz bardziej świadomi swoich praw. W końcu sytuacja prawna kredytobiorców frankowych bardzo się poprawiała w zeszłym roku dzięki wyrokom TSUE, których łącznie zapadło aż 10 (+ 1 decyzja) . Frankowicze dzięki orzecznictwu Trybunału zyskali pewność sukcesu w sądzie oraz gwarancje, że nie są zagrożeni roszczeniami odwetowymi ze strony nieuczciwych banków.

Od kredytu CHF Santander może uwolnić tylko pozew banku

Trudno powiedzieć, dlaczego Santander nie wychodzi do frankowiczów z bardziej uczciwymi propozycjami ugód, kiedy przecież doskonale zna orzecznictwo TSUE oraz sądów powszechnych. Kredytodawcy na pewno są świadomi tego, że ich propozycje ugodowe są sprzeczne z ochroną konsumencką wynikającą m.in. z dyrektywy 93/13. Banki w Polsce jednak nadal czują się bezkarne. W rejestrze klauzul niedozwolonych prowadzonym przez UOKiK wpisanych jest ok. 350 klauzul abuzywnych stosowanych przez banki. Oznacza to, że łamanie prawa przez instytucje finansowe jest na porządku dziennym. Nieposzanowanie wobec prawa bankom się jednak opłaca – świadczą o tym ich miliardowe zyski. Z informacji zawartych w wyżej wspominamy raporcie rocznym Santander Bank wynika, że zysk netto tego banku w 2023 roku wynosi 4,83 mld zł i jest aż o 73 proc. wyższy niż rok wcześniej. Najwyraźniej Santander uważa, że skoro i tak zarabia krocie, to w żaden sposób nie musi się liczyć z poszkodowanymi frankowiczami.

Dlatego frankowicze, o ile chcą się uwolnić od toksycznego franka, nie mają innego wyjścia jak pozwać bank. Rok 2024 stwarza wyjątkowo korzystne warunki do wnoszenia skarg przeciwko Santander. Dzięki orzecznictwu Trybunału Unii Europejskiej kredytobiorcy frankowi zyskali pewność wygranej nawet w sytuacjach, które wcześniej były kwestionowane przez sądy powszechne. Kredyty CHF mogą być skutecznie unieważniane niezależnie od tego, czy nieruchomość była wynajmowana, czy też służyła częściowo celom związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej. Na uznanie umowy frankowej za nieważną nie ma również wpływu posiadane wykształcenia czy wykonywany zawód. Nie ma znaczenia, czy jesteś prawnikiem, ekonomistą lub pracownikiem instytucji finansowej. Możesz pozwać bank i skutecznie unieważnić toksyczny kredyt

CHF. A z profesjonalna kancelarią prawną nie podejmujesz w zasadzie żadnego ryzyka – w ŻBK wygrywamy prawomocnie 100% spraw. Przekonaj się sam:

Najnowsze wygrane członków społeczności Życie Bez Kredytu. Santander BP (pierwotnie Kredyt Bank)

Najnowsze wygrane członków społeczności Życie Bez Kredytu. Santander BP (pierwotnie BZWBK)

Frankowicze, którzy składają pozwy z pomocą ekspertów Życie Bez Kredytu, mają wyjątkową okazję skorzystać z usług Departamentu Mediacji i Ugód ŻBK. Dzięki profesjonalnym negocjacjom prowadzonym przez naszych mediatorów możliwe jest zawarcie naprawdę uczciwej ugody, która przyniesie wymierne korzyści frankowiczom. Ugody opracowywane przez Departament Mediacji i Ugód ŻBK, w przeciwieństwie do propozycji banku Santander, opierają się na nieważności umowy frankowej od jej samego początku. Sprawiedliwa ugoda ŻBK, poza anulowaniem salda kredytowego, zwolnieniem z comiesięcznych rat oraz usunięciem hipoteki z księgi wieczystej, gwarantuje zwrot nadpłaconych rat frankowych wraz z należnymi odsetkami ustawowymi. Ogólnie rzecz biorąc, ugody zawierane przy wsparciu Departamentu Mediacji i Ugód ŻBK przynoszą korzyści zbliżone do dominującego orzecznictwa w sprawach frankowych, a jednocześnie są możliwe do osiągnięcia znacznie szybciej (w kilka miesięcy) niż uzyskanie prawomocnego wyroku (średnio 3 lata). Dowiedz się więcej o sprawiedliwych ugodach ŻBK: Jeżeli nie chcesz czekać na długoletni proces, to pozwij z nami bank i podpisz sprawiedliwą sądową ugodę frankową.

Kliknij w zdjęcie i sprawdź naszą wyszukiwarkę wyroków:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy