Blog Frankowicza

Frankowicze: przyszłość Ugód z Deutsche Bank. Czekać na PRAWOMOCNE WYROKI czy skłaniać się do negocjacji?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Deutsche Bank, niemiecki gigant finansowy, kilkanaście lat temu aktywnie uczestniczył w sprzedaży kredytów denominowanych we frankach szwajcarskich w Polsce. Obecnie posiadacze tych kredytów, podobnie jak frankowicze posiadający umowy CHF w innych bankach, borykają się z poważnymi problemami, gdyż kurs szwajcarskiej waluty stale rośnie. Jak wynika z informacji udostępnionych na stronie internetowej Deutsche Bank, instytucja jest otwarta na indywidualne negocjacje z kredytobiorcami. Jednak czy warto w ogóle podejmować mediacje z Deutsche Bank w obliczu ostatnich rewelacyjnych dla konsumentów wyroków TSUE?
Frankowicze: przyszłość Ugód z Deutsche Bank. Czekać na PRAWOMOCNE WYROKI czy skłaniać się do negocjacji?
  • Oferowane przez Deutsche Bank ugody są niekorzystne dla frankowiczów. Warunki oferty są nieatrakcyjne, a podpisanie ugody z bankiem wymaga zrzeczenia się praw i roszczeń związanych z wadliwymi umowami
  • Niewielu frankowiczów decyduje się na ugody z Deutsche Bank. Nieuczciwe warunki ofert banku skłaniają frankowiczów do złożenia pozwu i unieważnienia umowy kredytu
  • Nie warto czekać z pozwem. W kontekście niepewnej sytuacji finansowej Deutsche Banku zalecamy jak najszybciej wszcząć postępowanie sądowe wraz ze złożeniem wniosku o zabezpieczenie roszczenia. Choć nie ma wyraźnych przesłanek zapowiadających upadłość banku, to lepiej zawczasu zabezpieczyć swoje finanse, aby nie podzielić losu frankowiczów z Getin Banku
  • Złożenie pozwu przeciwko Deutsche Bank nie zamyka drogi do porozumienia z bankiem, a wręcz przeciwnie, umożliwia wynegocjowanie sprawiedliwej ugody zgodnej z najnowszym orzecznictwem TSUE. Sprawiedliwa ugoda zakłada nieważność umowy kredytu od początku jej zawarcia, zwrot nadpłaconych pieniędzy oraz całkowite uwolnienie się spod wpływu banku

 

Kliknij w zdjęcie i zobacz co tracisz wybierając ugodę i nie pozywając banku:

Dlaczego frankowicze nie chcą ugody z Deutsche Bank?

Większość banków, które udzielały toksycznych kredytów we frankach, wprowadziła szeroko zakrojone programy ugód dla frankowiczów. Deutsche Bank wydaje się być dość oszczędny w tego typu systemowym podejściu. Niemniej na swojej stronie internetowej informuje, że istnieją pewne rozwiązania dla posiadaczy kredytów mieszkaniowych w CHF.

Co oferuje Deutsche Bank? Otóż oferty są bardzo niekorzystne dla frankowiczów, ponieważ przede wszystkim polegają na minimalnym obniżeniu kursu przeliczeniowego dla pozostałego zadłużenia w CHF, czyli obniżeniu spreadu walutowego. Poza tym bank informuje o możliwości przewalutowania kredytu z CHF na PLN z zastosowaniem średniego kursu NBP oraz możliwości przedterminowej spłaty kredytu w całości lub części bez dodatkowych opłat. Żadna z tych opcji nie stanowi sensownego rozwiązania dla osób uwikłanych w toksycznego franka, ponieważ to banki powinny zwrócić kredytobiorcom pieniądze, a umowa o kredyt CHF powinna być uznana za nieważną. Ponadto w ramach zawarcia takiej pseudo-ugody bank wymaga podpisania przez kredytobiorców dokumentu zrzekającego się praw i roszczeń związanych z wadliwymi umowami.

Nie dziwi zatem fakt, że tak niewiele frankowiczów decyduje się na ugodę z Deutsche Bank. W dodatku należy zdać sobie sprawę z faktu, że osoba, która zawrze ugodę z bankiem, zamyka sobie drogę do unieważnienia umowy. To ogromny błąd, ponieważ poprzez pozbycie się umowy na drodze sądowej można uzyskać naprawdę pokaźną korzyść finansową. Natomiast na pseudo-ugodzie frankowicze tylko tracą swoje pieniądze.

Frankowicze z Deutsche Bank nie powinni czekać z pozwem

Deutsche Bank nie prowadzi w Polsce działalności detalicznej od 2018 roku. Obecnie instytucja ta notuje straty zarówno nad Wisłą, jak i w Niemczech, co może budzić pewne obawy o jej stabilność finansową. Obecnie nie ma ku temu wyraźnych przesłanek, ale nigdy nie można wykluczyć sytuacji, że bank podzieli los Getin Noble Banku, który upadł, pozostawiając frankowiczów w trudnej sytuacji odnośnie odzyskania nadpłaconych rat kredytu.

W kontekście niepewnej sytuacji finansowej Deutsche Banku frankowicze powinni jak najszybciej złożyć pozew do sądu oraz postarać się o zabezpieczenie roszczenia, które zwalania z obowiązku spłaty rat do czasu wydania prawomocnego wyroku. Polskie sądy już wielokrotnie uznały umowy frankowe Deutsche Banku za wadliwe i nieważne. Frankowicze powinni wyciągnąć wnioski z sytuacji Getin Noble Banku, gdzie niewielu kredytobiorców Getinu podjęło działania zawczasu, a upadłość banku utrudniła możliwość odzyskania należnych pieniędzy.

Frankowicze powinni skorzystać ze szczególnie korzystnego otoczenia prawnego w związku z przychylnymi konsumentom wyrokami TSUE, których w 2023 zapadło aż 10! Orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości spowodowały, że frankowiczom jest jeszcze łatwiej korzystnie unieważnić umowę kredytu. Trybunał UE rozwiał wcześniejsze wątpliwości sądów powszechnych, zawsze rozstrzygając je na korzyść kredytobiorcy. W związku z uregulowaniem licznych kwestii cały proces z bankiem o abuzywny kredyt CHF będzie przebiegać szybciej niż dotychczas.

Prawomocny wyrok czy sprawiedliwa ugoda ŻBK?

Warto pamiętać, że złożenie pozwu przeciwko bankowi nie zamyka drogi do zawarcia porozumienia z bankiem. Jest wręcz przeciwnie. Tylko po uprzednim pozwaniu banku możliwa jest do wynegocjowana naprawdę sprawiedliwa ugoda z Deutsche Bank zgodna z najnowszym orzecznictwem TSUE. Takie porozumienie jest możliwe dzięki grupowym negocjacjom prowadzonym przez Departament Mediacji i Ugód ŻBK. Nasi eksperci, bazując na ponad 600 wygranych wyrokach unieważniających umowę CHF na zasadzie teorii dwóch kondykcji, są w stanie wypracować bardzo korzystne dla frankowicza porozumienie z bankiem.

Na czym polega sprawiedliwa ugoda ŻBK? Przede wszystkim zakłada nieważność umowy kredytu od samego początku jej zawarcia. To oznacza, że frankowicz już nie będzie obciążony ratami frankowymi i jego saldo kredytu spadnie do zera. Dodatkowo otrzyma nadpłacone pieniądze wraz z należnymi odsetkami ustawowymi. Całkowicie zostanie też uwolniony spod wpływu banku, a z księgi wieczystej zostanie usunięty wpis hipoteczny banku. Inaczej mówiąc, sprawiedliwa ugoda w swoich skutkach jest zbliżona do aktualnie dominującego orzecznictwa w sprawach frankowych.

Oczywiście ugoda nie będzie aż tak korzystna jak wyrok osiągnięty po pełnowymiarowym postępowaniu sądowym. Ugoda zakłada pójście na pewne ustępstwa. Niemniej niewątpliwą jej zaletą jest to, że pozwala znacząco przyśpieszyć cały proces uwalniania się od toksycznego franka. Dwuinstancyjny proces z bankiem (bo jednak banki wciąż często odwołują się od przegranej w I instancji) trwa średnio 3 lata. Natomiast zawarcie sprawiedliwej ugody możliwe jest w ciągu kilku miesięcy od dnia złożenia pozwu.

Co w takim razie wybrać? Tutaj decyzja zawsze ostatecznie należy do frankowicza. Zawierając umowę hybrydową z ŻBK, nasi eksperci przedstawią szczegółowe warunki ugody oraz rekomendacje. Natomiast jeżeli frankowicz uzna, że woli poczekać na prawomocny wyrok, bo np. i tak uzyskał zabezpieczenie roszczenia, a więc nie musi spłacać comiesięcznych rat, to może w każdej chwili wycofać się z mediacji i poczekać na ostateczny wyrok, który na pewno będzie dla niego korzystny. Umowy hybrydowe ŻBK są elastyczne i całkowity koszt pozwania banku jest uzależniony od etapu zakończenia sprawy.

Kliknij w zdjęcie i sprawdź naszą wyszukiwarkę wyroków:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy