Blog Frankowicza

Frankowicze czekają coraz krócej. Ile trwa obecnie wydanie zabezpieczenia roszczenia i wyroku po orzeczeniach TSUE?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawach dotyczących umów kredytowych waloryzowanych do walut obcych, zwłaszcza umów frankowych, przynoszą nową nadzieję pokrzywdzonym przez banki konsumentom. Decyzje TSUE wprowadzają istotne zmiany w interpretacji prawa, co może przyspieszyć procesy sądowe i frankowicze będą szybciej wygrywać w sądach oraz otrzymywać decyzję o zabezpieczeniu roszczeń. Już teraz możesz sprawdzić, ile szacunkowo zyskasz na pozwaniu banku.
Frankowicze czekają coraz krócej. Ile trwa obecnie wydanie zabezpieczenia roszczenia i wyroku po orzeczeniach TSUE?
  • Frankowicze już po kilku tygodniach otrzymują zabezpieczenie roszczenia i mogą legalnie przestać płacić raty, tak jak ponad 1000 członków społeczności ŻBK!
  • Wyrok prawomocny pozwala odzyskać pieniądze i wykreślić bank z hipoteki. Kredyty frankowe były już przedmiotem dziesiątek orzeczeń TSUE, co przyniosło przyspieszenie procesów sądowych dla frankowiczów w całej Polsce
  • Kluczem do sukcesu dla frankowiczów jest zaufana i doświadczona kancelaria prawna. Jeżeli zastanawiasz się, jakie korzyści może przynieść pozew, możesz skorzystać z bezpłatnego specjalistycznego kalkulatora. Uważaj jednak na pseudo kancelarie, które udostępniają takie aplikacje do zbierania wrażliwych danych na temat umowy kredytowej i udostępnienia ich przypadkowym podmiotom
  • Ugody bankowe nie cieszą się zbyt dużą popularnością, ale dzięki nowemu Kalkulatorowi Ugody i Pozwu 2024 możesz sprawdzić, co da Ci sprawiedliwa ugoda lub prawomocny wyrok

 

Jak długo trwa postępowanie sądowe dla frankowiczów po decyzjach TSUE?

Frankowicze mogą już coraz szybciej cieszyć się wolnością finansową. Postępowania w sprawach dotyczących umów frankowych po wyrokach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nabrały tempa, co sprawia, że oczekiwanie na sprawiedliwe rozstrzygnięcie sprawy będzie już tak uciążliwe. A pozew banku się po prostu opłaca i to bardzo!

Dzięki orzecznictwu TSUE cały proces sądowy przebiega o wiele sprawniej. Sądy są bardziej zdecydowane i pozbawione wątpliwości, które nękały ich przed zapadnięciem dziesiątek wyroków Trybunału UE. To oczywiście przekłada się na skrócenie czasu trwania postępowania i jeszcze korzystniejsze wyroki dla frankowiczów.

„Sądy rozpoznają sprawy zgodnie z kolejnością wpływu. Należy zwrócić uwagę, że niezależnie od tego, w jakim sądzie prowadzone jest postępowanie, najczęściej sprawa w pierwszej instancji trwa ok. 1,5 roku do 2 lat, a w sądzie apelacyjnym dodatkowy rok lub półtorej, oczywiście w zależności od tego, jakie jest obłożenie w danym referacie tych spraw” – tłumaczy ekspert Kamil Chwiedosik. – „W Departamentu Mediacji i Ugód ŻBK istnieje możliwość skrócenia tego okresu. Zważywszy na to, że już w ciągu 3 miesięcy po złożeniu pozwu frankowicz można otrzymać zabezpieczenie roszczenia, to czas trwania postępowania nie jest taki uciążliwy” – kontynuuje.

Obejrzyj Short ŻBK: Jak długo czeka się na wyrok sądu i czy ma na to wpływ opinia biegłego?

Coraz łatwiej o zabezpieczenie roszczenia w sprawach frankowych

Dzięki wyrokom TSUE sądy są coraz bardziej przychylne wnioskom frankowiczów w sprawie uzyskania zabezpieczenia roszczenia. Pozytywnie rozpatrzony przez sąd wniosek o zabezpieczenie roszczenia pozwala całkowicie legalnie przerwać spłatę rat frankowych, co stanowi ogromną ulgę dla budżetu kredytobiorców. Pozytywną decyzję sądu na wniosek o zawieszenie płatności rat można otrzymać już w ciągu kilku tygodni od dnia wniesienia pozwu przeciwko bankowi.

Warto również podkreślić, że jeśli sąd okręgowy nie przychyli się do wniosku o zabezpieczenie roszczenia, istnieje możliwość odwołania się do sądu apelacyjnego. To ważne, ponieważ sąd apelacyjny będzie miał szansę ponownie ocenić sprawę i zbadać, czy decyzja sądu pierwszej instancji była słuszna. Ostatecznie decyzja sądu apelacyjnego może również stanowić wskazówkę dla frankowicza, czy jego roszczenie zostało należycie uprawdopodobnione, co może wpłynąć na dalsze kroki w postępowaniu sądowym.

„Jeżeli sąd okręgowy odrzuci wniosek o zabezpieczenia roszczenia jak najbardziej powinno się złożyć zażalenie do sądu apelacyjnego. Dlatego że wówczas zgodnie z procedurą sąd apelacyjny rozpozna, czy w danej sprawie odrzucenie wniosku o zabezpieczenie roszczenia miało swoje faktycznie przełożenie na brak interesu prawnego bądź brak uprawdopodobnienia roszczenia” – tłumaczy Kamil Chwiedosik.

Obejrzyj Short ŻBK: Co zrobić, gdy sąd dwukrotnie odrzuci wniosek o zabezpieczenie roszczenia?

 

Kalkulator ugody i pozwu dla frankowicza. Porównaj, co tracisz, nie pozywając banku

W sieci można znaleźć wiele darmowych narzędzi umożliwiających obliczenie i porównanie szacunkowych korzyści z zawarcia ugody z bankiem w porównaniu z unieważnieniem abuzywnej umowy frankowej na drodze sądowej. Jednak czy te bezpłatne kalkulatory dostępne w internecie są bezpieczne i wiarygodne? Przede wszystkim należy mieć świadomość, że wyniki obliczeń mają charakter przybliżony i otrzymane wyniki nie mogą stanowić podstawy do określenia wartości roszczenia, o które można ubiegać się przed sądem w związku z nieważnością umowy CHF. Dokładną kwotę roszczeń będzie można poznać dopiero po przesłaniu umowy kredytowej do kancelarii prawnej, która wykona szczegółową analizę.

Dodatkowo, należy być ostrożnym w korzystaniu z tego typu kalkulatorów dostępnych na stronach pseudo-kancelarii, które nie mają bogatego doświadczenia w prowadzeniu spraw frankowych, ani nie są w tym obszarze wyspecjalizowane. Takie aplikacje często służą jedynie do pozyskiwania danych osobowych i często prezentują zawyżone wyniki, aby nakłonić użytkowników do skorzystania z ich oferty. Przed skorzystaniem z jakiegokolwiek kalkulatora warto wybrać renomowaną kancelarię frankową, która oferuje darmową analizę umowy. W ten sposób można uniknąć ryzyka podania swoich danych osobowych nieuprawnionym podmiotom oraz otrzymać rzetelne wyniki obliczeń.

Warto również pamiętać, że korzyści z unieważnienia umowy frankowej w 2024 roku będą znacznie wyższe niż w latach poprzednich. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyrokach z 2023 roku zagwarantował frankowiczom m.in. uzyskanie odsetek ustawowych za cały należny okres. Kalkulator ugody i pozwu ŻBK pozwala wstępnie oszacować korzyści frankowiczów zarówno ze złożenia pozwu i otrzymania prawomocnego wyroku po pełnym postępowaniu sądowym, jak i korzyści z zawarcia sprawiedliwej ugody wynegocjowanej przez Departament Mediacji i Ugód ŻBK oraz standardowej ugody bankowej opartej na modelu ogłoszonym przez KNF w 2020 roku.

Porównaj, co tracisz, nie pozywając banku: skorzystaj z kalkulatora ugody i pozwu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy