Blog Frankowicza

Frankowicze a ING. Decyzja TSUE rzuca cień na ugody z bankiem. Dlaczego lepiej otrzymać zabezpieczenie roszczenia i wytrwać do wyroku?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Ze wstępnych wyników finansowych ING Banku Śląskiego za IV kwartał wynika, że jego sytuacja finansowa jest bardzo dobra. Wypracowany zysk w tym okresie okazał się aż o 27% wyższy od oczekiwań rynku. Frankowicze jednak nie mogą liczyć na lepsze warunki ugód z ING. Z tego powodu kredytobiorcy coraz częściej decydują się na pozew.
Frankowicze a ING. Decyzja TSUE rzuca cień na ugody z bankiem. Dlaczego lepiej otrzymać zabezpieczenie roszczenia i wytrwać do wyroku?
  • Choć wyroki TSUE pogłębiły kryzys banków w sporze z frankowiczami, to fakt ten nie zachwiał kondycją finansową ING Banku Śląskiego. Bank w IV kwartale 2023 roku zarobił netto 1.270,8 mln zł i tym samym niemalże podwoił swój wynik z ubiegłego roku w analogicznym okresie
  • Pod koniec grudnia 2023 roku bank był stroną w 1 389 sprawach sądowych związanych z umowami kredytowymi waloryzowanymi do franka szwajcarskiego. Niespłacony kapitał kredytów hipotecznych, które były przedmiotem tych postępowań, wyniósł 290,6 mln złotych. Wskaźnik pokrycia aktywnego portfela kredytów hipotecznych w CHF przez łączną wartość rezerw wynosi 109 proc. Bank liczy się więc ze wzrostem pozwów
  • ING Bank Śląski realizuje program ugód z kredytobiorcami walutowymi zgodny z koncepcją szefa KNF. Od października 2021 roku do grudnia 2023 roku bank podpisał zaledwie 705 porozumień z frankowiczami
  • Frankowiczom bardziej opłaca się pozwać bank, zabezpieczyć roszczenie i czekać na prawomocny wyrok bank, niż podpisać dla nich niekorzystne porozumienie. Jeżeli kredytobiorca woli uniknąć kilkuletniego procesu z bankiem, to ma możliwość wynegocjowania znacznie lepszej ugody z pomocą ekspertów Departamentu Mediacji i Ugód ŻBK

 

Kliknij w zdjęcie i zobacz co tracisz wybierając ugodę i nie pozywając banku:

ING Bank Śląski odkłada pieniądze na sprawy frankowe

ING Bank Śląski, choć w niewielkim stopniu jest dotknięty problemem hipotek frankowych, podejmuje kroki mające na celu odpowiednie przygotowanie się na nieuniknioną falę przegranych pozwów z frankowiczami. W odróżnieniu od innych instytucji finansowych, bank ten stosuje pragmatyczną strategię, nie ignorując realiów ani nie zakładając optymistycznie zmiany linii orzeczniczej na swoją korzyść.

Na koniec III kwartału 2023 roku ING Bank Śląski osiągnął imponujący wskaźnik pokrycia aktywnych kredytów rezerwami wynoszący 90%. W następnym kwartale wskaźnik ten wzrósł do 109%, co czyni ING w tym zakresie liderem wśród banków. Tuż za nim znajduje się Pekao S.A. z wynikiem na poziomie 105%.

Co skłoniło ING Bank Śląski do zaangażowania dodatkowych rezerw pod koniec 2023 roku? Istotnym czynnikiem mogą być wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE z grudnia, które niosą ze sobą bardzo poważne konsekwencje dla sektora bankowego. Wyroki te, w szczególności w sprawach C-140/22 i C-28/22, mogą prowadzić do przedawnienia roszczeń banków oraz zwiększenia kosztów rozliczeń nieważnych umów po stronie pożyczkodawców.

ING Bank Śląski pomimo zawiązania wysokich rezerw na sprawy frankowych cieszy się znakomitym zyskiem netto. W czwartym kwartale 2023 roku wzrósł on do 1.270,8 mln zł z 665,9 mln zł rok wcześniej . Wynik jest o 27 proc. wyższy od oczekiwań rynku, który szacował zarobki grupy ING na poziomie 999,3 mln zł.

Ugoda z ING Bank Śląski nie ma sensu po wyrokach TSUE

Pod koniec grudnia 2023 roku ING Bank Śląski był stroną w 1 389 sprawach sądowych związanych z umowami kredytowymi waloryzowanymi do franka szwajcarskiego. Wartość pozostałego do spłaty kapitału tych kredytów hipotecznych sięgała 290,6 mln złotych. Pomimo widocznej determinacji frankowiczów w walce o swoje prawa ING Bank Śląski kontynuuje w niezmienionym kształcie program ugód oparty o koncepcje KNF z 2020 roku. Kredytobiorcy oczywiście nie chcą zawierać takich ugód.

Od października 2021 roku do grudnia 2023 roku ING podpisał zaledwie 705 porozumień z posiadaczami kredytów waloryzowanych do CHF. Ugody bankowe oparte o model KNF od początku nie cieszyły się dużym zainteresowaniem frankowiczów, jednak w świetle ostatnich wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE stały się już kompletnie absurdalne. Frankowicze wolą pozwać bank, uzyskać zabezpieczenie roszczenia i czekać na prawomocny wyrok, aniżeli podpisywać porozumienia, które narażą ich na drogi i ryzykowny WIBOR.

Najnowsze wyroki TSUE gwarantują bardzo wysokie korzyści z pozwania banku. Wśród benefitów, jakie można uzyskać dzięki złożeniu pozwu o kredyt CHF, należą bardzo wysokie odsetki ustawowe wynoszące 11,25% w skali roku. Członkowie społeczności otrzymują z samych tylko odsetek kwoty rzędu 100-200 tys. zł. Ponadto nad wszczęciem postępowania sądowego przeciwko bankowi nie krąży już widmo kontr-roszczeń o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału lub waloryzację. Banki aktualnie masowo rozpoczęły wycofywać dotąd składane tego typu pozwy, do czego w znaczącym stopniu przyczyniła się cała społeczność ŻBK. Przeczytaj na ten temat więcej w artykule: Frankowicze triumfują, a banki wycofują roszczenia z sądów: potęga wspólnych działań społeczności ŻBK!

Co więcej, klienci, którzy już w całości spłacili swoje umowy frankowe, nadal mogą odzyskać nadpłacone pieniądze do banku. W przypadku ex-frankowiczów przywrócenie sprawiedliwości jest możliwe tylko poprzez pozew, bo bank nie przewiduje zawieranie ugód z osobami, które mają już zakończoną umowę.

Aby pomóc frankowiczom oszacować potencjalne korzyści z pozwania banku, eksperci ŻBK opracowali Kalkulator Frankowicza Ugoda vs Pozew. Sumy wyliczone przez aplikację podane są w przybliżeniu, ponieważ każda sprawa frankowa jest inna i istnieje wiele różnych czynników wpływających na przebieg rozprawy z bankiem oraz ostateczny werdykt wymiaru sprawiedliwości. Przed złożeniem pozwu o kredyt CHF należy koniecznie skonsultować się z doświadczonym ekspertem ds. frankowych.

Warto pamiętać też o tym, że pozew banku wcale nie jest uciążliwy. Obecnie sądy są niezwykle przychylne wnioskom frankowiczów o zabezpieczenie roszczenia, które pozwala zaprzestać spłaty rat w ciągu ok. trzech miesięcy od dnia wniesienia sprawy. Ponadto członkowie społeczności ŻBK mają unikalną szansę skorzystać z pomocy Departamentu Mediacji i Ugód ŻBK, który w imieniu frankowiczów negocjuje sprawiedliwe ugody frankowe będące zgodne z najnowszym orzecznictwem TSUE. Na ten temat dowiesz się więcej, klikając w zakładkę: Ugody.

Kliknij w zdjęcie poniżej i sprawdź jak wygrywamy z ING:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy