Blog Frankowicza

Dlaczego Sąd Najwyższy nie wydał uchwały dla frankowiczów?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Dlaczego Sąd Najwyższy nie wydał uchwały dla frankowiczów?

Izba Cywilna Sądu Najwyższego nie udzieliła 2-go września odpowiedzi na sześć pytań dotyczących kredytów waloryzowanych do walut obcych, jakie zadała wiele miesięcy temu Pierwsza Prezes SN Małgorzata Manowska. To był już kolejny wyznaczony termin posiedzenia Izby Cywilnej w pełnym składzie, który nie przyniósł żadnych rozstrzygnięć. Zapewne ta uchwała nie zapadnie nigdy. Frankowicze są jednak przekonani, że najlepszym rozwiązaniem jest pozew przeciwko bankowi, lawina wytaczanych spraw sądowych jest coraz większa, a sytuacja frankowiczów coraz lepsza.

Po co ta uchwała, skoro nie ma rozbieżności w orzecznictwie SN? Sąd Najwyższy – o co chodzi?

Obecnie frankowicze wygrywają w sądach prawie każdą sprawę. Środowisko prawne jest niezwykle sprzyjające dla kredytobiorców i wyrok Sądu Najwyższego w sprawie kredytów we frankach nie zmieni tej sytuacji. Frankowicze mają mocne argumenty w sądzie, których banki nie są w stanie podważyć. Dlaczego zatem nadal Sąd Najwyższy oddala wydanie wyroku w tak przesądzonej sprawie?

Sąd Najwyższy a kredyt we frankach. Dlaczego Sąd nie wydał uchwały III CZP 11/21

Prawdziwe powody braku wydania uchwały III CZP 11/21 są oczywiste. Nie ma porozumienia między sędziami starego i nowego “rozdania”. Ponadto nie istnieje rozbieżność w orzecznictwie, wobec tego żaden z sędziów nie ustąpi, bo brak tej uchwały SN nie ma większego wpływu na wydawanie wyroków w sprawach frankowiczów.

Sądy powszechne posiadają już konkretne instrukcje, jak ma wyglądać orzekanie w sprawach nieuczciwych kredytów waloryzowanych do walut obcych. Mówi o tym uchwała z dnia 7 maja 2021 r. o sygn. III CZP 6/21 wydana w składzie siódemkowym Sądu Najwyższego, która ponadto otrzymała moc zasady prawnej. W praktyce oznacza to, iż wszystkie inne sądy będą orzekały zgodnie z kierunkiem wyznaczonym przez Sąd Najwyższy w tej uchwale. 

Jednakże bezpośrednim i przesądzającym o braku rozbieżności w orzecznictwie jest fakt, że w dniu 6 lipca 2021 r. SĄD NAJWYŻSZY ODMÓWIŁ WYDANIA UCHWAŁY w sprawie o sygnaturze III CZP 41/20. Wydał postanowienie, w którym stwierdza, że wszystkie pytania zostały już wcześniej omówione w tegorocznych uchwałach SN i nie ma żadnej rozbieżności. Do tego stanowiska dołączył się Prokurator Generalny.

Kredyty frankowe – orzecznictwo. Co w sprawie frankowiczów?

Jak już wspomnieliśmy, sytuacja zadłużonych w CHF jest wyśmienita i żadna uchwała ani ustawa dla frankowiczów zmienić tego nie może. Najnowsze orzecznictwo w sprawach frankowych to przede wszystkim unieważnienia kredytu na zasadzie teorii dwóch kondykcji, czyli najbardziej korzystne dla konsumenta zakończenie sporu. Sądy w Polsce już nie mają wątpliwości, co do faktu, że zawierane umowy o kredyt waloryzowany do CHF był sprzeczny z polskim prawem, a taka umowa oparta na klauzulach abuzywnych w świetle prawa jest nieważna od samego początku jej zawarcia.

Ponadto nie warto martwić się o jakikolwiek odwetowy pozew ze strony banku. Bankom nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu korzystania z udzielonego kapitału. W zdecydowanej większości spraw roszczenie banku względem frankowicza jest przedawnione. Ponadto, doświadczone kancelarie prawne mają wypracowane strategie, które uniemożliwiają w przyszłości pojawienie się tego typu roszczenia banków. W Życie Bez Kredytu potrafimy zapewnić ochronę prawną frankowiczom przed ewentualnymi pozwami ze strony kredytodawców.

Skieruj abuzywne kredyty we frankach do sądu! Członkowie społeczności Życie Bez Kredytu nieustannie odnoszą spektakularne sukcesy

Od wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2021 roku członkowie społeczności Życie Bez Kredytu permanentnie odnoszą spektakularne sukcesy – 17 sierpnia już 25. raz z rzędu sąd unieważnił kredyt naszego klienta na zasadzie teorii dwóch kondykcji.

Nasze ostatnie sukcesy to m.in.:

Wyrok z dnia 09.09.2021 r., sygn. akt I C 3710/19, pokonany: Getin Bank

Korzyści frankowicza:

– Zasądzone kwota ponad 73 828 PLN plus odsetki ustawowe za opóźnienie

– 6 434 PLN zwrot kosztów

– Saldo kredytu spadło do zera

– Bank będzie wykreślony z hipoteki po uprawomocnieniu się wyroku.

Wyrok z dnia 09.09.2021 r., sygn. akt IV C 1012/19, pokonany: Deutsche Bank

Korzyści frankowicza:

– Zasądzone kwota ponad 571 425 PLN plus odsetki ustawowe za opóźnienie

– 13 417 PLN zwrot kosztów

– Saldo kredytu spadło do zera

– Bank będzie wykreślony z hipoteki po uprawomocnieniu się wyroku.

Łączna korzyść ponad 1.200.000 PLN


Wyrok z dnia 05.08.2021 r., sygn. akt III C 437/20, pokonany: Credit Agricole Bank Polska S.A.

Korzyści frankowicza:

– Zasądzone wszystkie kwoty w PLN i CHF, łącznie wraz z odsetkami ponad 400.000 PLN;

– Ustalenie nieważności umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji;

– Saldo pożyczki spadło z 350.000 PLN do zera;

– Bank będzie wykreślony z hipoteki po uprawomocnieniu się wyroku.

Łączna korzyść ponad 750.000 PLN

Wyrok z dnia 20.07.2021 r., sygn. akt I C 582/19, pokonany: Getin Noble Bank S.A.

Korzyści frankowicza:

– Zasądzona kwota prawie 600.000 zł oraz odsetki ponad 150.000 zł;

– Ustalenie nieważności umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji;

– Saldo pożyczki spadło z 250.000 PLN do zera;

– Bank będzie wykreślony z hipoteki po uprawomocnieniu się wyroku.

Łączna korzyść ponad 1.000.000 PLN

Wyrok z dnia 20.07.2021 r., sygn. akt XXIV C 2562/20, pokonany: Raiffeisen Bank International AG

Korzyści frankowicza:

– Zasądzona kwota 300.000 PLN oraz dodatkowe odsetki;

– Ustalenie nieważności umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji;

– Saldo pożyczki spadło z 450.000 PLN do zera;

– Zwrot wszystkich kosztów procesu;

– Bank będzie wykreślony z hipoteki po uprawomocnieniu się wyroku.

Łączna korzyść ponad 750.000 PLN

Wyrok z dnia 15.07.2021 r., sygn. akt I C 582/19, pokonany: Raiffeisen Bank International AG

Korzyści frankowicza:

– Zasądzone kwoty 11.652,89 PLN oraz blisko 35.000 CHF wraz z dodatkowymi odsetkami;

– Ustalenie nieważności umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji;

– Saldo kredytu spada do zera;

– Bank będzie wykreślony z hipoteki po uprawomocnieniu się wyroku.

Frankowicze pozywają banki lawinowo, a prym wiedzie wydział frankowy

Co ciekawe giełdowe banki zaraportowały ostatnio na łamach prasy 7425 nowych pozwów złożonych przez frankowiczów w II kw. 2021. Jak zwykle te dane są zaniżone, co wprost wynika z raportu Ministerstwa Sprawiedliwości. Otóż tylko w II kw. 2021 do SO i SR w całej Polsce wpłynęło 17274 nowych pozwów dotyczących spraw frankowych. 

Tym samym w I półroczu 2021 do SO i SR w całej Polsce wpłynęło 31905 pozwów. To niemal identyczna ilość, co w całym 2020, kiedy to liczba pozwów wyniosła 37225.

Jednak trudno byłoby kiedykolwiek przypuszczać, to w wakacyjne miesiące lipiec i sierpień 2021 padł kolejny rekord. Frankowicze zamiast pandemicznych wakacji wybrali wolność od kredytów frankowych, bowiem szacuje się absolutnie rekordową ilość ok. 16000 nowych pozwów za ten okres.

Przy założeniu utrzymania dynamiki wzrostu pozwów składanych przez świadomych członków społeczności Życie Bez Kredytu w kolejny miesiącach 2021 na poziomie 20% m/m i ponad 100% r/r, to cały 2021 może zamknąć się liczbą bliską 80000 nowych pozwów złożonych przez wszystkich frankowiczów. To fenomenalne dane, z których widać, że nikt nie czeka na kolejne uchwały Sądu Najwyższego.


Z powyższych statystyk nasuwa się jeszcze jeden istotny wniosek. Biorąc pod uwagę ostatnie 4 lata, od kiedy prowadzone są statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawach frankowiczów, to do końca sierpnia 2021 łączna liczba spraw wytoczonych przez frankowiczów wyniosła ponad 115000. To stanowi więc około 17% aktywnych umów indeksowanych lub waloryzowanych do CHF. Przypomnijmy, że do końca 2020 było to niespełna 10%. Wobec tego rok 2021 będzie tak samo dobry dla frankowiczów, jak wszystkie poprzednie lata razem wzięte. 

Dołącz do społeczności Życie Bez Kredytu i pozwij swój bank: https://zyciebezkredytu.pl/dlaczego-zbk/

Postanowienie składu całej Izby Cywilnej SN podjęte w sprawie III CZP 11/21 2 września 2021 r. III CZP 11/21

Sąd Najwyższy, w dniu 2 września 2021 r. na posiedzeniu niejawnym w składzie całej Izby Cywilnej, rozpoznając wniosek Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie zagadnień prawnych dotyczących tematyki kredytów denominowanych i indeksowanych w walutach obcych, postanowił na podstawie artykułu 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z trzema pytaniami prejudycjalnymi dotyczącymi problematyki powoływania sędziów w Rzeczpospolitej Polskiej. 

W posiedzeniu brało udział 21 sędziów. Postanowienie zapadło większością głosów przy czym ośmiu sędziów złożyło zdanie odrębne. Jednocześnie, pozostający w mniejszości sędziowie złożyli oświadczenie, w którym krótko odnieśli się do zaistniałej sytuacji. To oznacza, że Sąd Najwyższy może wydać uchwałę najszybciej za kilkanaście miesięcy, jeżeli w ogóle będzie to kiedykolwiek możliwe. 

Oświadczenie Pierwszej Prezes SN oraz części Sędziów SN

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy