Blog Frankowicza

Co zrobią teraz banki po wejściu nowelizacji kpc? Statystyki spraw frankowych z Ministerstwa Sprawiedliwości i członków społeczności #ŻBK [wykresy].

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Ministerstwo Sprawiedliwości udostępniło na swojej stronie internetowej oficjalne statystyki dotyczące napływu pozwów związanych z kredytami waloryzowanymi do waluty obcej do sądów I i II instancji w Polsce. Lwia część tych procesów powiązana jest, oczywiście, z kredytami frankowymi. Są to dane wstrząsające dla banków. W samym zeszłym roku wniesiono prawie 66 tys. spraw frankowych do sądów I instancji i ok. 17,7 tys. do sądów II instancji.
Co zrobią teraz banki po wejściu nowelizacji kpc? Statystyki spraw frankowych z Ministerstwa Sprawiedliwości i członków społeczności #ŻBK [wykresy].
  • Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało oficjalne statystyki dotyczące napływu spraw frankowych do sądów I i II instancji w całym 2022 roku. Dane te pokazują, że wzrasta społeczna świadomość praw konsumenckich i frankowicze coraz częściej decydują się na walkę o swoje prawa
  • Do sądów I instancji (rejonowych i okręgowych) w ubiegłym roku wpłynęło ponad 66 tys. pozwów dotyczących kredytów powiązanych z kursami walut, z czego aż 65.825 dotyczyło umów indeksowanych i denominowanych do franka szwajcarskiego
  • Znaczny przyrost spraw frankowych odnotowały również sądy II instancji (okręgowe i apelacyjne). W 2022 r. wpłynęło do nich blisko 17,7 tys. pozwów w związku kredytem CHF
  • Eksperci ŻBK oszacowali liczbę nowych pozwów frankowych, które wpłynęły w I kwartale 2023 r. Okazuje się, że w samych sądach warszawskich w tym okresie frankowicze wnieśli ponad 10.000 spraw. Oczywiście, najwięcej spraw wpłynęło do Wydziału Frankowego. Taka mobilizacja do działania u frankowiczów wynika m.in. z niekorzystnej nowelizacji kpc. Jeżeli dynamika wzrostu składania pozwów utrzyma się, to do końca tego roku powinno trafić do sądów jeszcze ok. 54.000 nowych spraw. Oznacza to, że łącznie w latach 2017-2023 we wszystkich polskich sądach frankowicze wniosą ich ok. 259.000.

 

Łączna liczba spraw frankowych w latach 2017 - 2023:

Ile spraw frankowych wniesiono w 2022 r.? Oficjalne dane z Ministerstwa Sprawiedliwości

Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości udostępnione zostały statystyki spraw wnoszonych w 2022 roku do wszystkich sądów w Polsce (rejonowych, okręgowych oraz apelacyjnych), dotyczących roszczeń z umów bankowych. Nie jest niczym zaskakującym, że najwięcej takich procesów sądowych jest konsekwencją toksycznych kredytów denominowanych oraz indeksowanych do franka szwajcarskiego.

Z ogólnopolskich danych podanych przez Wydział Statystycznej Informacji Zarządczej Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości wynika, że w zeszłym roku do sądów I instancji (rejonowych i okręgowych) wpłynęło 66.090 nowych spraw związanych z roszczeniami kredytobiorców z tytułu umów o kredyt waloryzowany (denominowany lub indeksowany) do walut obcych, z czego aż 99,6% (czyli 65.825 pozwów) dotyczyło kredytów frankowych. Sądy okręgowe odnotowały znaczącą większość, bo 64.037 nowych spraw frankowych, a pozostałe 1.788 spraw zostało wniesionych do sądów rejonowych. Najwięcej pozwów wpłynęło w IV kwartale 2022 r. – łącznie 19.791 spraw we wszystkich sądach I instancji w Polsce.

Ustawicznie przybywa też nowych procesów frankowych w sądach II instancji, zarówno apelacyjnych, jak i okręgowych, które rozpatrują apelacje od wyroków sądów rejonowych. W ubiegłym roku do sądów odwoławczych wpłynęło aż 17.686 pozwów dot. kredytów CHF – aż 16.091 do sądów apelacyjnych i tylko 1.595 do sądów okręgowych. Frankowicze wygrywają aż 97% wszystkich pozwów o toksyczny kredyt frankowy. Oznacza to, że już wkrótce nadejdzie potężna fala wygranych wyroków w sprawach abuzywnych umów CHF i tysiące polskich rodzin na zawsze uwolni się od jarzma toksycznego kredytu.

Frankowicze walczą o sprawiedliwość. Do końca 2023 r. zostanie wniesionych łącznie prawie 260 tys. pozwów o kredyt CHF

Ogromny wzrost pozwów w sprawach o kredyt waloryzowany do franka szwajcarskiego można było zaobserwować już w pierwszym kwartale bieżącego roku. Eksperci Życia Bez Kredytu, oszacowali na podstawie numerów sygnatur akt, że tylko w warszawskich sądach wpłynęło już ponad 10.000 nowych spraw. Oczywiście zdecydowana większość została wniesiona do Wydziału Frankowego. Ten znaczący przyrost pozwów miał związek z niekorzystną dla frankowiczów nowelizacją kpc. Przypominam, że ustawa ta od kwietnia tego roku ograniczyła prawo kredytobiorców frankowych do wolnego wyboru sądu, w którym mogą złożyć pozew. Obecnie frankowicze mieszkający poza okręgiem podlegającym pod Wydział Frankowy (XXVIII Wydział Sądu Okręgowego w Warszawie) nie mogą już wnieść sprawy frankowej do tego wydziału.

Jak już wielokrotnie pisaliśmy w naszych sprawozdaniach, tylko Wydział Frankowy wypracował jasne procedury przyznawania frankowiczom zabezpieczenia roszczenia, które zwalnia kredytobiorców z obowiązku płacenia miesięcznych rat aż do dnia wydania prawomocnego wyroku. Jak widać, ograniczenie tego prawa zmobilizowało wiele osób oszukanych przez banki do działania.

Zgodnie z estymacjami ekspertów ŻBK, jeżeli utrzyma się dynamika wzrostu z ostatnich trzech lat, wynosząca ok. 28%, to do końca 2023 roku do sądów powinno trafić jeszcze ok. 54.000 pozwów w sprawach frankowych. To oznacza, że łączna liczba spraw, które wpłyną w latach 2017-2023, wyniesie ok. 259 tys. we wszystkich polskich sądach. Będzie to w takiej sytuacji rekordowy rok, jeżeli chodzi o liczbę wpływających do polskich sądów spraw frankowych!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy