Chcę przestać spłacać kredyt frankowy

Dlaczego warto pozwać bank ?

Czy frankowicze będą musieli zwrócić bankowi kapitał wypłacony przez lata? Istnieje wiele przesłanek prawnych wskazujących na to, że roszczenie banku o zwrot kapitału może być przedawnione w przypadku spraw frankowych. Oznacza to, że bank nie będzie mógł odzyskać od kredytobiorców nawet tych kwot, które zostały wypłacone w ramach udzielonych kredytów.


Nasza społeczność Życia Bez Kredytu nie daje wytchnienia bankom, ponieważ cały czas zapadają korzystne wyroki w sprawach frankowiczów i eurowiczów, a banki przegrywają masowo swoje pozwy o korzystanie z kapitału i waloryzację. Frankowiczu, weź sprawy w swoje ręce! Unieważnij umowę kredytową i odzyskaj nienależnie pobrane przez bank pieniądze!

Chcesz wiedzieć więcej
o zaprzestaniu spłacania kredytu frankowego?

Pobierz bezpłatnego ebooka

Chcę przestać spłacać kredyt frankowy

Dlaczego warto pozwać bank ?

Zabezpieczenie powództwa w sprawie frankowej pozwala legalnie zaprzestać spłaty rat do czasu wydania prawomocnego orzeczenia. Innymi słowy, dzięki zabezpieczeniu roszczenia frankowicz nie musi płacić miesięcznego zobowiązania do banku aż do momentu ostatecznego rozstrzygnięcia przez sąd wniesionej sprawy, a bank nie może wypowiedzieć umowy ani dokonać negatywnego wpisu w BIK i BIG.
W społeczności Życia Bez Kredytu już ponad 1 200 frankowiczów uzyskało zabezpieczenie roszczenia, dzięki czemu znacząco odciążyli swój domowy budżet, odetchnęli z ulgą i z optymizmem oczekują na prawomocny wyrok.

O Życiu Bez Kredytu

Dlaczego warto pozwać bank?

Frankowicze coraz częściej wygrywają w sądach i coraz chętniej decydują się na sądowy pozew banku. 

 

Te zauważalne tendencje ogromnie nas cieszą. Zawsze staliśmy i nadal stoimy na stanowisku, że jedynym skutecznym sposobem na uwolnienie się od toksycznego kredytu jest wszczęcie sądowego procesu przeciwko bankowi.

 

Przez ostatnie 9 lat intensywnego działania, wyspecjalizowaliśmy się w prowadzeniu i wygrywaniu spraw o unieważnienie kredytów we frankach.

 

Mamy potrzebne do takiej walki zaplecze – specjalistyczną wiedzę, wybitnych ekspertów, know-how, sprawdzone wzory pism. Tym, którzy zdecydują się walczyć z nami, zapewniamy profesjonalną opiekę na każdym etapie procesu (od złożenia dokumentów do analizy, przez proces sądowy aż do prawomocnego wyroku i egzekucję).

 

Grono zadowolonych klientów naszej kancelarii przekroczyło już 2 500 osób i wciąż rośnie.

Chcesz poznać szczegóły?
Nasi doradcy służą pomocą

Zostaw swój numer telefon, oddzwonimy!

Co mówią o nas klienci?

Sprawdź najczęściej zadawane pytania,
w rozmowach z frankowiczami

odpowiedź – Zabezpieczenie powództwa w sprawie frankowej pozwala legalnie zaprzestać spłaty rat do czasu wydania prawomocnego orzeczenia. Innymi słowy, dzięki zabezpieczeniu roszczenia frankowicz nie musi płacić miesięcznego zobowiązania do banku aż do momentu ostatecznego rozstrzygnięcia przez sąd wniesionej sprawy, a bank nie może wypowiedzieć umowy ani dokonać negatywnego wpisu w BIK i BIG.

odpowiedź – Przygotowaliśmy argumentację w celu złożenia wniosku do sądu o zabezpieczenie roszczenia w trybie art. 755 pkt. 1) w zw. z art. 730 § 1 i 2 oraz art. 730[1] § 1 kpc. Możemy osiągnąć przede wszystkim sądowe zabezpieczenie do czasu prawomocnego wyroku w postaci:
– zawieszenia spłat rat kredytowych i ubezpieczeń; zakaz wypowiedzenia umowy przez bank; zabezpieczenie pieniędzy dochodzonych pozwem (tylko w szczególnych przypadkach)
Po uwzględnieniu przez sąd wniosku o zabezpieczenie roszczenia o ustalenie (stwierdzenie) nieważności umowy (w oparciu o art. 189 k.p.c. w zw. z art. 58 § 1 lub § 2 k.c.) frankowicz nie będzie musiał płacić nieuczciwie zawyżonych rat kredytowych od dnia wydania Postanowienia sądu aż do czasu prawomocnego wyroku sądu. Bank nie będzie mógł również wypowiedzieć umowy kredytowej, ani dokonywać wpisów do BIK.
Zgodnie z art. 730 § 1 k.p.c., w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia, przy czym zgodnie z art. 730¹ § 1 k.p.c., udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia, określony w art. 730¹ § 2 k.p.c., zgodnie z którym interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub znacznie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie. Sąd może udzielić zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania lub w jego toku. Należy nadmienić, że tego rodzaju zabezpieczenie roszczenia bardzo mocno zależy od indywidualnej sprawy i nie odbywa się automatycznie.

odpowiedź – W społeczności ŻBK już ponad 1 200 frankowiczów uzyskało zabezpieczenie roszczenia, dzięki czemu znacząco odciążyli swój domowy budżet, odetchnęli z ulgą i z optymizmem oczekują na prawomocny wyrok.

odpowiedź – Tak. Departament Mediacji i Ugód ŻBK powstał po to, aby znaleźć prawdziwy kompromis dla pełnowymiarowego postępowania sądowego o nieuczciwy kredyt we frankach. Specjaliści naszego Departamentu negocjują z bankami sprawiedliwe ugody sądowe, które przyniosą realne korzyści frankowiczom, czyli przede wszystkim unieważnienie umowy kredytu, usunięcie hipoteki z księgi wieczystej kredytowanej nieruchomości oraz zwrot nadpłaconych rat kredytu z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. https://zyciebezkredytu.pl/podpisz-sprawiedliwa-ugode-z-bankiem/

odpowiedź – Jest to postanowienie sądu, na podstawie którego sąd może uznać, że w przypadku toczącego się postępowania kluczowym będzie jego zabezpieczenie, tak aby druga strona była wypłacalna. W praktyce polega to na zaprzestaniu spłacania rat do banku na czas trwania pozwu.

odpowiedź – Przede wszystkim możesz uniezależnić się od stale rosnącego kursu franka szwajcarskiego, zabezpieczyć przyszłość oraz otrzymać zwrot znaczących środków pieniężnych. Wielu z naszych Klientów otrzymało z banku setki tysięcy złotych oraz podkreślają pozytywny aspekt porzucenia ciężarku psychicznego jaki niósł ze sobą kredyt frankowy.

odpowiedź – Nie, spłata wcześniejszego zobowiązania nie wyklucza skutecznego postępowania sądowego. Natomiast każda z takiej sytuacji wymaga osobistej konsultacji i analizy danego przypadku.  https://zyciebezkredytu.pl/rezerwacja/

odpowiedź – Po rozwodzie każdy małżonek może pozwać bank sam. 26.10.2023 roku Sąd Najwyższy stwierdził, że w sprawie przeciwko bankowi o ustalenie nieważności umowy nie jest konieczne współuczestnictwo wszystkich kredytobiorców.

odpowiedź – Wybierając Kancelarię zwróć przede wszystkim uwagę na obsługę Klienta, doświadczenie całego zespołu ekspertów prawa finansowego i ekonomii, sukcesy osiągane na salach sądowych oraz transparentność. Opłata wstępna nie jest jedynym wyznacznikiem, ponieważ w ostatecznym rozrachunku możesz więcej stracić niż oszczędzić. Praca specjalistów wiąże się z kosztami, ale tylko oni mogą zapewnić skuteczność postępowania.

Pięć najważniejszych elementów składających się na najlepszą kancelarię dla frankowicza to:
1. Doświadczenie ekspertów w sprawach frankowych
2. Interdyscyplinarny zespół złożony nie tylko z prawników
3. Ceny adekwatne do wiedzy oraz doświadczenia
4. Dostępność oraz przepływ informacji 24/7
5. Elastyczne podejście i gwarancje ochrony

odpowiedź – Tak, działamy na podstawie pełnomocnictwa.

odpowiedź – Nie, nie jest to możliwe, bowiem aby zająć nieruchomość bank musiałby mieć prawomocny wyrok wydany przez sąd, co jest bardzo mało prawdopodobne w przypadku występowania abuzywnych klauzul w umowie kredytowej. Wytaczając w pierwszej kolejności powództwo z roszczeniem o unieważnienie umowy jest ono dużo dalej idące niż ewentualne postępowanie wszczęte przez bank. Takie powództwo nawet jeżeli zostanie wytoczone przez bank, to podążając za orzeczeniami Sądów Apelacyjnych powinno być zawieszone do czasu rozpatrzenia powództwa o nieważność umowy kredytowej.

Zakładając, że frankowicz ma nadpłatę w wysokości ok 30-40% dotychczasowo spłaconych rat, to ta nadpłata zazwyczaj wystarczyłaby na pokrycie 3-4 lat spłacania rat kredytowych. Oczywiście należy to dokładnie zweryfikować i obliczyć w przypadku każdej umowy. Nie zalecamy absolutnie zaprzestanie spłacania rat do banku bez konsultacji z ekspertem. https://zyciebezkredytu.pl/rezerwacja/