Blog Frankowicza

Cała prawda o ugodach frankowych. Departament Mediacji i Ugód ŻBK obnaża manipulację banków.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Banki, w desperackich próbach zatamowania efektu TSUEnami 2.0, rozpoczęły intensywną kampanię marketingową promującą ich „ugody” z kredytobiorcami frankowymi. Prawda jest jednak taka, że bankowe propozycje porozumienia to nie są żadne „ugody”, lecz kolejny aneks do umowy, która w świetle prawa powinna zostać uznana za nieważną. Kampania prowadzona pod hasłem „ugoda lepsza niż proces” to nic innego jak kolejna próba oszukania kredytobiorców frankowych.
Cała prawda o ugodach frankowych. Departament Mediacji i Ugód ŻBK obnaża manipulację banków.
  • Tonący brzytwy się chwyta. Banki przez lata były niechętne i wrogie wobec jakichkolwiek rozmów w kwestii niszczącego życie setek tysięcy Polaków kredytu waloryzowanego do franka. Dzisiaj, gdy prawo stoi po stronie frankowiczów, banki błagają kredytobiorców o ugody
  • Banki w Polsce wciąż chcą osiągać swoje cele biznesowe poprzez manipulację, wykorzystywanie niewiedzy konsumenta i zastraszanie. Cała kampania reklamująca ugody bankowe z frankowiczami opiera się na dezinformacji, oczernianiu poszkodowanych kredytobiorców i próbie polaryzowania społeczeństwa. Promowanie nieuczciwych ugód wymaga od kredytodawców stosowanie nikczemnych sztuczek marketingowych
  • ŻBK nie mogło dłużej milczeć w obliczu agresywnych działań dezinformujących uruchomionych przez sektor bankowy w Polsce pod szyldem „Banki w Polsce”. Stworzyliśmy specjalną stronę internetową, na której wszyscy zainteresowani prawdą o ugodach frankowych mogą skonfrontować fałszowaną przez banki rzeczywistość z faktami i liczbami
  • Departament Mediacji i Ugód ŻBK powstał po to, aby znaleźć prawdziwy kompromis dla pełnowymiarowego postępowania sądowego o nieuczciwy kredyt we frankach. Specjaliści naszego Departamentu będą mediować z bankami ugody sądowe, które przyniosą realne korzyści frankowiczom, czyli przede wszystkim unieważnienie umowy kredytu, usunięcie hipoteki z księgi wieczystej oraz zwrot nadpłaconych rat kredytu

 

Jak banki manipulują w sprawie ugód z frankowiczami?

Po wyroku TSUE z 15 czerwca 2023 r. stało się pewne, że frankowicze poprzez pozew banku mogą tylko zyskać. Europejski Trybunał Sprawiedliwości podkreślił w sposób nie budzący jakichkolwiek wątpliwości, że banki nie mogą żądać od frankowiczów tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Przed zapadnięciem tego wyroku groźby wytoczenia kontr-powództwa o waloryzacje udzielonego kapitału były niestety skutecznym narzędziem, dzięki któremu banki powstrzymywały setki kredytobiorców frankowych przed wytoczeniem sprawy o nieuczciwy kredyt.

W sytuacji, gdy straszenie frankowiczów bezpodstawnymi roszczeniami stało się za sprawą TSUE bezskuteczne, banki gorliwie zaczęły zachęcać oszukanych przez nich klientów do zawierania tzw. „ugód”. Niestety bankowe propozycje porozumienia z frankowiczami nie są składane w dobrej wierze. Poprzez „ugody” banki chcą jedynie zagwarantować sobie dalsze czerpanie korzyści finansowych z nieuczciwej umowy, która w ogóle nie powinna zaistnieć. A tym bardziej wywoływać skutków prawnych. Nieuczciwa ugoda powinna zostać unieważniona, a nie – jak to sobie wymyśliły banki – utrzymana w mocy poprzez aneks. Trzeba to wyraźnie podkreślić: tzw. „ugody” banków to po prostu aneks do umowy frankowej. Aneks, który jest tak samo nieuczciwy jak cała umowa o kredyt waloryzowany do franka szwajcarskiego. Może nawet bardziej, biorąc pod uwagę liczne wyroki TSUE oraz linię orzeczniczą polskiego sądownictwa.

Aby zagwarantować sobie dalsze zyski z toksycznych umów poprzez tzw. „ugody” z frankowiczami, banki jak zwykle uciekają się do perfidnej manipulacji. Społeczność Życie Bez Kredytu nie mogła już dłużej pozostać obojętna na agresywną kampanię marketingową uruchomioną przez sektor bankowy pod szyldem „Banki w Polsce”. Postanowiliśmy skonfrontować podawane przez banki liczby z faktycznymi informacjami powszechnie dostępnymi na stronach internetowych sądów w Polsce. W tym celu utworzyliśmy stronę internetową dostępną pod linkiem: https://bankipolskieugody.pl/, która ujawnia dezinformację sianą przez lobby bankowe.

Uczciwa ugoda z bankiem jest możliwa, ale tylko na drodze sądowej – Departament Mediacji i Ugód ŻBK

Pomimo dotychczas gorszącej postawy banków wobec frankowiczów nasi eksperci nie przekreślają możliwości zawarcia ugody z bankiem. Ugody sprawiedliwej, niosącej realne korzyści dla frankowiczów, która w rzeczywisty sposób rozwiąże problem toksycznego kredytu. Prawdziwa ugoda frankowa powinna być oparta o dominujące orzecznictwo. To oznacza, że musi zakładać bezwzględną nieważność umowy o kredyt waloryzowany do CHF. Żadne inne rozwiązanie w sporach o kredyt nie będzie stanowić prawdziwego kompromisu. Uczciwa ugoda z bankiem powinna być zbliżona do skutków pełnowymiarowego procesu o kredyt CHF.

Departament Mediacji i Ugód ŻBK jest w trakcie opracowywania porozumień z bankami, które umożliwią frankowiczom szybsze zakończenie sporu sądowego. Wynegocjowana przez ekspertów ŻBK ugoda, którą kredytobiorca zawrze z bankiem w sądzie, jest nieporównywalnie lepsza od bankowej ugody opartej na modelu KNF. Ugody, o które będziemy walczyć dla członków społeczności ŻBK, będą zawarte przed sądem, co będzie stanowiło gwarancje ich bezpieczeństwa. Dzięki porozumieniom wypracowanym przez nasz Departament frankowicze będą mogli osiągnąć w znacznie krótszym czasie korzyści zbliżone do skutków wyroku, który w ostateczności zapadłby po przeprowadzeniu pełnego postępowania sądowego.

„Departament Mediacji i Ugód obecnie opracowuje propozycje ugodowe, aby w IV kwartale tego roku banki mogły podejść do naszych propozycji ugodowych w sposób całkowity. W oparciu o niemal 500 wyroków członków społeczności Życie Bez Kredytu pokażemy pełen obraz tego, z czym powinna wiązać się ugoda sądowa. A jak wiadomo ugoda powinna być zbliżona do potencjalnego skutku wyroku sądu w oparciu o dotychczasowe orzecznictwo dotyczące przede wszystkim zapłaty zasądzonych środków oraz odsetek ustawowych. Moim zdaniem bardzo istotne są również koszty związane ze zwrotem zastępstwa procesowego oraz wszystkie inne korzyści wynikające z tego rodzaju postępowania, czyli wyzerowanie salda zadłużenia i wykreślenie banku z hipoteki. W moim odczuciu wszystkie te parametry powinny znaleźć się w ugodzie. Jednym z podstawowych założeń naszej ugody sądowej będzie uznanie umowy kredytu za nieważną, dzięki czemu frankowicz otrzyma list mazalny oraz należne mu świadczenia” – tłumaczy ekspert ds. frankowych Kamil Chwiedosik.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy