Blog Frankowicza

Akcja #odwieszamy. Wznów swoje postępowanie z ekspertami Życie Bez Kredytu

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Akcja #odwieszamy. Wznów swoje postępowanie z ekspertami Życie Bez Kredytu

Brak orzeczenia Sądu Najwyższego w dniu 2 września br. w sprawie frankowej spowodował, że niektóre sądy powszechne asekuracyjnie podjęły decyzję o zawieszeniu postępowania lub pozostawiły sprawy zawieszonymi. Zawieszanie postępowań w sprawach frankowych nie jest jednak zgodne z Konstytucją RP, a frankowicze dysponują silnymi argumentami na rzecz wznowienia procesu. Eksperci ŻBK odwiesili już ponad 100 spraw frankowych.

Dlaczego sądy zawieszają postępowania sądowe frankowiczów?

Choć orzeczenie SN w dniu 2 września rzeczywiście nie zapadło, to chaos w sprawie frankowiczów jest tylko pozorny. Przypominamy, że Izba Cywilna Sądu Najwyższego nie podjęła decyzji w sprawie III CZP 11/21 jedynie ze względów formalnych. Jak powszechnie wiadomo, nie ma porozumienia między sędziami starego i nowego „rozdania”. Ponadto praktycznie nie ma żadnych rozbieżności w orzecznictwie w sprawach frankowiczów. Sądy powszechne posiadają już konkretne instrukcje, jak ma wyglądać orzekanie w sprawach nieuczciwych kredytów waloryzowanych do walut obcych. Zostało to sprecyzowane m.in. w uchwale z dnia 7 maja 2021 r. o sygn. III CZP 6/21 wydanej w składzie siódemkowym Sądu Najwyższego. Uchwała ta otrzymała moc zasady prawnej. W praktyce oznacza to, iż wszystkie inne sądy powinny orzekać zgodnie z kierunkiem wyznaczonym przez Sąd Najwyższy w tej uchwale.

Od dnia ponownego odroczenia uchwały III CZP 11/21 już wielokrotnie zapadł wyrok korzystny dla frankowiczów społeczności ŻBK unieważniający abuzywną umowę. Wszystkie te sprawy zakończyły się w ten sam sposób: unieważnienie umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji. Niemniej niektórzy sędziowie asekuracyjnie podjęli decyzję o zawieszeniu postępowania w sprawie kredytowo we frankach. 

Zgodnie z obietnicą nasi eksperci podjęli skuteczne działania, w celu wznowienia wszystkich zawieszonych postępowań naszych Klientów. Przygotowana przez zespół ekspertów ŻBK, wsparta opinią prof. UwB dr hab. Andrzeja Jackiewicza, argumentacja jest niezwykle przekonywująca i znalazła aprobatę wśród wielu sędziów, którzy pozytywnie rozpatrzyli wnioski o wznowienie postępowania w sprawie frankowej – podkreśla założyciel społeczności Życie Bez Kredytu Kamil Chwiedosik

Tym samym, w ciągu ostatnich tygodni. odwiesiliśmy dla członków społeczności ŻBK ponad 90% zawieszonych spraw. Pozostało jedynie kilka takich, gdzie sędziowie jednak nie zdecydowali się tego zrobić. W tych przypadkach przewidujemy dalsze kroki prawne.

Odwieszenie postępowania sądowego dla frankowiczów

Każdy frankowicz oszukany przez bank może skorzystać z prawa do sądu, które gwarantuje mu konstytucja. Treść art. 45 Konstytucji [Prawo do sądu] brzmi następująco:

Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.

Zgodnie z ustawą zasadniczą każdy może liczyć na to, że sąd rozpatrzy jego sprawę w takim terminie, który jest adekwatny do danego rodzaju sprawy. Sądy nie mogą wydłużać spraw z powodu nieuzasadnionej zwłoki.

Frankowicze mają prawo do sprawnego osądu ich sprawy, co wynika wprost z treści ustawy zasadniczej, ale też z opinii Centrum Eksperckiego przy Katedrze Prawa Konstytucyjnego UwB. Toteż, biorąc pod uwagę obowiązujące prawo, zawieszanie spraw frankowych przez sądy powszechne nie jest w żaden sposób uzasadnione – dodaje główny ekspert ŻBK – Kamil Chwiedosik 

Co dalej z kredytami we frankach?

Aby wesprzeć frankowiczów w sytuacji nieuzasadnionego zawieszenia ich sprawy w sądzie, zdecydowaliśmy się na publikację opinii konstytucjonalisty dr hab. Andrzeja Jackiewicza w sprawie konstytucyjnych aspektów postępowania sądowego bez nieuzasadnionej zwłoki, również w kontekście zawieszania postępowań przez sądy powszechne, do czasu wydania przez Izbę Cywilną Sądu Najwyższego uchwały udzielającej odpowiedzi na pytania przedstawione przez Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego w sprawie III CZP 11/21. W niniejszej opinii dr hab. Jackiewicz formułuje tezy przemawiające za wznowieniem procesów frankowych, m.in:

Prawo do sądu, w tym także prawo do rozpatrzenia sprawy w rozsądnym terminie, jest również prawem każdego człowieka, w świetle art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, a także art. 47 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. W świetle orzecznictwa ETPC, wymiar sprawiedliwości nie może być sprawowany z opóźnieniami prowadzącymi do osłabienia roli sądów i zaufania do nich. (…)

Bezpodstawne, nie mające wyraźnego umocowania w przepisach prawa, uchylanie się sądu od rozstrzygnięcia sprawy, w tym także niezasadne zawieszanie postępowań, stanowi naruszenie gwarantowanego art. 45 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawa do sądu, w szczególności w zakresie prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki oraz prawa do rozstrzygnięcia sądowego.

Misją społeczności ŻBK jest wspieranie wszystkich frankowiczów oszukanych przez banki. Dlatego, jeżeli Twoje postępowanie zostało wstrzymane w sądzie, jak najszybciej skontaktuj się z naszymi ekspertami. Frankowicze dysponują naprawdę mocnymi argumentami w sądzie, a to oznacza, że już niedługo również Twój kredyt może zostać unieważniony, a bank będzie winien zwrócić Ci wszystkie nieprzedawnione raty kredytu. Sędziowie w wydziale frankowym są wybrani w sposób właściwy i nie ma żadnych podstaw do ich usunięcia lub też cofnięcia do ponownego rozpoznania wyroków przez nich wydanych. Nie zmarnuj swojej szansy – powierz swoje bezpieczeństwo finansowe z najlepszym ekspertom ds. frankowych w Polsce i wygraj proces z bankiem. 

Moją misją już od 6 lat jest pomoc wszystkim frankowiczom. Chcę żeby znali swoje prawa i świadomie decydowali czy chcą walczyć z bankiem. Z tego powodu udostępniamy wszystkim zainteresowanym prawnikom oraz konsumentom treść opinii eksperta, do której posiadamy prawa i korzystamy z nich, aby każdy mógł użyć tej argumentacji w swojej sprawie, nawet jeżeli nie jest członkiem społeczności Życie Bez Kredytu – podsumowuje Kamil Chwiedosik. 


Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy