Blog Frankowicza

50 mld zł rezerw banków! To już jest rekordowy rok dla frankowiczów, coraz więcej pozwów i PRAWOMOCNYCH wygranych.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Banki boją się pozwów frankowych. W starciach sądowych z frankowiczami są na straconej pozycji. Na ryzyko frankowe przeznaczyły aż 50 mld zł. Orzecznictwo TSUE i brak możliwości pozywania kredytobiorców frankowych o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału powodują, że wieloletnie procesy z o nieuczciwe kredyty będą banki bardzo dużo kosztować. Dlatego istnieje nadzieja, że banki będę przychylne negocjacjom o sprawiedliwą ugodę frankową.
50 mld zł rezerw banków! To już jest rekordowy rok dla frankowiczów, coraz więcej pozwów i PRAWOMOCNYCH wygranych.
  • Banki wiedzą, że są na przegranej pozycji w sporach sądowych z frankowiczami. Dowodem na to są rosnące rezerwy banków na ryzyko prawne związane z kredytami CHF. Minęło dopiero 8 miesięcy 2023 roku, a suma tych rezerw przekroczyła już 50 mld zł!
  • Głównym powodem ciągłego zwiększania rezerw na ryzyko frankowe przez banki jest efekt TSUEnami 2.0, czyli lawina pozwów frankowiczów spowodowana korzystnymi dla konsumentów wyrokami Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. W wyniku wyroków TSUE banki zostały pozbawione również nadziei na obciążanie frankowiczów kosztami za korzystanie z kapitału
  • Członkowie społeczności Życie Bez Kredytu wygrywają już nie tylko jako konsumenci posiadający kredyt frankowy. Coraz więcej wygrywamy spraw, w którym kredytobiorca jest przedsiębiorcą, a także spraw dotyczących kredytów waloryzowanych do euro
  • Departament Mediacji i Ugód ŻBK to ogromna szansa na szybkie zakończenie problemu z toksycznym kredytem poprzez zawarcie sprawiedliwej ugody frankowej w sądzie. Uczciwa ugoda powinna być oparta o dominujące orzecznictwo, czyli musi zakładać bezwzględną nieważność umowy o kredyt waloryzowany do CHF

 

Banki wiedzą, że przegrają w sądzie. Aż 50 mld zł na ryzyko frankowe!

Po przełomowym wyroku TSUE o syng. akt C-520/21 banki wiedzą, że nie powstrzymają już frankowiczów przed walką o swoje prawa i unieważnienie abuzywnej umowy frankowej. Kredytobiorcy frankowi nie boją się już roszczeń zwrotnych o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, dlatego liczba pozwów o kredyt CHF systematycznie rośnie. Banki praktycznie nie mają żadnych szans w sądowych starciach z frankowiczami.

Banki, przygotowując się na serię porażek w sądzie, zawiązują coraz to wyższe rezerwy. W 2023 roku suma rezerw na ryzyko związane z kredytami w CHF przekroczyła już 50 mld zł! Nie jest wykluczone, że te rezerwy jeszcze się zwiększą, ponieważ kredytobiorcy frankowi wygrywają miażdżącą większość wyroków w sądach I i II instancji. W całej Polsce ok. 98% to orzeczenia korzystne dla frankowiczów, a w Życie Bez Kredytu cały czas cieszymy się prawomocnymi wygranymi na poziomie 100%!

W Życie Bez Kredytu unieważniamy nie tylko kredyty konsumenckie we frankach

W ciągu ostatnich kilku lat wszystkie prawomocne wyroki członków społeczności ŻBK orzekają nieważność umowy kredytu w oparciu o teorię dwóch kondykcji. Chcemy jednak podkreślić, że odnosimy spektakularne sukcesy nie tylko w sprawach konsumenckich o kredyt CHF. Z powodzeniem unieważniliśmy już kilka kredytów waloryzowanych do euro! Tzw. „eurowicze” również mogą zgłaszać się do naszych ekspertów o pomoc, ponieważ dysponujemy także odpowiednim zapleczem prawno-ekonomicznym do obsługi kredytów EUR.

Co więcej doskonale sobie radzimy w procesach, w których frankowicz jest przedsiębiorcom. W naszym portfolio wygranych spraw mamy już wiele takich, które zakończyły się unieważnieniem kredytu waloryzowanego do waluty obcej, pomimo że powód w świetle prawa nie był konsumentem, lecz przedsiębiorcą. Zatem jeżeli wziąłeś kredyt firmowy, to pamiętaj, że możesz się również z ogromną korzyścią uwolnić od umowy, na podstawie której nieuczciwe jesteś wyzyskiwany przez bank!

Pozew banku to najbardziej racjonalna opcja dla frankowiczów

Przy niemal pewnej wygranej i pakiecie gwarancji ŻBK Protect, który stanowi parasol bezpieczeństwa dla frankowiczów oraz chroni przed wszelkimi ryzykami związanymi z procesem sądowym z bankiem, zaniechanie pozwu o nieuczciwy kredyt CHF jest nieracjonalne. Frankowicze, pozywając bank, niczym nie ryzykują, mogą tylko zyskać. Natomiast jeżeli banku nie pozwą, to prawdopodobnie przez kolejne 10-15 lat narażają się na spłatę bardzo wysokich rat. A przecież saldo kredytu w znakomitej większości przypadków zostało już spłacone w całości albo niemalże w całości (a u wielu osób wręcz nadpłacone!). W wielu przypadkach to bank powinien zapłacić frankowiczom, a nie odwrotnie! Frankowicze jako grupa społeczna wypracowali już tak znakomitą pozycję w sądach, że nie warto dalej dawać się wykorzystywać chciwym bankom.

Zwłaszcza, że w zasięgu wielu osób leży możliwość zaprzestania płatności rat dzięki zabezpieczeniu roszczenia. Od konieczności płacenia co miesiąc rat można uwolnić się już w ciągu ok. 3 miesięcy od dnia złożenia pozwu. Dzięki zabezpieczeniu roszczenia już ponad 800 frankowiczów społeczności ŻBK nie płaci rat!

Departament Mediacji i Ugód ŻBK szansą na szybkie unieważnienie kredytu

Pokładamy również ogromne nadzieje w naszym projekcie sprawiedliwych ugód z bankami. Departament Mediacji i Ugód ŻBK oferuje atrakcyjną alternatywę dla osób, które chciałyby proces z bankiem definitywnie zakończyć w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Ugody, które wypracowaliśmy w Departamencie Mediacji i Ugód ŻBK, oparte są o dominujące orzecznictwo w sprawach frankowych. To oznacza, że frankowicz, zawierając z naszą pomocą ugodę, definitywnie zakończy problem toksycznego kredytu, tj. unieważni umowę kredytu oraz odzyska nadpłacone pieniądze. Przewidujemy, że pierwsze uczciwe ugody zawrzemy już w grudniu tego roku.

„Ja osobiście gorąco wierzę, że przynajmniej kilkuset frankowiczów w tym roku uwolni się od kredytu, przystępując do negocjacji prowadzonych przez Departament Mediacji i Ugód ŻBK. Chciałbym podkreślić, że prowadzone negocjacje nie wstrzymują postępowania sądowego, lecz dają istotną alternatywę. Jeżeli bank nie zgodzi się na naszą propozycję opartą o zapadłe wyroki w sprawach frankowych, to dalej będziemy prowadzić postępowanie i w tym zakresie frankowicze nic nie stracą. Nie opóźni to postępowania sądowego dążącego do unieważnienia umowy. Kredytobiorcy również nie będą ponosić jakichkolwiek kosztów mediacji, ponieważ negocjacje będą prowadzone przez naszych ekspertów, a nie mediatora sądowego” – tłumaczy założyciel społeczności ŻBK Kamil Chwiedosik.

Więcej o ugodach sądowych ŻBK przeczytasz w artykule: Co banki mogą zyskać na sprawiedliwych ugodach sądowych? Departament Mediacji i Ugód ŻBK

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Polecamy